Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/108
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.06.
Iktatószám:10032/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Palcsu László
Telefon: +36 52534043
E-mail: palcsu.laszlo@atomki.mta.hu
Fax: +36 52534042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különböző laboreszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000377362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különböző laboreszközök beszerzése szállítási keretszerződések keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 07534 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 084 - 198956
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
a Kbt. 148. § alapján.
Az V. részajánlat II.2.4) pontjának folytatásaként:
– N,N-Dimetildodecilamin N-oxid oldat
– N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilkarbodiimid hidroklorid
– N-Hidroxiszukcinimid
– 4-(N-Maleimidometil)ciklohexán-1-karboxilsva 3-szulfo-N-hidroxiszukcinimid észter nátrium só
– kétkomponensű rugalmas tömítőanyag
– citokróm C
– 1,10-Fenantrolin (orto-fenantrolin) 1-hidrát
– kazeinsav hidrolizátum
– pH elektród
– oldott oxigén érzékelő
– pH-elektród, műanyag ház, géltöltésű
– pipettaállvány
– szűrőbetét
– IDS-szabványú vezetőképességi cella
– folyékony gépi mosogatószer
– mosogatógép só
– savas folyékony koncentrátum
– extrakciós hüvely
– Soxhlet extraktor
– gömblombik
– bemérőedény
– menetes üveg
– üveg szűrőegység
– műanyag falú gázmintavevő tasak
– szilikon gumicső
– kvarcgyapot
– üvegcső
– mérőlombik A jelű
– üveggyöngy
– küvetta
– szívópalackok
– gumidugók szívópalackhoz
– szűrőegység vákuumszűréshez
– aerométer
– vízcsapda
– liebig hűtő
– laboratóriumi üveg
– folyadéktároló
– szűrőlapok
– membránszűrő
– folyadéküveg
– Duran-üveg anyagú cső
– kvarccső
– kémcső
– gáz mintavevő
– menetes üvegcső
– teflonszelep
– gömbcsiszolat dugó és hüvely. [Összesen 664 tétel.]
A fenti projekten túl jelen keretszerződésből kerülnek megrendelésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges alábbi vegyszerek és laboratóriumi eszközök:
– 250 ml 2-propanol
– 250 ml aceton
– 1 liter acetonitril
– 100 ml acetonitril, 99,8%
– 5 liter acetonitril, 99,9%
– 100 db csap szeparációs oszlophoz
– 250 ml dietil-éter
– 100 ml dimetilformamid
– 400 db Eppendorf-cső
– 250 ml etanol
– 250 ml etil-acetát
– 500 db különböző méretű főzőpohár (ötféle méret)
– 1000 db gumidugó
– 100 g ioncserélő gyanta
– 2.5 liter izo-oktán
– 25 g jód
– 1 kg kálium-tiocianát
– 1 liter kénsav
– 2.5 liter kloroform
– 10 db kromatográfiás csatlakozó, műanyag
– 5 db küvetta
– 100 g kvarc gyapot
– 400 db lezáró kupak
– 1 liter metanol
– 1 liter metil-izobutil-keton
– 1000 db különböző méretű mikroküvetta (kétféle)
– 250 db mikroszkóp tárgylemez
– 3625 db különböző méretű mintatartó üveg (négyféle)
– 1 liter N-hexán
– 6 m PEEK (poliéter-éterketon) cső
– 580 db különböző méretű petricsésze (kétféle)
– 1 liter petroléter III.
– 3 db pH papír
– 1 szett pipetta szett
– 1 db digitális pipetta
– 5170 db különböző pipettahegy (hatféle)
– 250 ml piridin
– 100 g poli(vinilalkohol)
– 15 liter sósav (kétféle)
– 1 szett szűrő
– 30 m tefloncső (kétféle)
– 1 liter tetrahidrofurán
– 1 liter toluol
– 500 g vas(III)ammónium-szulfát-12-hidrát
– 1800 db védőkesztyű (háromféle)
– 2 db vékonyréteg kromatográfiás lap
– 1 liter xilol. [Összesen 66 tétel.]
A szállítandó termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) tartalmazza.
A III.2.2) pont folytatásaként:
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek a gyártó által vállalt jótállást kell biztosítani mindegyik szállítandó termék esetében, melyek esetében a jótállás értelmezhető, a fentieken túl az ajánlatkérő csak olyan termék szállítását fogadja el, melynél a szavatossági idő 2/3-a a szállításkor még rendelkezésre áll.
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
Helyesen:
a Kbt. 148. § alapján.
Az V. részajánlat II.2.4) pontjának folytatásaként:
– N,N-Dimetildodecilamin N-oxid oldat
– N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilkarbodiimid hidroklorid
– N-Hidroxiszukcinimid
– 4-(N-Maleimidometil)ciklohexán-1-karboxilsva 3-szulfo-N-hidroxiszukcinimid észter nátrium só
– kétkomponensű rugalmas tömítőanyag
– citokróm C
– 1,10-Fenantrolin (orto-fenantrolin) 1-hidrát
– kazeinsav hidrolizátum
– pH elektród
– oldott oxigén érzékelő
– pH-elektród, műanyag ház, géltöltésű
– pipettaállvány
– szűrőbetét
– IDS-szabványú vezetőképességi cella
– folyékony gépi mosogatószer
– mosogatógép só
– savas folyékony koncentrátum
– extrakciós hüvely
– Soxhlet extraktor
– gömblombik
– bemérőedény
– menetes üveg
– üveg szűrőegység
– műanyag falú gázmintavevő tasak
– szilikon gumicső
– kvarcgyapot
– üvegcső
– mérőlombik A jelű
– üveggyöngy
– küvetta
– szívópalackok
– gumidugók szívópalackhoz
– szűrőegység vákuumszűréshez
– aerométer
– vízcsapda
– liebig hűtő
– laboratóriumi üveg
– folyadéktároló
– szűrőlapok
– membránszűrő
– folyadéküveg
– Durham-cső
– kvarccső
– kémcső
– gáz mintavevő
– menetes üvegcső
– teflonszelep
– gömbcsiszolat dugó és hüvely. [Összesen 664 tétel.]
A fenti projekten túl jelen keretszerződésből kerülnek megrendelésre a GINOP-2.2.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges alábbi vegyszerek és laboratóriumi eszközök:
– 250 ml 2-propanol
– 250 ml aceton
– 1 liter acetonitril
– 100 ml acetonitril, 99,8%
– 5 liter acetonitril, 99,9%
– 100 db csap szeparációs oszlophoz
– 250 ml dietil-éter
– 100 ml dimetilformamid
– 400 db Eppendorf-cső
– 250 ml etanol
– 250 ml etil-acetát
– 500 db különböző méretű főzőpohár (ötféle méret)
– 1000 db gumidugó
– 100 g ioncserélő gyanta
– 2.5 liter izo-oktán
– 25 g jód
– 1 kg kálium-tiocianát
– 1 liter kénsav
– 2.5 liter kloroform
– 10 db kromatográfiás csatlakozó, műanyag
– 5 db küvetta
– 100 g kvarc gyapot
– 400 db lezáró kupak
– 1 liter metanol
– 1 liter metil-izobutil-keton
– 1000 db különböző méretű mikroküvetta (kétféle)
– 250 db mikroszkóp tárgylemez
– 3625 db különböző méretű mintatartó üveg (négyféle)
– 1 liter N-hexán
– 6 m PEEK (poliéter-éterketon) cső
– 580 db különböző méretű petricsésze (kétféle)
– 1 liter petroléter III.
– 3 db pH papír
– 1 szett pipetta szett
– 1 db digitális pipetta
– 5170 db különböző pipettahegy (hatféle)
– 250 ml piridin
– 100 g poli(vinilalkohol)
– 15 liter sósav (kétféle)
– 1 szett szűrő
– 30 m tefloncső (kétféle)
– 1 liter tetrahidrofurán
– 1 liter toluol
– 500 g vas(III)ammónium-szulfát-12-hidrát
– 1800 db védőkesztyű (háromféle)
– 2 db vékonyréteg kromatográfiás lap
– 1 liter xilol. [Összesen 66 tétel.]
A szállítandó termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) tartalmazza.
A III.2.2) pont folytatásaként:
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek a gyártó által vállalt jótállást kell biztosítani mindegyik szállítandó termék esetében, melyek esetében a jótállás értelmezhető, a fentieken túl az ajánlatkérő csak olyan termék szállítását fogadja el, melynél a szavatossági idő 2/3-a a szállításkor még rendelkezésre áll.
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A fentieken túl módosításra került az Ajánlati dokumentáció I/5.1. és I/9.1. pontja, az V. részre vonatkozó próbavásárlási árlista és terméklista, továbbá módosításra került sor az Ajánlati dokumentáció IV. fejezetét képező műszaki leírásban is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ