Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22418/2019
CPV Kód:72590000-7
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7030 Paks, Dózsa Gy. út 30-32 A teljesítés al helyszínei: -7030 Paks, Gagarin utca 1. -7030 Paks, Dankó Pista utca 1. -7030 Paks, 8803/12. 1124. ép. -1054, Budapest, Széchenyi rakpart 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klock Csilla
Telefon: +36 305635720
E-mail: klock.csilla@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára
Telefon: +36 20515 2342
E-mail: szokolaine@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001449732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001449732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa
Hivatkozási szám: EKR001449732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72590000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa, valamint desktop migrációs projekt lebonyolítása Paks II. Zrt. részére, amely biztosítja a munkavállalók számára az IT szolgáltatások szerződésben előírt rendelkezésre állását. Desktop migrációs projekt végrehajtása során a jelenleg külső szolgáltatótól igénybe vett desktop szolgáltatások elindítása a Megrendelő saját eszközein, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak:72590000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 30-32
A teljesítés al helyszínei:
-7030 Paks, Gagarin utca 1.
-7030 Paks, Dankó Pista utca 1.
-7030 Paks, 8803/12. 1124. ép.
-1054, Budapest, Széchenyi rakpart 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szolg. éles indulása tervezetten:2020. január 01.A szolg. biztosítása AK saját használatában lévő ITSM alkalmazásával történik.A felhasználók tervezett száma:2020-2021 cca. 500,2022 cca.670 A felhasználók AK tulajdonát képező,garanciális végponti eszközökön,munkaállomásokon dolgoznak.A rendszerek leírását,melyekhez felhasználói támogatást kell nyújtani,a részletes műszaki leírás tartalmazza
HelpDesk szolg.:
- Ügyfélszolgálati (ÜSZ) nyitva tartás: Az ÜSZ heti 5 alakommal 10 órás rendelkezésre állást biztosít ügyfelei számára, munkanapokon 7-17 óra között
- Meghosszabbított nyitvatartás biztosítása előre bejelentett átmeneti időszakokra
- Elvárt rendelkezésre állás:(karbantartás kezelés) Hiba javítás első szintű megoldó csoport által:4 óra
- 1 tel.szám biztosítása,amin a szolg. elérhető
- internet kapcsolattal kell rendelkezni, amin a szolgáltatást nyújtja
- 1 db IP cím megadása,amin keresztül eléri AK hálózatát
- Az egykapus ügyintézési elvnek megfelelően valamennyi szolgáltatással kapcsolatos bejelentést,igényt a HelpDesk-re kell eljuttatni.A HelpDesk biztosítja AK szervezetén belül a koordináló szerepet,s tájékoztatja a felhasználókat az igények, bejelentések előrehaladásáról
- Szoftver support tevékenység a PC-k szoftvereire vonatkozóan és a használt egyedi alkalmazások esetében a telepítési és beállítási útmutató szerint
- biztosítani kell egy felsőfokú végzettséggel rendelkező dedikált kapcsolattartót (szolg. menedzsert),aki rendelkezik ITILv3 Expert vizsgával és min. 5 év releváns tapasztalattal.A szolg. menedzser feladatainak leírását a részletes műszaki leírás tartalmazza
ServiceDesk helyszíni szolg.
Helyszíni jelenléttel biztosítja a felhasználók számára a garanciális és nem garanciális hibaelhárítást, a munkaállomásokkal kapcsolatos standard műveletek elvégzését, a software support tevékenységet
- Budapesten és Pakson,munkanapokon 8-16 óra között állandó helyszíni támogatás:Budapest 1 fő,Paks 2 fő, és telephelyenként 1-1 autó biztosítsa a szállítási feladatok ellátásához
- A képzettségre vonatkozó elvárás:min.szerviz technikus
- A helyszíni jelenléthez AK biztosít szerviz és raktárhelyiséget
- A garanciális hibaelhárítás AT feladata
- A tartalék eszközök tárolása,kezelése AT feladata,a garanciális hibák bejelentése AK feladata
- A nem garanciális, egyéb hibaelhárítások is AT feladatát képezik
- IMAC feladatok ellátása
- Op. rendszer és alapszoftverek specifikáció szerinti telepítése (Windows,hálózati beállítások,SCCM-el történő programtelepítés,nyomtatóbeállítás)
- Szoftver support tevékenység a PC-k alapszoftvereire vonatkozóan és a használt egyedi alkalmazások esetében a telepítési és beállítási útmutató szerint
- A klienseken lévő vírusvédelmi eszközök hiba javítása
- Hardver hibajavítás
Desktop migrációs projekt
A desktop migráció célja a jelenleg külső szolgáltatótól igénybe vett desktop szolgáltatás elindítása AK saját eszközein.AT feladata a migrációs terv elkészítése.Kliens migrálási munkáinak szakszerű elvégzése mintegy 500 kliens gépen,és multifunkcionális nyomtatókon,a migrációs terv szerinti feladatok körében és ütemterv szerinti határidőkben.
A Migrációs projekt:a szerz. hatályba lépésétől számított 3 hónap
-A későbbiekben helyszíni támogatást nyújtó 3 fő rendelkezésre állását biztosítani kell a szerz. hatályba lépésétől a migráció előkészítéséhez
-Projektvezető biztosítása.Elvárás egy felsőfokú végzetséggel rendelkező mérnök informatikus,aki PMI/PRINCE2 képesítéssel rendelkezik és cca. 300 gépes migrációs projektek irányításában szerzett referenciával rendelkezik
-A projekt végrehajtásához igényelt becsült létszám (a 3 kollégával együtt):Budapest 3 fő,Paks 30 fő
-A projekt során a napi munkaidő meghaladhatja a 8 órát, ill. hétvégi munkavégzés is szükséges lehet
-Az image elkészítése a teszt gépeken AK feladata
-Éles üzemi támogatás min. 1 fő telephelyenként, (öt telephelyen), felhasználó kezelésben jártas munkatárs biztosításával
-A projekt során a AK étkezést és szállást nem biztosít
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Migrációs projekt végrehajtásához kötelezően igénybe vett létszám (30 fő) fölött vállalt rendelkezésre álló szakemberek száma (min. 0, max. 15) 5
2 2. Képzett összesen érték – SLA 35
3 2.1. Hardver hibajavítás (min. 20, max. 24 munkaóra) 5
4 2.2. Hibajavítás nem elsőszintű megoldó csoport által (min. 20, max. 24 munkaóra) 7
5 2.3. Incidensek megoldási ideje: Skype (min. 20, max. 24 munkaóra) 2
6 2.4. Egyéb tevékenység elsőszintű megoldó csoport által (min. 3, max. 4 munkaóra) 2
7 2.5. Új standard eszköz üzembe helyezése, cseréje (min. 20, max. 24 munkaóra) 3
8 2.6. Felhasználó változás (min. 20, max. 24 munkaóra) 2
9 2.7. Munkahely áttelepítése (min. 20, max. 24 munkaóra) 2
10 2.8. Eszköz leszerelése, szolgáltatás megszüntetése (min. 24, max. 32 munkaóra) 2
11 2.9. Standard szoftver telepítése és törlése (min. 20, max. 24 munkaóra) 3
12 2.10. Megrendelői szoftver telepítése (min. 32, max. 40 munkaóra) 2
13 2.11. Hívásvesztés (%-ban megadva) (min. 20, max. 15 %) 2
14 2.12. FTR (First time resolution) – incidens (%-ban megadva) (min. 40, max. 45 %) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati ár alábontása:
1. HelpDesk üzemeltetésének 1 felhasználóra vonatkozó havi díja (36 hónapra) fix áron:24
2. hosszított nyitva tartás a standard HelpDesk rendelkezésre állás feletti HelpDesk szolgáltatás óra díja:1
3. ServiceDesk-A helyszíni üzemeltetés támogatás óra díja (36 hónapra fix áron):30
4. Migrációs projekt-projektvez. napi díj:2
5. Migrációs projekt-szerviz technikus napi díj:3

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdéséneka) - b) pontjaiban felsorolt kizáró
okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 1. §(1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőre külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz,és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. §(1) bekezdésére A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumbenyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintettgazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (ServiceDesk és HelpDesk szolgáltatás nyújtása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint. A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a)bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
1. a szerződést kötő másik fél megnevezését;
2. a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);
3. a szolgáltatás tárgyát;
4. a szolgáltatás mennyiségét;
5. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum követelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a sajátteljesítés mértékét százalékban).
Az M2) esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja szerint:
A végzettség az azt igazoló oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó, amely dokumentumnak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire,,továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett időszakban:
Legalább 1 darab, ServiceDesk és HelpDesk szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával az alábbi paraméterek szerint:
• Legalább 300 felhasználóra nyújtott HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatást, vállalt SLA-kkal
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
• 1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 5 éve mérnöki munkakörben foglalkoztatott szakember
• 1 fő felsőfokú végzetséggel rendelkező mérnök informatikussal, aki PMI vagy PRINCE2 képesítéssel rendelkezik
• 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező dedikált kapcsolattartó (szolgáltatás menedzser), aki rendelkezik ITILv3 Expert vizsgával
• 3 fő középfokú végzettséggel rendelkező szerviz technikus
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtása a Helpdesk és ServiceDesk szolgáltatás nyújtása esetén havonta biztosított, a 3. részfeladat (desktop migrációs projekt) esetén egyösszegű a kifizetés.A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt.135.§(1),(5)-(6) bek és a Ptk.6:130§(1)-(2) bek szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk.6:155.§ az irányadó.
Ajánlatkérő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért alkalmaz. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő jelenleg élő szerződése 2020. február 29-én lejár, amely időpontig tárgyi eljárás eredményeként végrehajtandó migrációs feladatokat be kell fejezni. A migrációs eljárást lekésőbb 2020 január 1-jén el kell kezdeni, azonban a normál időtartamú eljárási rendben lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a határidők erre vonatkozóan nem tarthatók.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: bontás elektronikusan történik az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg z EKR: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § előírásai szerint, az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1)-(2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. vonatkozó bek-i alapján elektronikus úton. A KD az ajánlati felhívás közzétételének időpontjátólelérhetőek az EKR-ben.
2) AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlatnak Felolvasólapot és a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5)-(6) –(6) nemleges tartalommal is csatolandó – bek. és a Kbt. 66.§ (2) bek-ben foglaltak szerint. A csatolandódokumentumok teljes jegyzékét a KD tartalmazza.
4) Az ajánlatot az AT-nek a Kbt. 66.§ (1) bek. alapján a felhívásban, valamint a közbeszerzésidokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az AT-t terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet.Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra,úgy annak a Kbt. 47.§ (2) bek. alapján az AT általi fordítását be kell nyújtani. AK a magyar nyelvűdokumentumot tekinti irányadónak
6) A Kbt. 47.§ (2) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66.§ (2)bek. szerinti nyilatkozat kivételével.
7) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.
8) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (5) bek-re, a Kbt. 131.§ (5) bek-re.
9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k esetében.
10) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
11) AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy 1 hónap alatt 30 napot ért.
12) AT-nek ajánlat részenként külön be kell nyújtania a KD részeként kiadott értékelési szempont alábontását tartalmazó táblázatot, amelyet AK szakmai ajánlatnak tekinti. A szakmai ajánlat előírásait a KD tartalmazza AK a Kbt. 71.§-át alkalmazza, a Kbt. 71.§ (8) bek-ben foglalt korlátozással.Felhívjuk AT figyelmét, hogy a tételes árlista minden tételére kötelezően ajánlatot kell tenni, a nem minden termékcsoportra és sorra adott ajánlat az egész ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
13) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A pontszámítás módszere: az ár értékelési szempont esetén a fordított arányosítás, az 1. minőségi szempont esetén arányosítás, a 2. minőségi szempont tekintetében fordított arányosítás. A részletes értékelési módszert a KD tartalmazza.
14)A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor az Ajánlattevőre MSZ EN ISO 9001 (MIR), valamint MSZ EN ISO 14001 (KIR), MSZ ISO/IEC 27001 (IBIR) és MSZ ISO/IEC 20000 (ISMS) szabvány szerinti, vagy ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal rendelkezni vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását bemutatni. A tanúsítványok és a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
15) Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell általános felelősségbiztosítással, melynek éves kárértéke 50.000.000 HUF, olyan dologi kárral, halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre, amely bármilyen fizikai tulajdonnal kapcsolatban vagy bármely személlyel kapcsolatban felléphet, és amely a szolgáltatások és munkák teljesítésével összefüggésben keletkezik. A felelősségbiztosításnak káreseményenként legalább 20.000.000 Ft összegűnek kell lennie. A felelősségbiztosítás időbeli hatályának ki kell terjednie a szerződés szerinti tevékenység teljes időtartamára
16)Részajánlattétel tárgyi eljárásban nem lehetséges, mert a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé.
17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
17) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter, lajstromszám: 00064
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák