Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/54
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.19.
Iktatószám:4362/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3533 Miskolc, hrsz. 21681/6. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25692855
Postai cím: Görgey Artúr 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Liszicsánné Koncsár Andrea
Telefon: +36 204215726
E-mail: info@lodoconsult.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvtk.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lodoconsult.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000075642019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3533 Miskolc, hrsz. 21681/6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m2) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m2 tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal , vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.
Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + két szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3307 fő néző tud helyet foglalni.
Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.
A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.
A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.
Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m2 x 15,5 m = 55875 légm3) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani – az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40.000 m3/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.
A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.
Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.
Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.
Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) 10
2 Az ajánlattevő rendelkezik-e csarnok tervezésére vonatkozó referenciával (csarnok mérete 1500 m2 felett kerül értékelésre)  15
3 Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy jelen eljárási formát AK a következőkre tekintettel alkalmazza: a tervezés és kivitelezés jellegű szerz-t az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdok. alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb fel-k kidolgozása ekként lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal való rendelkezés követelményét.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők (közös AT-k mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel ( 4-7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szer. teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi. Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben , az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerinti felhívására:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: ● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik ● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állítás. Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg a P1) feltételnek.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző teljes árbevételéről.
P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) árbevételéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P2) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 3 milliárd forint teljes árbevétellel.
P3) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább 2,5 milliárd forint közbeszerzés tárgya (magasépítési tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) szerinti árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben , az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerinti felhívására:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § alapján. A nyilatkozatban és/vagy igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
M/2/1. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az ISO tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedések leírásával.
M/2/2. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján a környezetvédelmi tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a környezetvédelmi intézkedések leírásával, amit az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
M/3. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]); - amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely épület építésére vagy kivitelezésére vonatkozott és amely referencia magában foglalta építészeti, tartószerkezeti, elektromos (erős és gyengeáramú), gépészeti feladatok (automatizált légtechnikai rendszer kiépítése, mely magában foglal egy legalább 40000 légm3 térfogatú helyiségbe állandó hőmérsékletű frisslevegő befújását és elszívását) ellátását, akként, hogy a kivitelezéssel érintett épület belső nettó alapterülete elérte legalább a 3200 m2t
b.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely előre gyártott vasbeton vázszerkezet felhasználásával, monolit vasbeton elemekkel, valamint tető fedésére legalább 5 méter fesztávolságú trapézlemez alkalmazásával készült azzal, hogy a tető területe elérte legalább a nettó 2.600m2-et
c) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kivitelezésre és/vagy felújításra vonatkozó referenciával, amely kivitelezésekor és/vagy felújításakor ALUHAB panel szerelésére vonatkozó részfeladatot is magában foglalt.
M2/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO9001, ISO 28001 tanúsítványokkal tervezés és generálkivitelezés területén.
M.2/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal tervezés és generálkivitelezés területén.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M3.1) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./1. rész 2. pontjában meghatározott) -okl.építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.2) min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 5. pontjában meghatározott) -okl. villamosmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy technikusi végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M3.3) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 3. pontjában meghatározott) -okl. gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -okl. létesítmény mérnök épületgépészeti vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel;
M.3.4 legalább 1 fő gépész tervező szakemberrel, aki a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és részt vett legalább 1 db, legalább 3000 m2 alapterületű épület tervezésében
A fentiekben megajánlott szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg kettő vagy több alkalmassági követelmény teljesítésére. Folytatás a VI.3. pont részeként
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghat. szerint történik. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Vállalkozó számla benyújtására havonta jogosult az alábbiak szerint: Vállalkozó a számlák benyújtására havonta egy alkalommal jogosult a szerződésszerűséget alátámasztó teljesítésigazolás mellett. A számla a teljesítési igazolás, valamint az építési napló megegyező adatai alapján állítható ki. A számla befogadásához szükséges teljesítésigazolás kibocsátásához Vállalkozónak csatolnia kell az adott hónapban az építési napló alapján elvégzett munkák leírását, a Megrendelő által átadott formátum részletezése szerint. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás Folytatás a VI.4.3. pont részeként
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR alapján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.3. alkalmassági minimumkövetelmények folytatása:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
További információk:
1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással (HP) az ajánlattevő (AT) az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP, ajánlatkérő (AK) újabb HPt nem rendel el.
2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ár tekintetében a fordított arányosítás, a jótállás tekintetében az egyenes arányosítás és a szakemberek esetében az értékelés a pontozás módszertana alapján történik, a dok-ban foglaltak alapján. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell a 2% tartalékkerettel együtt. A tervezés ellenértékét az ajánlatban külön meg kell adni.
3. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
4. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea, (lajstromszám: 00597) 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
6. Az ATnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].
7. Az ATnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ATi nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: legalább a nettó vállalkozási díj a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 900.000.000,- HUF/év és legalább 100.000.000,- HUF/káresemény összeg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tervezési szolgáltatás tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke legalább a nettó tervezési díj 20.000.000 Ft/ év és 10.000.000 Ft/ káresemény.
AK a pénzügyi-gazdasági és műszaki-alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Folytatás a VI.4.3. pont részeként
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek
III.2.2. pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5%-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat. szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea (00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít, tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 2019. május 30., melyre tekintettel AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák