Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/135
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.16.
Iktatószám:12515/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Teljesítés helye:HU223;HU223;HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98824335
Postai cím: Zrínyi Utca 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Halász Gabriella
Telefon: +36 92507500
E-mail: zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Fax: +36 92331405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zmkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Teleradiológiai távleletező szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001094152018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Teleradiológiai távleletező szolgáltatás nyújtása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház részére 24 hónapra az alábbiak szerint:
A tervezett leletszám:
1. rész: CT + MR: 28 000 / 24 hónap +20%
2. rész: Szív MR: 200/ 24 hónap + 20%
3. rész: Rtg: 34 500/24 hónap +30%
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 134625000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CT + MR vizsgálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. (Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett leletszám: 28000/24 hónap +20% opció
Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi szempontok 48
2 2.1. A helyben keletkezett tartalom (leletek, szkennelt képek, kulcsképek, stb.) szelektív továbbküldése, akár automatikusan (igen/nem) Előny a megléte! 1
3 2.2. A HL7 üzenetek mezőinek feldolgozása script mechanizussal (igen/nem) Előny a megléte! 1
4 2.3. Integrált szkennelési felület (igen/nem) Előny a megléte! 1
5 2.4. Keresési és adminisztratív felület web alapú (igen/nem) Előny a megléte! 1
6 2.5. Sávszélesség függő adaptív átviteli mechanizmus (igen/nem) Előny a megléte! 1
7 2.6. Progresszív képátvitel és megjelenítés (igen/nem) Előny a megléte! 1
8 2.7. Többszálú képletöltés és kitömörítés a kliensben (igen/nem) Előny a megléte! 1
9 2.8. Az egér különböző gombjaira, kombinációira felkonfigurálható funkciók (esetleg módosító billentyűkkel: Ctrl, Shift, Alt) (igen/nem) Előny a megléte! 1
10 2.9. A kliens automatizálása, script/macro rögzítése (igen/nem) Előny a megléte! 1
11 2.10. Desktop integráció: a kliensben megnyitva egy vizsgálatot, vezérelhető más program a vizsgálat azonosítóit átadva (igen/nem) Előny a megléte! 1
12 2.11. Tetszőleges irányú/síkú MIP, MIP thin rekonstrukció (igen/nem) Előny a megléte! 1
13 2.12. Tetszőleges síkú VRT rekonstrukció (igen/nem) Előny a megléte! 1
14 2.13. A klienstől függetlenül kiegészítő Web alapú képmegjelenítő HTML5 technológiával (igen/nem) Előny a megléte! 1
15 2.14. Működő minőségirányítási (ISO) és szakmai minőségbiztosítási rendszer (ennek leírását csatolni szükséges az ajánlathoz) (igen/nem) Előny a megléte! 10
16 2.15. Szakmai minőségbiztosítási rendszerben másodleletezett vizsgálatok aránya legalább 3%-ot elérő (igen/nem) Ennek legalább 3 havi összefoglaló jelentését csatolni szükséges. Előny a megléte! 10
17 2.16. Neuroradiológus szakvizsgával rendelkező radiológus szakorvosok száma (min 1 – max 3 fő) 5
18 2.17. Akkreditált szakképző hely CT és/vagy MR-diagnosztikában (ennek leírását csatolni szükséges az ajánlathoz) (igen/nem) Előny a megléte! 5
19 2.18. Kardio-MR vizsgálathoz kardiológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok száma (min 1 – max 3 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 72
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tervezett leletszámon felül +20% mértékben opciót köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető. Az opció felhasználása az alapmennyiség felhasználásával egyező módon és feltételekkel történik. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szolgáltatás igazolt teljesítését követően havonta 1 db számla nyújtható be. A kifizetés átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek-ben foglaltak szerint, 60 napon belül. A szerződéskötés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Szív MR vizsgálatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett leletszám: 200/24 hónap +20% opció
Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi szempontok 48
2 2.1. A helyben keletkezett tartalom (leletek, szkennelt képek, kulcsképek, stb.) szelektív továbbküldése, akár automatikusan (igen/nem) Előny a megléte! 1
3 2.2. A HL7 üzenetek mezőinek feldolgozása script mechanizussal (igen/nem) Előny a megléte! 1
4 2.3. Integrált szkennelési felület (igen/nem) Előny a megléte! 1
5 2.4. Keresési és adminisztratív felület web alapú (igen/nem) Előny a megléte! 1
6 2.5. Sávszélesség függő adaptív átviteli mechanizmus (igen/nem) Előny a megléte! 1
7 2.6. Progresszív képátvitel és megjelenítés (igen/nem) Előny a megléte! 1
8 2.7. Többszálú képletöltés és kitömörítés a kliensben (igen/nem) Előny a megléte! 1
9 2.8. Az egér különböző gombjaira, kombinációira felkonfigurálható funkciók (esetleg módosító billentyűkkel: Ctrl, Shift, Alt) (igen/nem) Előny a megléte! 1
10 2.9. A kliens automatizálása, script/macro rögzítése (igen/nem) Előny a megléte! 1
11 2.10. Desktop integráció: a kliensben megnyitva egy vizsgálatot, vezérelhető más program a vizsgálat azonosítóit átadva (igen/nem) Előny a megléte! 1
12 2.11. Tetszőleges irányú/síkú MIP, MIP thin rekonstrukció (igen/nem) Előny a megléte! 1
13 2.12. Tetszőleges síkú VRT rekonstrukció (igen/nem) Előny a megléte! 1
14 2.13. A klienstől függetlenül kiegészítő Web alapú képmegjelenítő HTML5 technológiával (igen/nem) Előny a megléte! 1
15 2.14. Működő minőségirányítási (ISO) és szakmai minőségbiztosítási rendszer (ennek leírását csatolni szükséges az ajánlathoz) (igen/nem) Előny a megléte! 10
16 2.15. Szakmai minőségbiztosítási rendszerben másodleletezett vizsgálatok aránya legalább 3%-ot elérő (igen/nem) Ennek legalább 3 havi összefoglaló jelentését csatolni szükséges. Előny a megléte! 10
17 2.16. Neuroradiológus szakvizsgával rendelkező radiológus szakorvosok száma (min 1 – max 3 fő) 5
18 2.17. Akkreditált szakképző hely CT és/vagy MR-diagnosztikában (ennek leírását csatolni szükséges az ajánlathoz) (igen/nem) Előny a megléte! 5
19 2.18. Kardio-MR vizsgálathoz kardiológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok száma (min 1 – max 3 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 72
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tervezett leletszámon felül +20 % mértékben opciót köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető. Az opció felhasználása az alapmennyiség felhasználásával egyező módon és feltételekkel történik. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szolgáltatás igazolt teljesítését követően havonta 1 db számla nyújtható be. A kifizetés átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek-ben foglaltak szerint, 60 napon belül. A szerződéskötés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Általános röntgen
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett leletszám: 34500/24 hónap +30% opció
Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi szempontok 48
2 2.1. A helyben keletkezett tartalom (leletek, szkennelt képek, kulcsképek, stb.) szelektív továbbküldése, akár automatikusan (igen/nem) Előny a megléte! 1
3 2.2. A HL7 üzenetek mezőinek feldolgozása script mechanizussal (igen/nem) Előny a megléte! 1
4 2.3. Integrált szkennelési felület (igen/nem) Előny a megléte! 1
5 2.4. Keresési és adminisztratív felület web alapú (igen/nem) Előny a megléte! 1
6 2.5. Sávszélesség függő adaptív átviteli mechanizmus (igen/nem) Előny a megléte! 1
7 2.6. Progresszív képátvitel és megjelenítés (igen/nem) Előny a megléte! 1
8 2.7. Többszálú képletöltés és kitömörítés a kliensben (igen/nem) Előny a megléte! 1
9 2.8. Az egér különböző gombjaira, kombinációira felkonfigurálható funkciók (esetleg módosító billentyűkkel: Ctrl, Shift, Alt) (igen/nem) Előny a megléte! 1
10 2.9. A kliens automatizálása, script/macro rögzítése (igen/nem) Előny a megléte! 1
11 2.10. Desktop integráció: a kliensben megnyitva egy vizsgálatot, vezérelhető más program a vizsgálat azonosítóit átadva (igen/nem) Előny a megléte! 1
12 2.11. Tetszőleges irányú/síkú MIP, MIP thin rekonstrukció (igen/nem) Előny a megléte! 1
13 2.12. Tetszőleges síkú VRT rekonstrukció (igen/nem) Előny a megléte! 1
14 2.13. A klienstől függetlenül kiegészítő Web alapú képmegjelenítő HTML5 technológiával (igen/nem) Előny a megléte! 1
15 2.14. Működő minőségirányítási (ISO) és szakmai minőségbiztosítási rendszer (ennek leírását csatolni szükséges az ajánlathoz) (igen/nem) Előny a megléte! 10
16 2.15. Szakmai minőségbiztosítási rendszerben másodleletezett vizsgálatok aránya legalább 3%-ot elérő (igen/nem) Ennek legalább 3 havi összefoglaló jelentését csatolni szükséges. Előny a megléte! 10
17 2.16. Neuroradiológus szakvizsgával rendelkező radiológus szakorvosok száma (min 1 – max 3 fő) 5
18 2.17. Akkreditált szakképző hely CT és/vagy MR-diagnosztikában (ennek leírását csatolni szükséges az ajánlathoz) (igen/nem) Előny a megléte! 5
19 2.18. Kardio-MR vizsgálathoz kardiológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok száma (min 1 – max 3 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Tervezett leletszám: 34500/2 év +30% opció
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szolgáltatás igazolt teljesítését követően havonta 1 db számla nyújtható be. A kifizetés átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek-ben foglaltak szerint, 60 napon belül. A szerződéskötés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000783
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: CT + MR vizsgálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13895024
Postai cím: Kaposvári Út 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: zoldi.peter@o-t-r.hu
Telefon: +36 306863766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szív MR vizsgálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13895024
Postai cím: Kaposvári Út 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: zoldi.peter@o-t-r.hu
Telefon: +36 306863766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Általános röntgen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13895024
Postai cím: Kaposvári Út 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: zoldi.peter@o-t-r.hu
Telefon: +36 306863766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36225000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatszolgáltatás:
1. Nyertes ajánlattevő 1, 2, és 3. rész: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószám: 13924775-2-02
2. Beérkezett ajánlatok 1, 2, és 3. rész: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7625 Pécs, Kaposvári út 3.) Adószám: 13924775-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)