Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23203/2019
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:A gépjárművek Ajánlatkérő birtokába adásának helye az Ajánlatkérő 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23 címe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gazdaságfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12097692
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ced.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ced.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: közfeladatot ellátó szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gazdaságfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: személy gépjármű bérlet flottaüzemeltetéssel
Hivatkozási szám: EKR001090822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1-3 kategóriába sorolt személygépjárművek bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással.
1. kategória - Skoda Octavia Combi Style 1.6 CR TDI DSG SCR vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 1 db
2. kategória - Opel Insignia 1.5. Turbo Start/Stop 122kw/165 LE vagy Opel Grandland X vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 2 db
3. kategória - Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet AllGRIP 6AT vagy Suzuki VITARA 1.4 BoosterJet AllGRIP 6AT vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 9 db
bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással
A személygépjárművekre vonatkozó szakmai elvárások, az egyenértékűségre vonatkozó feltételek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott MŰSZAKI LEÍRÁS c. dokumentumban szerepel.
Flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások:
 Téli és nyári gumi biztosítása és évszaknak megfelelő cseréje.
 Gumiabroncs csere szükséges esetben rendeltetésszerű használat mellett.
 Gépjármű rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett meghibásodások térítésmentes javítása, rendeltetéstől bizonyítottan eltérő használat mellett bekövetkezett meghibásodások esetén előzetes egyeztetést követően térítésköteles javítás.
 Továbbszámlázott tételt is tartalmazó javítási munkák a normál elhasználódás alá nem tartozó meghibásodás, rongálódás esetén, melyet a saját biztosítás terhére rendezni nem lehet. Ha az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, anyagbeszerzés értéke meghaladja a havi 50.000 forintot, Bérbeadó ezt előzetesen engedélyeztetni köteles Bérlővel
 Belföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
o 24-órás telefonos segélyszolgálat
o üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi szervizbe szállítása, gépkocsivezető és utasok elszállítása
o gépkocsi tárolása, amennyiben a szervizbe szállítás aznap nem lehetséges
o csere gépkocsi biztosítása a bejelentéstől számítva 3 órán belül a műszaki hiba / baleset helyszínére szállítva
 Kiemelt ügyfélmenedzser és dedikált napi kapcsolattartó rendelkezésre állása munkanapokon munkaidőben.
 Gépjárműadó megfizetése.
 Cégautó adó megfizetése.
 Kötelező felelősségbiztosítás megfizetése a baleseti különadóval együtt.
 Éves magyarországi autópálya-matrica biztosítása
 Európai kiterjesztésű teljes körű CASCO biztosítás (önrész 10%, de maximum 100.000,- Ft).
 Teljes körű bírság – és kár- valamint szabálysértés ügyintézés biztosítása.
 Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése.
 KRESZ tartozékok folyamatos és naprakész biztosítása.
 Rendszeres karbantartás biztosítása.
 Igény esetén, egy garnitúra hólánc biztosítása minden gépkocsihoz.
 Rendszeres riportok és kimutatások a Bérlő részére a bérlő előzetes jelzése és igénye alapján.
 Utas balesetbiztosítás belföldön és Európa területén
 Karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása, kötelező szervizek elvégzése
 Hozom-viszem szolgáltatás (gépjárművek díjtalan mozgatása telephely és szerviz között)
 Tetőcsomagtartó biztosítása
 Bérlő adatszolgáltatása alapján az időszakos karbantartási munkák szükségességének figyelemmel kísérése, Bérlő értesítése
 Bérlővel egyeztetett tartalmú, naprakész elektronikus adatbázis vezetése a gépjárműparkról
 Havi jelentés készítése és megküldése rendszámonkénti bontásban az üzemeltetés összes költségéről (Rendszeres riportok)
 Félévente elemzés készítése a járműpark állapotáról
 GPS berendezés beszerelése, navigációs térkép folyamatos frissítése a műszaki leírás szerint
 Eseti bérlet. Bérautó biztosítása letéti díj nélkül.
Ajánlattevő feladata továbbá:
1. A gépjárművek forgalomba helyezése és ennek teljes költségviselése
2. A forgalomban való részvételhez szükséges okmányok, engedélyek nyomon követése, beszerzése, nyilvántartása
3. Biztosító által kiadott díjfizetési igazoló és Nemzetközi biztosítási kártya rendelkezésre bocsátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: szgépjármű bérleti szerződés flottaüzemeltetéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A gépjárművek Ajánlatkérő birtokába adásának helye az Ajánlatkérő 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23 címe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1-3 kategóriába sorolt személygépjárművek bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással
1. kategória - Skoda Octavia Combi Style 1.6 CR TDI DSG SCR vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 1 db
2. kategória - Opel Insignia 1.5. Turbo Start/Stop 122kw/165 LE vagy Opel Grandland X vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 2 db
3. kategória - Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet AllGRIP 6AT vagy Suzuki VITARA BoosterJet 1.4 AllGRIP 6AT vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 9 db
bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással
A személygépjárművekre vonatkozó szakmai elvárások, az egyenértékűségre vonatkozó feltételek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott MŰSZAKI LEÍRÁS c. dokumentumban szerepel.
Flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások:
 Téli és nyári gumi biztosítása és évszaknak megfelelő cseréje.
 Gumiabroncs csere szükséges esetben rendeltetésszerű használat mellett.
 Gépjármű rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett meghibásodások térítésmentes javítása, rendeltetéstől bizonyítottan eltérő használat mellett bekövetkezett meghibásodások esetén előzetes egyeztetést követően térítésköteles javítás.
 Továbbszámlázott tételt is tartalmazó javítási munkák a normál elhasználódás alá nem tartozó meghibásodás, rongálódás esetén, melyet a saját biztosítás terhére rendezni nem lehet. Ha az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, anyagbeszerzés értéke meghaladja a havi 50.000 forintot, Bérbeadó ezt előzetesen engedélyeztetni köteles Bérlővel
 Belföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
o 24-órás telefonos segélyszolgálat
o üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi szervizbe szállítása, gépkocsivezető és utasok elszállítása
o gépkocsi tárolása, amennyiben a szervizbe szállítás aznap nem lehetséges
o csere gépkocsi biztosítása a bejelentéstől számítva 3 órán belül a műszaki hiba / baleset helyszínére szállítva
 Kiemelt ügyfélmenedzser és dedikált napi kapcsolattartó rendelkezésre állása munkanapokon munkaidőben.
 Gépjárműadó megfizetése.
 Cégautó adó megfizetése.
 Kötelező felelősségbiztosítás megfizetése a baleseti különadóval együtt.
 Éves magyarországi autópálya-matrica biztosítása
 Európai kiterjesztésű teljes körű CASCO biztosítás (önrész 10%, de maximum 100.000,- Ft).
 Teljes körű bírság – és kár- valamint szabálysértés ügyintézés biztosítása.
 Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése.
 KRESZ tartozékok folyamatos és naprakész biztosítása.
 Rendszeres karbantartás biztosítása.
 Igény esetén, egy garnitúra hólánc biztosítása minden gépkocsihoz.
 Rendszeres riportok és kimutatások a Bérlő részére a bérlő előzetes jelzése és igénye alapján.
 Utas balesetbiztosítás belföldön és Európa területén
 Karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása, kötelező szervizek elvégzése
 Hozom-viszem szolgáltatás (gépjárművek díjtalan mozgatása telephely és szerviz között)
 Tetőcsomagtartó biztosítása
 Bérlő adatszolgáltatása alapján az időszakos karbantartási munkák szükségességének figyelemmel kísérése, Bérlő értesítése
 Bérlővel egyeztetett tartalmú, naprakész elektronikus adatbázis vezetése a gépjárműparkról
 Havi jelentés készítése és megküldése rendszámonkénti bontásban az üzemeltetés összes költségéről (Rendszeres riportok)
 Félévente elemzés készítése a járműpark állapotáról
 GPS berendezés beszerelése, navigációs térkép folyamatos frissítése a műszaki leírás szerint
 Eseti bérlet. Bérautó biztosítása letéti díj nélkül.
Ajánlattevő feladata továbbá:
1.A gépjárművek forgalomba helyezése és ennek teljes költségviselése
2.A forgalomban való részvételhez szükséges okmányok, engedélyek nyomon követése, beszerzése, nyilvántartása
3.Biztosító által kiadott díjfizetési igazoló és Nemzetközi biztosítási kártya rendelkezésre bocsátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 személygépjármű birtokba adására vonatkozóan vállalt határidő (max 1 hónap = 30 naptári nap)  25
x Költség szempont – 1 Bérleti díj flottakezeléssel az Ajánlati Felhívás II.1.4. pontjába írt AT feladata részben írtakra kiterjedően: (nettó HUF/hó/12 db gépjármű felolvasó lap szerint)fordított arányosítás  55
2 Malusz km költsége (nettó HUF/km)/fordított arányosítás 10
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: szgépjármű bérleti szerződés flottaüzemeltetéssel
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56870161
Postai cím: Kaptár Utca 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iker.edit@suzukibarta.hu
Telefon: +36 301801000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118256207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56870161
Postai cím: Kaptár Utca 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118256207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges