Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/187
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.27.
Iktatószám: 17468/2019
CPV Kód: 32300000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU221; HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.;Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SBV stúdiótechnikai berendezések és szoftverek
Hivatkozási szám: EKR000378842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A soproni Bűvösvölgy médiaértés-oktató központok részére berendezések és szoftverek beszerzése két részben:
Szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés keretében (az 1. rész vonatkozásában a Hír, Reklám, Film, Rádió, Szinkron foglalkozáshoz, a 2. rész vonatkozásában a Kép, Netkockázat, Netvizsgáló, Influencer foglalkozáshoz) rendszer tervezése, termékek (1. rész: szoftver és stúdiótechnikai termékek – kábelezés, háttér, kamerák, monitorok stb.; 2. rész: stúdiótechnikai és szoftver termékek, ide értve a Kép és Netvizsgáló publikusan használható felületét) szállítása, beépítése, üzembe helyezése, a teljes épület informatikai hálózati kábelezésének kiépítése, továbbá kapcsolódó szoftverfejlesztés teljesítése, a rendszer sikeres próbaüzeme és a felhasználók oktatása, valamint vállalkozási szerződés keretében a Rendszer hardver- és alkalmazástámogatása, valamint hibajavítása, illetve eseti igény alapján történő fejlesztése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 156496290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Stúdiótechnikai berendezések és szoftverek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32300000-6
További tárgyak: 72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés keretében a Hír, Reklám, Film, Rádió, Szinkron foglalkozáshoz, valamint az Aulához kapcsolódó rendszer tervezése, termékek szállítása (szoftver és stúdiótechnikai termékek – kábelezés, háttér, kamerák, monitorok stb.), beépítése, üzembe helyezése, a teljes épület informatikai hálózati kábelezésének kiépítése, továbbá kapcsolódó szoftverfejlesztés teljesítése, a rendszer sikeres próbaüzeme és a felhasználók oktatása, valamint vállalkozási szerződés keretében a Rendszer hardver- és alkalmazástámogatása, valamint hibajavítása, illetve eseti igény alapján történő fejlesztése.
Ajánlatkérő (AK) célja a Sopron és vonzáskörzetében élő gyermekekhez „házhoz vinni” a médiaértés képességének elsajátítását. Nyertes Ajánlattevő (AT) feladata az ehhez szükséges broadcast és média-technikai eszközöket, illetve a foglakozások lebonyolításához szükséges szoftverek szállítása, helyszíni beszerelése, beállítása és beüzemelése, az ehhez szükséges összes kellékanyag és helyszíni munkálatok (vezetékek, csatlakozók, kábelek behúzása, stb.) ellátása, továbbá a szállított rendszer üzemeltetésének támogatása és órakeret alapú, kisebb mértékű fejlesztéseinek elvégzése.
Szállítandó eszközök: 1 db fotófal, 3 db greenbox, 9 db álmennyezetbe rögzíthető hangsugárzó, 11 db stúdió fejhalgató, 12 db stúdió monitor hangszóró, 7 db kamera, 7 db konzol, 1 db CD/SD/USB lejátszó, 25 db mikroport, 11 db stúdiómikrofon, 7 db vezeték nélküli mikrofon, 7 db 22”-os monitor, 3 db 43”-os monitor, 4 db 55”-os monitor, 1 db legalább 84”-os monitor, valamint stúdióvilágítás.
Nyertes AT-nek a rendszer működésével kapcsolatos oktatást kell tartania a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A nyertes AT feladata a teljes épület informatikai hálózatának a kiépítése, ide érve a fali/padló aljzatok szerelését, a kábelezést és az alagsori szerver helyiségben a patch panelek kiépítését, amely feladat megvalósításához szükséges az épület felújítását végző építési kivitelezővel történő együttműködés az AK műszaki ellenőrének segítségével arról, hogy
- a stúdiótechnikai és informatikai hálózati kábelezési feladatok a tervek alapján megvalósíthatóak-e,
- a stúdiótechnikai eszközök rögzítése, stúdiótechnikai és informatikai hálózati szerelvények beépítése melyik építési munkafázisban és hogyan valósul meg.
A leszállított rendszerek garanciális jellegű javítása a szállítási szerződés keretén belül történik.
Nyertes AT feladat az átadást követő 6 hónapon keresztül próbaüzem keretein belül, emelt szintű üzemeltetési támogatás biztosítása, elsősorban telefonos (az esetek 95%-ban 5 percen belüli rendelkezésre állással), illetve távelérés segítségével. Szükség esetén helyszíni jelenlét biztosításával munkaidőben (08:00-17:00) belül 8 órán belül, valamint a próbaüzem lezárását követően a próbaüzem kiértékelése, tapasztalatok egyeztetése és kölcsönös elfogadása AK-vel.
Az átadást követő 6. hónap után, 42 hónapon keresztül üzemi támogatási szolgáltatás biztosítása, elsősorban telefonos (az esetek 95%-ban 5 percen belüli rendelkezésre állással), illetve távelérés segítségével. Szükség esetén helyszíni jelenlét biztosításával munkaidőben (08:00-17:00) belül 16 órán belül azzal, hogy egyes hibák helyszíni javításának megkezdésének határideje értékelési részszempont.
Nyertes AT feladata a foglalkozások megvalósításához szükséges szoftverek –, ideértve az esetleg használt keretrendszereket is – szállítása.
Az egyes rendszerfunkciók átadását követően fejlesztési órakeret biztosítása, a teljes rendszerre vonatkozóan legfeljebb összesen 200 óra/év terjedelemben.
AK felhívja a figyelmet, hogy a fentiek szerinti feladatok teljesítése során az AT-t fokozott együttműködési kötelezettség terheli a teljesítés helyszínén zajló kivitelezés vállalkozójával, illetve e tekintetben is magával az AK-vel. A fokozott együttműködés területeit a műszaki leírás tartalmazza.
További információk a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Nyílt forráskódú keretrendszerre épít (igen/nem) 10
2 2. Hibaelhárítás  10
3 2.1. Súlyos, vagy egyéb hiba javításának helyszíni megkezdése a kiemelt támogatási időszak alatt (1-48 óra) 5
4 2.2. Súlyos, vagy egyéb hiba javításának helyszíni megkezdése egyéb időszak alatt (1-48 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SW fókuszú foglalkozásokhoz berendezések, sw-ek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32300000-6
További tárgyak: 72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés keretében a Kép, Netkockázat, Netvizsgáló, Influencer foglalkozáshoz kapcsolódó rendszer tervezése, termékek szállítása (stúdiótechnikai és szoftver, ide értve a Kép és Netvizsgáló publikusan használható felületét), beépítése, üzembe helyezése, továbbá kapcsolódó szoftverfejlesztés teljesítése, a rendszer sikeres próbaüzeme és a felhasználók oktatása, valamint vállalkozási szerződés keretében a Rendszer hardver- és alkalmazástámogatása, valamint hibajavítása, illetve eseti igény alapján történő fejlesztése.
Ajánlatkérő (AK) célja a Sopron és vonzáskörzetében élő gyermekekhez „házhoz vinni” a médiaértés képességének elsajátítását. Nyertes Ajánlattevő (AT) feladata az ehhez szükséges broadcast és média-technikai eszközöket, illetve a foglakozások lebonyolításához szükséges szoftverek szállítása, helyszíni beszerelése, beállítása és beüzemelése, az ehhez szükséges összes kellékanyag és helyszíni munkálatok (vezetékek, csatlakozók, kábelek behúzása, stb.) ellátása, továbbá a szállított rendszer üzemeltetésének támogatása és órakeret alapú, kisebb mértékű fejlesztéseinek elvégzése.
Szállítandó eszközök: 1 db fotófal, 8 db álmennyezetbe rögzíthető hangsugárzó, 1 db hangrendszer, 2 db stúdió monitor hangszóró, 1 db fényképezőgép, 1 db Blu-ray lejtászó, 1 db mikroport, 1 db vezeték nélküli mikrofon, 1 db legalább 55”-os monitor, 1 db legalább 84”-os monitor, 2 db folyamatos fényű LED lámpa, 2 db folyamatos fényű LED panel valamint tetősínrendszer pantográffal.
Nyertes AT-nek a rendszer működésével kapcsolatos oktatást kell tartania a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A nyertes AT feladata a teljes épület informatikai hálózatának a kiépítése, ide érve a fali/padló aljzatok szerelését, a kábelezést és az alagsori szerver helyiségben a patch panelek kiépítését, amely feladat megvalósításához szükséges az épület felújítását végző építési kivitelezővel történő együttműködés az AK műszaki ellenőrének segítségével arról, hogy
- a stúdiótechnikai és informatikai hálózati kábelezési feladatok a tervek alapján megvalósíthatóak-e,
- a stúdiótechnikai eszközök rögzítése, stúdiótechnikai és informatikai hálózati szerelvények beépítése melyik építési munkafázisban és hogyan valósul meg.
A leszállított rendszerek garanciális jellegű javítása a szállítási szerződés keretén belül történik.
Nyertes AT feladat az átadást követő 6 hónapon keresztül próbaüzem keretein belül, emelt szintű üzemeltetési támogatás biztosítása, elsősorban telefonos (az esetek 95%-ban 5 percen belüli rendelkezésre állással), illetve távelérés segítségével. Szükség esetén helyszíni jelenlét biztosításával munkaidőben (08:00-17:00) belül 8 órán belül, valamint a próbaüzem lezárását követően a próbaüzem kiértékelése, tapasztalatok egyeztetése és kölcsönös elfogadása AK-vel azzal, hogy egyes hibák helyszíni javításának megkezdésének határideje értékelési részszempont.
Az átadást követő 6. hónap után, 42 hónapon keresztül üzemi támogatási szolgáltatás biztosítása, elsősorban telefonos (az esetek 95%-ban 5 percen belüli rendelkezésre állással), illetve távelérés segítségével. Szükség esetén helyszíni jelenlét biztosításával munkaidőben (08:00-17:00) belül 16 órán belül.
Nyertes AT feladata a foglalkozások megvalósításához szükséges szoftverek –, ideértve az esetleg használt keretrendszereket is – szállítása.
Az egyes rendszerfunkciók átadását követően fejlesztési órakeret biztosítása, a teljes rendszerre vonatkozóan legfeljebb összesen 200 óra/év terjedelemben.
AK felhívja a figyelmet, hogy a fentiek szerinti feladatok teljesítése során az AT-t fokozott együttműködési kötelezettség terheli a teljesítés helyszínén zajló kivitelezés vállalkozójával, illetve e tekintetben is magával az AK-vel. A fokozott együttműködés területeit a műszaki leírás tartalmazza.
További információk a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Nyílt forráskódú keretrendszerre épít (igen/nem) 10
2 2. Hibaelhárítás 10
3 2.1. Súlyos, vagy egyéb hiba javításának helyszíni megkezdése a kiemelt támogatási időszak alatt (1-48 óra) 5
4 2.2. Súlyos, vagy egyéb hiba javításának helyszíni megkezdése egyéb időszak alatt (1-48 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓKRA VONATKOZÓ MEGAJÁNLÁST NEM FOGADUNK EL, A JELEN PONT KITÖLTÉSE AZÉRT TÖRTÉNT, HOGY A KARAKTERKORLÁTOZÁSRA FIGYELEMMEL MINDEN, A MEGFELELŐ AJÁNLATÉTELHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA KERÜLJÖN.
A karakterkorlátozásra figyelemmel további információk a felhívás alábbi pontjaihoz:
KIEGÉSZÍTÉS A III.2.2) PONTHOZ - MINDKÉT RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek mindkét rész tekintetében:
A teljesítés helyét képező, Sopron, Kossuth Lajos u. 24. sz. alatti ingatlanon álló épület teljes körű műszaki-funkcionális átalakításra kerül, amelynek építőipari kivitelezésére irányuló (vállalkozási) szerződésének megkötése jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének előfeltétele, amelyre tekintettel a jelen eljárás lefolytatására a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján kerül sor (feltételes közbeszerzés), így a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő közbeszerzési szerződés hatályba lépésének feltétele (felfüggesztő feltétel) a kivitelezési szerződés aláírása azzal, hogy az előbbi felfüggesztő feltétel csak arra az esetre vonatkozik, amennyiben a kivitelezési szerződés megkötése Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból maradna el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előbbi feltétel, azaz a kivitelezési szerződés megkötésének az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból történő elmaradása esetén eredménytelenné nyilváníthatja a jelen közbeszerzési eljárást vagy mentesülhet a szerződéskötési kötelezettség alól (Kbt. 53. § (7); 131 § (9)).
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) szerint. AK előleget nem biztosít, részszámlázás megengedett az alábbiak szerint.
AK az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik a szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés esetében 3 alkalommal a szerződésben meghatározott részteljesítéseknek megfelelően, a támogatási-javítási (vállalkozási szerződés) tekintetében havonta.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányok érvényesek.
Szerződést megerősítő biztosítékok a szolgáltatási és adásvételi szerződés esetében: késedelmi/hibás teljesítési kötbér: 0,5%/nap, de legfeljebb a szerződéses összeg 15 %-a, meghiúsulási kötbér: a szerződéses összeg 10 %-a (elállás vagy felmondás esetén)
Vállalkozási (támogatási) szerződés esetében: késedelmi/hibás teljesítési kötbér: 0,1%/óra, ill. 0,5%/nap
Részletes feltételek KD-ban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 066 - 153722
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Stúdiótechnikai berendezések és szoftverek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124173650
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: IT támogatás, fejlesztés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: SW fókuszú foglalkozásokhoz berendezések, sw-ek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32322640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: IT támogatás, fejlesztés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AZ V.2.2) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
1. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye:
STUDIOTECH Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.
Adószáma: 10776896-2-41
Kisvállalkozásnak minősül
Ajánlattevő neve, székhelye:
Ring-Net Rendszerintegrátor Zrt.
1024 Budapest, Kis Rókus utca 17-19.
Adószáma: 23366129-2-41
Mikrovállalkozásnak minősül
2. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye:
STUDIOTECH Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.
Adószáma: 10776896-2-41
Kisvállalkozásnak minősül
Ajánlattevő neve, székhelye:
Ring-Net Rendszerintegrátor Zrt.
1024 Budapest, Kis Rókus utca 17-19.
Adószáma: 23366129-2-41
Mikrovállalkozásnak minősül
AZ V.2.5) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT – mindkét rész vonatkozásában:
Alvállalkozó(k) igénybevétele a nyertes ajánlattevő részéről: Igen
Még nem ismert (IT támogatás, fejlesztés – tárgyban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)