Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.09.
Iktatószám: 6294/2019
CPV Kód: 34430000-0
Ajánlatkérő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.;Veszprém Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 8258 Badacsonytomaj 2488/4 Hrsz.;8258 Bacsonytomaj: 2488/5 Hrsz., 233/46 Hrsz., 0268/1 Hrsz., 2477/1. hrsz., 2471. hrsz., 120. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerencsér Tamás
Telefon: +36 203609902
E-mail: preferens@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.badacsonytomaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72822063
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bolla József
Telefon: +36 87571048
E-mail: ugyvezeto@bvu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Veszprém Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15630991
Postai cím: Megyeház Tér 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Csaba
Telefon: +36 202324551
E-mail: bognar.csaba@vpmegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vpmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása”
Hivatkozási szám: EKR001098622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34430000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lásd a II.2.4) pontokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42389710 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közbringa rendszer /BABI/ kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8258 Badacsonytomaj 2488/4 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
I. Részfeladat: (Közbringa rendszer /BABI/)
Ajánlattevő (AT) feladatát képezi a BABI rendszer új gyűjtőpontján Badacsonytomaj általános iskolánál lévő kerékpárút mellé (2488/4. hrsz.) telepítendő:
Numerikus állomás és bankkártyás terminál kialakítása: 1 db
Dokkoló állás: 30 db,
Hagyományos kerékpár: 25 db,
PEDELEC elektromos hajtású kerékpár: 5 db,
GPS kerékpárba: 30 db
Szoftver és honlap beszerzése, öt éves szoftver licenc/vezérlőoszlop: 1 db
Honlap, szerver, GPS, IT támogatás, üzemeltetése a pályázat 5 éves fenntartási időszakában
Telepítés, üzembe helyezés: 1 alkalom
Próbaüzem, betanítás: 1 alkalom
Arculat kialakítása: 1 alkalom
Weboldal és webshop kialakítása: 1 alkalom
Garancia és rendelkezésre állás:
AT feladata az elkészült rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása. Ajánlatkérő (AK) a fentiekben leírt feladatok teljesítésének eredményét 30 napos próbaüzem keretében veszi át. AT feladata a kerékpárokhoz szükséges szerszámok biztosítása. AT feladata a honlap, szerver, GPS, IT támogatás biztosítása és üzemeltetése a pályázat 5 éves fenntartási időszakában.
Az eszköztelepítéssel kapcsolatos általános elvárások
- Az állomások kiépítése során az AT köteles a terminál környezetét is rendezni és kialakítani.
- AT feladata: a kerékpár- és csomagmegőrző, a terminál és dokkoló állások, mint fogyasztási helyek bekapcsolása a városi elektromos hálózatba, a kerékpár- és csomagmegőrző, valamint a kerékpár kölcsönzési rendszert működtető szoftver szállítása és szerveres működés biztosítása, valamint a kerékpár kölcsönzési rendszer telepítését követő próbaüzem lefolytatása is.
- Az állomásoknak teljes mértékben meg kell egyeznie a kiíró által előírt arculati elemeivel és műszaki paramétereivel, melyhez az AT igényei alapján a szükséges műszaki dokumentációt az AT elkészíti.
AT kötelezettségei:
- AT az eszközök beszerzésétől a telepítésen át az üzembe helyezésig minden feladatot köteles elvégezni, amely magában foglalja a szükséges engedélyek, a tulajdonosi, szolgáltatói egyeztetéseket és hozzájárulások beszerzését és szükség esetén az áramszolgáltatói és egyéb hatósági engedélyes tervek elkészítését is a költségek egyidejű vállalása mellett.
- A benyújtandó ajánlatnak egyértelműen tartalmaznia kell az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki elvárásokat és azok konkrét és pontos leírását.
- A vállalási díjnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
- AT-nek a kötelező jótállások von. az egyes tartós fogyasztási cikkekre von. kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a von. Ptk. előírásai sz. kell eljárnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Fő CPV-kód: 34430000-0 Kerékpárok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A fém szerkezetekre (terminál) a kötelező jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap; max. 48 hónap)  1
2 2.A fém szerkezetekre (dokkoló) a kötelező jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap; max. 48 hónap)  1
3 3.Hibajavítás megkezdése (terminál) a jótállás időszakában a megrendeléstől számítottan (óra) (min. 3 óra; max. 8 óra)  1
4 4.Hibajavítás megkezdése (dokkoló) a jótállás időszakában a megrendeléstől számítottan (óra) (min. 3 óra; max. 8 óra)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 6
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016
II.2.9) További információ:
II.2.5.)pontban megadott „Ár kritérumot”-ot az alábbi alszempontok alkotják:
- Eszközök beszerzése és telepítése nettó ajánlati ára (Ft) Súlysz.: 3
-honlap,szerver,GPS,IT támogatás biztosítása és üzemeltetése a pályázat 60 hónap
időtartamú fenntartási időszakában nettó ajánlati ára (Ft) Súlysz.: 3
A részteljesítési határidőket a szerződés tervezetek tartalmazzák.

II.2.1)
Elnevezés: Csomagmegőrző és pihenők kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233293-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8258 Bacsonytomaj: 2488/5 Hrsz., 233/46 Hrsz., 0268/1 Hrsz., 2477/1. hrsz., 2471. hrsz., 120. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
II.rf. Csomagmegőrző és kerékpáros pihenők telepítése:
- AT feladatát képezi 20 m2 alapterületű pihenő, padokkal, asztalokkal szervízpontokkal ellátott, fedett kerékpáros pihenő pont beszerzése és telepítése a Badacsonytomaj általános iskolánál (2488/5. hrsz.), a Badacsonytomaj központ körforgalomnál (233/46. hrsz.) és Badacsonyörs határánál (0268/1. hrsz.): 3 db
- Zárható szekrényes kerékpár- és csomagmegőrző létesítése az általános iskolánál: 4 db
- Kerékpártámasz telepítése a főbb intézményekhez: 15 db
Garancia és rendelkezésre állás:
Ajánlattevő feladata az elkészült rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása. Ajánlatkérő a fentiekben leírt feladatok teljesítésének eredményét 30 napos próbaüzem keretében veszi át. AT feladata a kerékpárokhoz szükséges szerszámok biztosítása. AT feladata a honlap, szerver, GPS, IT támogatás biztosítása és üzemeltetése a pályázat 5 éves fenntartási időszakában.
Az eszköztelepítéssel kapcsolatos általános elvárások:
- Az állomások kiépítése során az AT köteles a terminál környezetét is rendezni és megépíteni.
- AT feladatát képezi a kerékpár- és csomagmegőrző, a terminál és dokkoló állások, mint fogyasztási helyek bekapcsolása a városi elektromos hálózatba.
- AT feladata a kerékpár- és csomagmegőrző, valamint a kerékpár kölcsönzési rendszert működtető szoftver szállítása és szerveres működés biztosítása.
- Az állomásoknak teljes mértékben meg kell egyeznie a kiíró által előírt arculati elemeivel és műszaki paramétereivel, melyhez az AT igényei alapján a szükséges műszaki dokumentációt az AT elkészíti.
- AT feladata a kerékpár- és csomagmegőrző, valamint a kerékpár kölcsönzési rendszer telepítését követő próbaüzem lefolytatása is.
Ajánlattevő kötelezettségei:
- AT az eszközök beszerzésétől a telepítésen át az üzembe helyezésig minden feladatot köteles elvégezni, amely magában foglalja a szükséges engedélyek, a tulajdonosi, szolgáltatói egyeztetéseket és hozzájárulások beszerzését és szükség esetén az áramszolgáltatói és egyéb hatósági engedélyes tervek elkészítését is a költségek egyidejű vállalása mellett.
- A benyújtandó ajánlatnak egyértelműen tartalmaznia kell az AK által meghatározott műszaki elvárásokat és azok konkrét és pontos leírását.
- A vállalási díjnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
- AT-nek a kötelező jótállások von. az egyes tartós fogyasztási cikkekre von. kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a von. Ptk. előírásai sz. kell eljárnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Fő CPV-kód: 45233293-9 Köztéri bútorok szerelése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A fém szerkezetekre (csomagmegőrzők) többlet-jótállás időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap; max. 48 hónap) 2
2 2.Hibajavítás megkezdése (csomagmegőrzők) a jótállás időszakában a megrendeléstől számítottan (óra) (min. 3 óra; max. 8 óra) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 6
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016
II.2.9) További információ:
II.2.5.)pontban megadott „Ár kritérumot”-ot az alábbi alszempontok alk.:
- Eszközök beszerz. és telep. nettó ajánlati ára (Ft) Súlyszáma:3
- Kerékpár- és csomagmegőrző tekintetében szerver,
IT támogatás üzemeltetése a pályázat 60 hónap
időtartamú fenntartási időszakában nettó ajánlati ára (Ft) Súlyszáma:3
A résztelj. határidőket a szerz. tervezetek tart.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közbringa rendszer /BABI/ kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24485000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25539710
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Dokkoló, kerékpár és további eszközök szállítása, beüzemelése, részvétel kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
kiépítésében. Műszaki és szakmai alkalmasság M.1.) pont
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244

Hivatalos név: ME Embedded Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33240671
Postai cím: Petzvál József Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26217914243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Csomagmegőrző és pihenők kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53498975
Postai cím: Mátyás király Utca 45.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: foti.balazs@cycleme.hu
Telefon: +36 302668820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13740935
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24951089211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12050000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Engedélyes terv készítés, aljzat kivitelezés, villamos bekötés kiviteli tervezés, elektromos bekötés kivitelezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53498975
Postai cím: Mátyás király Utca 45.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24951089211

Hivatalos név: ME Embedded Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33240671
Postai cím: Petzvál József Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26217914243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges