Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/218
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.13.
Iktatószám:21840/2019
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98877425
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Réka
Telefon: +36 13019900
E-mail: vpe@vpe.hu
Fax: +36 13328025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www2.vpe.hu/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2 Rendszer továbbfejlesztése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000693642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KAPELLA2 Menetvonal-igénylő Informatikai Rendszer továbbfejlesztése– vállalkozási keretszerződés keretében, melyben a megkötendő szerződés keretszerződés jellegét az jelenti, hogy Ajánlatkérő jogosult a műszaki leírásban fel nem sorolt fejlesztési feladatok ellátására is felkérni a nyertes ajánlattevőt a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, valamint a Rendszer üzemeltetése.
A Rendszer továbbfejlesztése:
1., 2. és 3. fejlesztési feladat ellátása az alábbiak szerint:
- SZ1 és SZ2 szolgáltatások megrendelésének módosítása: a fejlesztési feladat célja, hogy szolgáltatások megrendelése során a felhasználó a rendszertől támogatást kapjon abban a tekintetben, hogy olyan szolgáltatások esetében, amelyek összetartoznak, és meghatározott paramétereik nem térhetnek el, a megrendelések rögzítése során a rendszer azokat automatikusan töltse ki.
- Szolgálat szünetelés szolgáltatás automatikus megrendelése: A fejlesztési feladat célja, hogy ha a menetvonal igény benyújtásakor a rendszer detektálja, hogy a menetvonal által használni kívánt útvonalon és időben szolgálat szünetelés korlátozással érinett állomásokon történne a közlekedés és a megrendelő nyilatkozik, hogy a szolgálat szünetelést a szolgáltatás megrendelésével felfüggeszti, akkor a rendszer támogassa a felhasználót azzal, hogy az érintett szolgálati helyekre a szolgálat szünetelés szolgáltatásokat automatikusan létrehozza.
- Szolgáltatás szabad kapacitás felajánlása (KUMO): a fejlesztési feladat célja, hogy pilot jelleggel a (49) „Közforgalmú rakodóvágányok igénybevétele” szolgáltatás megrendelésekor a felhasználót segítsük azzal, hogy szolgáltatás igény rögzítésekor a felhasználót figyelmeztesse a rendszer arra, hogy már foglalt a rakodóterület arra az időszakra, amire foglalást akar beadni, és mutassa is meg a rendszer, hogy a rögzített paraméterekkel mikor van a legközelebbi szabad rakodóterület kapacitás.
- szakértői támogatás nyújtása a Rendszerhez interfészen kapcsolódó társrendszereinek üzemeltetőivel, fejlesztőivel a teljes szerződéses időszak alatt Ajánlatkérő fejlesztéseivel kapcsolatban felmerülő témakörökben.
A Rendszer alkalmazás üzemeltetése:
- a Rendszer alkalmazás szintű üzemeltetése (PROD (Éles), EDU, UAT teszt, UNIT teszt, fejlesztői (DEV) környezet);
- közreműködés Ajánlatkérő hardverbeszerzésének tervezésében a teljes szerződéses időszak alatt;
- szakértői támogatás nyújtása a Rendszerhez interfészen kapcsolódó társrendszereinek üzemeltetőivel, fejlesztőivel a teljes szerződéses időszak alatt.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 128000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A KAPELLA2 Menetvonal-igénylő Informatikai Rendsze
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A KAPELLA2 Menetvonal-igénylő Informatikai Rendszer továbbfejlesztése– vállalkozási keretszerződés keretében, melyben a megkötendő szerződés keretszerződés jellegét az jelenti, hogy Ajánlatkérő jogosult a műszaki leírásban fel nem sorolt fejlesztési feladatok ellátására is felkérni a nyertes ajánlattevőt a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, valamint a Rendszer üzemeltetése.
A Rendszer továbbfejlesztése:
1., 2. és 3. fejlesztési feladat ellátása az alábbiak szerint:
- SZ1 és SZ2 szolgáltatások megrendelésének módosítása: a fejlesztési feladat célja, hogy szolgáltatások megrendelése során a felhasználó a rendszertől támogatást kapjon abban a tekintetben, hogy olyan szolgáltatások esetében, amelyek összetartoznak, és meghatározott paramétereik nem térhetnek el, a megrendelések rögzítése során a rendszer azokat automatikusan töltse ki.
- Szolgálat szünetelés szolgáltatás automatikus megrendelése: A fejlesztési feladat célja, hogy ha a menetvonal igény benyújtásakor a rendszer detektálja, hogy a menetvonal által használni kívánt útvonalon és időben szolgálat szünetelés korlátozással érinett állomásokon történne a közlekedés és a megrendelő nyilatkozik, hogy a szolgálat szünetelést a szolgáltatás megrendelésével felfüggeszti, akkor a rendszer támogassa a felhasználót azzal, hogy az érintett szolgálati helyekre a szolgálat szünetelés szolgáltatásokat automatikusan létrehozza.
- Szolgáltatás szabad kapacitás felajánlása (KUMO): a fejlesztési feladat célja, hogy pilot jelleggel a (49) „Közforgalmú rakodóvágányok igénybevétele” szolgáltatás megrendelésekor a felhasználót segítsük azzal, hogy szolgáltatás igény rögzítésekor a felhasználót figyelmeztesse a rendszer arra, hogy már foglalt a rakodóterület arra az időszakra, amire foglalást akar beadni, és mutassa is meg a rendszer, hogy a rögzített paraméterekkel mikor van a legközelebbi szabad rakodóterület kapacitás.
szakértői támogatás nyújtása a Rendszerhez interfészen kapcsolódó társrendszereinek üzemeltetőivel, fejlesztőivel a teljes szerződéses időszak alatt Ajánlatkérő fejlesztéseivel kapcsolatban felmerülő témakörökben.
A Rendszer alkalmazás üzemeltetése:
- a Rendszer alkalmazás szintű üzemeltetése (PROD (Éles), EDU, UAT teszt, UNIT teszt, fejlesztői (DEV) környezet);
- közreműködés Ajánlatkérő hardverbeszerzésének tervezésében a teljes szerződéses időszak alatt;
- szakértői támogatás nyújtása a Rendszerhez interfészen kapcsolódó társrendszereinek üzemeltetőivel, fejlesztőivel a teljes szerződéses időszak alatt.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat kidolgozottsága 15
2 Szakmai ajánlat logikai megfelelősége 10
3 Szakmai ajánlat teljessége 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – V.1) pontban részletezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KAPELLA2 Menetvonal-igénylő Informatikai Rendsze
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39904867
Postai cím: Árpád fejedelem Útja 26-28. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: hr@pega.hu
Telefon: +36 17881022
Internetcím(ek): (URL) www.pega.hu
Fax: +36 17822166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12903412241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 128000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 128000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39904867
Postai cím: Árpád fejedelem Útja 26-28. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12903412241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges