Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/45
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.05.
Iktatószám:3620/2019
CPV Kód:32231000-1;32232000-8
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:Országház, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paksi Sándor
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parlamenti TV stúdió felújításához eszközök (720)
Hivatkozási szám: EKR001078392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32231000-1
További tárgyak:32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
- 4 db Vinten Radamec gyártmányú, V4096-0001 - V3990-5282 típusú FHR-35 Robot kamera fej (vagy ezzel egyenértékű eszköz), 20 pines optika vezérlő kábellel,
- 4 db Canon gyártmányú Servo-KTS garnitúra (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db GSM5212 - Netgear ProSafe M4100-D12G 12 Ports Manageable Ethernet Switch (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db GSM7248P – Netgear ProSafe M4100-50-POE 50 Ports Manageable Ethernet Switch – 2 Layer Supported (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 3 db AGM732F – Netgear SFP (mini-GBIC) (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db szekvenciális, késleltetett indítású, egyedi vezérlésű hálózati elosztó,
- 1 db vezérlő pult - Blackmagic design - SWATEMPSW1ME4K - ATEM 1 M/E Production Studio 4K (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db vezérlő panel - skaarhoj gyármányú Live Fly - Atem control panel (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db Broadcast deck - Blackmagic design - HYPERD/STM - HyperDeck Studio Mini (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db rack sín - Blackmagic design - CONVNTRM/YA/RSH - Teranex Mini - Rack Shelf (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db kontroll pult - skaarhoj - Quick Bar - Universal button controller (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 2 db memória kártya, 32GB SDXC kártya,
- 1 db kamera - Sony - HSC-100RT//U - Digital Triax Studio Camera head with Fisher connector 2/3'' Full HD CCD's, 16bit A/D, Single Filter Wheel Manual (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db kamera adapter - VCT-14 - Sony Tripod Adaptor For Port. Cameras/Camc. (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db kamera kontroll - HSCU-300RT - Sony - Digital Triax CCU for HSC-xxxR Series with Fisher Connector (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db RCP-1500//U - Sony - Standard Remote Control Panel (Joystick) for System Camera (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db optika - Canon KJ20x8.2B KTS - 2/3" HDgc Telecon lens (vagy ezzel egyenértékű eszköz)

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a következők is:
– Tervezés, rendszerterv elkészítése
– Kivitelezési dokumentumok, technológiai leírások, gyártói kezelési útmutatók, karbantartási utasítások, útmutatók elkészítése, átadása
– stúdióvezérlő program módosítása az új rendszer vezérléséhez
– Projektvezetés projektszintű koordináció és felügyelet
– Kivitelezésvezetés, helyszíni kivitelezés-vezetés, munka és minőségfelügyelet
– Installáció: termékek, eszközök szállítása és helyszínen történő telepítése, üzembe helyezése, beüzemelése. Rendszerelemek, helyiségek közti kábelnyomvonalak kiépítése, lefektetése, eszköz szintű rendszerépítés
– Rendszerbeállítás, hangolás, előzetes tesztek
– Tesztelés, egész rendszerre kiterjedő funkcionális ellenőrzés
– Installáció, kábelek, csatlakozók, szerelvények
– Optikai kábelezés, optikai összeköttetés biztosítása a Felsőházi terem és a TV stúdió között
– Felhasználó (Vevő) munkatársainak képzése
– a közbeszerzés tárgyát képező eszközök, rendszer telepítése, üzembe helyezése, beüzemelése, tesztelése, kezelésének oktatása (az Országgyűlés Hivatala által meghatározott munkatársak részére)

- Kameramozgató robotfejek kapcsán feladatok a következők is:
• meglévő 5 db kamera mozgató leszerelése
• vezérlő- és tápkábelek visszabontása
• a 4 db új robot kamera fej felszerelése és installálása, beszabályozása
• az üzemeléshez szükséges vezérlő- és tápkábelek beépítése
- Az optikák kapcsán feladatok a következők is:
• a mozgató cseréje a 4 db objektíven
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, azok részét képező szerződéstervezetben, műszaki leírásban szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A további részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41524715 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Parlamenti televízió stúdió felújításához eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32231000-1
További tárgyak:32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
- 4 db Vinten Radamec gyártmányú, V4096-0001 - V3990-5282 típusú FHR-35 Robot kamera fej (vagy ezzel egyenértékű eszköz), 20 pines optika vezérlő kábellel,
- 4 db Canon gyártmányú Servo-KTS garnitúra (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db GSM5212 - Netgear ProSafe M4100-D12G 12 Ports Manageable Ethernet Switch (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db GSM7248P – Netgear ProSafe M4100-50-POE 50 Ports Manageable Ethernet Switch – 2 Layer Supported (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 3 db AGM732F – Netgear SFP (mini-GBIC) (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db szekvenciális, késleltetett indítású, egyedi vezérlésű hálózati elosztó,
- 1 db vezérlő pult - Blackmagic design - SWATEMPSW1ME4K - ATEM 1 M/E Production Studio 4K (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db vezérlő panel - skaarhoj gyármányú Live Fly - Atem control panel (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db Broadcast deck - Blackmagic design - HYPERD/STM - HyperDeck Studio Mini (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db rack sín - Blackmagic design - CONVNTRM/YA/RSH - Teranex Mini - Rack Shelf (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 1 db kontroll pult - skaarhoj - Quick Bar - Universal button controller (vagy ezzel egyenértékű eszköz),
- 2 db memória kártya, 32GB SDXC kártya,
- 1 db kamera - Sony - HSC-100RT//U - Digital Triax Studio Camera head with Fisher connector 2/3'' Full HD CCD's, 16bit A/D, Single Filter Wheel Manual (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db kamera adapter - VCT-14 - Sony Tripod Adaptor For Port. Cameras/Camc. (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db kamera kontroll - HSCU-300RT - Sony - Digital Triax CCU for HSC-xxxR Series with Fisher Connector (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db RCP-1500//U - Sony - Standard Remote Control Panel (Joystick) for System Camera (vagy ezzel egyenértékű eszköz)
- 1 db optika - Canon KJ20x8.2B KTS - 2/3" HDgc Telecon lens (vagy ezzel egyenértékű eszköz)

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a következők is:
– Tervezés, rendszerterv elkészítése
– Kivitelezési dokumentumok, technológiai leírások, gyártói kezelési útmutatók, karbantartási utasítások, útmutatók elkészítése, átadása
– stúdióvezérlő program módosítása az új rendszer vezérléséhez
– Projektvezetés projektszintű koordináció és felügyelet
– Kivitelezésvezetés, helyszíni kivitelezés-vezetés, munka és minőségfelügyelet
– Installáció: termékek, eszközök szállítása és helyszínen történő telepítése, üzembe helyezése, beüzemelése. Rendszerelemek, helyiségek közti kábelnyomvonalak kiépítése, lefektetése, eszköz szintű rendszerépítés
– Rendszerbeállítás, hangolás, előzetes tesztek
– Tesztelés, egész rendszerre kiterjedő funkcionális ellenőrzés
– Installáció, kábelek, csatlakozók, szerelvények
– Optikai kábelezés, optikai összeköttetés biztosítása a Felsőházi terem és a TV stúdió között
– Felhasználó (Vevő) munkatársainak képzése
– a közbeszerzés tárgyát képező eszközök, rendszer telepítése, üzembe helyezése, beüzemelése, tesztelése, kezelésének oktatása (az Országgyűlés Hivatala által meghatározott munkatársak részére)

- Kameramozgató robotfejek kapcsán feladatok a következők is:
• meglévő 5 db kamera mozgató leszerelése
• vezérlő- és tápkábelek visszabontása
• a 4 db új robot kamera fej felszerelése és installálása, beszabályozása
• az üzemeléshez szükséges vezérlő- és tápkábelek beépítése
- Az optikák kapcsán feladatok a következők is:
• a mozgató cseréje a 4 db objektíven
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, azok részét képező szerződéstervezetben, műszaki leírásban szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A további részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő árubeszerzés.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parlamenti televízió stúdió felújításához eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776896241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41524715
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776896241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges