Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/53
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.03.18.
Iktatószám: 4345/2019
CPV Kód: 45212172-2;45212314-0;45223300-9
Ajánlatkérő: Szerencs Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szerencs, Rákóczi Ferenc utca 1598/1 hrsz.;Szerencs, Huszárvár u.; 1601/1-2 hrsz. Szerencs, Magyar u. 12. 1982 hrsz. Rákóczi Ferenc utca 125. 2015/1-2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság;INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87498004
Postai cím: Rákóczi Út 89
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szerencs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szerencs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rekreációs Központ kialakítása Szerencs városában
Hivatkozási szám: EKR000110242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212172-2
További tárgyak: 45212314-0
45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: Szerencs Város Önkormányzata (H-3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) Rákóczi Ferenc utca 1598/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a település belterületén, országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán a 30+305.00 km. szelvényében a meglévő̋ kiszolgáló́ út, illetve parkolási létesítmény rekonstrukcióját tervezi, mely közforgalom elől elzárt magánút kapuval szabályozva.
A kiszolgáló́ út korona szelessége 5,50 m ív sugarait a helyi adottságok, illetve a járművek biztonságos közlekedését figyelembe véve alakítottuk ki, melynek nyomvonala 55,64 m. A merőleges beállású parkolók 5,00 m beállási hosszall, valamint 2,50 m szélességgel épülnek. A 25 db parkoló állásból 1 db mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely, melynek geometriai mérete 3,60 x 5,50 m. A közlekedési pálya, valamint a merőleges parkoló állások a megrendelővel történt egyeztetésnek megfelelően szilárd, burkolattal terveztük (parkoló́ Viacolor térburkolat, kiszolgáló út AC jelű hengerelt aszfalt). Az akadálymentes parkoló́ kiépítését követően a közlekedési jelzőtáblát ki kell helyezni, illetve a burkolati jel falfestés el kell végezni.
II. rész: Várkert közösségi terei (játszótér és kondi park): a. A tervezési terület Szerencs város központjában a Rákóczi vár parkjának nyugati részén található. A vár közelsége, valamint városközponti elhelyezkedése miatt ezen parkrész igen frekventált. A várba irányuló turizmus mellett a városban lakók is intenzíven használják, látogatják a parkot. A közlekedési lehetőségek jók. A központi elhelyezkedése miatt megközelíthetősége jó. A Rákóczi vár, mellett számos közintézmény (Pl. a Szerencsi Fürdő és Wellness ház) is megtalálható a tervezési területet is magában foglaló park környezetében. A tervezési terület két térrészre oszlik. A nagyobb területen egy játszótér, míg a kisebb téren egy kültéri kondipark kerül elhelyezésre. A játszótér eszközeinek kiválasztásakor a cél az volt, hogy minél több korosztály számára használható legyen. Új kültéri bútorok kihelyezésével a gyerekekkel érkező szülők, illetve az idősebb emberek számára is biztosítva lesz a terület kényelmes használata. A kondipark kisebb területe főként a rekreáció és az egészség megőrzés tere. A berendezések úgy lettek összeállítva, hogy lehetőleg a test minden pontját meg lehessen mozgatni. Az alkalmazott növénycsoportok tompítják a meglévő zöldfelület és a tervezett burkolat közti kontrasztot. A terek épített formája ezáltal könnyebben bele simul a környező ligetes növényállományú parkba. Kis és Nagy park (Magyar utcai): b. A tervezési terület Szerencs város délkeleti városrészén fekszik, a „kis park” a Rákóczi és Magyar utcák között, a „rekreációs park” a Magyar u. 12. sz. alatt helyezkedik el, mely a Szerencs-patak irányába nyúlik el. A területek jelenleg gondozatlanok, a Rákóczi utcai ingatlanon egy használaton kívüli trafóállomás maradványai találhatók. Mindkét területre jellemző a gondozatlanság. A Rákóczi utcai ingatlanon egy valamikor szebb napokat látott trafóállomás maradványai lelhetők fel, míg a Magyar utcai ingatlanon gondozatlan cserjés, bozótos, kevés értékkel bíró növényzet található.
A megbízó részéről az alábbi szempontok fogalmazódtak meg:
A település és a vár szellemiségéhez igazodóan kell kialakítani az újonnan kialakítandó zöldfelületeket.
A tájkarakter megőrzése fontos szempont. A növényhasználat legyen egyszerű, könnyen kezelhető, fenntartható, természeti elemekből építkezzen, klímatűrő, biológiai aktivitást növelő növényfajokkal gazdagodjon.
Többszintes zöldfelület, park kialakítása mindkét telek szoros be- és összevonásával vonásával.
Játszó- és testedző eszközök, valamint egyedi utcabútorok, architektúrák, kialakítása.
Turisztikai vonzerő, rekreációs lehetőségek kialakítása egy-egy kertrészletben.
További részletek a II. rész leírásánál.
Terület előkészítése Trafó bontásával: Szerencs, Rákóczi utca 125. szám alatt található megszüntetett trafó állomás bontási munkálatai műszaki leírás alapján
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 131455103 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vár melletti Parkoló felújítása, kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak: 45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szerencs, Rákóczi Ferenc utca 1598/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerencs Város Önkormányzata (H-3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) Rákóczi Ferenc utca 1598/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonos a település belterületén, országos közút szelvényezés szerinti jobb oldalán a 30+305.00 km. szelvényében a meglévő̋ kiszolgáló́ út, illetve parkolási létesítmény rekonstrukcióját tervezi, mely közforgalom elől elzárt magánút kapuval szabályozva.
A kiszolgáló́ út korona szelessége 5,50 m ív sugarait a helyi adottságok, illetve a járművek biztonságos közlekedését figyelembe véve alakítottuk ki, melynek nyomvonala 55,64 m. A merőleges beállású parkolók 5,00 m beállási hosszall, valamint 2,50 m szélességgel épülnek. A 25 db parkoló állásból 1 db mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely, melynek geometriai mérete 3,60 x 5,50 m. A közlekedési pálya, valamint a merőleges parkoló állások a megrendelővel történt egyeztetésnek megfelelően szilárd, burkolattal terveztük (parkoló́ Viacolor térburkolat, kiszolgáló út AC jelű hengerelt aszfalt). Az akadálymentes parkoló́ kiépítését követően a közlekedési jelzőtáblát ki kell helyezni, illetve a burkolati jel falfestés el kell végezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van műemléki környezetben végzett építőmunkában szerzett gyakorlata (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rekreációs park és várkerti játszótér építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212172-2
További tárgyak: 45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szerencs, Huszárvár u.; 1601/1-2 hrsz. Szerencs, Magyar u. 12. 1982 hrsz. Rákóczi Ferenc utca 125. 2015/1-2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Várkert közösségi terei (játszótér és kondi park): A tervezési terület Szerencs város központjában a Rákóczi vár parkjának nyugati részén található. A vár közelsége, valamint városközponti elhelyezkedése miatt ezen parkrész igen frekventált. A várba irányuló turizmus mellett a városban lakók is intenzíven használják, látogatják a parkot. A közlekedési lehetőségek jók. A központi elhelyezkedése miatt megközelíthetősége jó. A Rákóczi vár, mellett számos közintézmény (Pl. a Szerencsi Fürdő és Wellness ház) is megtalálható a tervezési területet is magában foglaló park környezetében. A tervezési terület két térrészre oszlik. A nagyobb területen egy játszótér, míg a kisebb téren egy kültéri kondipark kerül elhelyezésre. A játszótér eszközeinek kiválasztásakor a cél az volt, hogy minél több korosztály számára használható legyen. Új kültéri bútorok kihelyezésével a gyerekekkel érkező szülők, illetve az idősebb emberek számára is biztosítva lesz a terület kényelmes használata.
A kondipark kisebb területe főként a rekreáció és az egészség megőrzés tere. A berendezések úgy lettek összeállítva, hogy lehetőleg a test minden pontját meg lehessen mozgatni. Az alkalmazott növénycsoportok tompítják a meglévő zöldfelület és a tervezett burkolat közti kontrasztot. A terek épített formája ezáltal könnyebben bele simul a környező ligetes növényállományú parkba.
Kis és Nagy park (Magyar utcai): A tervezési terület Szerencs város délkeleti városrészén fekszik, a „kis park” a Rákóczi és Magyar utcák között, a „rekreációs park” a Magyar u. 12. sz. alatt helyezkedik el, mely a Szerencs-patak irányába nyúlik el. A területek jelenleg gondozatlanok, a Rákóczi utcai ingatlanon egy használaton kívüli trafóállomás maradványai találhatók. Mindkét területre jellemző a gondozatlanság. A Rákóczi utcai ingatlanon egy valamikor szebb napokat látott trafóállomás maradványai lelhetők fel, míg a Magyar utcai ingatlanon gondozatlan cserjés, bozótos, kevés értékkel bíró növényzet található.
A megbízó részéről az alábbi szempontok fogalmazódtak meg:
A település és a vár szellemiségéhez igazodóan kell kialakítani az újonnan kialakítandó zöldfelületeket.
A tájkarakter megőrzése fontos szempont. A növényhasználat legyen egyszerű, könnyen kezelhető, fenntartható, természeti elemekből építkezzen, klímatűrő, biológiai aktivitást növelő növényfajokkal gazdagodjon.
Többszintes zöldfelület, park kialakítása mindkét telek szoros be- és összevonásával vonásával.
Játszó- és testedző eszközök, valamint egyedi utcabútorok, architektúrák, kialakítása.
Turisztikai vonzerő, rekreációs lehetőségek kialakítása egy-egy kertrészletben.
A Rákóczi utcai kert egy teljes egységből áll, szorosan kapcsolódva a szomszédos Turisztikai Központhoz. Elsődleges célja a reprezentáció, az ide látogató vendégek fogadása. A két leendő zöldfelületi rész egy-egy nagy egységből áll, melyet a Magyar utca választ el egymástól, de mégis szerves egységet képeznek. A nagyobb területtel rendelkező Magyar utcai ingatlan több részre tagolható, ahogy már említésre került több feladat ellátását fogja szolgálni. Az ingatlan első, keskeny részének feladata a reprezentáció. Ezt követően a kiszélesedő ingatlan négy nagyobb egységre tagolható. A telekrész egyes egységeit az egész ingatlanon áthúzódó, mozgalmas vonalvezetésű és struktúrájú burkolat tárja fel. Észak-nyugati sarkában játszótér, az észak-keleti részen az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek kondi-park és streetball pálya kapott helyet. Az ingatlan középső része közösségi események helyszíne lehet, köszönhetően az érdekes utcabútoroknak, architektúráknak, terepplasztikáknak. A telek délkeleti részén kutyafuttató is kialakításra került, melynek köszönhetően még urbánusabb zöldfelület kerülhet kialakításra. Az élhetőbb környezet érdekében ivóvízkút, nyilvános illemhely, kerékpártároló is elhelyezésre kerül.
Terület előkészítése Trafó bontásával: c. Szerencs, Rákóczi u. 125. alatt található megszüntetett trafó állomás bontási munkálatai műszaki leírás alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van műemléki környezetben végzett építőmunkában szerzett gyakorlata (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vár melletti Parkoló felújítása, kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48526001
Postai cím: Veres Péter Utca 141
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: inarhibuilding@gmail.com
Telefon: +36 709436171
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25523687209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21443852
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20860274
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Capital Class Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24839327
Postai cím: Rózsa Utca 16/A
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205

Hivatalos név: INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48526001
Postai cím: Veres Péter Utca 141
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25523687209

Hivatalos név: Linép Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93798804
Postai cím: Kossuth Utca 61
Város: Tiszatardos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3928
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24963293205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rekreációs park és várkerti játszótér építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48526001
Postai cím: Veres Péter Utca 141
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: inarhibuilding@gmail.com
Telefon: +36 709436171
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25523687209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111137569
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110594829
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Capital Class Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24839327
Postai cím: Rózsa Utca 16/A
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205

Hivatalos név: INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48526001
Postai cím: Veres Péter Utca 141
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25523687209

Hivatalos név: Linép Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93798804
Postai cím: Kossuth Utca 61
Város: Tiszatardos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3928
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24963293205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges