Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1972/2019
CPV Kód:32420000-3
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64. és 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2 db Cisco ISR 4331 Gateway beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000842402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás – 2 db CISCO ISR 4331 gateway beszerzése, opcionális SIP illetve ISDN bekötési lehetőséggel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13374503 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2 db CISCO ISR 4331 gateway beszerzése, opcionális
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48219100-7
További tárgyak:50312300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. és 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db CISCO ISR 4331 gateway beszerzése,opcionális SIP illetve ISDN bekötési lehetőséggel A befogadó rendszer legfontosabb elemei a következők • Cisco Unified Communications Manager Server (1 Publisher és 3 subscriber) • Cisco Unified Contact Center Express Server (IVR) • Cisco Attendant Console Advanced Server • Cisco 2851 és Voice Gateway-ek • IP telefonok • Cisco VG248 és VG 224 IP/analóg Gateway-ek (3 db VG248 és 1 db VG 224) Jelenleg üzemel 5 db ISDN port, 90 egyidejű vezetékes, és 60 egyidejű mobil hívásiránnyal a Szolgáltatók felé. Műszaki követelmények Alap routerek 2 db Cisco ISR 4331-V/K9 • Alapkiépítésben alkalmas SIP trunk kezelésére, routerenként 10 egyidejű hívással • Tartalmaz továbbá 64 csatornányi DSP /router erőforrást transzkódoláshoz Kiegészítő, opcionálisan lehívható elemek: Opció 1 (SIP): • 4 db CUBE 25 licenc • 6 db CUBE 5 licenc • 2 db RJ45-ös SFP modul Az alap routerek ezzel az opcióval kiegészítve alkalmasak: • 90 db SIP (vezetékes irány) és • 60 db SIP (mobil irány) beszédcsatorna kezelésére. • 3 db RJ45-ös LAN csatlakozásra. Opció 2 (ISDN + SIP): • 1 db 2 portos ISDN PRI kártya • 1 db 1 portos ISDN PRI kártya • 8 db CUBE 5 licenc Az alap routerek ezzel az opcióval kiegészítve alkalmasak: • 60+30 db ISDN (vezetékes irány) és • 30+30 db SIP (mobil irány) beszédcsatorna kezelésére. Opció 3 (ISDN): • 2 db 2 portos ISDN PRI kártya • 1 db 1 portos ISDN PRI kártya Az alap routerek ezzel az opcióval kiegészítve alkalmasak: • 90 db ISDN (vezetékes irány) és • 60 db ISDN (mobil irány) beszédcsatorna kezelésére. Hardver és licenc lista: Cikkszám Db ISR4331-V/K9 2 CON-PSRT-ISR4331V 2 SL-4330-IPB-K9 2 SL-4330-UC-K9 2 PVDM4-32U64 2 PWR-4330-AC 4 CAB-ACE 4 MEM-FLSH-4G 2 MEM-43-4G 2 NIM-BLANK 4 FL-CUBEE-5 4 CON-PSBU-FL5CUBEE 4 SM-S-BLANK 2 SISR4300UK9-167 2 Kiegészítő Hardver és licenc lista opciók: Opció 1 - SIP (90+60 SIP) Cikkszám Mennyiség FL-CUBEE-25= 4 FL-CUBEE-5= 6 GLC-TE= 2 Opció 2 - ISDN + SIP (60+30 ISDN + 30+30 SIP)Cikkszám Mennyiség NIM-2MFT-T1/E1= 1 PVDM4-128= 1 NIM-1MFT-T1/E1= 1 PVDM4-64= 1 FL-CUBEE-5= 8 Opció 3 - ISDN (90+60 ISDN) Cikkszám Mennyiség NIM-2MFT-T1/E1= 2 PVDM4-128= 2 NIM-1MFT-T1/E1= 1 PVDM4-64= 1 A szállított eszközökre és szoftverekre legkorábban a teljesítés napjától számítottan, egységesen 3 év gyártói SMARTNET szolgáltatást kell biztosítani. A támogatás típusa CISCO SMARTNET TOTAL CARE, vagy azzal egyenértékű gyártói támogatás, amely magában foglalja a következőket: • hardver elemekre a garancia – SLA: 8x5 NBD (Next Business Day) • gyártói támogató központ - Technical Assistance Center (TAC) - közvetlen igénybe vételének lehetősége • szoftver elemekre gyártói szoftver követést az updatek és patchek elérése, közvetlenül a gyártó internet felületén keresztül • szoftver elemekre gyártói szoftverkövetést az összes időközben megjelenő új fő verzióra Általános követelmények • A fejlesztés keretében a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek együttműködő képessége és a gyártói szakszerű támogatottság, valamint a jövőbeni egyszerű és biztonságos üzemeltetés érdekében kizárólag egy gyártótól származhatnak a komponensek. • Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani, melyről az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. • Energiahatékonyság o azonos technikai teljesítményhez minél kisebb energiafelvétel illetve hőleadás társuljon o meddőenergia felvétel minimalizálása • Beépíthetőség o szabvány rack szekrénybe építhető o ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást • Megbízhatóság o redundáns villamos betáplálás o fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek o tartós (legalább 5 éves) hazai szervizjelenlét o közvetlen ügyféltámogatás a gyártótól o ismert fejlesztési tervek a következő 2 évre További információk az VI.1.5)-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Opció 1 (SIP) • 4 db CUBE 25 licenc • 6 db CUBE 5 licenc • 2 db RJ45-ös SFP modul
2. Opció 2 (ISDN + SÍP) • 1 db 2 portos ISDN PRI kártya • 1 db 1 portos ISDN PRI kártya • 8 db CUBE 5 licenc
3. Opció 3 (ISDN) • 2 db 2 portos ISDN PRI kártya • 1 db 1 portos ISDN PRI kártya
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2 db CISCO ISR 4331 gateway beszerzése, opcionális
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60808086
Postai cím: Alkotás Utca 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@99999.hu
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19996901
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13854964243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13374503
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244

Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60808086
Postai cím: Alkotás Utca 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13854964243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Kiegészítés a II.2.4)-hez: Az ajánlatban szerepelnie kell továbbá az alábbiaknak: • Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése során a tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a hűtési igény nem haladhatja meg eszközönként a 6 kW-t. • Minden hardvereszköznél előírás, hogy a rackszekrényben beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-ben foglaltakra (egyenértékű termék szállításának lehetősége) A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részét képező Műszaki leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattevők 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § meghatározott adatai: (valamennyi AT neve, címe, adószáma):
Ajánlattevő neve: 99999 Informatika Kft.
Ajánlattevő címe: 1123 Budapest, Alkotás Utca 50.
Ajánlattevő adószáma: 13854964-2-43
Ajánlattevő neve: Etiam Kft.
Ajánlattevő címe: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
Ajánlattevő adószáma: 24909707-2-06
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zrt.
Ajánlattevő címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Ajánlattevő adószáma: 12928099-2-44
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges