Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6065/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bikácsi Agrár Kft.
Teljesítés helye:7044 Nagydorog, Damjanich u. 106. 108/10 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bikácsi Agrár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92967881
Postai cím: Kossuth L. Utca 83
Város: Nagydorog
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nestorovic Anica
Telefon: +36 305185165
E-mail: hahokontakt@freemail.hu
Fax: +36 75532015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bujdosoiroda.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése”
Hivatkozási szám: EKR000416812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7044 Nagydorog, Damjanich u. 106. 108/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A húsfeldolgozó üzem acél teherhordó szerkezetű, szendvicspanel burkolatú egyszintes épület. Az épület belső válaszfalai és állmennyezete is szendvicspanelből készül az élelmiszer higiéniai előírásoknak megfelelő foodsafe bevonattal. A tartószerkezet a burkolat külső oldalára kerül, így belül nincsenek nehezen tisztítható zugok, valamint a hőhidak mennyisége is jelentősen csökken. A gépészeti vezetékek a hőszigetelt padlástérbe kerülnek, így káros lehűlésüktől ne kell tartani.
Az alaprajzi elrendezést és a térkapcsolatokat elsősorban a technológia határozza meg. Az áruforgalmi bajáratok az épület délkeleti oldalán kaptak helyet. Az alapanyag beszállítására, valamint a késztermékek elszállítására két dokkoló kapu készül, ezek között találhatóak a fűszerek, belek, csomagolóanyagok beszállítására szolgáló bejárati ajtók. A dolgozók az északkeleti homlokzaton lévő személybejáraton keresztül jutnak az épületbe, míg a hulladék elszállítása a délnyugati oldalon történik.
Az alapanyag beszállítására szolgáló bejárat mellé kerültek a hűtött alapanyag tárolók. A feldolgozás a daraboló-csontozó helyiségben történik. Innen a feldolgozásra alkalmatlan hulladék a csont tárolóba kerül, ahonnan szerződött szolgáltató elszállítja. A nyersanyag a belső folyosón keresztül halad tovább a feldolgozás helyszínére. Az épület középső részén kaptak helyet a hőkezelés, füstölés, érlelés helyiségei. A füstölőbe a fűrészport a gépészeti téren keresztül szállítják be, így az üzemben készülő termékekkel nem érintkezik, azokat nem szennyezheti. A késztermékek tárolása és csomagolása az expediáló körüli helyiségekben történik, a készáru elszállítása az expediáló dokkoló kapuján át történik. Az expediálóból nyílik a szociális blokk és az iroda. A vezető így szemmel tudja tartani az áru és a személyzet mozgását egyaránt, sőt az épület körüli külső forgalmat is. A szociális blokkba a higiéniai zsilipen át lehet bejutni. Innen nyílik az étkező-teakonyha, mely pihenő helyiség is a dolgozók számára. A kültérből belépő dolgozó először a fekete öltöző előterébe jut. A fekete öltözőben leveti utcai ruháját és a fürdőn keresztül lép a fehér öltözőbe, ahol felveszi munkaruháját. Innen a higiéniai zsilipen keresztül jut az üzembe. Az északnyugati oldalhoz kapcsolódik a kazánház, ahol az épület fűtését biztosító kondenzációs kazán és a használati melegvíz előállításához szükséges berendezések, valamint a szellőzőgép kapnak helyet. A gépészeti helyiség melletti fedett színben kerülnek elhelyezésre a folyadékhűtők valamint a szellőzés zsaluziái. Az épület telken belüli elhelyezésekor arra törekedtem, hogy a már meglévő épületek forgalma ne zavarja az üzemet, ezért az épület kerítéssel elválasztva, a telek északkeleti felébe került. Az anyagszállítást végző járművek rakodó területei a délkeleti oldalon lévő burkolt felületen találhatóak. Az épület körül 1,2 m széles járda épül, mely biztosítja valamennyi bejárati ajtó megközelítését. Az alapanyag és késztermék rakodásnál a dokkoló kapuk nyújtanak védelmet, míg a fűszerek, belek, csomagoló anyagok bejáratait előtető védi.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Részletes leírás a Közbeszerzési dokumentumok között található Ajánlattételi dokumentációban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17550 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „VP-3-4.2.1-15 – Húsfeldolgozó építése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13310970
Postai cím: Orbánhegyi Út 6.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: batepker@sugolan.hu
Telefon: +36 209443573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259374800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7044 Nagydorog, Damjanich u. 106. 108/10 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A húsfeldolgozó üzem acél teherhordó szerkezetű, szendvicspanel burkolatú egyszintes épület. Az épület belső válaszfalai és állmennyezete is szendvicspanelből készül az élelmiszer higiéniai előírásoknak megfelelő foodsafe bevonattal. A tartószerkezet a burkolat külső oldalára kerül, így belül nincsenek nehezen tisztítható zugok, valamint a hőhidak mennyisége is jelentősen csökken. A gépészeti vezetékek a hőszigetelt padlástérbe kerülnek, így káros lehűlésüktől ne kell tartani.
Az alaprajzi elrendezést és a térkapcsolatokat elsősorban a technológia határozza meg. Az áruforgalmi bajáratok az épület délkeleti oldalán kaptak helyet. Az alapanyag beszállítására, valamint a késztermékek elszállítására két dokkoló kapu készül, ezek között találhatóak a fűszerek, belek, csomagolóanyagok beszállítására szolgáló bejárati ajtók. A dolgozók az északkeleti homlokzaton lévő személybejáraton keresztül jutnak az épületbe, míg a hulladék elszállítása a délnyugati oldalon történik.
Az alapanyag beszállítására szolgáló bejárat mellé kerültek a hűtött alapanyag tárolók. A feldolgozás a daraboló-csontozó helyiségben történik. Innen a feldolgozásra alkalmatlan hulladék a csont tárolóba kerül, ahonnan szerződött szolgáltató elszállítja. A nyersanyag a belső folyosón keresztül halad tovább a feldolgozás helyszínére. Az épület középső részén kaptak helyet a hőkezelés, füstölés, érlelés helyiségei. A füstölőbe a fűrészport a gépészeti téren keresztül szállítják be, így az üzemben készülő termékekkel nem érintkezik, azokat nem szennyezheti. A késztermékek tárolása és csomagolása az expediáló körüli helyiségekben történik, a készáru elszállítása az expediáló dokkoló kapuján át történik. Az expediálóból nyílik a szociális blokk és az iroda. A vezető így szemmel tudja tartani az áru és a személyzet mozgását egyaránt, sőt az épület körüli külső forgalmat is. A szociális blokkba a higiéniai zsilipen át lehet bejutni. Innen nyílik az étkező-teakonyha, mely pihenő helyiség is a dolgozók számára. A kültérből belépő dolgozó először a fekete öltöző előterébe jut. A fekete öltözőben leveti utcai ruháját és a fürdőn keresztül lép a fehér öltözőbe, ahol felveszi munkaruháját. Innen a higiéniai zsilipen keresztül jut az üzembe. Az északnyugati oldalhoz kapcsolódik a kazánház, ahol az épület fűtését biztosító kondenzációs kazán és a használati melegvíz előállításához szükséges berendezések, valamint a szellőzőgép kapnak helyet. A gépészeti helyiség melletti fedett színben kerülnek elhelyezésre a folyadékhűtők valamint a szellőzés zsaluziái. Az épület telken belüli elhelyezésekor arra törekedtem, hogy a már meglévő épületek forgalma ne zavarja az üzemet, ezért az épület kerítéssel elválasztva, a telek északkeleti felébe került. Az anyagszállítást végző járművek rakodó területei a délkeleti oldalon lévő burkolt felületen találhatóak. Az épület körül 1,2 m széles járda épül, mely biztosítja valamennyi bejárati ajtó megközelítését. Az alapanyag és késztermék rakodásnál a dokkoló kapuk nyújtanak védelmet, míg a fűszerek, belek, csomagoló anyagok bejáratait előtető védi.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Részletes leírás a Közbeszerzési dokumentumok között található Ajánlattételi dokumentációban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259374800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13310970
Postai cím: Orbánhegyi Út 6.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: batepker@sugolan.hu
Telefon: +36 209443573
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a fizetési ütemezésen és a teljesítési határidőn módosított. A számlák darabszámán nem változtatott, kizárólag azok százalékos mértékén.
I. A felek a szerződés 3.7. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.7. Rész- és végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a VP-3-4.2.1.-15 azonosítószámú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla, maximum a vállalkozói díj 10 %-ról,
- 2. részszámla, minimum a vállalkozói díj 10 %-ról, de maximum a vállalkozói díj 50 %-ról
- 3. részszámla minimum a vállalkozói díj 10 %-ról, de maximum a vállalkozói díj 70 %-ról
- végszámla a vállalkozói díj fennmarad részéről, de minimum a vállalkozói díj 10 %-ról.
II.A felek a szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. augusztus 15. napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a munkaterületen a földmunkák (irtás-, föld-, és sziklamunka) végzése során a tervezettnél nagyobb föld alatti építményt talált, melynek eltávolítása (elbontása) a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mely alapján a számlázási ütemezés lelassult. A számlázás lassulása Vállalkozó számára hátrányos következményekkel járt, mivel az első 20 % -os részszámla elérésére lassabban került volna sor, amely alapján a szerződés fizetési ütemezésének módosítása szükséges.
A földmunkák (vasbeton tartály bontása) elhúzódtak, amely 15 napos időtöbbletet okoz.
A jelen pontban megnevezett körülmény hatásának következményeként a szükséges változtatások a kivitelezési véghatáridőt 15 nappal meghosszabbítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 259374800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 259374800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben