Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/80
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.26.
Iktatószám:5689/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
Teljesítés helye:1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3., illetve 1093 Budapest, Czuczor u. 2.;1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3., illetve 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17356392
Postai cím: Czuczor Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gorácz Anikó
Telefon: +36 205036302
E-mail: goracz.aniko@ajtk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezői feladatok a Dunai Regattához
Hivatkozási szám: EKR001030482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében a Dunai Regatta napján és az azt megelőző kampányidőszakban felmerülő, teljeskörű rendezvényszervezői, on-site (helyszíni), BTL és roadshow feladatok, az eseménnyel kapcsolatban felmerülő kommunikációs, PR, marketing- és grafikai feladatok, valamint különböző, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett sportesemények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatói tevékenységet rendeli meg.
I. rész:
Rendezvényszervezői, on-site és roadshow feladatok, valamint kommunikációs, marketing, PR és grafikai feladatok ellátása:
A 2019-es Dunai Regatta teljeskörű projektmenedzseri feladatainak ellátása, ennek keretében:
-Az egyes szakterületek, (kreatív, marketing, média, on-site, sport, kultúra, zene) munkájának összehangolása és szükséges koordinációja.
-Együttműködés a sportesemény szervezéséért és a versenyek koordinációjáért felelős vállalkozóval (2. részajánlat).
-Együttműködés és folyamatos információáramoltatás biztosítása a szervező AJTK megbízott munkatársa és vezetősége felé.
- Engedélyeztetés: a hatályos jogszabályoknak megfelelően a rendezvény megtartásához szükséges valamennyi hatósági és helyszíni engedély intézése.
- SBM koordináció: Az egyetemi hallgatók aktivizálásához szükséges 17 fő (intézményenként egy-egy) egyetemi márkaképviselő (SBM) kiválasztása, az SBM csapat koordinálása
- Utaztatás és szállás biztosítása: A Dunai Regattára érkező külföldi csapatok utaztatása a hazájukból Budapestre, valamint az itt tartózkodásuk alatt Budapesten belüli mozgatásuk. Szállásuk (3 éjszaka, 3 csillagos vagy annak megfelelő szálláshelyen) és napi háromszori, sportolók számára megfelelő étkezés biztosítása;
-Sárkányhajó csapatok toborzása;
- Road Show: A Dunai Regattát felvezető országos road show teljeskörű lebonyolítása 8 nagy (2 vidéki felsőoktatási intézmény: várhatóan a Pannon Egyetem és a Debreceni Egyetem, valamint 6 fővárosi) egyetemen.
-Zenei program és egyéb helyszíni programok lebonyolítása;
- Helyszíni catering;
- Szponzoráció: szponzorációs stratégia megalkotása;
- Helyszíni (on-site) feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentumokban részleterezzek szerint;
- Kommunikációs,marketing,PR és grafikai feladatok ellátása:a Dunai Regatta 2019 sportfesztiválhoz kapcsolódó kommunikációs kampány kivitelezése, beleértve a kampány során felmerülő valamennyi marketinges,PR- és grafikai feladatot, kommunikációs eszközt.
II. Rész: Sportesemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
A Dunai Regatta gerincét hetedik alkalommal is a vízi versenyek adják.2019-ben a nemzetközi evezős versenybe hat magyar egyetemi csapat (BCE, ELTE, BME, TE, SzE, ÓE) mellé Bp. két testvérvárosából,Berlinből,Firenzéből is érkeznek csapatokat.
A sárkányhajó versenyben 2 futamban, futamonként 9-10 hajó versenyez,17 magyarországi egyetemről.
A vízi futamok mellett a Dunai Regattán kiemelt szerepet kapnak a szárazföldi sportok,amelyet a helyszínre látogatók is kipróbálhatnak.A szárazföldi versenyeken a következők sportágak elengedhetetlenek: strandröplabda (két pályán),mini games (csocsó, pingpong, lábtengó, ördögbot, darts, stb.), street workout, cheerleading és fun stunting, falmászás (hétméteres,négy oldalon mászható fal), sörpong,freestyle foci. A következő sportprogramok létjogosultságát a helyszín kialakításához és a terület befogadóképességéhez mérten kell mérlegelni: cross challenge, ergométer verseny, ügyességi vetélkedők.
Ajánlattevő feladata a Dunai Regatta teljes sportkoncepciójának kidolgozása, megvalósítása. Ennek keretében(többek között):
-Sportversenyek szabályzatainak megírása,a verseny előkészítése,szakmai felügyelete
-Kapcsolatfelvétel és folyamatos együttműködés a résztvevő egyetemekkel, a sportszövetségekkel, szakmai szervezetekkel
-Az evezős- és sárkányhajóverseny előkészítése és koordinálása
- A szárazföldi sportok kapcsán együttműködés a releváns sportszövetségekkel
-Sport vonatkozású szervezési feladatok összehangolása, koordinációja
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Teljeskörű projektmenedzseri feladat ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3., illetve 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében a Dunai Regatta napján és az azt megelőző kampányidőszakban felmerülő, teljeskörű rendezvényszervezői, on-site (helyszíni), BTL és roadshow feladatok, az eseménnyel kapcsolatban felmerülő kommunikációs, PR, marketing- és grafikai feladatok ellátásra vonatkozó szolgáltatási tevékenységet rendeli meg.
Az egyes szakterületek, (kreatív, marketing, média, on-site, sport, kultúra, zene) munkájának összehangolása és szükséges koordinációja.
Együttműködés a sportesemény szervezéséért és a versenyek koordinációjáért felelős vállalkozóval (2. részajánlat).
Együttműködés és információáramoltatás biztosítása a szervező AJTK megbízott munkatársa és vezetősége felé.
Engedélyeztetés: a hatályos jogszabályoknak megfelelően a rendezvény megtartásához szükséges valamennyi hatósági és helyszíni engedély intézése (rendezvénytartási engedély, vízirendészeti engedély, hajózási zárlat, katasztrófavédelmi engedély stb.), az ezekhez szükséges dokumentáció elkészítése,
SBM koordináció: Az egyetemi hallgatók aktivizálásához szükséges 17 fő (intézményenként egy-egy) egyetemi márkaképviselő (SBM) kiválasztása, az SBM csapat koordinálása és szakmai irányítása 3 hónapos időtávon.
Utaztatás és szállás biztosítása: A Dunai Regattára érkező külföldi csapatok utaztatása a hazájukból Budapestre, valamint az itt tartózkodásuk alatt Budapesten belüli mozgatásuk. Szállásuk (3 éjszaka, 3 csillagos vagy annak megfelelő szálláshelyen) és napi háromszori, sportolók számára megfelelő étkezés biztosítása.. A csapatok 05. 03-án egy edzésen vesznek részt Budapesten, majd 05. 04-én a versenyen.
Sárkányhajó csapatok toborzása: A Dunai Regattán versenyző 21 fős sárkányhajó-legénységek tagjainak toborzása budapesti és vidéki egyetemeken (17 hazai egyetem). 2018-ban négy egyetem (TE, PTE, BME, SZE) önállóan állította ki a sárkányhajó-legénységeket, a legtöbb felsőoktatási intézményben azonban toborzó kampány, jelentkezési és kiválasztási folyamat előzte meg a csapatok összeállítását, melynek végén kialakult a hajók legénysége.
Road Show: A Dunai Regattát felvezető országos road show teljeskörű lebonyolítása 8 nagy (2 vidéki felsőoktatási intézmény: várhatóan a Pannon Egyetem és a Debreceni Egyetem, valamint 6 fővárosi) egyetemen.
Edzések: A vidéki egyetemeket képviselő sárkányhajó-csapatok belföldi utaztatása az edzésekre (5 edzés egyetemenként), illetve a versenyre. Az edzéseket a Magyar Sárkányhajó Szövetség és a Dragon Boat Kft. tartja a budapesti Kopaszi-gátnál található Duna-ágon március-április folyamán.
Helyszíni catering: A Dunai Regatta fesztivál étel-ital kiszolgálásának biztosítása a rendezvény teljes ideje (10-03 óráig) alatt. A látogatók széleskörű igényeit kiszolgálni képes étel- és italszolgáltatók (food truckok és bárok) helyszíni biztosítása, szükséges alvállalkozók bevonása, szerződtetése
Zenei program: A rendezvény zenei programjához koncepcióalkotás, ennek egyeztetése az Ajánlatkérővel, a fellépők, zenekarok foglalása, előadói díjak és jogdíjak (Artisjus) megfizetése és teljeskörű koordinálása, színpadmesterek és a zenekarok riderben foglalt igényeinek teljeskörű biztosítása.
Egyéb helyszíni programok: A sport és zenei programokon kívül egyéb, az egészségtudatosságot, egészséges táplálkozást, a ra rendszeres sportolást és a sportos életmódot középpontba helyező, a látogatókat bevonó programok (gyerekeknek játszósátor, egészségbusz, mobil szűrőállomás stb.) biztosítása, megszervezése, a közreműködőkkel a szerződések megkötése.
Zenei tehetségkutató: A Sound of the University zenei tehetségkutató verseny szervezése, lebonyolítása;
Helyszíni VIP vendéglátás: A VIP vendégek számára külön VIP lelátó felépítése (minimum 100 fővel számolva), catering biztosítása, valamint apró szóróajándékok beszerzése.
Szponzoráció:Szponzorációs stratégia megalkotása és ajánlatkérő általi jóváhagyás után a szponzorokkal való kapcsolatfelvétel, tárgyalás;
Helyszíni (on-site) feladatok a dokumentációban foglaltak szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat megfelelősége az ajánlattevő által bemutatott cselekvési terv kidolgozottsága, színvonala alapján  40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban meghatározva Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő kifejezetten felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzést támogatásból valósítja meg. A Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilván

II.2.1)
Elnevezés: Sportesemény lebonyolításával kapcs. feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3., illetve 1093 Budapest, Czuczor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportesemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
A sportkoncepció megvalósításához az alábbi feladatok folyamatos ellátása és elvégzése szükséges:
1. A Dunai Regatta alap sportkoncepciójának részletekbe menő kidolgozása, ütemezés kialakítása.
2. A Dunai Regatta 2019 teljes sportprogramjának (beleértve a kiegészítő és kisegítő elemeket is) kidolgozása, összehangolása, megvalósítása, és üzemeltetése a vonatkozó szabályozások figyelembevételével és betartásával.
3. Sportversenyek szabályzatainak megírása, a verseny előkészítése és szakmai felügyelete, a megfelelő partnerek bevonása a lebonyolításba, folyamatos ellenőrzés és monitoring
4. Kapcsolatfelvétel és folyamatos együttműködés a sportszövetségekkel, szakmai szervezetekkel (Magyar Sárkányhajó Szövetség, Magyar Evezős Szövetség, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, stb.), partnerekkel, támogatókkal és szponzorokkal.
5. A Dunai Regattán résztvevő hazai egyetemekkel való kapcsolatfelvétel. Az együttműködés koordinációja.
6. Kapcsolatfelvétel a nemzetközi (német és olasz) egyetemi evezős és sárkányhajó csapatokkal, a külföldi csapatokkal kapcsolatos sport vonatkozású szervezési feladatok ellátása, a külföldi csapatok koordinációja, együttműködve az első részajánlat nyertesével.
7. Az evezősverseny előkészítése és koordinálása. Együttműködés a Magyar Evezős Szövetséggel.
8. A sárkányhajóverseny előkészítése és koordinálása, kapcsolattartás a hazai egyetemekkel és a Magyar Sárkányhajó Szövetséggel. Az edzések koordinációja és felügyelete.
9. Az egyéb (szárazföldi) sportok kapcsán együttműködés a releváns sportszövetségekkel, illetve a feladatkör ellátása közben adódó egyéb szervezetekkel.
10. Folyamatos és intenzív kapcsolattartás, együttműködés és kölcsönös információ-áramoltatás az első részajánlat nyertesével a megfelelő versenyhelyszínek kialakításának érdekében. A sportágak igényeinek kommunikálása a rendezvényhelyszínért felelős cég felé.
11. Folyamatos és intenzív kapcsolattartás, együttműködés és kölcsönös információ-áramoltatás a második részajánlat nyertesével, a kommunikációért felelős céggel. A sportprogramokkal és versenyekkel kapcsolatos minden rendelkezésreálló információ átadása annak érdekében, hogy a közönséghez és érintettekhez eljusson.
12. Sportszponzoráció előmozdítása, a korábbi évek partnereinek megkeresése és bevonása, új együttműködések kialakítása, az együttműködések koordinációja. A sportszponzori helyszínek koordinálása, és a szponzorok igényeink mind teljesebb kiszolgálása.
13. Sport vonatkozású szervezési feladatok összehangolása, koordinációja, riportolás.
14. A sport koncepcióba tartozó valamennyi helyszíni megjelenés teljeskörű koordinációja és leszervezése (road-map, ütemezés, szerződések, stb.), valamint a lebonyolításban való aktív részvétel, együttműködve az első részajánlat nyertesével.
15. A sportprogram megvalósításában dolgozó munkatársak koordinálása, az elvégzett feladatok ellenőrzése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Sportkoncepció kidolgozottsága, színvonala  40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár forintban meghatározva Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő kifejezetten felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzést támogatásból valósítja meg. A Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilván

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Teljeskörű projektmenedzseri feladat ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban is tájékoztatást adott arról, hogy jelen eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként írja ki, tekintettel arra, hogy a beszerzést támogatásból valósítja meg. Ajánlatkérő utalt arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.Ajánlatkérő támogatási kérelmére 2019. február 27. napján kézhez vett támogatói döntés a beszerzés becsült értékének és az egyetlen érvényes ajánlatot tett ajánlattevő ajánlatában szereplő ár kevesebb, mint egyharmadára nyújt fedezetet. Ajánlatkérő az elbírálás meghosszabbított határideje alatt további erőfeszítéseket tett a fedezet kiegészítésére, azonban a hiányzó több mint 70 millió Ft fedezet biztosítására nincsen lehetősége.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése nyomán a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)–(6) bekezdés]. Az 53. § (6) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Offline Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27249224
Postai cím: Anker Köz 1-3. III/15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26530930242

Hivatalos név: Combinatory Kommunikációs Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65510070
Postai cím: Szinyei Merse Pál Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14774377242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Sportesemény lebonyolításával kapcs. feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban is tájékoztatást adott arról, hogy jelen eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként írja ki, tekintettel arra, hogy a beszerzést támogatásból valósítja meg. Ajánlatkérő utalt arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.Ajánlatkérő támogatási kérelmére 2019. február 27. napján kézhez vett támogatói döntés a beszerzés becsült értékének és az egyetlen érvényes ajánlatot tett ajánlattevő ajánlatában szereplő ár kevesebb, mint egyharmadára nyújt fedezetet. Ajánlatkérő az elbírálás meghosszabbított határideje alatt további erőfeszítéseket tett a fedezet kiegészítésére, azonban a hiányzó több mint 70 millió Ft fedezet biztosítására nincsen lehetősége.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése nyomán a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)–(6) bekezdés]. Az 53. § (6) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Offline Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27249224
Postai cím: Anker Köz 1-3. III/15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26530930242

Hivatalos név: Combinatory Kommunikációs Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65510070
Postai cím: Szinyei Merse Pál Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14774377242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárásban két ajánlattevő tett ajánlatot. A Combinatory Kommunikációs Kft. és Karma Production Kft. közös ajánlattevők ajánlati kötöttségüket nem kívánták meghosszabbítani az elbírálás időtartamára. A Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében, valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges