Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6565/2019
CPV Kód:34151000-0
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 5. sz. Raktárbázis Kiképzés-technikai anyagraktár 2251 Tápiószecső Kátai u. 103.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Spec. vezetés-techn. szimulátor készlet beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000579092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34151000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes mennyisége: összesen 7 készlet (továbbiakban: klt) speciális vezetés-technikai szimulátor, az alábbiak szerint:
5 klt speciális vezetés-technikai szimulátor (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: speciális vezetés-technikai szimulátor maximum + 2 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
A szimulátor részét képezze a használót körülvevő vizuális megjelenítő rendszer, a vezérlést végző számítógép és egy táblagép, amely a rendszer rugalmas és gyors kezelését teszi lehetővé, azaz 2-3 percen belül betölthetők legyenek a különböző vezetési, forgalmi szituációk a gyakorló fél számára. A vezetéstechnikai szimulátor platformját a tehergépkocsikhoz készült eredeti alkatrészek mintáját alapul véve szükséges kialakítani (kezelőszervek rendszere, pneumatika szimulálása, sebességváltó, pedálok, kormánymű, világító berendezések kapcsolói).
Követelmények a speciális vezetés-technikai („teher”) szimulátorral kapcsolatban:
• a szimulátor magyar nyelvű menüvel rendelkezik;
• mobil kialakítás – a platform 1 fő által mozgatható, arrébb helyezhető;
• hossz 2 m ±10%, szélesség 1,05 m ±10%, magasság 1,95 m ±10% (működéskész állapotban);
• állítható, légrugózott vezetőülés;
• sebességváltó nyolc előrementi és egy hátrameneti fokozattal, emellett automata üzemmód is beállítható
• 3 pedál: tengelykapcsoló, fék és gáz;
• minimum 4 fokozatú retarder;
• teljes világítás: helyzetjelző, tompított és távolsági fényszórók, irányjelzők, fénykürt, stb. szimulálása;
• kormánykerék (42 - 52 cm átmérőjű elektromos „force feedback” kormány);
• kürt;
• szoftveresen visszajelzett műszerfal;
• szoftvervezérlés tabletről/más vezérlő egységről – az oktatói állomány részére;
• változtatható járműparaméterek: különböző haszongépjárművek és szerelvények
• állítható környezeti paraméterek: út-, időjárási és látási viszonyok (pl.: eső, csúszós út);
• nagyszámú teszt (több mint 10 db), illetve feladat a szimulátorban;
• többféle kiértékelési lehetőség: visszajátszás, elemzések, hibaanalízis;
• kép kimenet három minimum 55″ HD kijelzőn (állványon elhelyezve ergonomikusan, megfelelő magasságban a gyakorló személy előtt), mely biztosítja a minimum 120 fokos, maximum180 fokos látószöget;
• a szimulátor kijelző rendszere biztosítsa a 3 dimenziós, valósághű megjelenítést;
• az eszköz legyen ellátva szoftveresen a kijelzőbe integrált, állítható visszapillantó és holttér tükrökkel;
• a vizuális megjelenítés mellett a szimulátor élethű hanghatásokkal is tegye realisztikusabbá a szimulációt.
A feladat részét képezi továbbá a szimulátort használó kezelőszemélyzet (minimum 2 fő) felkészítése 1 nap (8x45’).
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Spec. vezetés-techn. szimulátor készlet beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34151000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 5. sz. Raktárbázis Kiképzés-technikai anyagraktár 2251 Tápiószecső Kátai u. 103.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyisége: összesen 7 készlet (továbbiakban: klt) speciális vezetés-technikai szimulátor, az alábbiak szerint:
5 klt speciális vezetés-technikai szimulátor (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: speciális vezetés-technikai szimulátor maximum + 2 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
A szimulátor részét képezze a használót körülvevő vizuális megjelenítő rendszer, a vezérlést végző számítógép és egy táblagép, amely a rendszer rugalmas és gyors kezelését teszi lehetővé, azaz 2-3 percen belül betölthetők legyenek a különböző vezetési, forgalmi szituációk a gyakorló fél számára. A vezetéstechnikai szimulátor platformját a tehergépkocsikhoz készült eredeti alkatrészek mintáját alapul véve szükséges kialakítani (kezelőszervek rendszere, pneumatika szimulálása, sebességváltó, pedálok, kormánymű, világító berendezések kapcsolói).
Követelmények a speciális vezetés-technikai („teher”) szimulátorral kapcsolatban:
• a szimulátor magyar nyelvű menüvel rendelkezik;
• mobil kialakítás – a platform 1 fő által mozgatható, arrébb helyezhető;
• hossz 2 m ±10%, szélesség 1,05 m ±10%, magasság 1,95 m ±10% (működéskész állapotban);
• állítható, légrugózott vezetőülés;
• sebességváltó nyolc előrementi és egy hátrameneti fokozattal, emellett automata üzemmód is beállítható
• 3 pedál: tengelykapcsoló, fék és gáz;
• minimum 4 fokozatú retarder;
• teljes világítás: helyzetjelző, tompított és távolsági fényszórók, irányjelzők, fénykürt, stb. szimulálása;
• kormánykerék (42 - 52 cm átmérőjű elektromos „force feedback” kormány);
• kürt;
• szoftveresen visszajelzett műszerfal;
• szoftvervezérlés tabletről/más vezérlő egységről – az oktatói állomány részére;
• változtatható járműparaméterek: különböző haszongépjárművek és szerelvények
• állítható környezeti paraméterek: út-, időjárási és látási viszonyok (pl.: eső, csúszós út);
• nagyszámú teszt (több mint 10 db), illetve feladat a szimulátorban;
• többféle kiértékelési lehetőség: visszajátszás, elemzések, hibaanalízis;
• kép kimenet három minimum 55″ HD kijelzőn (állványon elhelyezve ergonomikusan, megfelelő magasságban a gyakorló személy előtt), mely biztosítja a minimum 120 fokos, maximum180 fokos látószöget;
• a szimulátor kijelző rendszere biztosítsa a 3 dimenziós, valósághű megjelenítést;
• az eszköz legyen ellátva szoftveresen a kijelzőbe integrált, állítható visszapillantó és holttér tükrökkel;
• a vizuális megjelenítés mellett a szimulátor élethű hanghatásokkal is tegye realisztikusabbá a szimulációt.
A feladat részét képezi továbbá a szimulátort használó kezelőszemélyzet (minimum 2 fő) felkészítése 1 nap (8x45’).
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, további min. 0 hónap, max. további 12 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó egységár, HUF/klt) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4. szerinti teljes mennyiségből az alapmennyiség 5 klt, Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 7 klt mennyiségből csak az alapmennyiségre vonatkozóan vállal szerződéskötést (lehívási kötelezettséget). A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum + 2 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Spec. vezetés-techn. szimulátor készlet beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban két ajánlat érkezett:
1.Ajánlattevő neve: E- Educatio Információtechnológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1111 Budapest Budafoki Út 59
Ajánlati ár (nettó egységár, HUF/klt): 18 890 000
Többlet jótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, további min. 0 hónap, maximum 12 hónap többlet jótállás): 12
2. Ajánlattevő neve: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1121 Budapest Moha Utca 1.
Ajánlati ár (nettó egységár, HUF/klt): 74 745 000
Többlet jótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 12 hónap): 12
A megajánlott nettó egységárak figyelembevételével mindkettő ajánlat esetében meghaladja az 5 klt-re vetített (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal) összesített nettó ár a bontási jegyzőkönyvben feltüntetett rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 55118110 HUF).
Minderre tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdés adta lehetőséggel élve Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46145185
Postai cím: Moha Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23553444243

Hivatalos név: E- Educatio Információtechnológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18687154
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14644335243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges