Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8702/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kölyökvár: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 25. HRSZ.: 146;Robinson domb: Nyíregyháza, Jósaváros, Hrsz: 2263/169
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kölyökvár ép. felújítás, Robinson domb kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000393362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kölyökvár épület felújítása
A pince teljes külső határolófalán a felszivárgó talajnedvesség már látható vakolatkárosodást okozott ezért a teljes oldalfal vakolat eltávolításra, a téglafugák kitisztításra kerülnek. A határoló falszerkezet injektált tömbszigetelést kap, falszárító vakolattal kiegészítve. A nagyterem alatti födémszerkezet és az oldalsó karzata tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem felel meg ezért annak tartószerkezeti megerősítése szükséges a tervezett acélszerkezetekkel. Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett alátétfedéssel. A földszinten
a táncteremben és az emeleti nagyteremben a homokfeltöltésre rakott párnafákkal készített halszálka mintába rakott fa parkettaburkolat elbontásra kerül, a homokfeltöltés eltávolításával együtt. Helyére a földszinten új hőszigetelt aljzatbeton szerkezetre az emeleten a kiegyenlített födémszerkezetre fa sportpadló burkolat kerül elhelyezésre. A vizes helyiségében és a két emeleti teraszon a burkolatok felbontásra kerülnek, visszaburkolás előtt a vízszintes és függőleges felületekre kétkomponensű bevonat szigetelés készül, erre kerül elhelyezésre a flexibilis ragasztóba rakott kerámia burkolat. Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a málló festékrészek eltávolítása után újra glettelve teljes felületen új mészfestést kapnak. Az épület cementrabic lábazata az elvált részek eltávolítása után kijavításra kerül, a lefagyott párkányok visszarögzítés után újrahúzásra kerülnek a homlokzat egyéb vakolt részei javítás után javítóhabarccsal lesznek átvonva, végleges rétegént szilikát homlokzatfessel átfestve. A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott gyári felületkezelésű fa nyílászárók kerülnek beépítésre. A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.
Akadálymentesítés, belső átalakítás: A bejárati ajtók akadálymentes kialakításúak lesznek. Megvalósul az épület részleges akadálymentesítése, vagyis az épülethez akadálymentesített korlátlift készül.
Az épületben kialakításra kerül 1 db akadálymentes WC, a meglévő vizesblokkok emiatt átalakításra kerül.
A korszerűsítés során teljesen új épületvillamossági rendszer nem kerül kialakításra, csak lámpatestek cseréje valósul meg korszerű LED-es fényforrásokkal.
Játszóvár és óriáscsúszda kialakítása a Robinson dombon
A Robinson domb meglévő játszóterén a fa játszóvár szerkezeti elemei elöregedtek, felújítása már nem gazdaságos, ezért le kell bontani. Az elbontott vár helyére egy új, korszerű, sokfunkciós mászóvár kerül felépítésre. Az új játszóvár geometriájának megfelelő eséscsillapító felületet szintén ki kell cserélni. A régi szegélyek vonalvezetését korrigálni szükséges. A vár mellett húzódó szánkópálya oldalfal rézsűjére egy óriáscsúszda épül. Az építés befejezését követően a játszótér zöldfelületét helyre kell állítani, gyepesíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Váll. szerz. „Kölyökvár” épület felújítására
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kölyökvár: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 25. HRSZ.: 146
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fontosabb kivitelezési mennyiségek:
Épület-acélváz szerelése, statikai megerősítések készítése (acélszerkezet felületkezelésével együtt) meglévő poroszsüveg födém megerősítése 5110 kg, 210 m2 felületen
magastető héjazat cseréje: tetőfedés, alátétdeszkázat, párazáró fólia, meglévő szerkezetek ontása építése 822,7 m2
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása 237,9 m2
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 1051,4 m2
Sportpadló fektetése kompletten 308 m2
Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben bevonatos alumínium lemezből 822,7 m2
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között 188,8 m²
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró elhelyezése ötkamrás profil 188,8 m2
Belső festéseknél vizes diszperziós falfesték lekaparása 2158,86 m2
glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel 2158,86 m2
Mészfestés egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben 2158,86 m2
LED-panelek cseréje, régi világítótestek bontásával, új LED-panel világítótestek elhelyezése, kompletten, érintésvédelmi jegyzőkönyv készítésével 83 db
Új kapcsolók beszerelése kompletten, a régi kapcsolók bontásával 35 db
Új konnektorok elhelyezése, régi konnektor bontásával, kompletten 145 db
Meglévő öntöttvas radiátorok elbontása és acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 2 soros, konvektorlemez borítással
összesen: 60 db
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 10
2 A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3, illetve 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva  10
3 Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Váll. szerz. „Robinson domb” játszótér kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Robinson domb: Nyíregyháza, Jósaváros, Hrsz: 2263/169
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fontosabb kivitelezési mennyiségek:
Meglévő 50x50 cm-es gumilap felületek bontása, a megrendelő által megadott depóba szállítása. 120 m2
Meglévő beton kerti szegély elszállítása hulladéklerakóba. 16 m
Meglévő kéttornyú mászóvár elbontása, hulladéklerakóba történő elszállítása. 1 db
kertiszegély és gumiszegély elemek részére , tömörítése Trg 95% tömörségre 23 m
20x5x100cm-es szürke színű kerti szegély 16 m
100x25x4 cm-es vörös színű gumi szegély építése 7 m
Négytornyú játékvár építése. A 4+ éves korosztály számára négytornyos játszóvár részei: 2 db magas torony, 2 db alacsony torony, 1 db lengőhíd, 1 db lengőgerenda híd, 1 db műanyag alagút, 1 db egyenes átjáró, 1 db műanyag egybeöntött testű egyenes csúszda, 1 db függeszkedő létra, 2 db mászóháló, 2 db mászó fal, 1 db. hullámos csúszda, 1 db függeszkedő létra, 1 db tűzoltó csúszda. 1 db
Tükörszedés eséscsillapító gumilap burkolat alá 30 cm vastagságban 137,5 m2
10 cm vtg. tömörített homokos kavics ágyazat 137,5 m2
10 cm vtg. CKT. alap 137,5 m2
Játszótér területen 50x50x8 cm eséscsillapító gumilap burkolat 137,5 m2
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva  10
2 A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 2 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva  10
3 Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Váll. szerz. „Kölyökvár” épület felújítására
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást megindító felhívásra határidőben három ajánlat érkezett.
A Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően - az ajánlatok bontásakor az EKR-ben rögzített adattal - igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: 154.264.808,- HUF.
A Beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke ezt meghaladta.
Ajánlatkérő a többletforrások biztosítását nem képes vállalni.
Az eljárás
- a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen („…rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel…”).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

Hivatalos név: IMBREX 95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48112202
Postai cím: Virágfürt Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491499215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Váll. szerz. „Robinson domb” játszótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást megindító felhívásra határidőben három ajánlat érkezett.
A Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően - az ajánlatok bontásakor az EKR-ben rögzített adattal - igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: 15.353.968,- HUF.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban úgy rendelkezett, hogy jelen eljárás során alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltakat, amelyre tekintettel ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. A fent előadottak szerint ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben mindig legkedvezőbb egy ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A Harcon Építés Építőipari Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza Dugonics utca 8.) ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemi:
A felhívás III.1.3)
M2a. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai
gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap
M2b. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai
gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva: 36 hónap
Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12,maximum 60 hónap): 12 hónap
Nettó ajánlati ár forintban: 14.653.250,- HUF
A Harcon Építés Építőipari Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza Dugonics utca 8.) Ajánlattevő ajánlatából azonban egyértelműen nem állapítható meg, hogy az ajánlattételi határidőben milyen műszaki tartalomra tette meg az ajánlatát, mivel az ajánlat teljes műszaki tartalma hiányzott, nem volt megtalálható az árazott tételes költségvetése. Az ajánlat nem megfelelősége hiánypótlással nem korrigálható, az ajánlat hiánypótlással nem érvényessé tehető. A Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlat kiegészítését és módosítását teszik lehetővé, nem az ajánlat benyújtásának az ajánlattételi határidőt követő időre történő áttolását. Nincs lehetőség hiánypótlás elrendelésére akkor, ha a tételes költségvetés és a főösszesítő teljes egészében hiányzik.
A költségvetés és annak elemei, továbbá a főösszesítő szakmai ajánlatnak minősül, így annak teljes hiánya esetén nincs lehetőség hiánypótlás elrendelésre. A Harcon Építés Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára – egyéb okból - érvénytelen, tekintettel arra, hogy a Harcon Építés Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata nem megfelelő, hiánypótlással nem korrigálható, az ajánlat hiánypótlással nem érvényessé tehető, ezért Ajánlatkérő – valódi ajánlat elmaradása - nem tudott arról meggyőződni, hogy az ajánlattevő valóban alkalmas vagy nem alkalmas a szerződés teljesítésére.
Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett legkedvezőbb következő ajánlattevő ajánlatának nettó ajánlati ára a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét meghaladta.
Ajánlatkérő a többletforrások biztosítását nem képes vállalni.
Az eljárás
- a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen („…rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel…”).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86143345
Postai cím: Gerle Utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947215

Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

Hivatalos név: IMBREX 95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48112202
Postai cím: Virágfürt Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491499215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Capricolors Kft. ajánlattevő az eljárás 1. - Kölyökvár épület felújítás részében az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlatát visszavonta.
Ajánlatkérő a fentiekre valamint az EKR sajátos működésére és az EKR által automatikusan kitöltött adattartalomra tekintettel az alábbi kiegészítést teszi a hirdetménynek az eljárás 1. - Kölyökvár épület felújítás rész V.2.2. és V.2.12 pontjához:
V.2.2.) Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3.
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
3. Hivatalos neve: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 4400 Nyíregyháza, Gerle utca 1.; nemzeti azonosító: EKRSZ_86143345; adószáma: 23403947-2-15
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges