Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/65
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.03.
Iktatószám: 5424/2019
CPV Kód: 45212350-4
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Portula Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 205770699
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Hivatkozási szám: EKR000614382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212350-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3415837000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45261900-3
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Műemléki törzsszám: 504.
Az épület közhasználatú építményként funkcionál.
Főbb kivitelezési munkanemek:
• tetőfedés és tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázas hódfarkú cserép helyreállításával, valamint
• tetőszerkezeten lévő bádogos és díszműbádogos elemek helyreállításával;
• károsodott födémszakaszok helyreállítása; valamint
• a pufferzóna belső helyreállítási munkái: második emeleti, jelenleg használaton kívüli területek
• a homlokzatfelület teljes rekonstrukciója műkő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciójával, beleértve a homlokzati nyílászárók restaurálását/rekonstrukcióját dokumentáció szerint;
• homlokzati függőleges ereszcsatornák terepszint alatti bekötése meglévő csatornarendszerbe, beleértve a belső udvari szakaszokat is
• az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás (fűtés-víz-csatorna),
• akadálymentesítés, beleértve a felvonó elhelyezését és az I. emeleti 1 db átmeneti védett tér kialakítását;
• ún. turisztikával érintett terek/területek rekonstrukciója – a műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően; (belső szakipari munkák elvégzése, fal- és mennyezetfestések, padlóburkolat felújítása illetve cseréje az eredeti állapotnak megfelelően),
• iroda- és közlekedőterek fal és mennyezet festése épületvillamossági és épületgépészeti alapszerelést követően
• épület belső udvarainak és közvetlen közterületi környezet rendezése
Felújítással érintett alapterület: 11.752,6 nm
Tetőfelújítás: 6520 nm
Homlokzat rekonstrukció: 5940 nm
Homlokzati műkő elem gyártása/restaurálását: 1157 db
Homlokzati műkő fedkövek, gerendák gyártása: 172 fm
Fa szerkezetű nyílászárók restaurálása/rekonstrukciója: 492 db
Ötrétegű cső fűtési vagy vízvezetékként való beépítése: 4450 fm
Személyfelvonó: 1 db, 14 személy szállítására alkalmas személyfelvonó.
A Városháza épületének függőleges leválasztással történő kivitelezését – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslata alapján készített organizációs koncepció figyelembevételével – úgy szükséges lebonyolítani, hogy az egyes, kivitelezéssel érintett területekről az átköltöztetésre legalább 7 napot szükséges biztosítania nyertes ajánlattevőnek, míg adott időszakra vetítve a többi (kivitelezéssel nem érintett) terület működését biztosítani kell.
A kivitelezési fázis alatt a 2019. évben 2 választási eljárást (európai parlamenti és önkormányzati) kell lefolytatnia Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, mely területileg és infrastrukturális értelemben érinti a Városháza épületét is. A választási időpontok kijelölésére az adott választást megelőző 3-4 hónapban kerül sor. A pontos dátumok ismeretében vállalkozónak az alábbiakat kell biztosítania:
1. A választás időpontját megelőző 90 napos időszakban szükséges a választási infrastruktúra akadálymentes működése.
2. A választás időpontját megelőző 3. hétben a kijelölt területeken/helyiségekben próbaüzemet kell tartani, a beállított eszközöket és „mögöttes” infrastruktúrát úgy, mint erősáramú és gyengeáramú rendszerek, megrendelőnek használatra kész állapotban át kell adni.
3. A választás időpontját megelőző 2 hétben a kivitelezési munkákat teljes mértékben fel kell függeszteni. Ez idő alatt ajánlattevőnek épületvillamossági (erősáramú és gyengeáramú) szakembereket kell biztosítania az esetlegesen előforduló hibák azonnali elhárítása érdekében (készenléti ügyelet). A választásokat akadálymentesen kell tudni végrehajtani, melynek érdekében az ehhez kapcsolódó teljes körű ügyfélfogadást biztosítani szükséges.
4. A választás időpontját követő 25 napban további akadálymentes működést kell biztosítani a kijelölt területeken/helyiségekben a kivitelezési munkák folytatása mellett.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása építésvezetői vagy helyszínen végzendő fizikai munkakörben az ajánlattevő által (egész főben; 0 fő – 0 pont, 10 fő vagy kedvezőbb megajánlás max pont) 15
2 Az M/2.1. pont szerinti szakember részvételének darabszáma egyenként legalább 1000 nm hasznos alapterületű, műemléki védettség alatt álló épület felújításán, mint MV-É-M felelős műszaki vezető  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós tételek:
• Pinceszinti épület határokon kívül eső szigetelési és egyéb szakipari munkák és pinceszinti belső területeket érintő szigetelési és egyéb szakipari munkák 636 ker. m2 akrilát gél gyanta injektált szigetelés, 400 m2 padlószerkezet bontás, felújítás, 101 m3 vasbeton fal és 81 m3 betonaljzat építése porszáraz helyiségekben, 272,7 m2 fal bontás + 28 m3 egyéb falnyílás bontása, 900 m2 kültéri vakolás, 476 m2 beltéri vakolás
• Irodaterek padlóburkolat felújítási munkái kiviteli terv szerint 5343,03 m2
• Belső közösségi és közlekedőterek padlóburkolat felújítása kiviteli terv szerint 2133 m2
• Mosdók és vizesblokkok kiviteli terv szerinti felújítása 110 m2
• Épületgépészeti munkák: energetikai korszerűsítése - épülethűtés rendszer kialakítása kiviteli terv szerint 5 db kültéri és 178 db beltéri egység
• Belső terek és szerkezetek műemléki restaurálása :
- Festés: előcsarnok, díszlépcsőház 350 m2,
- Fa szerkezetek: tárgyaló és ruhatár falburkolatai, bútorkárpitjai; beltéri nyílászárók (flóderezett ajtók, ablakok, színes ajtók 860 m2); lépcsőházi korlát 30 fm,
- Kő szerkezetek: belsőtéri lépcsők 316 fok, 10 db pihenő,
- Fém szerkezetek: lépcsőházi korlátok 114 fm, csillárok 19 db, kilincsek 120 db,
• Díszterem felújítási és restaurátori munkái 246,46 m2
• Belső közösségi és közlekedőterek festéselőkészítési és festési munkái 16 146 m2 falfelület
• Belső nyílászárók felújítása, illetőleg cseréje kiviteli dokumentáció szerint 315 db

Ajánlatkérő az opciós tételek pénzügyi fedezetét biztosító forrással nem rendelkezik, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be. A forrás rendelkezésre állásától függően ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az opciós tételek közül tetszőleges számút és tetszőleges sorrendben megrendeljen nyertes ajánlattevőtől, mint vállalkozótól. Egy-egy opciós tétel megrendelése esetén a nyertes ajánlattevővel, mint vállalkozóval organizációs egyeztetésre kerül sor.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A 2. minőségi szemponthoz: egész darabban megadva; 0 db – 0 pont, 4 db vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap.
2) Az ár szempont esetén alszempontok kerültek meghatározásra a felhívás VI.3. 4) pontban meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 187 - 421621
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Portula Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81162497
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: portulakft@gmail.com
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3416196604
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3415837000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - kőszobrász-restaurátor felügyelet
- építészeti üveg restaurátor felügyelet
- farestaurátor felügyelet
- festő-restaurátor felügyelet
- tárgyrestaurátor felügyelet
- restaurálási munkák
- épületgépészet felelős műszaki vezetés
- épületvillamosság felelős műszaki vezetés
- épületgépészet részmunkák
- épületvillamosság részmunkák
- bádogozási munkák
- nyílászárók bontása és beépítése
folyt.VI.3)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: (folyt.)
- lakatosszerkezetek
- szigetelési munkák
- hideg-és melegburkolási munkák
- személyfelvonó kivitelezése és beépítése
- földmunkák
- festési munkák
- közműépítési munkák
- szerkezetépítési munkák
- kőműves munkák
II) Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma
1. ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.) - 10738885-2-20
2. Modinvest Épitőipari Kft. (6400 Kiskunhalas Kéve U. 39.) - 10381603-2-03
3. Közös AT
- vezető: Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.) - 23037108-2-03
- tag: Portula Építőipari Kft. (6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.) - 26378837-2-03
4. EURO CAMPUS Kft. (3300 Eger Árpád Út 64.) - 13646925-2-10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)