Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6549/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Teljesítés helye:1089 Budapest, Üllői út 86.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPKAR Zrt.;ZERON Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK02968
Postai cím: Üllői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert gazdasági igazgató
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45400000-1
45310000-3
45112700-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
zsaluzás 5140 m2
állványozás 1730 m2
munkagödör kiemelés 880 m3
50 cm vtg. vasbeton lemezalap készítése 312,5 m3
betonacél szerelése 50 t
közműalagút építése 1klt
monolit vasbeton szerkezetek készítése 981,8 m3
falazás 77,8 m2
vakolás belső térben 77,8 m2
vakolás külső térben 80,2 m2
gipszkarton szerkezetek építése 3510 m2
szálcement homlokzatburkolat 1495,5 m2
belső burkolatok készítése 2046,9 m2
homlokzati nyílászárók elhelyezése 128 db
belső nyílászárók elhelyezése 136db
üveg előtető 3 db
diszperziós belső festés 4851 m2
homlokzati hőszigetelés 1615 m2
lapostető hő és vízszigetelése 610 m2
talajnedvesség elleni szigetelés 610 m2
piperetakarítás 2128 m2
aszfaltozás 841 m2
villamos munkálatok:
- elemek leszerelése 800 db, alapszerelés bontása: 8000 m,
- kábelárok 80 m, védőcsövezések: 5110 m, kábeltartó szerkezetek: 550 m,
kábelezések/vezetékezések: 23949 m,
- elosztók: 11 db, fázisjavító: 1 db, szünetmentes ellátás: 1 db,
- villám- és érintésvédelmi kiépítés: 1 rendszer,
- lámpatestek: 581 db, szerelvények: 889 db,
- hő- és füstelvezető: 1 rendszer,
- telefon és számítógépes hálózat: 1 rendszer,
- Behatolásjelző rendszer: 1 rendszer,
- Tűzjelző rendszer: 1 rendszer
- épületautomatikai és szabályozó: 1 rendszer,
gépészeti munkálatok:
- vízellátás-csatornázási rendszer kiépítése alap- és gerincvezetékek szerelésével, csővezetéki
szerelvényekkel, 31 db wc-berendezéssel, 31 db mosdó-berendezéssel, 19 db zuhanyzó
berendezéssel, 7 db falikút-berendezéssel, 4 db mosogató-berendezéssel, 8 db
vizelde-berendezéssel, 4 db tűzcsappal, vízgépészeti központtal: 1 rendszer,
- hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése (fűtőteljesítmény: 300 kW, hűtőteljesítmény: 300
kW) vezetékhálózat és szerelvények és hőközponti kiépítéssel, tartalék távfűtés ellátással
együtt: 1 rendszer,
- légtechnikai rendszer kiépítése légcsatorna és légvezetékek szerelésével, légvezetéki és
légbefúvó/technikai szerelvényekkel, 11000 m3/h teljesítményű légkezelő berendezéssel: 1
rendszer.
kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően:
- építészeti kiviteli tervek: helyszínrajz, kitűzési terv, valamennyi épületszint alaprajza,
tetőfelülnézet, 5 db metszet a szükséges kiegészítő részmetszetekkel, valamennyi homlokzat
terve, asztalos konszignáció, lakatos konszignáció, tűzvédelmi tervek, csomóponti tervek
elkészítése és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki
leírások elkészítése, tervezői művezetés a beruházás megvalósításának teljes ideje alatt heti 5
óra.
- tartószerkezeti tervek elkészítése: alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek,
tartószerkezeti méretezésekkel együtt, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és
fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, tervezői művezetés öt hónapon
keresztül heti 3 óra.
- villamossági tervek: megtervezendő a létesítmény erősáramú (erőátvitel, világítás) és
gyengeáramú (hő- és füstelvezetés, telefon- és számítógépes hálózat, tűzjelző, behatolásjelző,
épületautomatika) rendszerei és villám- és érintésvédelme: valamennyi szint villamos
nyomvonal terve és elrendezési/berendezési terve, fővezetékterv, elosztók tervei,
villámvédelmi tervek, hő- és füstmentesítés tervei, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő
és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, villamos csatlakozás megtervezése,
tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül heti 3 óra.
- gépészeti tervek: fűtési-hűtési rendszer tervei, vízellátás-csatornázás tervei, légtechnikai
tervek: valamennyi épületszint alaprajza és tetőfelülnézet a nyomvonalak és a berendezések
helyeinek megtervezésével, függőleges csőtervek készítése, hőközponti tervek a kapcsolási
tervezéssel együtt, szabályozás megtervezése, gépészeti méretezésekkel együtt, és a
megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások
elkészítése, közműcsatlakozások megtervezése, tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül
heti 3 óra.
- környezetrendezési tervek: átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, lejtésviszonyok és
tereprendezés megtervezése, térburkolt felületek rétegtervezése és mintaszelvényeinek
megtervezése, forgalomtechnikai tervek, csapadékvíz elvezetés tervezése, kertészeti tervek,
tervezői művezetés három hónapon keresztül heti 3 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.5-16-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8818 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ZERON Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 12660593
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12660593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.198.046.828
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45400000-1
45310000-3
45112700-2
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
zsaluzás 5140 m2
állványozás 1730 m2
munkagödör kiemelés 880 m3
50 cm vtg. vasbeton lemezalap készítése 312,5 m3
betonacél szerelése 50 t
közműalagút építése 1klt
monolit vasbeton szerkezetek készítése 981,8 m3
falazás 77,8 m2
vakolás belső térben 77,8 m2
vakolás külső térben 80,2 m2
gipszkarton szerkezetek építése 3510 m2
szálcement homlokzatburkolat 1495,5 m2
belső burkolatok készítése 2046,9 m2
homlokzati nyílászárók elhelyezése 128 db
belső nyílászárók elhelyezése 136db
üveg előtető 3 db
diszperziós belső festés 4851 m2
homlokzati hőszigetelés 1615 m2
lapostető hő és vízszigetelése 610 m2
talajnedvesség elleni szigetelés 610 m2
piperetakarítás 2128 m2
aszfaltozás 841 m2
villamos munkálatok:
- elemek leszerelése 800 db, alapszerelés bontása: 8000 m,
- kábelárok 80 m, védőcsövezések: 5110 m, kábeltartó szerkezetek: 550 m,
kábelezések/vezetékezések: 23949 m,
- elosztók: 11 db, fázisjavító: 1 db, szünetmentes ellátás: 1 db,
- villám- és érintésvédelmi kiépítés: 1 rendszer,
- lámpatestek: 581 db, szerelvények: 889 db,
- hő- és füstelvezető: 1 rendszer,
- telefon és számítógépes hálózat: 1 rendszer,
- Behatolásjelző rendszer: 1 rendszer,
- Tűzjelző rendszer: 1 rendszer
- épületautomatikai és szabályozó: 1 rendszer,
gépészeti munkálatok:
- vízellátás-csatornázási rendszer kiépítése alap- és gerincvezetékek szerelésével, csővezetéki
szerelvényekkel, 31 db wc-berendezéssel, 31 db mosdó-berendezéssel, 19 db zuhanyzó
berendezéssel, 7 db falikút-berendezéssel, 4 db mosogató-berendezéssel, 8 db
vizelde-berendezéssel, 4 db tűzcsappal, vízgépészeti központtal: 1 rendszer,
- hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése (fűtőteljesítmény: 300 kW, hűtőteljesítmény: 300
kW) vezetékhálózat és szerelvények és hőközponti kiépítéssel, tartalék távfűtés ellátással
együtt: 1 rendszer,
- légtechnikai rendszer kiépítése légcsatorna és légvezetékek szerelésével, légvezetéki és
légbefúvó/technikai szerelvényekkel, 11000 m3/h teljesítményű légkezelő berendezéssel: 1
rendszer.
kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően:
- építészeti kiviteli tervek: helyszínrajz, kitűzési terv, valamennyi épületszint alaprajza,
tetőfelülnézet, 5 db metszet a szükséges kiegészítő részmetszetekkel, valamennyi homlokzat
terve, asztalos konszignáció, lakatos konszignáció, tűzvédelmi tervek, csomóponti tervek
elkészítése és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki
leírások elkészítése, tervezői művezetés a beruházás megvalósításának teljes ideje alatt heti 5
óra.
- tartószerkezeti tervek elkészítése: alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek,
tartószerkezeti méretezésekkel együtt, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és
fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, tervezői művezetés öt hónapon
keresztül heti 3 óra.
- villamossági tervek: megtervezendő a létesítmény erősáramú (erőátvitel, világítás) és
gyengeáramú (hő- és füstelvezetés, telefon- és számítógépes hálózat, tűzjelző, behatolásjelző,
épületautomatika) rendszerei és villám- és érintésvédelme: valamennyi szint villamos
nyomvonal terve és elrendezési/berendezési terve, fővezetékterv, elosztók tervei,
villámvédelmi tervek, hő- és füstmentesítés tervei, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő
és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, villamos csatlakozás megtervezése,
tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül heti 3 óra.
- gépészeti tervek: fűtési-hűtési rendszer tervei, vízellátás-csatornázás tervei, légtechnikai
tervek: valamennyi épületszint alaprajza és tetőfelülnézet a nyomvonalak és a berendezések
helyeinek megtervezésével, függőleges csőtervek készítése, hőközponti tervek a kapcsolási
tervezéssel együtt, szabályozás megtervezése, gépészeti méretezésekkel együtt, és a
megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások
elkészítése, közműcsatlakozások megtervezése, tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül
heti 3 óra.
- környezetrendezési tervek: átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, lejtésviszonyok és
tereprendezés megtervezése, térburkolt felületek rétegtervezése és mintaszelvényeinek
megtervezése, forgalomtechnikai tervek, csapadékvíz elvezetés tervezése, kertészeti tervek,
tervezői művezetés három hónapon keresztül heti 3 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.198.046.828
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ZERON Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 12660593
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12660593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás kizárólag a Vállalkozó által elvégzendő feladatok körét érinti. A Farady-kalitka kiépítésével kapcsolatos munkálatokat nem kell elvégeznie, az új közművezeték kiépítéssel kapcsolatos munkákat a mellékletet képező tételes költségvetés szerint el kell végeznie.
Az elmaradó, illetve pótlólag felmerülő munkák ellenértéke azonos, így a vállalkozói díj, valamint a vállalkozói díjhoz kapcsolódó minden egyéb pont (biztosítékok, előleg) változatlan marad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a) A tervezett parkoló alatti meglévő közmű csatornarendszer rendkívül rossz állapota miatt - a kiírástól eltérően - annak teljes cseréje szükséges az út- és parkoló területek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kialakításához.
Az új MRI épület (H épület) udvari egyesített (szennyvíz- és csapadékvíz) csatornahálózat meglévő betonaknáinak cseréje szükséges a függőleges repedések megjelenése miatt, melyek statikailag és talajszennyezési szempontból is indokoltak. (szennyvíz kiszivárgása a környező talajba)
A hálózat teljes hosszában rossz állapotú, mely kismértékű terhelésre vagy mozgásra törik, reped, ezért megtartásuk nem javasolt, tekintettel az új területrendezési kialakítás (parkoló, növények) miatt is.
A tervezett parkoló csapadékvíznyelő aknáinak új helyen történő elhelyezése miatt a gerincvezetékről új leállások kiépítése szükséges, melyek a régi vezeték rossz állapota miatt nem lennének elkészíthetők.
Fentiek alapján és nem utolsó sorban az új H épület állagmegóvása érdekében az egész hálózat új aknákkal és KG-PVC vezetékekkel történő kiépítése biztosítja a rendeltetésszerű és biztonságos használatot.
Megrendelő az új közműcsatorna kiépítést, mint pótmunkát megrendeli a Vállalkozótól. A módosítás jogszabályi indoka: Kbt. 141. § (2) b) pont
b) A műszaki leírásban szereplő Farady-kalitkát Vállalkozónak nem szükséges kiépítenie, mivel annak kiépítéséről és szállításáról az MR készülék eszközbeszerzését elnyerő cég gondoskodik. Felek előbbi tételt a vállalkozói díjból, mint elmaradó munkát levonják.
A módosítás jogszabályi indoka: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
Előbbi körülmények csak a kivitelezés megkezdése után derültek ki szerződő felek részére.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1.198.046.828 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1.198.046.828 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben