Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:4968/2019
CPV Kód:79418000-7
Ajánlatkérő:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:turisztikai marketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Jókai Mór Utca 32.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000731612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban:MTÜ)projektfelügyelete és az I.1. pontban megjelölt szervezetek alá tartozó projektekhez kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása.
II.2.4) A köz.ism:
Az MTÜ a turizmussal kapcsolatos–a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcs.egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017.(III.20.)Kr. meghatározott, és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.éviCLVI.tv meghat.–állami feladatokat közfeladatként látja el.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról szóló 1747/2017.(X.18.)Kh szerint a Korm.megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott NTS 2030 c. dokumentumot és annak megval. érd.meghat., h az AK gondosk.a stratégiában megfogalm.célok megval.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1950000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megbízott székhelye, valamint szükséges mértékben Megbízó székhelye, vagy Megbízó által kijelölt egyéb helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.1.4. pont folytatása:
A projektek várhatóan 2018-2030 között valósulnak meg.
Az Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők projektfelügyelete alatt tervezetten jellemzően az alábbi beruházások, projektek valósulnak meg:
Légi közlekedés és iparterület fejlesztése.
Kikötő és hajópark fejlesztése.
Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése, közlekedési rendszer összehangolása.
Szállásférőhely és meglévő szálláshelyek minőségének és mennyiségének fejlesztésére vonatkozó beruházások megvalósítása.
Apartman házak és szálloda megvalósítása.
E-kerékpár fejlesztés megvalósítása.
Kempingfejlesztés megvalósítása.
Turisztikai attrakciós beruházások megvalósítása.
Innovatív turisztikai termékek és turisztikailag frekventált térséges fejlesztésének megvalósítása.
Konferencia központok megvalósítása.
Vízminőség javító és infrastrukturális beruházások megvalósítása.
Borturizmus turisztikai attrakció fejlesztési beruházások megvalósítása
Műemléki, vallási és egyéb turisztikai attrakció fejlesztési beruházások megvalósítása.
Fürdő fejlesztési és gyógy turizmus fejlesztési beruházások megvalósítása.
Vízi turizmus fejlesztési beruházások megvalósítása.
Kerékpárút fejlesztés megvalósítása.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az egyéb közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátása is az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők tevékenységéhez kapcsolódóan.
Fentieken túl a keretösszeg kimerüléséig az egyedi megrendelésben részletezett fejlesztési, beruházási szolgáltatás megrendelési és áru beszerzési, továbbá egyéb feladatok megvalósítására vonatkozó beszerzési és közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása a nyertes ajánlattevő feladata. Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési minőségbiztosítási feladatok ellátása is.
A tervezett fejlesztések többségében
1. uniós értékhatárt elérő építési beruházások (közöttük iparterület fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés és vízminőség javító beruházások megvalósítása, kikötő fejlesztés, turisztikai attrakció fejlesztés, fürdő fejlesztés, konferenciaközpont megvalósítása, szálláshely fejlesztés, kerékpárút fejlesztés), az ezekhez kapcsolódó tervezési, beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőr közbeszerzések és kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítása;
2. uniós értékhatárt elérő árubeszerzések és szolgáltatások egyrészt a fenti beszerzésekhez kapcsolódnak másrészt az eszközök és szolgáltatások beszerzése önálló beszerzésként valósul meg az adott projektben előírt műszaki és szakmai tartalomnak megfelelően (uniós értékhatárt elérő árubeszerzések, valamint a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzését fedi le).
3. nemzeti értékhatárt elérő értékű vagy egyszerű beszerzési eljárás keretében megvalósítandó új építési beruházások és fejlesztési munkák elvégzése a kapcsolódó eszköz és szolgáltatás beszerzések lebonyolítása vagy az adott projekt tartalmának megfelelően önálló beszerzésként történő lebonyolítása közbeszerzés vagy beszerzési eljárás keretében.
A jelen keretszerződés tárgya a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-hoz kapcsolódó projektek tekintetében, Ajánlatkérő szervezet(ek) által indítandó közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, továbbá az egyéb közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátása az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők tevékenységéhez kapcsolódóan.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzések tervezése során általános és egyedi jelleggel,
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig,
- a lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan:
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása,
- közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés,
Karakterkorlát miatt folyt. a VI.4.3. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 40
2 3.1A III.1.3. M.2.1 szerinti alk köv-nek való megfelelés érdekében bemutatott egyik szakember közb-i elj lebonyolításban szerzett alk köv-en felüli többlet szakmai tapasztalata (összesen max. 36 hónap 5
3 3.2A III.1.3. M.2.1 szerinti alk köv-nek való megfelelés érdekében bemutatott másik szakember közb elj lebonyolításban szerzett alk köv-en felüli többlet szakmai tapasztalata (össz max 36 hó) 5
4 3.3AIII.1.3.M.2.1.szer.alk köv-nek való megfel érd. bemutat.szakemb(ek) közül1fő turisztikai v turisztikához kapcs ter-en megval. közb elj lebony. és/v közb tanácsadói többlet szakmai tapaszt(max.24hó 10
5 3.4.AIII.1.3.M.2.alk.köv.nek való megfel.érd.bemut.szakem.-n felüli szake.-k száma,akik jogi szakvizs-val és a jogi szakvizsg.köv.szerzett egyenként legalább 36hó jogi szak. tap-pal rend.(max.3fő) 10
6 3.5. AIII.1.3.M.2.bem. szakem-n felüli szakem. száma, akik min.12hó szakmai tap-al rendelkeznek a 320/2015.(X.30.)Kr v. 46/2011.(III.25.)Kr szerinti... (teljes szöveg II.2.11.pontban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.1.7. pontjában meghatározott keretösszegből 30% opciós mennyiség, amelynek lehívására Ajánlatkérő(k) nem kötelesek. A felmerült feladatok függvényében a szerződéses időszak alatt a konzorcium vezető Ajánlatkérő döntése alapján vehető igénybe az opciós rész.
Az II.2.5) Értékelési szempontok) pontban használt rövidítések és karakterkorlát miatt a teljes szöveg az érthetőség miatt az alábbiakban:
(x) Ár - Súlyszám: 60
1 Ajánlati ár %-ban megadva a teljeskörű lebonyolításra vonatkozóan (vetítési alap: a lefolytatandó közbeszerzési eljárások becsült értéke) (50)
1.1 Uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (áru, szolgáltatás) (10)
1.2 Uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (építés) (10)
1.3 Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetményes eljárás, Kbt.113. § (5) bek. a)-.c) pontok szerint (5)
1.4 Keretmegállapodásos eljárás második része (5)
1.5 Kbt. Harmadik Része szerinti 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás (10)
1.6. Kbt. Harmadik Része szerinti 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás (5)
1.7. Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás (5)
2. Közbeszerzés-jogi tanácsadás nettó Ft/óra (10)
Minőségi kritérium Súlyszám
3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata (40)
3.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott egyik szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett alkalmassági követelményen felüli többletszakmai tapasztalata (összesen max. 36 hónap) (5)
3.2. A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott másik szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett alkalmassági követelményen felüli többletszakmai tapasztalata (összesen max 36 hónap) (5)
3.3. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember(ek) közül egy fő turisztikai vagy turisztikához kapcsolódó területen megvalósított közbeszerzési eljárás lebonyolítói és/vagy közbeszerzési tanácsadói többlet szakmai tapasztalata (max. 24hónap) (10)
3.4 A felhívás III.1.3) M.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik jogi szakvizsgával és a jogi szakvizsgát követően szerzett egyenként legalább 36 hónapos jogi szakmai tapasztalattal rendelkeznek (max. 3 fő) (10)
3.5 A felhívás III.1.3) M.2. pontjában bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet vagy 46/2011. (III.25.) Korm.rendelet szerinti folyamatba épített minőségellenőrzéssel érintett közbeszerzési eljárás teljes körű (az eljárástmegindító felhívás / felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolításában (max. 4 fő) (10)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 196 - 443653
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18446270
Postai cím: Pasaréti Út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17896943
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1950000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1950000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzési tanácsadás, jogi tanácsadás, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 26087937-2-41
Alvállalkozók: Lak Vilmos ev. adószám:60670489233, dr. Varga Enikő ev. adószám: 77328823241, Excalibur Advice Kft. adószám: 24145899-2-05, dr. Halász Ügyvédi Iroda adószám: 18840265-2-65
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a II.2.4. Közbeszerzés mennyisége )pont folyt:
- a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő közreműködés (pl. 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet)
- a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása,
- ajánlatkérő napi működését segítő közbeszerzési-jogi tanácsadás;
- közbeszerzési-jogi állásfoglalások készítése;
- jogorvoslati eljárások során jogi képviselet ellátása,
- képviselet a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben,
- a konkrét közbeszerzési eljárások lebonyolításához nem kapcsolódó, az ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységével összefüggésben felmerülő egyéb tanácsadói és szakértői feladatok (ajánlatkérő által tárgyi szerződés megkötését megelőzően bonyolított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési-jogi állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat ellátása)
- a támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési minőségbiztosítási feladatok ellátása,
A részletes feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Várható tervezett mennyiség: 270 db közbeszerzési eljárás / év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű, az eljárások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
Az eljárások nagy részének lefolytatása várhatóan párhuzamosan történik.
Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt: a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás (tanácsadás, bonyolítás), amely szakmai szempontból nem bontható részekre. A közbeszerzési eljárások hatékony és eredményes megvalósítása ajánlatkérő kiemelt érdeke, amelynek során a közbeszerzés tárgyát képező egyes feladatok szétválasztása ezen céllal ellentétesen a felelősségi körök megosztásához és a folyamatok egységes koordinációjának gyengüléséhez vezetne. Továbbá a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásokat az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása szakmai, jogi szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében.
Építési beruházás: Minimálisan 100 tervezett helyszín szerepel a fejlesztésekben, amely tervezetten cca. 500 db építési beruházás eljárást jelent. Az építési beruházások tervezett becsült értéke cca. 100 Mrd Ft, amelyek közül tervezetten legalább egy darab eljárás becsült érétke eléri a 13,4 mrd Ft-ot.
Szolgáltatás-megrendelés: első sorban tervezetten az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki és beruházás lebonyolítói eljárások; ezen eljárások tervezett becsült értéke az alábbi intervallumban: 5-10 Mrd Ft-ig. Felmerülhet a kapcsolódó képzések beszerzése is
Árubeszerzések: Az árubeszerzések tekintetében tervezetten minimum 20 Mrd Ft-nyi becsült értékkel lehet tervezni.
Szolgáltatások: A szolgáltatások tekintetében összesen minimum 20 Mrd Ft-nyi becsült értékkel lehet tervezni, amelyek közül tervezetten legalább szolgáltatásmegrendelés tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értéke eléri a 2 mrd Ft-ot.
Egyéb közbeszerzési-jogi tanácsadói feladatok körében tervezetten 10.000 órával lehet kalkulálni.
Fenti mennyiségek és felsorolások tájékoztató és tervezett jellegűek, minden, időközben felmerülő eljárás lebonyolítása nyertes ajánlattevő feladata.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)