Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/160
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.21.
Iktatószám: 15531/2019
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Elit Security Group Kft.;NG 12 Korlátolt Felelősségű Társaság;Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság;CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság;CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság;PFM Holding Zrt.;Hunex Team Kft.;PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csókay Ákos
Telefon: +36 12374400
E-mail: csokayakos@mnv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNV Zrt. ingatlanjainak komplex vagyonvédelme
Hivatkozási szám: EKR000363192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt vagyoni körébe tartozó ingatlanainak komplex vagyonvédelme (élőerős őrzése, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló szolgálat, illetve vagyonvédelmi távfelügyelet, ellenőrzés kivonuló szolgálattal, valamint biztonsági rendszerek (behatolás-jelző, kamerás) telepítése, karbantartása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak: 79713000-5
79714000-2
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Mo.: Pest, Vas, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, BAZ, Somogy, Fejér, Baranya, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Zala, Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Komárom-Esztergom, Veszprém, Csongrád
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés az MNV Zrt. saját, bérelt és kezelt ingatlanainak komplex vagyonvédelmére (élőerős őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat és kivonuló szolgálat, behatolás-jelző és kamerás rendszer telepítése, karbantartása, áthelyezése, távfelügyelete).
A keretmegállapodás keretösszege annak teljes időtartamára: nettó 12.000.000.000,-Ft
A jelenlegi feladatok, illetve az érintett ingatlanok mennyisége az alábbi (azzal, hogy az egyes szolgáltatások átfedésben lehetnek egymással)
Összesen 157 ingatlan, melyen
Élőerős őrzés védelem: 63 db
Célellenőrzési járőrszolgálat: 38 db
Távfelügyelet + kivonuló járőrszolgálat: 63 db
Távfelügyeletre kivonuló, tulajdonos képviseletében eljáró célellenőrzési járőrszolgálat: 33 db
Behatolás-jelző és kamerás rendszer, biztonsági rendszer áthelyezése legalább 68 objektum vonatkozásában.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatással érintett ingatlanok köre változhat.
A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése közbeszerzési műszaki leírásban került részletesen meghatározásra.
III.1.4:
SZ.1.) Kbt. 65. § (1) bek c) pontja a szolgáltatás ellátásában résztvevő gazd-i szereplőknek rendelk. kell a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bek-ben meghatározott, érvényes működési engedéllyel.
Ig mód:ATnek Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az SZ.1.) alkalmassági köv-nek megfelel. Kbt. 69. § (4) bek alapján felhívott ATnek csatolnia kell a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott, érvényben lévő működési engedélyt.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
P.1.) A KR 19. § (1) bek a) pont: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P.2.) A KR19. § (1) bek c) pont: utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (őrzés-védelmi és/vagy távfelügyeleti és/vagy biztonságtechnikai szolgáltatás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat
P.3.) A KR19. § (1) bek b) pont: az ÁF feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
P.4.) A KR 19. § (1) bek d) pont: szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást (kötvény az utolsó díjfizetés igazolásának másolatát).
Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19. § (3) bek foglaltakra, a Kbt. 65. § (3), (7), (8) bek-re, a Kbt. 65. § (6) bekezdésére a P.2.) alkalmassági köv. kapcsán.
Alkalmassági minimumkövetelmények: Alkalmatlan AT, ha
P.1.) valamelyik pénzforgalmi számláján jelen AF feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2.) AF feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele nem éri el évente átlagosan a 2 Mrd Ft-ot.
P.3.) a saját vagy jogelődje adózás előtti eredménye az AF feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
A Rendelet 19. § (2) bekezdése esetén: a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el évente átlagosan az 2,2 Mrd Ft-ot.
P.4. a) nem rendelkezik személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, legalább 500 millió Ft/év és 250 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű szakmai felelősségbiztosítással.
P.4. b) nem rendelkezik elektronikai vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységre, valamint távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódó reagáló szolgálat működtetésére vonatkozó, legalább 150 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű szakmai felelősségbiztosítással.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok: Szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 40
1. Az M/2.a) pontban előírt szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap/fő) Súlysz: 18
2. Az M/2. b) pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlysz: 4
3. Az M/2. c) pontban előírt szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap//fő) Súlysz: 18
Ár – Súlyszám: 60
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 168755
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elit Security Group Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25237162
Postai cím: Polgár Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@elitsecurity.eu
Telefon: +36 17766220
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766225
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: NG 12 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73421690
Postai cím: Duna Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: info@ng12.hu
Telefon: +36 17813062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88980146
Postai cím: Törökvész Út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: juronics.peter@novumguard.hu
Telefon: +36 706061183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49556287
Postai cím: Polgár Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@esgholding.hu
Telefon: +36 17766220
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766225
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79575517
Postai cím: Angol Utca 77
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: biztonsag@civil.hu
Telefon: +36 12734492
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734425
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734440
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: PFM Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40446093
Postai cím: Budafoki Út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatirokft@gmail.com
Telefon: +36 19991240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19991248
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Hunex Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45964343
Postai cím: Budafoki Út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: security@pfmholding.hu
Telefon: +36 19991240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19991248
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51590062
Postai cím: Budafoki Út 111
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatirokft@gmail.hu
Telefon: +36 19991240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19991248
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12000000000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - real-time (valós idejű) legalább 40 objektumot külön kezelni alkalmas járőr-ellenőrzőrendszer biztosítása és üzemeltetése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26.) Adószáma:14883664-2-41
2. ESG Holding Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10) Adószáma: 25420546-2-41, CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. (1149, Budapest Angol utca 77.) Adószáma: 126980848-2-44, CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Kft. (1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószáma: 12401329-2-42, NG 12 Kft. (1221 Budapest, Duna utca 1-3.) Adószáma: 24246794-2-43, Novum Guard Szolgáltató Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 39.) Adószáma: 25444744-2-42, PFM Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 111.) Adószáma: 25150597-2-43, PFM Biztonsági Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111.) Adószáma: 13608471-2-43, Hunex Team Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111.) Adószáma: 25348655-2-43, Elit Security Group Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) Adószáma: 11900502-2-41 közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)