Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23356/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportok háza és sportszálláshelyek kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001067112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. ütem: „SPORTSZÁLLÁSHELYEK kialakítása a SPORTOK HÁZÁBAN”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport Hotel átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshelyfejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására kerül sor.
Az I. ütemben a szálláshely-fejlesztésével kapcsolatos kiegészítő helyiségek, funkciók fejlesztésére is sor kerül az alábbi felosztás szerint.
FÖLDSZINT:
24 órás recepció és fogadótér kialakítása:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- Sportorvosi rendelő, akadálymentes WC, lépcső alatti raktár elbontása.
- A szerkezet adottságainak figyelembevételével átlátható, szellős fogadótér létrehozása.
- Lépcsőház felújítása.
- Jelenlegi porta mögötti kertiszerszám tároló átköltöztetése az egykori hőközpont helyére.
ELSŐ EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 4 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- 1 db 4 férőhelyes új lakosztály kialakítása a jelenleg érvényes szabályzás figyelembevételével.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon. Társalgó tér kialakítása a lift előterében.
MÁSODIK EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 7 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon.
Az épület gépészeti és villamos hálózatának, berendezéseinek korszerűsítésére is sor kerül, valamint a szobák, helyiségek berendezéseinek eszközbeszerzése is megtörténik.
II. ütem: „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport Hotel és Sportcsarnok átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshely-fejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására kerül sor.
Az II. ütemben az I. ütemben nem érintett részek, funkciók fejlesztésére is sor kerül az alábbi felosztás szerint.
FELÚJÍTANDÓ FUNKCIÓCSOPORTOK:
LELÁTÓ ÉS CSARNOKTÉR FELÚJÍTÁSA
Sportpadló, lelátó, csarnoktér
BEJÁRATOK, LÉPCSŐHÁZAK, FOLYOSÓK
VIZESBLOKKOK
VIP-RÉSZLEG
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 938139273 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sportok háza és sportszálláshelyek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütem: A „Sportszálláshelyek kialakítása a Sportok Házában” megnevezésű projekt keretében a felújítással érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 619,65 m2.
II. ütem: A „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban” megnevezésű projekt keretében a felújítással érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 5351,00 m2.
I. ütem: „SPORTSZÁLLÁSHELYEK kialakítása a SPORTOK HÁZÁBAN”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport Hotel átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshelyfejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására kerül sor.
Az I. ütemben a szálláshely-fejlesztésével kapcsolatos kiegészítő helyiségek, funkciók fejlesztésére is sor kerül az alábbi felosztás szerint.
FÖLDSZINT:
24 órás recepció és fogadótér kialakítása:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- Sportorvosi rendelő, akadálymentes WC, lépcső alatti raktár elbontása.
- A szerkezet adottságainak figyelembevételével átlátható, szellős fogadótér létrehozása.
- Lépcsőház felújítása.
- Jelenlegi porta mögötti kertiszerszám tároló átköltöztetése az egykori hőközpont helyére.
ELSŐ EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 4 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- 1 db 4 férőhelyes új lakosztály kialakítása a jelenleg érvényes szabályzás figyelembevételével.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon. Társalgó tér kialakítása a lift előterében.
MÁSODIK EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 7 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon.
Az épület gépészeti és villamos hálózatának, berendezéseinek korszerűsítésére is sor kerül, valamint a szobák, helyiségek berendezéseinek eszközbeszerzése is megtörténik.
II. ütem: „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport Hotel és Sportcsarnok átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshely-fejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására kerül sor.
Az II. ütemben az I. ütemben nem érintett részek, funkciók fejlesztésére is sor kerül az alábbi felosztás szerint.
FELÚJÍTANDÓ FUNKCIÓCSOPORTOK:
LELÁTÓ ÉS CSARNOKTÉR FELÚJÍTÁSA
Sportpadló, lelátó, csarnoktér
BEJÁRATOK, LÉPCSŐHÁZAK, FOLYOSÓK
VIZESBLOKKOK
VIP-RÉSZLEG
I. ütem: A „Sportszálláshelyek kialakítása a Sportok Házában” megnevezésű projekt keretében a felújítással érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 619,65 m2.
II. ütem: A „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban” megnevezésű projekt keretében a felújítással érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 5351,00 m2.
Ütemezés:
A munkaterület átadás ütemezetten történik.
- 1. részmunkaterület átadás: a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül
- a nyertes ajánlattevő teljes munkaterületet kap 2019. június 3.- 2019. augusztus 30. között
- 2. részmunkaterület átadás: 2019. augusztus 30. követő három napon belül kerül átadásra
Teljesítési határidők:
- Részteljesítési határidő: a szerződéskötést követő 127 naptári napon belül (új sportpadló, világítás, csapadékvíz rendszer felújítása, lelátó, csarnoktér, az „A” oldali márványos előcsarnok és a földszinti vizesblokkok)
- végteljesítési határidő: a szerződéskötést követő 260 naptári napon belül
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva 10
2 2.A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok felsorolása és a kivitelezéssel összefüggő körny.véd. és fenntarthatósági szempontú szállítási feladatok bemutatása 15
3 3.Az ajánlati felhívás M.2.1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, max. 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogatói Okirat: GF/SZKF/162/7/2017, GF/SZKF/159/8/2017
Részletes, bővebb információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01450 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportok háza és sportszálláshelyek kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 883300464
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 938139273
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, műszaki szaktanácsadás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241

Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges