Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:11529/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Szekszárdi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89. 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 70. 7130 Tolna, Bartók Béla u. 23. 7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. 7030 Paks, Ifjúság útja 2. 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 26. 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 45-47. Folytatás: II.2.13) A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokban kerültek meghatározása.;7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7. 7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 7173 Zomba-Paradicsompuszta, Zomba-Paradicsompuszta 3. 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 7130 Tolna, Bartók Béla u. 23. 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 45-47. Folytatás: II.2.13) A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.;7090 Tamási, Kölcsey F. u. 1. 7030 Paks, Ifjúság útja 2. 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. 7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7. 7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. Folytatás: II.2.13) A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.;7090 Tamási, Kölcsey F. u. 1. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. 7030 Paks, Ifjúság útja 2. 7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7. 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. 7173 Zomba-Paradicsompuszta, Zomba-Paradicsompuszta 3. 7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. Folytatás: II.2.13) A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.;7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. 7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7. 7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64582957
Postai cím: Arany János Utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerzsei Péter
Telefon: +36 74795222
E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekszard
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764322019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764322019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3 és EFOP-4 projekt eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000764322019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Műszaki cikkek, informatikai eszközök, taneszközök, fejlesztő eszközök és szoftverek beszerzése a Szekszárdi Tankerületi Központ egyes EFOP-3 és EFOP-4 prioritáshoz tartozó projektjeiben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki cikkek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
További tárgyak:32321200-1
32331100-3
32333200-8
32343100-0
39141300-5
39711420-9
39711430-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.
7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 70.
7130 Tolna, Bartók Béla u. 23.
7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 26.
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 45-47.
Folytatás: II.2.13)
A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokban kerültek meghatározása.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Termék (darabszám)
Gopro Hero7 Black (CHDHX-701-RW) + GoPro Head Strap Mount fejpánt + QuickClip gyorsrögzítő (ACHOM-001) + tok 1
Manfrotto 143N magic arm - flexibilis kar 2
Blazzeo 5 in 1 derítőlap (80cm) 2
Bosch MSM 67139 2
Honeywell DC313EP2 1
Celestron PowerSeeker 60AZ 1
Diavetítő 1
Super Cool Diafilm vetítő 1
Canon EOS 2000D kit (18-55mm f/3.5-5.6 IS II) 4
Nikon D5600 kit (DX 18-55mm f/3.5-5.6 VR + DX 70-300mm f/4.5-6.3 VR) + Nikon EN-EL14a (1230 mAh) akkumulátor + Dörr Action Black No.4 + Kingston SDHC U1 32GB (SD10VG2/32GB) 1
Nikon D7200 + 18-105mm VR APS-C méretű szenzor 1
Canon EOS 2000D kit (Canon EF-S 18-135 mm IS STM) 1
Canon Legria HF R806 1
Sony FDR-AX33B Videokamera, Ultra HD 4K, Fekete 1
Sencor SKS 5300 1
Optoma DC450 FullHD dokumentumkamera 1
DJI SPARK CONTROLLER COMBO WHITE 1
Klarstein Omnichef 45HC 1
Nowsonic Ampix Négycsatornás fejhallgató-erősítő 2
Manfrotto MVS100A391RC2 slider (100cm) + 3W fej 1
Voice Kraft - V-SS200 Professzionális légrugós hangfalállvány 3
Ibiza Sound PORT8UHF-BT 1
Ibiza Sound PORT8UHF-BT 3
Ibiza Sound PORT8UHF-BT 1
Godox zöld pamut háttér Cromakey-hez 1
Háttértartó szett hordtáskában három háttér tartására (Walimex) (145 - 290 cm széles) 1
sony zsps50 3
sony zsps50 3
sony zsps50 1
sony zsps50 1
sony zsps50 1
Case Logic TBC-404 3
Ibiza Sound PORT8UHF-BT 2
ABUS 727 TI/40 Twins lakat 10
Metz Mecastudio BL-200 SB/UM-kit II stúdiószett 2
Shure SM58LCE Dinamikus mikrofon 2
Sygonix Konnektoros visszaszámláló időzítő, 60 perces, mechanikus, IP20, Sygonix 4
Aputure MagicRig MR-V1 1
MODECOM Logic LH-20 headset 10
Celestron Travelscope 70 1
Samsung UE40NU7122KXXH 40" UHD SMART LED 2
Philips HR2100 turmixgép 1
Jupio Power Flash 600 rendszervaku /Canon/ 2
OMRON M3 Comfort Intellisense felkaros vérnyomásmérő adapterrel 1
Sunpak 4000AVG 1
MODECOM MC-G3DP 5
Motorola TLKR T50 2
Led Lenser P6.2 4
Fém tablet tároló szekrény szinkronizációs lehetőséggel 1
Fém tablet tároló szekrény szinkronizációs lehetőséggel 1
Fém tablet tároló szekrény szinkronizációs lehetőséggel 1
Fém tablet tároló szekrény szinkronizációs lehetőséggel 1
Audio rendszer 1
Audio rendszer 1
Audio rendszer 1
Audio rendszer 1
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) pontban
II.2.13) További információ 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
7144 Decs, Haladás u. 1.
7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7.
7173 Zomba-Paradicsompuszta, Zomba-Paradicsompuszta 3
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.
EFOP-3.2.3-17-2017-00040
EFOP-3.3.7-17-2017-00048
EFOP-4.1.2-17-2017-00074
EFOP-3.1.6-16-2017-00021
EFOP-3.2.5-17-2017-00034
EFOP-3.11.1-17-2017-00019
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233180-6
További tárgyak:32250000-0
32322000-6
32342000-2
38652100-1
38653400-1
39292100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7.
7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
7173 Zomba-Paradicsompuszta, Zomba-Paradicsompuszta 3.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
7100 Szekszárd, Bartina u. 21.
7130 Tolna, Bartók Béla u. 23.
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 45-47.
Folytatás: II.2.13)
A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Termék (darabszám)
Benq MS535 perojektor 2
Activeboard Touch 88T Interaktív tábla + Promethean PRM-45 DLP projektor 1
Kivetítő vászon Funscreen Rollo 128x170 cm 3
Kivetítő vászon Funscreen Rollo 128x170 cm 2
Kivetítő vászon Funscreen Rollo 128x170 cm 2
Kivetítő vászon Funscreen Rollo 128x170 cm 1
Benq MS535 perojektor 3
Benq MS535 perojektor 2
Benq MS535 perojektor 1
SMART SB-480 INTERAKTÍV TÁBLA 2
SMART-NAV EG PACKAGE FEJEGÉR 2
HP HD 4310 webkamera, Fekete 2
Epson EB-W41 projektor 1
Maxell CD 25db-os 1
Elosztó hosszabbító 1
Epson EB-W41 projektor 1
Epson EB-W41 projektor 1
SD memóriakártya 4
Logitech R700 prezenter 1
SanDisk SDXC Extreme PRO 128GB Class 10 UHS-I U3 2
Szavazó/feleltető rendszer Qomo QRF500 1
ActivBoard Touch 88H interaktív tábla 1
Promethean ActivSoundBar 1
Állítható interaktív táblatartó 1
Benq TH671ST projektor 1
ActivBoard Touch 88H interaktív tábla 1
Promethean ActivSoundBar 1
Állítható interaktív táblatartó 1
Benq TH671ST projektor 3
Samsung Galaxy S8 64GB Dual G950FD mobiltelefon 5
Samsung Galaxy S8 64GB Dual G950FD mobiltelefon 5
Samsung Galaxy S8 64GB Dual G950FD mobiltelefon 5
Samsung Galaxy S8 64GB Dual G950FD mobiltelefon 5
Prezenter GENIUS Media Pointer 100 2
Epson EB-W41 hordozható projektor 1
SD memóriakártya Kingston Secure Digital Micro 16GB Cl10 1
Epson EB-W41 hordozható projektor 1
Epson EB-W41 hordozható projektor 1
Webkamera Logitech C922 Pro 2
Vetítővászon, hordozható 1
Vetítővászon, hordozható 1

A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) pontban
II.2.13) További információ 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.
7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.
7044 Nagydorog Kossuth Lajos u. 67.
7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.
EFOP-3.1.6-16-2017-00021
EFOP-3.3.7-17-2017-00048
EFOP-3.2.3-17-2017-00040
EFOP-3.11.1-17-2017-00019
EFOP-3.2.5-17-2017-00034
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Taneszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7090 Tamási, Kölcsey F. u. 1.
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.
7100 Szekszárd, Bartina u. 21.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7.
7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
Folytatás: II.2.13)
A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Termék (darabszám)
A munkám társasjáték - Logis 1
A nemi szervek rendszere - Comenius 1
Activity Original társasjáték Piatnik 1
Akusztikus észlelésre differenciálásra szolgáló eszközök Okoskocka-akusztikus észlelés 1
Batamo - Djeco asszociációs kártyajáték 1
Benefitto együttműködést és gyermeknevelést segítő játék 1
Duplo játszótér, óvoda Cikkszám:10833 1
Fém súlykészlet - Arnulf Betzold cikkszám: BZ_BD86717 1
Fogamzásgátlás demonstrációs táska - 3B Scientific 1
Gyengén látók eszközei - Compact mini - Optelec 1
Kinderboard billentyűzet - Chester Creek 2
Kinderboard billentyűzet - Chester Creek 2
Kinderboard billentyűzet - Chester Creek 2
Közepes méretű szimmetriatükör - Arnulf Betzold cikkszám: BZ_BD86359 1
Liter kocka - Arnulf Betzold 1
Mackógyógytorna BABA HASALÓ - Array 2
Mackógyógytorna FORGOLODÓ - Array 2
Mackós hangjáték - Nathan cikkszám:FP-KAN-043 1
Magasított bébi formakirakó – csiga - Fakopáncs 1
Mágneses betűk 52 db - Arnulf Betzold 1
Mágneses betűk és számok - Kis abc - Quercetti Cikkszám: QUER 5460 1
Mágneses betűk és számok - Nagy abc - Quercetti Cikkszám: QUER 5461 1
Mágneses betűk és számok - Számok - Quercetti Cikkszám: QUER 5463 1
Mágneses figurák – Djeco 1
Mágneses geometriai formák - utántöltő - Quercetti 1
Mágneses mozaik Junior - Quercetti 1
Mágneses számok 32 db - Arnulf Betzold 1
Mágneses Tangram - Magnetic Tangram - kreatív játék DJECO 1
Mágnestábla betűkkel - Quercetti Magneta ABC 5211 (KW) 1
Mini tölthető testkészlet - Arnulf Betzold 1
Modul készlet 1. 1
Modul készlet 8. 1
Szivacsbútor 5. szett - Arnulf Betzold 1
Modulkészlet kicsiknek I. - 1
Modulkészlet KIT 2. - 1
Óriás geometriai építőkészlet - Arnulf Betzold cikkszám:BZ_BD87757 1
Óriás köbméter - Arnulf Betzold 1
Óriás természet szőnyeg - Nathan 4
STAGG CPK-02 GYERMEK ÜTŐS KÉSZLET 1
Számolás 1-10-ig játszószőnyeg - Learning Resources 1
Számolókockák - Arnulf Betzold 1
Színes, mágneses mozaik kirakó tangram 3 éves kortól - Melissa & Doug 13590 (ME-53) 1
Tanulói karosmérleg - Arnulf Betzold 1
Tanulói törtrúd készlet - Arnulf Betzold 1
Testépítő-felszínháló formák - Material Educativo Henbea 1
Time timer -Arnulf Betzold 2
Tizes rendszer/helyiérték/köbd.kszl. műa.dobozban - Arnulf Betzold 1
Triangulum - Fakopáncs 5
Yangtze társasjáték - Piatnik 1
Zsebes kocka - Arnulf Betzold 1
Kémcsövek forgóvázon - Arnulf Betzold 2
Asztali földgömb - Belma 1
Büretta - Szkarabeusz 1
Csillagjegy térkép 1
Digitális tanulói multiméter - Uni-Trend Technology 1
Elektromos kísérletekhez osztálykészlet - Betzold 1
Első projektorom - Learning Resources 1
Emberi torzó - 3b Scientific 1
Felfújható naprendszer - Learning Resources 1
Háromszínű fényforrás ledfénnyel - Arnulf Betzold 1
Helyiérték számoló - Arnulf Betzold 1
Iránytű - Arnulf Betzold 4
Kétarcú emberek bábkészlet - Akros Interdidak 1
Közlekedési tábla szett - Arnulf Betzold 1
Közlekedési zebra szőnyeg - Arnulf Betzold 1
Minicsontváz festett izmokkal - 3B Scinetific 1
Nagy évszakok fa - Eduplay Gmbh 1
Óriás mágneses naprendszer - Learning Resources 1
Súlykészlet - Arnulf Betzold 1
Tanári demonstrációs fém mérleg - Arnulf Betzold 1
Térkép iránytű - Arnulf Betzold 4
Történelmi térkép - Stiefel 1
USB digitális mikroszkóp - Ciwa 1
Üveglombik - Duran 1
Zajlámpa - Arnulf Betzold 1
Matematikai szőnyeg (szorzás) - Learning Resources 1
Okoskocka Számolás - Okoskocka 1
Okoskocka szövegértés - Okoskocka 1
Tanári mágneses törtkorong készlet - Arnulf Betzold 1
Történetmesélő dobókockák 1. - Akros Interdidak 1
100-as tábla - Matematikai szőnyeg - Learning Resources 1
100-as tábla - Matematikai szőnyeg - Learning Resources 1
16 részes geometriai készlet(testek és felszínhálóik) - Arnulf Betzold 1
16 részes geometriai készlet(testek és felszínhálóik) - Arnulf Betzold 1
60+15 nap alatt Arduino: A tanfolyam könyv (e-book+mintatár) 1
Állatok élőhelyei – földgömb - Eduplay Gmbh 1
Gurítható kísérleti-labor - Arnulf Betzold 2
AMBU SAM - Speeding 1
AmbuMan "Instrument" modell, vezeték nélküli BLS baba, torzó, mechanikus kijelzővel - Speeding 1
Arduino 39 in 1 Szenzorkészlet (39 in 1 Sensor) 4
Arduino Starter Kit [English] - K000007 3
Arduino WiFi Modul ESP8266 WiFi-Serial modul (ESP-01S) 3
Az állatok és a természet hangjai - Akros Interdidak 1
Bogárnézőke rácsavarható tetővel - Arnulf Betzold 5
...
[További termékeket és mennyiségeket tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás]
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre
bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása
tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) pontban
II.2.13) További információ 7173 Zomba-Paradicsompuszta, Zomba-Paradicsompuszta 3.
7130 Tolna, Bartók Béla u. 23.
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 45-47.
7133 Fadd, Váci Mihály utca 1.
7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 67.
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
EFOP-3.1.6-16-2017-00021
EFOP-3.3.7-17-2017-00048
EFOP-3.11.1-17-2017-00019
EFOP-3.2.5-17-2017-00034
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztő eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37461000-7
További tárgyak:37426000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7090 Tamási, Kölcsey F. u. 1.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
7030 Paks, Ifjúság útja 2.
7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
7173 Zomba-Paradicsompuszta, Zomba-Paradicsompuszta 3.
7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.
7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Folytatás: II.2.13)
A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Termék (darabszám):
ADAMO Hinta Beige Heart - Adamo 1
AK Meséld el a saját történetedet! - Akros Interdidak 1
Négy fújós játék - Akros Interdidak 6
Arckifejezések - Akros Interdidak 1
Megelőzés, biztonság - Képkártyák – Akros fejlesztő játék 1
Cselekvések hangszerek - Akros Interdidak 1
Dönts helyesen - Akros Interdidak 1
Elől – hátul-oldalt - Akros Interdidak 1
Foglalkozások - Akros Interdidak 1
Hangok a környezetből - Akros Interdidak 1
Honnan származnak az ételeink - Akros Interdidak 1
Konfliktuskezelés - Akros Interdidak 1
Konfliktusok az iskolában - Akros Interdidak 1
Otthon - Akros Interdidak 1
Tolerancia- Akros Interdidak 1
Válaszd ki - Akros Interdidak 1
Érzelmek és hangjaik - Akros Interdidak 1
Képkártyák – Öltözködés - Akros Interdidak 1
Hol vannak az állatok? - Akros Interdidak 1
Képkártyák - Keresd a párját! - Akros Interdidak 1
Jobb - bal oldal felfedezése - Akros Interdidak 1
Keresd a színeket! CD-vel - Akros Interdidak 1
Érzékszerveink - Akros Interdidak 1
Első hanglottóm - Állatok CD-vel - Akros Interdidak 1
Arckifejezések, Hape érzelmeket fejlesztő fajáték 1
AVS- Audió vizuális stimuláló agytréner - Laxman 1
Ayres háló 4
Bábkészlet-foglalkozások - Nomiland 1
Bilibo - Rózsaszín - Wenzhou Startinal 1
Bilibo - Narancssárga egyensúlyozó tölcsér 5
Billegő - Gonge 1
Billenő egyensúlyozó kicsiknek - Gonge 4
Billenő rácshinta - Makimpex 1
Billenő rácshinta - Makimpex 1
Bogárnézőke rácsavarható tetővel - Arnulf Betzold 5
Club 2% – Egyszemélyes készségfejlesztő játék - Piatnik 1
Egyensúlydeszka - Makimpex 4
SPARTAN BALANCE BOARD MŰANYAG EGYENSÚLYOZÓ KORONG 1
Egyensúlyozó pálya lépegető ösvény 24 részes íves elemek - Italveneta Didattica 1
Egyensúlyozó pályakészlet - Italveneta Didattica 1
Kooperációs ejtőernyő PRO-SPORT 3,05 m 1
ELA- Beszédterápiás eszköz 1
ELA photo series set 1 1
Érzékelő korongok - Gonge 1
Érzékelő korong szett nagy 2
Érzékelő korong szett nagy 4
Lépőkő
Érzékelő korongok 2. - GS 2118 - Gonge 4
Érzékelő lottó - Nathan 6
Érzékelő lottó - Nathan 1
Érzékelő ösvény - egyenes 1
Érzékelő panelek - Amaya 4
Érzékelő párnácskák - Goki 1
Érzelemkapszulák, érzelmek és értékek társasjáték - Miniland 1
Érzelmi intelligencia füzet+kártya+mesekönyv csomag - Értsünk szót Kft. 1
Érzelmi intelligencia gyakorlatok - Értsünk szót Kft 1
Érzelmi kártyák és memory - Értsünk szót Kft 1
Érzelmi kártyák és memory - Értsünk szót Kft 1
Érzések képsorozat (32 történet) - Schubi 1
Évszakról évszakra - Nathan 1
Ezt rakd ki! 2. 1
Logikai lapok - applikációs készlet (mágneses) 1
Falra szerelhető krokodil 2
Fizio-aktív labda - Gymnic 4
Folyó egyensúlyozó - mozgásfejlesztő játék - Gonge 1
Forgó-egyensúlyozó ülőke - Gowi 4
Geometriai mozaik 1
Egyensúlyozó Tölcsér 1
Egyensúlyozó Tölcsér 1
GOTALK 9+ 1
GOTALK20+ 1
GoTalk 20 + 1
Gördülő deszka - Makimpex 1
Gumi gong ütő 4 cm - Meinl 1
Hónapról hónapra tankönyvcsalád 2.3.4. osztály részére - Meixner 10
Hullámpálya - Moje Bambino 1
HUPLE Mozgáskoordinációs eszköz 2
HUPLE Mozgáskoordinációs eszköz 1
Idenity pszichológiai társasjáték -Investment Kft 1
Identity társasjáték (-F) - Investment Kft 1
Iskolakezdés: Betűvadász – Logico Piccolo feladatlapok - Logico 1
Járássegítő 1
Képes történetek - érzések - Schubi 1
Képes történetek - félelmeink - Schubi 1
Képes történetek - Hogyan tehetném jóvá? - Schubi 1
Konfliktusok kezelése az óvodában - Akros Interdidak 1
Konfliktusok kezelése: igazmondás - Akros Interdidak 1
Labdafürdőmedence - Amaya Sport 1
Légzéstechnika fejlesztő - Gonge 4
LélekPillangó társasjáték - Gémker Gémklub 1
LélekPillangó társasjáték - Gémker Gémklub 1
Logico Piccolo – Nyelvi kreatív Szórendező - Logico 1
Logico Piccolo – Szinonimák, ellentétek - Logico 1
LOGICO Piccolo 5405 - Szövegértés: Mondatok, szavak, beszédhelyzetek - Logico 1
Logico Piccolo keret – 10 gombos Logico keret - Logico 4
Mágneses tanári tangram - Arnulf Betzold 1
Mértani formakirakó - Viga Toys 1
Híd - műbőr 1
Mozaik - a kreatív játék 1
Mozgásfejlesztő készlet - Wenzhou Startinal Toy 1
Medence lépcső - Szivacsbútor lejtő és csúszda - Arnulf Betzold 1
WEPLAY MOZGÁSFEJLESZTŐ TÁSKA III. 1
Nyelvi képességfejlesztő: Hangoló-Hangolló – Logico Piccolo feladatlapok - Logico 1
Nyelvi képességfejlesztő: Szótagoló-Szótagolló – Logico Piccolo feladatlapok - Logico 1
NyuszMusz - Smart Games 1
Okoskocka - akusztikus észlelés 1
Okoskocka - anyanyelvi játék 1
Okoskocka - mese és szövegértés 1
Okoskocka - számolás 1
Okoskocka - testséma fejlesztése 1
Okoskocka - vizuális észlelés iskolásoknak 1
Okoskocka - vizuális észlelés óvodásoknak 1
Óvodai időjárás tábla - Nathan 1
Óvodai pszichomotoros készlet 1
Öt érzékszerv játék - Akros Interdidak 1
PCS high contrast 1
PECS COMMUNICATION BOOK - LARGE 1
Pecs communikacion book-large 1
PECS starter Kit 5
Plus érzékelő ösvény - RillaGym 5
Pszichomotorika mozaikszőnyeg 144x96 cm - Wesco 1
Pszichomotorika mozaikszőnyeg 48x48 cm - Wesco 4
Pszichomotorika mozaikszőnyeg 96x48 cm - Wesco 4
Pszichomotorika mozaikszőnyeg 96x96 cm - Wesco 1
Puha csörgő labda - Goki 12
Rezgésterápiás eszközök 10 cm, 20 cm átmérőjű hangtál 2
...
[További termékeket és mennyiségeket tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás]
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) pontban
II.2.13) További információ 7144 Decs, Haladás utca 1.
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
7100 Szekszárd, Bartina u. 21.
7094 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
EFOP-3.1.6-16-2017-00021
EFOP-3.2.5-17-2017-00034
EFOP-3.11.1-17-2017-00019
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Szoftverek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7.
7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
A pontos helyszínek a közbeszerzési dokumetumokbankerültek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Termék (darabszám)
iDoctum BIOLÓGIA oktatáshoz digitális tananyag csomag 1
iDoctum MATEMATIKA digitális tananyag csomag felső tagozat 5 CD 1
iDoctum KÉMIA oktatáshoz digitális tananyagcsomag - 1
iDoctum-Digitális Tananyag:FÖLDRAJZ oktatáshoz digitális tananyag csomag 1. 1
Board maker WIN-V6 PCS AAC 1
Boardmaker Plus! – EN 1
Boardmaker Win 1
ELA (EVERYDAY LIFE ACTIVITIES) PHOTO SERIES SET 1 1
Gotalk overlay software 1
iDoctum Logopédia Képességfejlesztés 1
iDoctum Szövegértés-szövegalkotás 1 - Szövegértés - 1
Varázsbetű család 1
Verbalio Írásos 1
Verbalio Képes 1
Verbalio PictoVerb 1
Adobe Photoshop Elements + Premiere Elements 2019 MP ENG BOX 4

A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) pontban
II.2.13) További információ EFOP-3.2.5-17-2017-00034
EFOP-3.1.6-16-2017-00021
EFOP-3.3.7-17-2017-00048
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ezen pontban szereplő rendelkezések valamennyi részben irányadóak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában szükséges az ajánlattevőnek megtennie. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel! Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolással vagy nyilatkozattal lehet igazolni. A
referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint az alábbiakat kell
tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,
•a szerződés tárgyát (melyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható),
• a szállítás mennyiségét,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani. Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra az Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Az Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett. Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti pontokban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1. rész tekintetében: 25 db bármilyen műszaki/elektronikai eszköz szállítását tartalmazó referenciával
2. rész tekintetében: 15 db bármilyen IKT (információs és kommunikációs technológiai) eszköz szállítását tartalmazó referenciával
3. rész tekintetében: 45 db bármilyen taneszköz (taneszköz, információhordozó, médium, oktatási eszköz, oktatási médium, oktatási segédeszköz, szemléltető eszköz, tanszer, tanulási forrás: az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő tárgy vagy elektronikus úton előállítható képi vagy hanginformáció) szállítását tartalmazó referenciával
4. rész tekintetében: 25 db bármilyen fejlesztőeszköz (érzékszervi fejlesztéshre, moszgásfejlesztésre, nyelvi képességfejlesztésre szolgáló eszköz) szállítását tartalmazó referenciával
5. rész tekintetében: 5 db bármilyen iskolai szoftver és/vagy digitális tananyag szállítását tartalmazó referenciával
Ajánlattevő a referenciák meglétét több szerződéssel is igazolhatja. A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M/ 1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlati körben:
Késedelmi kötbér: Leszállításhoz és üzembe helyezéshez kapcsolódó késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vételár.
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó vételár 25 %-a. A meghiúsulási kötbér részletes szabályait a szerződéstervet tartalmazza. Jótállás: Értékelési részszempont. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a nettó vételár 5 %- ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani az ajánlatkérőnek. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a jótállási biztosíték teljesíthető az Eladó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A jótállási biztosítékot legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla befogadásának a feltétele, elmaradása az Eladó jogosulti késedelme. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.
További részletek a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezés lezárását követően jogosult, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe helyezés lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat megfelelően alkalmazza. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából nyújtott
támogatásából történik az alábbi projektektből:
EFOP-3.2.3-17-2017-00040
EFOP-2.3.5.17-2017-00034
EFOP-3.3.7-17-2017-00048
EFOP-3.11.1-17-2017-00019
EFOP-3.1.6-16-2017-000021
EFOP-4.1.2-17-2017-00074
A támogatás intenzitása 100,000000%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/07/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. További részletek a KD-ban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár mindösszesen: fordított arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).
3. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg: M.1
4. Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (00461)
6. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
7. Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök a közbeszerzési dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását, melyekből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott eszköz gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ISMERTETÉSE:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5)
bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az ajánlattevőket, akik érdeklődésüket jelezték.
- Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő.
- Az Ajánlati Felhívás és a jelen Ajánlati Felhívást Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében köteles Ajánlattevőtől információt kérni a releváns rendelkezésről.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges