Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/219
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.14.
Iktatószám:21218/2019
CPV Kód:50532000-3
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécs, Munkácsy M. u. 2. Pécs, Rét u. 2 Pécs, Árnyas u. 1. Pécs, Honvéd u. 1. Pécs, Szigeti út 12. Pécs, Édesanyák u. 15.-17. Pécs, Kürt u. 4. Pécs, Pacsirta u. 1. Pécs, Nyár u. 8.;Pécs, Rákóczi út. 2. Pécs, Ifjúság u. 13. Pécs, Rét u. 2.;Pécs, Ifjúság u. 20. Pécs, Szántókovács J. u. 1/B;Pécs, Ifjúság u. 20. Pécs József Attila u. 1. Pécs Édesanyák u. 17.;Pécs, Rákóczi út 2. Pécs, Szigeti út 2. Pécs, Árnyas u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 72501500
E-mail: kiss.adrienn@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746982019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746982019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: UPS karbantartása és eseti hibajavítása
Hivatkozási szám: EKR000746982019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében központi nagyteljesítményű szünetmentes áramforrások (UPS) karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
1. rész: 19 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 1. sz. gépcsoport esetében
2. rész: 17 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás a 2. sz. gépcsoport esetében
3. rész: 8 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás a 3. sz. gépcsoport esetében
4. rész: 5 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás a 4. sz. gépcsoport esetében
5. rész: 5 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 5. sz. gépcsoport esetében
A részenként megadott darabszámok csak tájékoztató jellegűek, a közbeszerzési eljárás teljes mennyiségét az alábbiakban megadott keretösszeg képezi:
1. rész: nettó 22.000.000,- Ft/36 hónap
2. rész: nettó 19.000.000,- Ft/36 hónap
3. rész: nettó 12.000.000,- Ft/36 hónap
4. rész: nettó 14.000.000,- Ft/3636 hónap
5. rész: nettó 14.000.000,- Ft/36 hónap
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 19 db n.t.sz. áramforrás karbantartása és javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50710000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Munkácsy M. u. 2.
Pécs, Rét u. 2
Pécs, Árnyas u. 1.
Pécs, Honvéd u. 1.
Pécs, Szigeti út 12.
Pécs, Édesanyák u. 15.-17.
Pécs, Kürt u. 4.
Pécs, Pacsirta u. 1.
Pécs, Nyár u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállakozási keretszerződés keretében központi nagyteljesítményű szünetmentes áramforrások (UPS) karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tárgya a PTE telephelyein (I. sz. melléklet szerint) lévő központi szünetmentes áramforrások, valamint akkumulátor telepek karbantartási és hibaelhárítási munkáinak elvégzése a leírt karbantartási program alapján, gépcsoportonkénti bontásban, melyek részajánlat tárgyát képezik. (II. sz. melléklet szerint). A megkötendő keretszerződések időtartama valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: 3 év.
A Szünetmentes áramforrások karbantartását évente két alkalommal, félévenkénti gyakorisággal végzi el a nyertes ajánlattevő, a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
19 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 1. sz. gépcsoport esetében
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Keretösszeg: nettó 22.000.000,- Ft/36 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.b) pontjában megjelölt szervizszakember esetében a központi sz. á. karbantart.és/vagy eseti hibajav. vonatkozó 24 hónapon felüli többlettapasztalata  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
1. Karbantartás egységára (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 50
2. Eseti javítás kiszállási díja (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 20
3. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: 17 db n.t.sz. áramforrás karbantartása és javítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Rákóczi út. 2.
Pécs, Ifjúság u. 13.
Pécs, Rét u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállakozási keretszerződés keretében központi nagyteljesítményű szünetmentes áramforrások (UPS) karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tárgya a PTE telephelyein (I. sz. melléklet szerint) lévő központi szünetmentes áramforrások, valamint akkumulátor telepek karbantartási és hibaelhárítási munkáinak elvégzése a leírt karbantartási program alapján, gépcsoportonkénti bontásban, melyek részajánlat tárgyát képezik. (II. sz. melléklet szerint). A megkötendő keretszerződések időtartama valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: 3 év.
A Szünetmentes áramforrások karbantartását évente két alkalommal, félévenkénti gyakorisággal végzi el a nyertes ajánlattevő, a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
17 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 1. sz. gépcsoport esetében
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Keretösszeg: nettó 19.000.000,- Ft/36 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.b) pontjában megjelölt szervizszakember esetében a központi sz. á. karbantart.és/vagy eseti hibajav. vonatkozó 24 hónapon felüli többlettapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
1. Karbantartás egységára (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 50
2. Eseti javítás kiszállási díja (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 20
3. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: 8 db n.t.sz. áramforrás karbantartása és javítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Ifjúság u. 20.
Pécs, Szántókovács J. u. 1/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállakozási keretszerződés keretében központi nagyteljesítményű szünetmentes áramforrások (UPS) karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tárgya a PTE telephelyein (I. sz. melléklet szerint) lévő központi szünetmentes áramforrások, valamint akkumulátor telepek karbantartási és hibaelhárítási munkáinak elvégzése a leírt karbantartási program alapján, gépcsoportonkénti bontásban, melyek részajánlat tárgyát képezik. (II. sz. melléklet szerint). A megkötendő keretszerződések időtartama valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: 3 év.
A Szünetmentes áramforrások karbantartását évente két alkalommal, félévenkénti gyakorisággal végzi el a nyertes ajánlattevő, a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
8 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 1. sz. gépcsoport esetében
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Keretösszeg: nettó 12.000.000,- Ft/36 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.b) pontjában megjelölt szervizszakember esetében a központi sz. á. karbantart.és/vagy eseti hibajav. vonatkozó 24 hónapon felüli többlettapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
1. Karbantartás egységára (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 50
2. Eseti javítás kiszállási díja (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 20
3. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: 5 db n.t.sz. áramforrás karbantartása és javítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Ifjúság u. 20.
Pécs József Attila u. 1.
Pécs Édesanyák u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállakozási keretszerződés keretében központi nagyteljesítményű szünetmentes áramforrások (UPS) karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tárgya a PTE telephelyein (I. sz. melléklet szerint) lévő központi szünetmentes áramforrások, valamint akkumulátor telepek karbantartási és hibaelhárítási munkáinak elvégzése a leírt karbantartási program alapján, gépcsoportonkénti bontásban, melyek részajánlat tárgyát képezik. (II. sz. melléklet szerint). A megkötendő keretszerződések időtartama valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: 3 év.
A Szünetmentes áramforrások karbantartását évente két alkalommal, félévenkénti gyakorisággal végzi el a nyertes ajánlattevő, a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
5 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 1. sz. gépcsoport esetében
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Keretösszeg: nettó 14.000.000,- Ft/36 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.b) pontjában megjelölt szervizszakember esetében a központi sz. á. karbantart.és/vagy eseti hibajav. vonatkozó 24 hónapon felüli többlettapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
1. Karbantartás egységára (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 50
2. Eseti javítás kiszállási díja (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 20
3. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: 5 db n.t.sz. áramforrás karbantartása és javítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Rákóczi út 2.
Pécs, Szigeti út 2.
Pécs, Árnyas u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállakozási keretszerződés keretében központi nagyteljesítményű szünetmentes áramforrások (UPS) karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tárgya a PTE telephelyein (I. sz. melléklet szerint) lévő központi szünetmentes áramforrások, valamint akkumulátor telepek karbantartási és hibaelhárítási munkáinak elvégzése a leírt karbantartási program alapján, gépcsoportonkénti bontásban, melyek részajánlat tárgyát képezik. (II. sz. melléklet szerint). A megkötendő keretszerződések időtartama valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: 3 év.
A Szünetmentes áramforrások karbantartását évente két alkalommal, félévenkénti gyakorisággal végzi el a nyertes ajánlattevő, a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
5 db nagy teljesítményű szünetmentes áramforrás az 1. sz. gépcsoport esetében
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Keretösszeg: nettó 14.000.000,- Ft/36 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.b) pontjában megjelölt szervizszakember esetében a központi sz. á. karbantart.és/vagy eseti hibajav. vonatkozó 24 hónapon felüli többlettapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
1. Karbantartás egységára (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 50
2. Eseti javítás kiszállási díja (nettó forint/alkalom) – Súlyszám: 20
3. Eseti javítás rezsi óradíja (nettó Ft/óra) – Súlyszám: 20

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó. 1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
2) Igazolás: A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyil., ig. alkalmas arra, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegy. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban vált.b. eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az ig.ban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A K.H. a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
A felhívás III.1.3. pont folytatása:
Az M.2.b) pontjában meghatározott szakember tekintetében már az előzetes igazolás során, az ajánlatban be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat, tekintettel arra, hogy a szakember gyakorlati ideje értékelési részszempont.
- Ajánlattevő nyilatkozatát a 4. sz. részszempontra tett megajánlás alátámasztására, amelyben az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M2.b) pontjában megjelölt szervizszakember esetében a központi szünetmentes áramforrások karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozóan 24 hónapon felüli szakmai többlettapasztalatát ismerteti ajánlasttevő.
- A végzettséget igazoló oklevelet, diplomát egyszerű másolatban.
- A szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza legalább a szakember adatait, végzettségeinek bemutatását, megszerzésének időpontját, és a releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását.
E körben az önéletrajznak minimálisan tartalmaznia kell a tapasztalattal érintett projekt megrendelőjének nevét és címét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év, hónap, bontásban), azt, hogy a szakember mely jogviszonya alapján végezte az adott tevékenységet, a végzett tevékenység részletes bemutatását,
- A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(12) bekezdése alkalmazandó. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum [továbbiakban: EEKD] benyújtásával. Ajánlatkérő az előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Rendelet 3. § (2) bek. Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. 2) Az alkalmasság igazolása.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve
- a teljesítés idejét (év/hónap/nap bontásban),
- a szerződést kötő másik felet,
- a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések].
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:
Az M.2.a). pontban előírt szakember vonatkozásában az utólagos igazolás során, kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására kell csatolni:
- A végzettséget igazoló oklevelet, diplomát egyszerű másolatban.
- A szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza legalább a szakember adatait, végzettségeinek bemutatását, megszerzésének időpontját, és a releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását.
E körben az önéletrajznak minimálisan tartalmaznia kell a tapasztalattal érintett projekt megrendelőjének nevét és címét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év, hónap, bontásban), azt, hogy a szakember mely jogviszonya alapján végezte az adott tevékenységet, a végzett tevékenység részletes bemutatását,
- A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt.
Folytatás a felhívás III.1.2. pontjában
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja szerint, alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgya szerinti központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó olyan szerződéssel (referenciával), amelyet bármilyen intézményben működő berendezések esetében végeztek az alábbiak szerint:
1. rész tekintetében: összesen legalább 13 db, bármilyen intézményben működő, központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával.
2. rész tekintetében: összesen legalább 11 db, bármilyen intézményben működő, központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával.
3. rész tekintetében: összesen legalább 5 db, bármilyen intézményben működő, központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával.
4. rész tekintetében: összesen legalább 2 db, bármilyen intézményben működő, központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával.
5. rész tekintetében: összesen legalább 2 db, bármilyen intézményben működő, központi szünetmentes áramforrás karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referenciaértékeket részenként legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető. Egy referencia több rész esetében is bemutatható, amennyiben az minden előírt követelménynek megfelel. A nagyobb mennyiségre vonatkozó referencia alkalmas a kisebb mennyiségű referencia teljesítésére.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(11) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. A nagyobb mennyiségre vonatkozó referencia alkalmas a kisebb mennyiségű referencia teljesítésére.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi ajánlati rész esetében, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő a szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
b) legalább 1 fő szervizszakemberrel, aki 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik központi szünetmentes áramforrások karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozóan. A berendezések karbantartására vonatkozó képzettségét képzési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal szükséges igazolni.
Ajánlatkérő szervizszakembernek tekinti a villamosági berendezés szerelő, műszerész, vagy elektroműszerész minimum szakmunkás végzettségű szakembereket.
Az M2./ pontban előírt szakemberek rendelkezésre állására, illetve a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő a végzettségek tekintetében az előírtakkal egyenértékű végzettségek bemutatását is elfogadja.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember valamennyi részben igazolhat alkalmassági feltételt.
Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi ajánlati rész esetében irányadó feltételek:
A késedelmi kötbér alapja karbantartás esetén: a Szerződés 9.2. pontjában rögzített esetben a késedelemmel érintett Áramforrásra vonatkozó, az adott karbantartási időszakra (félévre) meghatározott nettó vállalkozói díj, mértéke 1% / naptári nap, de maximum 20 napi tétel.
Vállalkozói késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben is, ha a hibajavításra vonatkozó árajánlatát olyan okból, amelyért felelős, a hiba okának feltárásától számított 5 munkanapon belül nem készíti el. Az árajánlat elkészítésének késedelmes teljesítésére megállapított kötbér 5.000,- Ft (azaz ötezer forint) / óra, de maximum 120.000,- forint.
A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 9.5. pontjában meghatározott esetben az adott hibajavítás után fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 0,1%-a/óra, de maximum 48 órának megfelelő összeg.
Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás a 2015. évi CXLIII. tv. rendelkezései szerint, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16.§-aiban foglaltakkal eltérésekkel történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 2015. évi CXLIII. tv. rendelkezései szerint, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16.§-aiban foglaltakkal eltérésekkel történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas .
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását egyik részfeladat vonatozásában sem.
4. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
5. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. M1, M2.
6. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9)
7. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap (EKR űrlap),
- a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
- az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR űrlap),
- cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, adott esetben meghatalmazás;
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről;
- közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2) (6) bek. szerint.
A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
8. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer az ár értékelési részszempont tartalmi elemei esetén: fordított arányosítás, a szakember tapasztalata esetében a szélsőértékkel korrigált arányosítás” legkedvezőbb érték 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) , melynek ismertetését a KD tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőket, hogy az 1-3. értékelési részszempont esetében a "0" megajánlás az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.
9. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
10. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
11. Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
12. Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
13. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051); Kiss Adrienn (00883)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
folytatás.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben az Áramforrások karbantartása bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős – beleértve a 20 naptári napot meghaladó késedelmet is – meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult meghiúsultnak tekinteni az adott karbantartást, ha a korábban elvégzett karbantartáshoz képest 35 naptári nap eltelt.
A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés 9.7. pontjában rögzített esetben a meghiúsulással érintett Áramforrásra vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke 30%.
amennyiben valamely hibajavítási tevékenység bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.
A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 9.9. pontjában meghatározott esetben 360.000,- Forint, a Szerződés 9.10. pontjában rögzített esetben a meghiúsulással érintett hibajavítás után fizetendő nettó díj 10%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Valamennyi ajánlati rész esetében irányadó feltételek:
Fizetési feltételek: a Kbt. 27/A §-a, a 135.§ (1) bekezdésében, a Ptk.6:130.§(1)-(2)bekezdésében, illetve a közbeszerzési dokumentumokban rögzített fizetési feltételek szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részletek a szerződéstervezetben.
VI.3) További információk pont folytatása:
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot egyik ajánlati rész vonatkozásában sem alkalmazza.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4) és (5) bekezdéseit egyik ajánlati rész vonatkozásában sem alkalmazza.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák