Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/218
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.13.
Iktatószám:21909/2019
CPV Kód:22455100-5
Ajánlatkérő:Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:3300 Eger, Knézich Károly u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DOCAGE Informatikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Thummererné Rebicsek Rita
Telefon: +36 203297517
E-mail: tumirita@gmail.com
Fax: +36 36410816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: UHF RFID és karszalag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001171062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22455100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A betegbiztonság növelése érdekében UHF RFID és karszalag, a hozzá tartozó szoftver (a továbbiakban együtt: Rendszer), szállítása, telepítése, beüzemelése és oktatás biztosítása a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére.
Az UHF RFID és a karszalag is a beteg azonosítását szolgálja, továbbá az UHF RFID biztosítja a beteg kórházon belüli nyomon követését.
A karszalagon a beteg törzsadatainak rögzítése mellett szükséges az ápolási eset azonosító kódjának felhasználásával generált egy- vagy kétdimenziós GS1 szabvány szerint generált kód megjelenítése is. A GS1 kód mellett a karszalagon feltüntetésre kerül a beteg neve, születési dátuma, TAJ azonosítója és az ápoló osztály neve.
Szükséges hardver eszközök:
Tétel megnevezése
karszalag nyomtató 32 db
UHF RFID detektáló antenna pár 56 db
UHF RFID karszalagra helyezhető jeladó 1200 db
UHF RFID asztali olvasó 32 db
nyomtatható karszalag 20000 db
Hang és fényjelzésű riasztó egység 6 db
antenna pár szerelése 56 db
Rendszer követelmények:
Az UHF jeladókat négy kategóriába szükséges sorolni, és ennek megfelelően törzsállományi szinten paraméterezni.
Az antennákat három kategóriába szükséges sorolni aszerint, hogy jel érzékelésekor a rendszer milyen feladatot hajtson végre. Melyik az a kategória, amelyik észlelésekor riasztás is történjen.
A jeladó kategóriánként szükséges meghatározni, hogy a riasztásokat kivéve melyik típusú jeladó detektálásakor milyen kronológiai feldolgozás történjen.
Az eszközök leszállítását követően azokat nyertes Ajánlattevő köteles telepíteni, beüzemelni, valamint Ajánlatkérő munkavállalóit szakszerűen betanítani a rendszer használatára. Oktatás: összesen 60 fő részére 15 fős csoportokban egy-egy órás oktatás biztosítása, előre egyeztetett időpontokban.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44806000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: UHF RFID és karszalag beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22455100-5
További tárgyak:34999200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Knézich Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A betegbiztonság növelése érdekében UHF RFID és karszalag, a hozzá tartozó szoftver (a továbbiakban együtt: Rendszer), szállítása, telepítése, beüzemelése és oktatás biztosítása a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére.
Az UHF RFID és a karszalag is a beteg azonosítását szolgálja, továbbá az UHF RFID biztosítja a beteg kórházon belüli nyomon követését.
A karszalagon a beteg törzsadatainak rögzítése mellett szükséges az ápolási eset azonosító kódjának felhasználásával generált egy- vagy kétdimenziós GS1 szabvány szerint generált kód megjelenítése is. A GS1 kód mellett a karszalagon feltüntetésre kerül a beteg neve, születési dátuma, TAJ azonosítója és az ápoló osztály neve.
Szükséges hardver eszközök:
Tétel megnevezése
karszalag nyomtató 32 db
UHF RFID detektáló antenna pár 56 db
UHF RFID karszalagra helyezhető jeladó 1200 db
UHF RFID asztali olvasó 32 db
nyomtatható karszalag 20000 db
Hang és fényjelzésű riasztó egység 6 db
antenna pár szerelése 56 db
Rendszer követelmények:
Az UHF jeladókat négy kategóriába szükséges sorolni, és ennek megfelelően törzsállományi szinten paraméterezni.
Az antennákat három kategóriába szükséges sorolni aszerint, hogy jel érzékelésekor a rendszer milyen feladatot hajtson végre. Melyik az a kategória, amelyik észlelésekor riasztás is történjen.
A jeladó kategóriánként szükséges meghatározni, hogy a riasztásokat kivéve melyik típusú jeladó detektálásakor milyen kronológiai feldolgozás történjen.
Az eszközök leszállítását követően azokat nyertes Ajánlattevő köteles telepíteni, beüzemelni, valamint Ajánlatkérő munkavállalóit szakszerűen betanítani a rendszer használatára. Oktatás: összesen 60 fő részére 15 fős csoportokban egy-egy órás oktatás biztosítása, előre egyeztetett időpontokban.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. további 36 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Tekintettel arra, hogy egységes, intézményi szintű rendszer kerül bevezetésre, részajánlat megtételére nincs lehetőség.
A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt (2019.12.22.) nem befolyásolja, erre való hivatkozással a nyertes ajánlattevő nem kezdeményezheti a teljesítési határidő módosítását.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: Adásvételi szerződés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19227 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: UHF RFID és karszalag beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DOCAGE Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25862876
Postai cím: Pálvölgyi Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.zih@docage.hu
Telefon: +36 309773326
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13107406241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44806000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DOCAGE Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25862876
Postai cím: Pálvölgyi Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13107406241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az összegezés kiküldésére és a szerződés megkötésére a 320/2015. (XI.30.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdése alapján kerül sor. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon az ellenőrző szervezet által a 320/2015. (XI. 30) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításra kerül vagy a 320/2015. (XI. 30) Kormányrendelet 13. § (3) bekezdése alapján az ellenőrző szervezet hallgatása folytán a szerződés záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges