Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10259/2019
CPV Kód:38510000-3
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.;2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.;2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.;2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.;2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kómár Márta
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mikroszkópok beszerzése 2019.
Hivatkozási szám: EKR000453242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: 1 db Digitális mikroszkóp (EFOP)
2. rész: 5 db Binokuláris mikroszkóp
3. rész: 2 db Binokuláris mikroszkóp (GLIA)
4. rész: 1 db Felsőállású, fluoreszcens képalkotásra alkalmas mikroszkóp (FEKUT)
5. rész: 1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával (FEKUT)
6. rész: 1 db Digitális mikroszkóp (FEKUT)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18240120 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Digitális mikroszkóp (EFOP)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Digitális mikroszkóp
Elvárt minimum követelmények:
A mikroszkóp használható legyen állvánnyal és állvány nélkül is, azaz kézben tartva (például felületek vizsgálata esetén).
- érzékelő: CM-OS érzékelő felbontása legalább 5 MP
- állvány: stabil, állítható magasságú tartógyűrű és magasság beállító gomb
- optika: lencserendszer az érzékelőhöz képest mozog, IR szűrő
- egyenértékű fókusztávolság: legalább 15 mm / látómező legalább 13 fok
- éles tartomány (tárgytávolság): legalább 10 mm - 150 mm között
- Világítás: fehér LED, változtatható fényerővel
- Rendelkezésre álló nagyítások: legalább 20x-300x
- Kép felbontása: legalább 5 MP (2582 x 1944)
- Videó és élőkép felbontása: legalább 1280 x 960, maximális sebesség: legalább 30 fps
- Kép formátum: legalább JPG, TIF
- Videó felvételi formátum: AVI
- Interface: USB 2.0
- Szoftver támogatás: legalább Windows XP / Vista / 7/8 és Mac OSX 10.6.-10.8
- Szoftver: a működtetéshez szükséges szoftverrel, amely mérési és kalibrálási funkcióval is bír
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24 hónap) 10
2 Magyar nyelvű szoftver (igen/nem) 5
3 Saját tömeg (állvánnyal) (g) (maximum 1000 g) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00016
II.2.9) További információ:
Az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás részszempont: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató szerint.
Szoftver, Saját tömeg: Pontkiosztás.

II.2.1)
Elnevezés: 5 db Binokuláris mikroszkóp
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5 db Binokuláris mikroszkóp
A binokuláris mikroszkóptól elvárt minimum követelmények:
Binokuláris, világos látóterű mikroszkóp egy darabból álló öntvény állványon.
Megvilágítás: fehér fényű LED, melynek intenzitása állítható. Legalább 1 W LED fényerő és legalább 6300 K színhőmérséklet. A LED izzó élettartama legalább 50.000 óra
Fókuszálás: Koaxiális durva -és finomállítási mechanizmus (legalább 0.002mm beosztással). Felső biztonsági stop funkcióval, mely meggátolja az objektív és a minta érintkezését. A durva fókuszáló tekerőgomb szorossága állítható.
Tárgyasztal: legalább 125×116 mm, legalább 76x30 állítási lehetőséggel.
Tárgylencse foglalat: 4 pozíciós, golyóscsapágyas szerkezettel
Fej: 360°-ban körbeforgatható, 30°C-ban dönthető, legalább baloldali okuláron dioptria állítási lehetőséggel. Legalább 55-75 mm-es pupillatávolság beállítással.
Okulár: Legalább 10×/18
Objektívek: akromatikus objektívekkel 160 mm hosszú tubuson. 4x, 10x, 40x, 60x
Kondenzor: N.A. legalább 1,20, iriszblendével
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár részszempont: Fordított arányosítás.
Jótállás részszempont: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 2 db Binokuláris mikroszkóp (GLIA)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2db Binokuláris mikroszkóp
Elvárt minimum követelmények:
- cserélhető DIN objektívek:
Achromatic DIN 4x, A.N. 0.10, W.D. 18mm
Achromatic DIN 10x, A.N. 0.25, W.D. 7mm
Achromatic DIN 40x, A.N. 0.65, W.D. 0,53mm
Achromatic DIN 100x, A.N. 1,25, W.D. 0,13mm
- Fej 360ᵒ-ban körbeforgatható
- WF 10x/18 okulár
- 4 pozíciós tárgylencse foglalat
- Fókuszáló rendszer: durva és finom állítás, koaxiális
- N.A. 1,20 kondenzor, íriszblendével
- LED megvilágítás, min. 50.000 óra élettartam és változtatható intenzitással
Leszállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24 hónap) 10
2 Változtatható (alsó és felső) megvilágítás lehetséges (igen/nem) 5
3 Mikroszkóp kamera alkalmazásának lehetősége (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeljük.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszer:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató szerint.
Megvilágítás és kamera alkalmazás: pontkiosztás.

II.2.1)
Elnevezés: 1db Felsőállású, fluoreszcens képalk. alk. mikrosz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Felsőállású, fluoreszcens képalkotásra alkalmas mikroszkóp (FEKUT )
Elvárt minimum követelmények:
A beszerzés célja: mikroszervezetek megfigyelése, illetve vizsgálata fluoreszcens mikroszkópi eljárásokkal.
1. Felsőállású mikroszkóp: automata felsőállású mikroszkópváz motorizált fókusszal, konstans színhőmérsékletű integrált átesőfényű LED megvilágítás, reprodukálható intenzitással
2. Automata tárcsás kondenzor 7 férőhellyel világos és sötétlátóteres, fáziskontrasztos, DIC képalkotáshoz; integrált motorizált polarizátor; cserélhető kondenzor toplencse
3. Teljesen automata DIC rendszer motorizált komponensekkel, DIC prizmák 40x és 100x objektívekhez
4. Minimum 6 férőhelyes kódolt objektívrevolver
5. Háromállású trinokuláris tubus 100/50/0, vagy 100:0/30:70/0:100 30 fokos betekintési szöggel
6. Nagy látómezővel bíró kameraport - legalább19 mm
7. Nagy látómezővel bíró okulárok – legalább 25 mm
8. Manuális tárgyasztal legalább 70x45mm mozgástartománnyal
9. 5x Plan Fluar/Fluo objektív 0,15 NA, FWD legalább 13,7mm
10. 10x Plan Fluar/Fluo fáziskontraszt objektív legalább NA 0.3, FWD legalább 5.2 mm
11. 40x Plan Fluar/Fluo objektív 0,80 NA, FWD legalább 0.21 DIC
12. 100x Plan Fluar/Fluo olaj immerziós objektív legalább 1,3 NA, FWD legalább 0,17 mm DIC
13. Szabadon programozható funkciógombok
14. Mikroszkópba épített érintőképernyő az aktuális beállítások megjelenítésére, mikroszkóp vezérlésére
15. 4 db fluoreszcens szűrőkocka:
- DAPI és
- CY3 és
-CY5 és,
- GFP vagy FITC (Alexa Fluor 488)
16. Fluoreszcens bevetítő egység legalább 5 férőhelyes motorizált fluoreszcens szűrőtárcsával
17. Fluoreszcens fényforrás - Metal halide, legalább 120W, legalább 1500 h élettartam, centrálást nem igényel
18. USB 3 RGB CCD kamera legalább 1920x1440 pixel, 4,5µm x 4,5 µm pixelméret, minimum 30fps full frame
19. A működtetéshez szükséges rendszervezérlő szoftver:
- képalkotás, rendszer vezérlés
- többcsatornás képalkotás
- time-lapse
- Z-stack
- 3D képmegjelenítés
- treshold alapú képanalizálás, szoftveres szűrők, bináris képfeldolgozás mérésekhez, osztályozás, riportálás.
A folyamatos szoftverkövetést az ajánlattevőnek biztosítani kell legalább a megajánlott jótállási időtartam alatt.
20. A működtetéshez szükséges rendszervezérlő munkaállomás: Win 10 64 Bit, Intel Xeon, legalább 64GB RAM, NVIDIA Quadro, legalább 512GB SSD, legalább 4 TB HDD, legalább 32" 2560x1440 felbontású monitor
- A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a berendezés szállítási, üzembehelyezési és legalább 1 munkanapon megtartott betanítás (1 alkalommal 3 főnek legalább 4 óra időtartamban) költségeit.
- Jótállás időtartama: legalább 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24 hónap) 8
2 Legalább 6 férőhelyes kódolt és motorizált (nem kézi vezérlésű) objektívrevolver (Igen/nem) 6
3 Változtatható intenzitású fluoreszencia (Igen/nem); 6
4 Fluoreszcens fényforrás élettartama.(h) (min. 1500 h) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint kerülnek értékelésre.
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás: Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató szerint.
Motorizált objektívrevolver és Fluoreszencia: pontkiosztás módszere
Fényforrás élettartam: Egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával (FEKUT)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával
Az 1 db biológiai mikroszkópot kamerával talajlakó állatok megfigyelésére, számolására kívánjuk használni.
Elvárt tulajdonságok:
- Kétszemes, ún. binokuláris betekintésű
- Minimum négy revolverfej legyen (10x, 20x, 40x, 100x)
- Durva élességállítás és mikrofókuszáló gomb is szükséges.
- Az Abbe-féle (N.A.=1,25) kondenzor minden irányban finoman szabályozható.
- A LED fényforrás erősségét potenciométeres fényerőszabályzó.
Technikai adatok:
45mm DIN Semiplan objektívek:
4X,10X,20X, 40X(S),100X(S, Oil)
WF10x PL szemlencse
Teljes nagyítás:40X-1000X Trinokuláris fej,
Szemtávolság: legalább 55-75mm;30o-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
Mechanikus tárgyasztal: legalább 130x130 mm legyen, mozgás X-Y: legalább 70x28 mm,
kondenzor: Abbe típusú (N.A.1,25) irisz diaphragma, magassága állítható
Koaxális durva és finom fókuszálás (kétsebességes): legalább 14mm; precízió: legalább 0.002 mm
Beépített LED megvilágítás legalább1W;
A mikroszkóppal együtt szükséges leszállítani a mikroszkóppal kompatibilis legalább 5 MP kamerát. A kamerával szükséges leszállítani a mikroszkóppal való összeszereléshez szükséges minden tartozékot, azaz a szükséges adaptert és kábeleket. A kamera működtetéséhez szükséges szoftver leszállítása is az ajánlattevő feladata.
A kamerától elvárt tulajdonságok:
Képek mentése kiválasztható felbontásban
- Támogatott képfájlok: legalább .bmp, .tif, .jpeg, .raw
- Videó felvételek készítése .AVI formátumban
Beállítási lehetőségek:
- Színhőmérséklet beállítás
- Digitális képélesítő funkció
- Képek utólagos módosítása
Mérési eszköztár:
- Merőleges állítás, párhuzamos állítás
- Szövegdoboz beszúrás lehetősége
Kompatibilitás:
- Legalább Windows Xp, 7, 8, 8.1, 10 32/64 bit
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár részszempont: Fordított arányosítás.
Jótállás részszempont: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Digitális mikroszkóp (FEKUT)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Digitális mikroszkóp
Elvárt minimum követelmények:
Beszerzendő műszert, a digitális mikroszkópot talajlakó állatok megfigyelésére, számolására kívánjuk használni.
Típus kézi mikroszkóp, digitális mikroszkóp
Fej típusa LCD-kijelzős/számítógép-monitor
Optikai anyagok optikai üveg
Fej legalább 3,5”-os színes LCD-kijelző (8,9 cm)
Nagyítás foka, x legalább 20–500x
Fókusz kézi, legalább 0–150 mm-es
Háttérvilágítás LED-lámpa
Fényerősség-beállítás igen
Tápellátás 220 V, 50/60 Hz; 5 V, 1 A kimenet
vagy lítium-ionos, 3,7 V,1050 mAh akkumulátor
üzemidő: minimum 2 óra; töltési idő: maximum 2 óra
Megapixel legalább 5 (interpolált 12-re)
Videofelvétel igen
Sebesség legalább 30 képkocka/mp
Képformátum legalább *.jpeg
Szoftver a működtetéshez szükséges képfeldolgozó szoftver mérés funkcióval
Kameranyílás USB 2.0
Rendszerkövetelmények legalább Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10
minimum P4 1,8 GHz, 512 Mb RAM
64 Mb videokártya, USB 2.0 port, CD-ROM
Videoformátum *.avi
Fényforrás elhelyezkedése felső
Vizsgálati módszer világos látótér
Minimális felbontás 5 Mpx,
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24 hónap) 10
2 Magyar nyelvű szoftver megléte (igen/nem) 5
3 További képformátumok (legalább .jpeg) (db) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja kerülnek értékelésre. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató szerint
Szoftver,További képformátumok: pontkiosztás módszere.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 1 db Digitális mikroszkóp (EFOP)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 5 db Binokuláris mikroszkóp
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, és nincs mód fedezetkiegészítésre.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58909595
Postai cím: Kaktusz Utca 22.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10895993213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2 db Binokuláris mikroszkóp (GLIA)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58909595
Postai cím: Kaktusz Utca 22.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: info@elektrooptika.hu
Telefon: +36 23520077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23374965
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10895993213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 249360
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250120
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58909595
Postai cím: Kaktusz Utca 22.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10895993213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: 1db Felsőállású, fluoreszcens képalk. alk. mikrosz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19184253
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával (FEKUT)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 5. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 1 db Digitális mikroszkóp (FEKUT)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 6. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges