Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.06.
Iktatószám:10111/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hrsz.: 01460, 01473, 01490/1., 01480/26, 01072/48, , 01073/10,01708, 01709, 01672, 01637, 01620, 01600, 01580, 0898, 0920, 0951/6, 0950/43, 0902/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:POL-INERT KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Márta Ágnes
Telefon: +36 96500237
E-mail: nemeth.marta@gyor-ph.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr csatornák meder és partrendezése
Hivatkozási szám: EKR000274832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú a „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázat keretében „Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése”
Műszaki-szakmai tartalom
1. Hegyaljai csatorna rekonstrukció
Nádkaszálás vízszintes felületen – 9.600 m2
Gazkaszálás rézsű felületen – 6.400 m2
Bozót- és cserjeírtás – tövek átmérője 4,1 – 10,0 cm, 6.400 m2
Min. fakitermelés ált. 21-40 cm átm. között, tuskókiszedéssel 16 db
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 1.600 m3
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 600 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 1.000 m3
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 9.600 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 9.600 m2
Felvonulási utak helyreállítása 1.200 fm hosszban – 240 m3
2. Vasútmenti csatorna rekonstrukció
Nádkaszálás vízszintes felületen – 14.800 m2
Gazkaszálás rézsű felületen - 7.400 m2
Bozót- és cserjeírtás – tövek átmérője 4,1 – 10,0 cm, 4.800 m2
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 2.100 m3
Meglévő átereszek kézi iszapolása – 60 m3
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 860 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 1.300 m3
Betonszerkezetek javítása – 2 m3
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 7.400 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 7.400 m2
3. Gyirmót-Berettyó vízfolyás rekonstrukciója
Nádkaszálás vízszintes felületen – 36.800 m2
Gazkaszálás rézsű felületen – 13.800 m2
Bozót- és cserjeírtás – tövek átmérője 4,1 – 10,0 cm, 6.000 m2
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 13.536 m3
Meglévő átereszek kézi iszapolása – 80 m3
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 850 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 2.766 m3
Betonszerkezetek javítása – 6 m3
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 18.400 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 18.400 m2
Zsámbékosi főcsatorna rekonstrukciója (Osztáloki árok és Zsámbékosi VII. csatorna rekonstrukciójával)
Nádkaszálás vízszintes felületen – 16.000 m2
Gazkaszálás rézsű felületen – 21.400 m2
Min. fakitermelés ált. 21-40 cm átm. között, tuskókiszedéssel 20 db
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 4.010 m3
Burkolt árokszakaszok javítása, bontással, új burkolat építésével 140 m2
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 1.698 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 2.312 m3
Átereszek építése (átm. 1,00 m) – 2 db
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 13.838 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 13.840 m2
A pályázati kiíráshoz részletes kiviteli terveket biztosítunk, mely alapján a megvalósítandó szerkezetek pontosan meghatározhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48467260 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr csatornák meder és partrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Hrsz.: 01460, 01473, 01490/1., 01480/26, 01072/48, , 01073/10,01708, 01709, 01672, 01637, 01620, 01600, 01580, 0898, 0920, 0951/6, 0950/43, 0902/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Hegyaljai csatorna rekonstrukció
Nádkaszálás vízszintes felületen – 9.600 m2
Gazkaszálás rézsű felületen – 6.400 m2
Bozót- és cserjeírtás – tövek átmérője 4,1 – 10,0 cm, 6.400 m2
Min. fakitermelés ált. 21-40 cm átm. között, tuskókiszedéssel 16 db
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 1.600 m3
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 600 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 1.000 m3
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 9.600 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 9.600 m2
Felvonulási utak helyreállítása 1.200 fm hosszban – 240 m3
2. Vasútmenti csatorna rekonstrukció
Nádkaszálás vízszintes felületen – 14.800 m2
Gazkaszálás rézsű felületen - 7.400 m2
Bozót- és cserjeírtás – tövek átmérője 4,1 – 10,0 cm, 4.800 m2
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 2.100 m3
Meglévő átereszek kézi iszapolása – 60 m3
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 860 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 1.300 m3
Betonszerkezetek javítása – 2 m3
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 7.400 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 7.400 m2
3. Gyirmót-Berettyó vízfolyás rekonstrukciója
Nádkaszálás vízszintes felületen – 36.800 m2
Gazkaszálás rézsű felületen – 13.800 m2
Bozót- és cserjeírtás – tövek átmérője 4,1 – 10,0 cm, 6.000 m2
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 13.536 m3
Meglévő átereszek kézi iszapolása – 80 m3
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 850 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 2.766 m3
Betonszerkezetek javítása – 6 m3
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 18.400 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 18.400 m2
4. Zsámbékosi főcsatorna rekonstrukciója (Osztáloki árok és Zsámbékosi VII. csatorna rekonstrukciójával)
Nádkaszálás vízszintes felületen – 16.000 m2
Gazkaszálás rézsű felületen – 21.400 m2
Min. fakitermelés ált. 21-40 cm átm. között, tuskókiszedéssel 20 db
Meglévő nyílt árok kotrása, rézsűképzéssel – 4.010 m3
Burkolt árokszakaszok javítása, bontással, új burkolat építésével 140 m2
Földszállítás tgk.val 2 km szállítási távolságon belül 1.698 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között – 2.312 m3
Átereszek építése (átm. 1,00 m) – 2 db
Vízszintes felületek rendezése átl. 20 cm vtg-ban – 13.838 m2
Vízszintes felületek füvesítése – 13.840 m2
A pályázati kiíráshoz részletes kiviteli terveket biztosítunk, mely alapján a megvalósítandó szerkezetek pontosan meghatározhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. 1 fő hátrányos helyzetű helyi lakos foglalkoztatásának vállalása (munkanapban kifejezve, az ajánlati elem minimum értéke 10 munkanap, legkedvezőbb szintje 20 munkanap) 15
2 3. M.2. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003
II.2.9) További információ:
AK a Kbt. 132.§ alapján előírja és a szerződés részévé teszi, hogy a kivitelezési munkák során (a szerződés teljes időtartama alatt) 1 fő hátrányos helyzetű helyi lakos munkavállaló minimum 10 munkanapra történő foglalkoztatása kötelező. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletezésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győr csatornák meder és partrendezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: POL-INERT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83179963
Postai cím: HOLLÓMAJOR 24.
Város: TÉNYŐ
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9111
Ország: Magyarország
E-mail: info@gyorkavics.hu
Telefon: +36 305142152
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683926208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48573439
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48467260
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építési szakterület MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok ellátása a teljes projekt vonatkozásában
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: POL-INERT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83179963
Postai cím: HOLLÓMAJOR 24.
Város: TÉNYŐ
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683926208

Hivatalos név: INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897153
Postai cím: Zrínyi M. Utca 95
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14213834220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges