Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 22580/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KERMI-SZOLG Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23685505
Postai cím: Csongor Utca 57.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Török László
Telefon: +36 303370494
E-mail: torok.laszlo8@gmail.com
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.-
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportiskola kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000548032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportakadémia kilakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportakadémia épületkomplexum megvalósítása.
- 1 centerpálya, lelátókkal
- 48 férőhelyes kollégiumi épület
- klub épület mellett 2 salakos pályával
- főépület, benne az iskolával, irodákkal és reprezentatív funkciókkal
- további 9 db sportpálya, melyekből 5 db keményborítású, 4 db salakos
- 60 férőhelyes parkoló kialakítása
- 30 db kerékpárparkoló kialakítása
építmények összterülete: 2.779 m2
sportpályák alapterülete: 11.708 m2
A létesítmény engedélyes tervvel rendelkezik, a feladat a kiviteli terv elkészítése, és a jóváhagyott kiviteli terv alapján az építési munka megvalósítása. A kiviteli tervet 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokba kell elkészíteni.
A részletes műszaki paramétereket a tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22084 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportakadémia kilakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2389441000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportakadémia épületkomplexum megvalósítása.
- 1 centerpálya, lelátókkal
- 48 férőhelyes kollégiumi épület
- klub épület mellett 2 salakos pályával
- főépület, benne az iskolával, irodákkal és reprezentatív funkciókkal
- további 9 db sportpálya, melyekből 5 db keményborítású, 4 db salakos
- 60 férőhelyes parkoló kialakítása
- 30 db kerékpárparkoló kialakítása
építmények összterülete: 2.779 m2
sportpályák alapterülete: 11.708 m2
A létesítmény engedélyes tervvel rendelkezik, a feladat a kiviteli terv elkészítése, és a jóváhagyott kiviteli terv alapján az építési munka megvalósítása. A kiviteli tervet 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokba kell elkészíteni.
A részletes műszaki paramétereket a tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2389441000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás:
3.1 Az alapszerződés 4.3 pontja szerinti teljesítési határidőt szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:
4.3 Teljesítési véghatáridő 2020 március 31. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. szeptember 9. napján Vállakozó a következőkről tájékoztatta Megrendelőt:2019. januárjában az évszakhoz képest is extrémnek számító hosszantartó erős fagy és havazás akadályozta a kivitelezési munkákat. Tekintettel arra, hogy ezen időszakban alapozási munkák készültek az ütemezés szerint, az építési technológia az időjárási körülmények miatt nem volt betartható, így a munkák szüneteltetése vált szükségessé. Az akadályoztatás az építési naplóban rögzítésre került, az akadályoztatott napok száma összesen 23 nap.2019. június 15-16-án történt felhőszakadás miatt a terület felázott, ami miatt a munkákat ismételten fel kellett függeszteni. Az építési napló bejegyzéseivel alátámasztva az akadályoztatott napok száma összesen 5 nap.A 2019.06.25-én elrendelt országos hőségriadót követően, 2019.06.27-én rendkívüli viharos erejű szél és jégeső érintette Kisvárda területét. Az extrém időjárás következtében jelentős anyagi károk keletkeztek, az építményt villámcsapás is érte.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2389441000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2389441000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) folytatása:
A kármentési feladatok, valamint az építési munka állagmegóvására tett intézkedések az építési naplóval alátámasztva 21 napot vettek igénybe.
A fenti okokból adódóan a 2019. november 28-i szerződéses befejezési határidő az akadályoztatott , összesen 49 nappal meghosszabbítva 2020. január 16-ra módosulna. Tekintettel arra, hogy a befejező munkák között több, téli időszakban nem, vagy csak korlátozottan végezhető munkafolyamat is van, az építési munkák ezen januári befejezése a közel két hónapos, Vállalkozó szempontjából előre nem látható csúszás miatt nem megoldható . Mindezekre tekintettel, figyelembe véve az időtartam kiesést, továbbá a téli időszak befejező munkafolyamatokra gyakorolt hatását, Felek a szerződés teljesítési határidejének 2020. március végére történő módosítását tartják elfogadhatónak.
Fentiekre tekintettel Felek az alapszerződés 4. pontjának módosítását határozták el.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben