Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/191
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.03.
Iktatószám:18764/2019
CPV Kód:71600000-4
Ajánlatkérő:Agrárminisztérium
Teljesítés helye:Agrárminisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrárminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78156566
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozma Károly
Telefon: +36 17952396
E-mail: karoly.kozma@am.gov.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanulmány készítése
Hivatkozási szám: EKR000741862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felmérés és annak alapján tanulmány készítése az alábbiak szerint:
Az ajánlattevő által elvégzendő feladat célja
• A VIZEK projekt keretében felülvizsgálatra került a vízjogi engedélyezési eljárások eljárásrendje, jogszabályi háttere. Az elkészítendő tanulmány célja a módosult eljárások bemutatása, rendszerzése, valamint az egyszerűsítés és elektronizálás mértékének meghatározása.
• Ezzel együtt cél annak meghatározása, hogy a termelőkre és a közreműködő egyéb szereplőkre (pl. tervezők) az érintett engedélyezési eljárások milyen hatást gyakorolnak.
• A szakértő feladata, hogy a vízügyi engedélyezési eljárásokban szerzett termelői és tervezői gyakorlati tapasztalata révén értékelje és elemezze a VIZEK keretrendszerben megvalósult informatikai, eljárásrendi és jogi megoldások alkalmazását és azt, hogy a jogszabályi háttér megfelelő kialakítására sor került-e.
Az ajánlattevő által a tanulmányban szükséges:
• a VIZEK rendszer keretében közreműködő konzorciumi partnerek által elvégzett tevékenységek értékelése a mezőgazdasági termelők és a kapcsolódó felhasználók szempontjából;
• a VIZEK keretrendszer tesztelése, értékelése;
• az ÖGA modell tesztelése, értékelése;
• a VIZEK rendszer keretében elvégzett jogszabályi változások, módosítások rendszerezése, különös tekintettel a 2018. január 1. napjával bekövetkezett jogszabályi és eljárásrendi környezet változásainak bemutatására;
• a VIZEK rendszer keretében megvalósult jogszabályi változások, módosulások értékelése, a kiindulási állapothoz történő viszonyítás és változáskövetés bemutatása;
• a VIZEK rendszer keretében elvégzett eljárásrendi és jogszabályi módosítások rendszerezése;
• a VIZEK rendszer keretében megvalósult informatikai, valamint eljárásrendi változások, módosulások értékelése, a kiindulási állapothoz történő viszonyítás és változáskövetés bemutatása;
• a VIZEK rendszer keretében megvalósult változások révén megjelenő egyszerűsítést és hatékonyságnövelést szolgáló folyamatok eredményességének és termelői/felhasználói szintű hasznosságának meghatározása;
• a korábbi eljárási (intézményi működésből, eljárásrendi, szervezési folyamatokból fakadó) problémák kiküszöbölését eredményező folyamatok áttekintése, értékelése;
• javaslattétel a VIZEK rendszer keretében megvalósult változások révén megjelenő adatok, ismeretek és folyamatok további hasznosításának meghatározására, az öntözési stratégiával, a tervezett intézményfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos szinergiák és kapcsolódási pontok rögzítésére vonatkozóan;
• javaslattétel további egyszerűsítési, hatékonyságnövelő folyamatok bemutatására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tanulmány készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felmérés és annak alapján 1 darab tanulmány készítése az alábbiak szerint:
Az ajánlattevő által elvégzendő feladat célja
• A VIZEK projekt keretében felülvizsgálatra került a vízjogi engedélyezési eljárások eljárásrendje, jogszabályi háttere. Az elkészítendő tanulmány célja a módosult eljárások bemutatása, rendszerzése, valamint az egyszerűsítés és elektronizálás mértékének meghatározása.
• Ezzel együtt cél annak meghatározása, hogy a termelőkre és a közreműködő egyéb szereplőkre (pl. tervezők) az érintett engedélyezési eljárások milyen hatást gyakorolnak.
• A szakértő feladata, hogy a vízügyi engedélyezési eljárásokban szerzett termelői és tervezői gyakorlati tapasztalata révén értékelje és elemezze a VIZEK keretrendszerben megvalósult informatikai, eljárásrendi és jogi megoldások alkalmazását és azt, hogy a jogszabályi háttér megfelelő kialakítására sor került-e.
Az ajánlattevő által a tanulmányban szükséges:
• a VIZEK rendszer keretében közreműködő konzorciumi partnerek által elvégzett tevékenységek értékelése a mezőgazdasági termelők és a kapcsolódó felhasználók szempontjából;
• a VIZEK keretrendszer tesztelése, értékelése;
• az ÖGA modell tesztelése, értékelése;
• a VIZEK rendszer keretében elvégzett jogszabályi változások, módosítások rendszerezése, különös tekintettel a 2018. január 1. napjával bekövetkezett jogszabályi és eljárásrendi környezet változásainak bemutatására;
• a VIZEK rendszer keretében megvalósult jogszabályi változások, módosulások értékelése, a kiindulási állapothoz történő viszonyítás és változáskövetés bemutatása;
• a VIZEK rendszer keretében elvégzett eljárásrendi és jogszabályi módosítások rendszerezése;
• a VIZEK rendszer keretében megvalósult informatikai, valamint eljárásrendi változások, módosulások értékelése, a kiindulási állapothoz történő viszonyítás és változáskövetés bemutatása;
• a VIZEK rendszer keretében megvalósult változások révén megjelenő egyszerűsítést és hatékonyságnövelést szolgáló folyamatok eredményességének és termelői/felhasználói szintű hasznosságának meghatározása;
• a korábbi eljárási (intézményi működésből, eljárásrendi, szervezési folyamatokból fakadó) problémák kiküszöbölését eredményező folyamatok áttekintése, értékelése;
• javaslattétel a VIZEK rendszer keretében megvalósult változások révén megjelenő adatok, ismeretek és folyamatok további hasznosításának meghatározására, az öntözési stratégiával, a tervezett intézményfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos szinergiák és kapcsolódási pontok rögzítésére vonatkozóan;
• javaslattétel további egyszerűsítési, hatékonyságnövelő folyamatok bemutatására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő specifikus többletvállalás (az alkalmasság igazolásába bevont M/1. szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
Minőségi értékelési részszempont megnevezése részletesen:
A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állományt érintő specifikus többletvállalás (az alkalmasság igazolásába bevont M/1. szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) (igen/nem): Az M/1 alkalmassági követelmény körében megajánlott szakember az alkalmassági követelmény alapjául szolgáló 18 hónapos időszakot megelőző 12 hónapos időszakban részt vett legalább további 1 darab vízjogi létesítési engedélyeztetési vagy üzemeltetési engedélyeztetési eljárásban.
Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése: Ár: „fordított arányosítás” módszere, a 2. értékelési szempont (az alkalmasság igazolásába bevont M/1.
szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) „pontkiosztás” módszere. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Részletek a Közbeszerzési dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tanulmány készítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen arra tekintettel, hogy a – Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 650.000,- Ft összeggel történő kiegészítésére a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító számú, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) elnevezésű projekt keretében forráshiány miatt nincs lehetősége.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32768680
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935241

Hivatalos név: VTK Innosystem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21845275
Postai cím: Pattantyús U 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10333655241

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: NAVASTART Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37037253
Postai cím: Szivárvány Utca 40.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23128671216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők és megajánlásaik:
1./
Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
Ajánlattevő adószáma: 14541744-2-41
Nettó ajánlati ár (HUF): 14 650 000
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő specifikus többletvállalás (az alkalmasság igazolásába bevont M/1. szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) (igen/nem): igen
2./
Ajánlattevő neve: NAVASTART Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Szivárvány utca 40.
Ajánlattevő adószáma: 23128671-2-16
Nettó ajánlati ár (HUF): 12 900 000
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő specifikus többletvállalás (az alkalmasság igazolásába bevont M/1. szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) (igen/nem): nem
3./
Ajánlattevő neve: Profektum Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Ajánlattevő adószáma: 25424935-2-41
Nettó ajánlati ár (HUF): 24 800 000
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő specifikus többletvállalás (az alkalmasság igazolásába bevont M/1. szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) (igen/nem): igen
4./
Közös Ajánlattevő neve: ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1013 Budapest, Attila u. 16. 1. em. 2.
Közös Ajánlattevő adószáma: 10614752-2-41
Közös Ajánlattevő neve: VTK Innosystem Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Pattantyús utca 7.
Közös Ajánlattevő adószáma: 10333655-2-41
Nettó ajánlati ár (HUF): 43 200 000
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő specifikus többletvállalás (az alkalmasság igazolásába bevont M/1. szakember szakmai gyakorlatán túlmenő vállalás) (igen/nem): igen
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges