Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/130
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.09.
Iktatószám: 12032/2019
CPV Kód: 77200000-2
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bognár Nóra
Telefon: +36 706472268
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Városliget (Hrsz.: 29732/11) építési területén idős fák előkészítésével és átültetésével
kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 232 millió Ft keretösszegben.
A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) megépülő múzeumi épületek és a parkfejlesztés
során kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az építési helyeken belül, az
egészséges építés miatt azonban kivágásra kerülő fákat, kivágás helyett szükség szerint előkészítjük és átültetjük a park más
részében.
A Városliget Zrt. a Főkert Nonprofit Zrt.-vel elkészíttette a Városliget fakataszterét (2016. május 17.), ami mintegy 7105 db fa
egyedet tart nyilván. A Városliget Zrt. ebből azon fákat, melyek az építési területen belül, vagy annak közvetlen zónájában
találhatók külön vizuális és tomográfos vizsgálatot végeztet a Főkert Nonprofit Zrt.-vel saját költségére. Ezen adatok szolgálnak
a táj- és kertépítész szakági tervezőknek a fafelmérés és fapótlás alapjául. Az építési helyen belül a kertépítészeti munkarészben
a tervezők meghatározzák azon egyedeket, melyet az építési helyről átültetésre kerüljenek. Ezen fákat a park generál tervezője
helyezi el a tervezett kertépítészeti koncepcióba illeszkedően és készíti el a faátültetési tervet.
Az építési helyeken belül átültetendő fák nagyságuk alapján kategorizálva a következő:
FAÁTÜLTETÉS ÉPÍTÉSI HELYEN BELÜL ÁTÜLTETENDŐ
1 kategória (0-25cm törzsátmérő) 116
2 kategória (26-50cm törzsátmérő) 55
3 kategória (50-110 cm törzsátmérő) 47
ÖSSZESEN: 218
ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: 31
A városi környezetben nevelkedett fák átültetésénél különös gonddal kell eljárni, hiszen a morzsalékos, törmelékes talajból
óvatosan kell kiemelni a fát anélkül, hogy a földlabdája széthullana. A 25cm törzsátmérő feletti idős fák esetében az átültetésre
is nagyobb hangsúlyt kell fektetni koruknál fogva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 105 - 210364

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 232000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2019.02.15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77200000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77200000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Városliget (Hrsz.: 29732/11) építési területén idős fák előkészítésével és átültetésével
kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 232 millió Ft keretösszegben.
A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) megépülő múzeumi épületek és a parkfejlesztés
során kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az építési helyeken belül, az
egészséges építés miatt azonban kivágásra kerülő fákat, kivágás helyett szükség szerint előkészítjük és átültetjük a park más
részében.
A Városliget Zrt. a Főkert Nonprofit Zrt.-vel elkészíttette a Városliget fakataszterét (2016. május 17.), ami mintegy 7105 db fa
egyedet tart nyilván. A Városliget Zrt. ebből azon fákat, melyek az építési területen belül, vagy annak közvetlen zónájában
találhatók külön vizuális és tomográfos vizsgálatot végeztet a Főkert Nonprofit Zrt.-vel saját költségére. Ezen adatok szolgálnak
a táj- és kertépítész szakági tervezőknek a fafelmérés és fapótlás alapjául. Az építési helyen belül a kertépítészeti munkarészben
a tervezők meghatározzák azon egyedeket, melyet az építési helyről átültetésre kerüljenek. Ezen fákat a park generál tervezője
helyezi el a tervezett kertépítészeti koncepcióba illeszkedően és készíti el a faátültetési tervet.
Az építési helyeken belül átültetendő fák nagyságuk alapján kategorizálva a következő:
FAÁTÜLTETÉS ÉPÍTÉSI HELYEN BELÜL ÁTÜLTETENDŐ
1 kategória (0-25cm törzsátmérő) 116
2 kategória (26-50cm törzsátmérő) 55
3 kategória (50-110 cm törzsátmérő) 47
ÖSSZESEN: 218
ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN: 31
A városi környezetben nevelkedett fák átültetésénél különös gonddal kell eljárni, hiszen a morzsalékos, törmelékes talajból
óvatosan kell kiemelni a fát anélkül, hogy a földlabdája széthullana. A 25cm törzsátmérő feletti idős fák esetében az átültetésre
is nagyobb hangsúlyt kell fektetni koruknál fogva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 255.000.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A Vállalkozási Keretszerződés megkötését követően, a keretszerződés alapján megrendelt konkrét munkavégzés megkezdését követően Vállalkozó írásban jelezte a Megrendelőnek, hogy munkaterületként szolgáló budapesti, 29732/11 hrsz. alatt felvett ingatlanon, a munkavégzés ideje alatt - hatósági jegyzőkönyvben is rögzített, magukat „ligetvédők”-ként definiáló természetes személyek részvétele mellett - civil demonstráció zajlott amelyek a Vállalkozó által végzett tevékenységnek a Vállalkozási Keretszerződésben rögzítettekhez képest eltérő módon történő elvégzését tették szükségessé, ideértve különösen a civil demonstrációk miatti munkavégzési akadályok elhárítását az ezzel összefüggésben felmerülő költségek viselésével, valamint fokozott személy-, vagyon-, munka- illetve balesetvédelmi intézkedések megtételét. 3. Fentiekben hivatkozott civil demonstráció - amelynek jövőbeli folytatódása sem zárható ki - olyan körülmény, amelynek bekövetkezését a Felek a Vállalkozási Keretszerződés megkötésekor, kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, ezért a Felek, a Vállalkozási Keretszerződést, a jelen 1. számú módosítás aláírásával az alábbiak szerint módosítják. 4. A fent írt körülményekre tekintettel és azokkal összefüggésben a Vállalkozási Keretszerződés keretösszegének emelése szükséges. a jelen szerződés keretösszege 255.000.000,- Ft + ÁFA, azaz kétszázötvenötmillió forint plusz áfa, amely összeget az egyedi lehívásokban szereplő tevékenységcsoportok összesített ellenértéke - beleértve a kifizetett vagy kifizetendő állásdíj összegét is - nem haladhat meg.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt feltételek megfelel
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 232000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 255000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben