Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.01.
Iktatószám: 11834/2019
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
2009/81/EK irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zsolt
Telefon: +36 18966390
E-mail: zsolt.szabo@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Kréta support 2019 (1114)
Hivatkozási szám: EKR000257802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcs szolgáltatások nyújtása 2019 Mennyiség: Az Ajánlatkérő a terméktámogatási szolgáltatás tekintetében, melynek tételes részletei megtalálhatóak a műszaki leírásban, igazodva az oktatási félévek menetéhez 2020.01.31-ig veszi igénybe, mely a 2019/2020-as tanév I. félévének utolsó napja. Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell elvégeznie: 1. Terméktámogatás (support) a) Az ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Neptun KRÉTA Iskolai Alaprendszerekhez (KRÉTA) kapcs szolgáltatások. b) A KRÉTA rendszer terméktámogatása a műszaki leírásban meghatározott modulok tekintetében.
2. Műszaki megrendelések (150 óra becslés kerettel). 3. Egyedi modulok bev: • KRÉTA októberi intézményi statisztika támogató funkcionalitás, • Akadálymentes KRÉTA modul, • KRÉTA nemzetiségi nyelvű dokumentumok funkcionalitás. A feladatok tov részletes kifejtését a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 437450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
KK Kréta support 2019 (1114)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72261000-2
72262000-9
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
HU11 A teljesítés fő helyszíne: Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2019
Mennyiség:
Az Ajánlatkérő a terméktámogatási szolgáltatás tekintetében, melynek tételes részletei megtalálhatóak a műszaki leírásban, igazodva az oktatási félévek menetéhez 2020.01.31-ig veszi igénybe, mely a 2019/2020-as tanév I. félévének utolsó napja.
Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell elvégeznie:
2.Terméktámogatás (support)
b)Az ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Neptun KRÉTA Iskolai Alaprendszerekhez (KRÉTA) kapcsolódó szolgáltatások:
•Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása,
•Bejelentés kezelés szolgáltatás biztosítása
•Szoftverfrissítések biztosítása,
•Gyakran ismételt kérdések, (GYIK) karbantartása, frissítése,
•Másodlagos ügyfélszolgálat biztosítása,
•Üzemeltetéstámogatási szolgáltatások biztosítása,
•Szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása,
•KIR interface támogatása
•Műszaki igények, paraméterezések megvalósításának támogatása
b)A KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi modulok tekintetében:
•KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul,
•KRÉTA Elektronikus Napló modul,
•KRÉTA Elektronikus Ellenőrző modul,
•KRÉTA Tantárgyfelosztás modul modul,
•KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul,
•KRÉTA Központi rendszer modul
•KRÉTA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) modul
•KRÉTA Projektnyilvántartó modul.
2.Műszaki megrendelések (150 óra becslés kerettel).
3.Egyedi modulok bevezetése:
•KRÉTA októberi intézményi statisztika támogató funkcionalitás,
•Akadálymentes KRÉTA modul,
•KRÉTA nemzetiségi nyelvű dokumentumok funkcionalitás.
A feladatok további részletes kifejtését a műszaki leírás tartalmazza.
Fenti feladatok ellátásához rendelkezésre álló keretösszeg nettó 440.000.000,- Ft + ÁFA, amely saját forrásból, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból (a továbbiakban: támogatás)áll majd rendelkezésre.A Keretösszeg erejéig jogosult és köteles Ajánlatkérő a szolgáltatást igénybe venni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában a támogatás vonatkozásában ajánlatkérő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti támogatási szerződés még nem jött létre. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás feltételes, így ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a támogatásra irányuló igénye nem kerül elfogadásra, vagy az az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a támogatás iránti igény el nem fogadását vagy alacsonyabb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válás okaként hivatkozhat.
Amennyiben a szerződéskötés időpontjáig támogatás iránti igény elfogadására még nem kerül sor, úgy ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján, a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a támogatás iránti igény elfogadását.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben támogatás iránti igény elfogadására nem kerül sor - vagy alacsonyabb összegben történik az elfogadása - legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig, a szerződés a felek között nem lép hatályba, az a döntés ajánlatkérő által történő kézhezvételének napjával minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, további joghatás kiváltására nem alkalmas.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben támogatás iránti igény elfogadására nem kerül sor vagy alacsonyabb összegben kerül elfogadásra és így nem áll rendelkezésre fedezet, úgy ajánlatkérő azt olyan előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti, amelyre figyelemmel - a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján – az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesülhet a szerződéskötési kötelezettsége alól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívásban megadott II.2.7.pontban, a kezdés dátuma (2019.05.20) a kitölthetőség érdekében került megadásra. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésének napjától a rendelkezésre álló nettó 440.000.000,- Ft +ÁFA keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2020.01.31. napjáig tart (a 2019/20-as tanév első féléve hónapjának utolsó napja).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 205732930
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 440000000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 437450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
D.1 melléklet "3. Magyarázat" pont folytatása karakterkorlátozás miatt:
A Neptun KRÉTA rendszer képes a hazai piacon egyedülállóan komplex módon támogatni és megvalósítani az intézmény szintű korai iskola elhagyási rendszer (ESL) adatszolgáltatását, melyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (2) bekezdés h) pontja 2015. január 1-jével hatályos rendelkezése ír elő.
Fontos törvényi követelmény, hogy a jogalapok feltételrendszere konjunktív, a feltételeknek együttesen és hiánytalanul kell fennállniuk a jogalap (A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás) jogszerű alkalmazásához.
Az ajánlatkérő az eljárást megelőzően és azzal kapcsolatosan megvizsgálta a törvényi feltételrendszerek konjunktív fennállását és megállapította, hogy:
a.) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok és a kizárólagos jogok védelme miatt, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, ugyanis a NEPTUN KRÉTA rendszerre vonatkozóan – hivatkozva a jogtulajdonos (eKRÉTA Informatikai Zrt.) kizárólagossági nyilatkozatára – fennállnak a rendszerre vonatkozó műszaki-technikai sajátosságok és az eKRÉTA Informatikai Zrt.-re – vonatkozó kizárólagos jogok védelme.
b.) bár nem törvényi feltétel, de az ajánlatkérő rögzíti, hogy – hivatkozva a tisztelt KÚRIA 2015-ös Kfv.III.37.158/2015 számú jogerős ítéletére – a rendszer és „más tanulmányi rendszer nem kompatibilis”, továbbá azt is, hogy kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő. Fontos kiemelni, hogy a rendszer egyedi jellege abból is adódik, hogy a Neptun KRÉTA rendszer a fenntartói működést kiemelten támogatja megfelelő jogosultsági szintek beállítása mellett, így a hazai piacon lévő más IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) területén egyedülálló funkcionalitásokkal rendelkezik.
c.) az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel a KÚRIA is – hivatkozott ítéletében – megállapította, hogy nincs más kompatibilis tanulmányi rendszer és az ajánlatkérőnek folytonosan és folyamatosan szüksége van a NEPTUN KRÉTA rendszer által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra feladatai ellátásához, így egy új rendszer kifejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás ellehetetlenítené ajánlatkérő munkáját, feladat ellátását.
d.) a fentiekből következően az is egyértelműen megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az ajánlatkérő.
A fentiekből következően megállapítható, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szükségességét nem az ajánlatkérő idézte elő és a Neptun KRÉTA rendszer „más tanulmányi rendszerrel nem kompatibilis”.
Az Ajánlatkérő álláspontja szerint a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében jogszerűen csak a hirdetmény nélküli eljárás választható a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a megkötött licencszerződés következtében a Neptun KRÉTA rendszerre vonatkozó szolgáltatásokat kell beszereznie, ezért nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényének a kielégítésére, és a kizárólagos jogok következtében nem tud versenyt lefolytatni a beszerzési igénye megvalósítására.
A szerződéskötésre jelen hirdetmény közzétételét követő 10 napon belül nem kerül sor. Figyelemmel a döntés dátumára (2019.06.24) és az összegezés kiküldésére (2019.06.24) a legkésőbbi szerződéskötési dátum 2019.07.24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.-ben meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha:
a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért kerül sor, mert a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg.
A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Rendszer használatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma licencszerződést kötött 2015.10.21. napján az SDA Informatika Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumot, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a Neptun KRÉTA Rendszert illetően. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – jelenleg Klebelsberg Központ – az SDA Informatika Zrt. 2016.06.24-én írta alá licencszerződést.
2016.07.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Zrt., aki a Neptun KÉRTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a jövőben kizárólag birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik.
A csatolt Neptun KRÉTA licencigazolás (kibocsátás dátuma 2017. november 06. napja), illetve az ahhoz kapcsolódó licencszerződés alapján az intézmény jogosult a Neptun KRÉTA rendszert saját maga terméktámogatási szerződés nélkül annak - licencigazoláson szereplő – verzióját használni, azaz elvileg képes a Neptun KÉRTA tanulmányi rendszert rendeltetésszerűen használni.
A terméktámogatásra és jogszabálykövetésre azonban az ajánlatkérő nem képes, továbbá az ajánlatkérő szükségesnek tartja a bevezetett modulok technikai támogatását és jogszabályi követését. Ezért szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A közbeszerzése eljárás az egyes modulok bevezetésére, továbbá a bevezetett modulok terméktámogatására, és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tehát nem használati jogoknak a megszerzésére irányul, hanem annak biztosítására, hogy az ajánlatkérőnek már rendelkezésére álló használati joggal az ajánlatkérő feladatokat láthasson el.
Ajánlatkérő kiemeli, hogy ezen álláspontja összhangban van a Kúria Kfv.III.37.158/2015/11 számú ítéletében foglaltakkal. Lényegesebb megállapításai:
• A Neptun rendszer olyan műszaki-technikai sajátosságokkal rendelkezik, mellyel más tanulmányi rendszer nem kompatibilis.
• Ajánlatkérő álláspontja szerint ezért fennállnak a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.
 • A fentiekkel összhangban, valamint a Kúria ítélete alapján megállapítható, hogy kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem az Ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő a fent említett szerződéssel, amiben lehetőséget teremtette oktatási intézményekre való ingyenes kiterjesztésre. Az Ajánlatkérő csak az őt megillető jogosultsággal élt, amikor megkötötte a licencszerződést.
A Neptun KRÉTA rendszer jelenlegi működési modellje nagy mértékben eltér a hazai és nemzetközi piacon lévő IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerektől, mert nem elsősorban az intézményi működést helyezi előtérbe, hanem a fenntartói működést támogatja hatékonyan és eredményesen. Így a piacon nincs másik olyan termék, mely ezt a mélységű adatszolgáltatási működési modellt képes lenne megvalósítani, melyhez elemi szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése miden elvárásnak megfeleljen. Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3 "További Információk" pontban.

D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  meghívásos eljárás
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
  versenypárbeszéd keretében
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)