Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6700/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3525 Miskolc, Városház tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rudas és Karig Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Angyalné Dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46348816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GISPÁN Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000208712019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: 1. feladat Modern Városok Program keretében a „SMART CITY” „Térinformatikai szoftver fejlesztése 2017” A Polgármesteri Hivatal által évek óta használt térinformatikai rendszernek az alábbiakban részletezett feladatok szerinti továbbfejlesztése képezi a kiírási feladatot. Néhány esetben a feladatok részét képezik az alábbiakban részletezett alrendszerekhez tartozó térinformatikai és szöveges adatbázisok térinformatikai célú strukturális korszerűsítése, átalakítása és feltöltése, az alrendszerekkel kapcsolatos új igények felmérése, tervezése, majd bevezetése, sikeres használatát elősegítő tanácsadások, oktatások is. Elvégzendő feladatok: Útnyilvántartási alrendszer továbbfejlesztése, Zöldterület-kataszter alrendszer továbbfejlesztése,Önkormányzati térinformatikai tematikák, körzetek karbantartása,ORACLE adatbázis migráció 2. feladat: „Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal által jelenleg használt térinformatikai rendszer továbbfejlesztése” Elvégzendő feladatok: Városrendezési alrendszer továbbfejlesztése, ESRI alapú térinformatikai kliens és web alapú választás létrehozása, Népesség nyilvántartási adatok térinformatikai integrációja, Alaptérképi rétegek karbantartása,Google és ESRI térinformatikai integráció, Térinformatika rendszer mobil eszközökön A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43100000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GISPÁN térinformatikai rendszer továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. feladat Modern Városok Program keretében a „SMART CITY” „Térinformatikai szoftver fejlesztése 2017” A Polgármesteri Hivatal által évek óta használt térinformatikai rendszernek az alábbiakban részletezett feladatok szerinti továbbfejlesztése képezi a kiírási feladatot. Néhány esetben a feladatok részét képezik az alábbiakban részletezett alrendszerekhez tartozó térinformatikai és szöveges adatbázisok térinformatikai célú strukturális korszerűsítése, átalakítása és feltöltése, az alrendszerekkel kapcsolatos új igények felmérése, tervezése, majd bevezetése, sikeres használatát elősegítő tanácsadások, oktatások is. Elvégzendő feladatok: Útnyilvántartási alrendszer továbbfejlesztése, Zöldterület-kataszter alrendszer továbbfejlesztése,Önkormányzati térinformatikai tematikák, körzetek karbantartása,ORACLE adatbázis migráció 2. feladat: „Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal által jelenleg használt térinformatikai rendszer továbbfejlesztése” A Polgármesteri Hivatal által évek óta használt térinformatikai rendszernek az alábbiakban részletezett feladatok szerinti továbbfejlesztése képezi a kiírási feladatot. Néhány esetben a feladatok részét képezik az alábbiakban részletezett alrendszerekhez tartozó térinformatikai és szöveges adatbázisok térinformatikai célú strukturális korszerűsítése, átalakítása és feltöltése, az alrendszerek ismételt bevezetése, sikeres használatát elősegítő tanácsadások, oktatások is. Elvégzendő feladatok: Városrendezési alrendszer továbbfejlesztése, ESRI alapú térinformatikai kliens és web alapú választás létrehozása, Népesség nyilvántartási adatok térinformatikai integrációja, Alaptérképi rétegek karbantartása,Google és ESRI térinformatikai integráció, Térinformatika rendszer mobil eszközökön A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rudas és Karig Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalonka Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: karig.gabor@rudaskarig.hu
Telefon: +36 209427958
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10731376241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43100000
A szerződés/rész végleges összértéke: 43100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
a Kbt. szerinti jogalapot, amely megalapozza a Kbt. 137. § (2) bekezdés alkalmazhatóságát: A GISPÁN Integrált Térinformatikai Rendszert, annak minden alrendszerét, így a GISPÁN Útnyilvántartási alrendszert, a GISPÁN Zöldterület-kataszter alrendszert, a GISPÁN Térinformatikai rendszert, a GISPÁN Városrendezési alrendszert, a GISPÁN Partner nyilvántartás alrendszert, a GISPÁN web alapú Térinformatikai Publikációs Rendszert kizárólag a Rudas & Karig Kft. fejleszti, a fejlesztéshez szükséges jogosítványokat más cégnek nem adta és a jövőben sem fogja átadni. A GISPÁN forráskódok – melyet a szellemi alkotások törvényi oltalma véd (1999. évi LXXVI. tv. 1.§ (2) c) - a Rudas & Karig Kft. kizárólagos tulajdonát képzik.
A GISPÁN Útnyilvántartási alrendszer, a GISPÁN Zöldterület-kataszter alrendszer, a GISPÁN Térinformatikai rendszer, a GISPÁN Városrendezési alrendszer, a GISPÁN Partner nyilvántartás alrendszer, a GISPÁN web alapú Térinformatikai Publikációs Rendszer adatbázis felépítése, szerkezete– melyet a szellemi alkotások törvényi oltalma véd (1999. évi LXXVI. tv. 1.§ (2) p) – szintén a Rudas & Karig Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A Rudas & Karig Kft. az adatbázisok közvetlen (nem a GISPÁN alkalmazáson keresztüli) eléréséhez szükséges jogosítványokat és információkat más cégnek nem adta és a jövőben sem fogja átadni.
Miskolc MJV Önkormányzata és intézményei a GISPÁN Integrált Térinformatikai Rendszer és alrendszerei felhasználói jogát szerezték meg. A felhasználási jog alapján nem rendelkezik a forráskódokkal, és az adatbázis szerkezet leírásával, a GISPÁN adatbázis közvetlen hozzáférhetőségére vonatkozó engedéllyel.
A meghatározott feladatok teljesítése az alrendszerek forráskódjának felhasználásával, a GISPÁN adatbázis-szerkezetek ismeretével valósítható meg.
Fentiek és a vonatkozó szerzői jogi törvény alapján GISPÁN Útnyilvántartási alrendszer, a GISPÁN Zöldterület-kataszter alrendszer, a GISPÁN Térinformatikai rendszer, a GISPÁN Városrendezési alrendszer, a GISPÁN Partner nyilvántartás alrendszer, a GISPÁN web alapú Térinformatikai Publikációs Rendszer átdolgozásának, továbbfejlesztésének kizárólagos joga a szerzőt, jelen esetben a Rudas & Karig Kft.-t illeti meg, jogszerűen elvégezni ezt kizárólag a Rudas & Karig Kft. képes.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges