Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/70
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.10.
Iktatószám: 6031/2019
CPV Kód: 32230000-4
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110; HU110; HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ;Sagemcom Ma gyarország Kft.;Sagemcom Ma gyarország Kft.;DunaSafeCom Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: távközlés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK17464
Postai cím: Száva utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Dóra
Telefon: +36 12656562
E-mail: kalmar.dora@nisz.hu
Fax: +36 12656515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pro-m.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pro-m.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: távközlés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 125220665 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 8. megrendelés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez
szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 8. megrendelés
Sepura SC2020 vagy azzal egyenértékű Tetra/LTE hibrid kézi rádió teljes billentyűzettel
A csomag tartalma:
SC2020 kézirádió, GPS, 380-430MHz, 1-19210-00021 38 darab
Helikális antenna 380-400MHz, STP/SC (300-00661) 38 darab
STP SC2 nagy kapacitású akkumulátor Sepura 300-01853 76 darab
SC20/STP 1+1 akkumulátor töltő (300-01930+300-00961) 38 darab
Övcsipesz (300-01589) 38 darab
Sepura SC2120 TETRA rádió tartozékokkal
A csomag tartalma:
Sepura SC2120 TETRA rádió 1-49200-00021 44 darab
Sepura SC21 antenna 300-01932 Compressed helikális (380-414 MHz) 44 darab
STP SC2 nagy kapacitású akkumulátor Sepura 300-01853 88 darab
SC21 övcsipesz (hosszú) Sepura 300-01923 44 darab
SC20/STP 1+1 akkumulátor töltő (300-01930+300-00961) 44 darab
SC21 akkumulátor töltő betét 300-01910 44 darab
Sepura SRG3900 fixen telepíthető mobil rádió
A csomag tartalma:
B. 1 db Tetra mobil rádió tartozékok nélkül (892-86004) 16 darab
SCC-1 Színes konzol IP54 (300-00771) 16 darab
Marokmikrofon (300-00062) 16 darab
Asztali beszerelő készlet hangszóróval (300-00073) 16 darab
Fix kültéri Antenna (min. 3dB) min 380-395MHz, 40 m kábellel, csatlakozókkal Carant OMNI5 16 darab
Sepura STP8x138 Tetra robbanásbiztos kézi rádió
A csomag tartalma:
STP8x038 kézirádió GPS 380-430MHz 19200-06031 5 darab
STP8X antenna 380-414MHz 300-00883 5 darab
STP8X akkumulátor 1400mAh 300-00910 10 darab
STP8X asztali töltő 300-00904 5 darab
STP8X övcsipesz 300-00908 5 darab
Tartozékok darab
Autós töltő 12V (300-01466) 10 darab
3W RF licensz Sepura 600-00249 82 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlattevő neve, székhelye: Sagemcom Magyarország Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.
Adószáma: 10568723-2-51

II.2.1)
Elnevezés: Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 8. megrendelés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez
szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 8. megrendelés
Sepura SC2020 vagy azzal egyenértékű Tetra/LTE hibrid kézi rádió teljes billentyűzettel
A csomag tartalma:
SC2020 kézirádió, GPS, 380-430MHz, 1-19210-00021 48 darab
Helikális antenna 380-400MHz, STP/SC (300-00661) 48 darab
STP SC2 nagy kapacitású akkumulátor Sepura 300-01853 96 darab
SC20/STP 1+1 akkumulátor töltő (300-01930+300-00961) 48 darab
Övcsipesz (300-01589) 48 darab
STP9038 kézirádió 1.8Watt GPS 380-430MHz
A csomag tartalma:
Sepura STP9038 kézirádió (29203-06069) 10 darab
Helikális antenna 380-400MHz, STP/SC (300-00661) 10 darab
STP SC2 nagy kapacitású akkumulátor (300-01853) 20 darab
SC20/STP 1+1 akkumulátor töltő (300-01930+300-00961) 10 darab
Övcsipesz STP (300-00442) 10 darab
Sepura SC2120 TETRA rádió tartozékokkal
A csomag tartalma:
Sepura SC2120 TETRA rádió 1-49200-00021 44 darab
Sepura SC21 antenna 300-01932 Compressed helikális (380-414 MHz) 44 darab
STP SC2 nagy kapacitású akkumulátor Sepura 300-01853 88 darab
SC21 övcsipesz (hosszú) Sepura 300-01923 44 darab
SC20/STP 1+1 akkumulátor töltő (300-01930+300-00961) 44 darab
SC21 akkumulátor töltő betét 300-01910 44 darab
Sepura SRG3900 fixen telepíthető mobil rádió
A csomag tartalma:
B. 1 db Tetra mobil rádió tartozékok nélkül (892-86004) 16 darab
SCC-1 Színes konzol IP54 (300-00771) 16 darab
Marokmikrofon (300-00062) 16 darab
Asztali beszerelő készlet hangszóróval (300-00073) 16 darab
Fix kültéri Antenna (min. 3dB) min 380-395MHz, 40 m kábellel, csatlakozókkal Carant OMNI5 16 darab
Tartozékok darab
Autós töltő 12V (300-01466) 10 darab
3W RF licensz Sepura 600-00249 82 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: Sagemcom Magyarország Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.
Adószáma: 10568723-2-51

II.2.1)
Elnevezés: Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 9. megrendelés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 9. megrendelés
STP9038 kézirádió 1.8Watt GPS 380-430MHz
A csomag tartalma:
Sepura STP9038 kézirádió (29203-06069) 177 darab
Kiterjesztett helikális antenna (Sepura STPHELIA)
177 darab
STP SC2 nagy kapacitású akkumulátor (300-01853) 354 darab
SC20/STP 1+1 akkumulátor töltő (300-01930+300-00961) 177 darab
Övcsipesz STP (300-00442) 177 darab
Sepura SRG3900 rádió TEA2 GPS 380-430MHz mobil rádió
A csomag tartalma:
B. 1 db Tetra mobil rádió tartozékok nélkül (892-86004) 108 darab
SCC-1 kontrolfej 108 darab
Konzol kábel 5m 108 darab
SRG alacsony profilú hangszóró 108 darab
Hangszóró kábel 5 m 108 darab
Marok mikrofon 108 darab
SCC-1 pivot konzol tartó 300-01117 108 darab
Kombinált (TETRA, GPS) antenna 5m kábelekkel 380-395 MHz (360-00001) 108 darab
Sepura SRG3900 fixen telepíthető mobil rádió
A csomag tartalma:
B. 1 db Tetra mobil rádió tartozékok nélkül (892-86004) 16 darab
SCC-1 Színes konzol IP54 (300-00771) 16 darab
Asztali beszerelő készlet hangszóróval 300-00073 16 darab
Marokmikrofon (300-00062) 16 darab
Tartozékok
Tápegység asztali készlethez, kábellel 13 darab
SRG alacsony profilú hangszóró 1 darab
SCC-1 pivot konzol tartó 300-01117 13 darab
STP/SC2 6+6 egységes asztali töltő 230V 15 darab
Konzol kábel 5m 1 darab
Hangszóró kábel 5 m 1 darab
Asztali mikrofon 5 darab
Entry level Radio Manager 2 ( 1 client ) Programozó szoftver (400-00074) 1 darab
Programozó kábel STP (300-00434) 1 darab
Programozó kábel SRG 1 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
yertes ajánlattevő neve, székhelye: Sagemcom Magyarország Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.
Adószáma: 10568723-2-51

II.2.1)
Elnevezés: Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 5. számú megrendelés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 5. számú megrendelés
Airbus TH9 Tetra kézi rádió teljes billentyűzettel
Egy rendelési csomag tartalma:
A. HT11263AA ADS TH9 kézi rádió RC-46 1 darab 150
PK1882A antenna AN-52 1 darab 150
HR8155DA akkumulátor BLN-5i 2 darab 300
ACP-12 hálózati töltő ACP-12 1 darab 150
HR8165AA asztali töltő talp DKC-1 1 darab 150
HR8161AA övcsipesz BCH-9 1 darab 150
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: DunaSafeCom Kft., 1221 Budapest, Duna u. 1-3.
Adószáma: 13855329-2-43

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 247 - 451111
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 8. számú megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Sepura vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 8. számú megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sagemcom Ma gyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28777546
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28752646
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Sepura Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 9. számú megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sagemcom Ma gyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71277319
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71277319
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 5. számú megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DunaSafeCom Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1221 Budapest, Duna u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25191199
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25190700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok az egyes részeknél a II.2.14. pontban kerültek megadásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-bank foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)