Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:22926/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Teljesítés helye:2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11642572
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 26-28.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kanász Gábor
Telefon: +36 33542301
E-mail: titkarsag@vaszary.hu
Fax: +36 33542302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vaszary.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vaszary.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CSBSZ kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001261282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” c. projekt kivitelezési munkák megvalósítása
A Gyermekágy és újszülött szervezeti egység felújítása során mai igényeknek megfelelően a belső egységek részletes átépítését, felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának növelése. Az átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez. Az átépítés során kórtermek átalakítása is történik, melynek során minden kórterem 2 ágyas elrendezésű lesz, és hozzátartozó vizesblokkal egészül ki. Átalakításra kerül még a csecsemő szoba és megfigyelő, itt belső válaszfalak bontásával a helyiségek nagyobb alapterületűek, világosabbak és komfortosabbak lesznek. A csecsemő szoba és megfigyelő átépítésével szükségessé válik a látogatói helyiség átépítése is, mely lehetőséget ad a családbarát kialakítás megvalósítására. Az építészeti struktúra változásával az egyéb kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál fontos szempont, hogy a munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
A szülőszobai rész felújítása során a mai igényeknek megfelelő a belső egységek részleges átépítését, felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a csalásközpontú pozitív szülési élményt adó betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának növelése. Az átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez.
Az átépítés során kialakításra kerülnek új helyiségek, szülőszobákhoz önálló vizesblokk, alternatív szüléskísérésre alkalmas szülőhelyiség, szüléskísérő számára öltöző és vizesblokk. Az építészeti struktúra változásával az egyéb kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál fontos szempont, hogy a munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
Épület fő alaprajzi méretei:40,59 x 33,76 m
Hasznos alapterület – I. emelet szülészeti részleg összesen:301,93 m2
pályázati helyiségek:73,59 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:110,98 m2
Hasznos alapterület – I. emelet kórtermi szárny összesen:422,05 m2
pályázati helyiségek:221,25 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:85,87 m2
Hasznos alapterület – II. emelet kórtermi szárny összesen:423,46 m2
pályázati helyiségek:163,38 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:0,00 m2
I. emelet padlószint:+ 3,30 m
II. emelet padlószint:+ 6,60 m
Az épületek további paraméterei (építménymagasság, hasznos alapterület, eresz- és gerincmagasság) nem változnak.
Az átépítés, felújítás során a következő munkálatok elvégzésére kerül sor minden helyiség vonatkozásában:
- fűtés, víz-csatorna hálózat vezetékeinek cseréje
- fűtőtestek cseréje
- helyiségek világítótesteinek, szerelvényeinek cseréje
- belső nyílászárók cseréje
- aljzat és oldalfali felületek burkolásának cseréje
- szaniterek és szerelvényeinek cseréje
- festés, mázolás
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 0 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CSBSZ kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262522-6
További tárgyak:45315100-9
45430000-0
45431000-7
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gyermekágy és újszülött szervezeti egység felújítása során mai igényeknek megfelelően a belső egységek részletes átépítését, felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának növelése. Az átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez. Az átépítés során kórtermek átalakítása is történik, melynek során minden kórterem 2 ágyas elrendezésű lesz, és hozzátartozó vizesblokkal egészül ki. Átalakításra kerül még a csecsemő szoba és megfigyelő, itt belső válaszfalak bontásával a helyiségek nagyobb alapterületűek, világosabbak és komfortosabbak lesznek. A csecsemő szoba és megfigyelő átépítésével szükségessé válik a látogatói helyiség átépítése is, mely lehetőséget ad a családbarát kialakítás megvalósítására. Az építészeti struktúra változásával az egyéb kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál fontos szempont, hogy a munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
A szülőszobai rész felújítása során a mai igényeknek megfelelő a belső egységek részleges átépítését, felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a csalásközpontú pozitív szülési élményt adó betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának növelése. Az átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez.
Az átépítés során kialakításra kerülnek új helyiségek, szülőszobákhoz önálló vizesblokk, alternatív szüléskísérésre alkalmas szülőhelyiség, szüléskísérő számára öltöző és vizesblokk. Az építészeti struktúra változásával az egyéb kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál fontos szempont, hogy a munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
Épület fő alaprajzi méretei:40,59 x 33,76 m
Hasznos alapterület – I. emelet szülészeti részleg összesen:301,93 m2
pályázati helyiségek:73,59 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:110,98 m2
Hasznos alapterület – I. emelet kórtermi szárny összesen:422,05 m2
pályázati helyiségek:221,25 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:85,87 m2
Hasznos alapterület – II. emelet kórtermi szárny összesen:423,46 m2
pályázati helyiségek:163,38 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:0,00 m2
I. emelet padlószint:+ 3,30 m
II. emelet padlószint:+ 6,60 m
Az épületek további paraméterei (építménymagasság, hasznos alapterület, eresz- és gerincmagasság) nem változnak.
Az átépítés, felújítás során a következő munkálatok elvégzésére kerül sor minden helyiség vonatkozásában:
- fűtés, víz-csatorna hálózat vezetékeinek cseréje
- fűtőtestek cseréje
- helyiségek világítótesteinek, szerelvényeinek cseréje
- belső nyílászárók cseréje
- aljzat és oldalfali felületek burkolásának cseréje
- szaniterek és szerelvényeinek cseréje
- festés, mázolás
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: CSBSZ kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig nem került sor ajánlat benyújtásra, erre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges