Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10136/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:HU313;HU313;HU313;HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;BTL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szlmk.hu/new5/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle orvostechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000994642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle orvostechnikai eszközök szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben.
A részletes feladatleírást és feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 352361800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ultrahang diagnosztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
További tárgyak:33124120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle ultrahang diagnosztikai eszközök szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben.
Ezen belül beszerzésre kerül:
- 1 db Ultrahang diagnosztikai készülék (általános radiológia)
- 1 db Ultrahang diagnosztikai készülék (általánoskardiológia)
- 1 db Ultrahang diagnosztikai készülék – Általános Perifériás neurológiai és vaszkuláris vizsgálatokra
- 1 db UH készülék célzott mintavételhez
- 1 db Urológiai UH diagnosztikai készülék
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletek szerint. Ajánlattevő feladata továbbá a Kórházban működő Siemens PACS rendszerhez történő DICOM gépenkénti illesztés is, de ennek az Ajánlattevőt a PACS rendszer Szolgáltatója felé terhelő költsége nincs, tekintettel az Ajánlatkérőnek a PACS rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésére. Így a vételár kizárólag, az ezen felüli, - adott esetben Ajánlattevő saját érdekkörében - felmerülő költségét kell tartalmazza.
További részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Ultrahang diagnosztikai készülék (Ált. Kardiológiai) - Jelfeldolgozó csatornák száma (min. 7millió, max. 12millió db, előny a több) 2
2 2.2.Ultrahang diagnosztikai készülék (Ált. Kardiológiai) - Maximális képfrekvencia B módban (min. 1600 kép/sec, max. 2900 kép/sec, előny a több) 8
3 2.3. UH készülék célzott mintavételhez - Jelfeldolgozó csatornák száma (min. 7millió, max. 12millió db, előny a több) 2
4 2.4. UH készülék célzott mintavételhez - kompatibilis-e a meglévő Mindray gyártmányú D8-4U, SC8-2U és V11-3HU vizsgálófejekkel (Igen/Nem, előny ha igen) 8
5 2.5. UH készülék célzott mintavételhez - Smart Planes vagy azzal egyenértékű szoftver megléte (Igen/Nem, előny a megléte) 5
6 2.6. Urológiai UH diagnosztikai készülék - kompatibilis-e a meglévő Mindray gyártmányú SC5-1E, CB10-4E, L12-3E típusú vizsgálófejekkel (Igen/Nem, előny ha igen) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Módszer: fordított arányosítás.
Szakmai szempontok értékelési módszere: 2.1.-2.3. szempont- egyenes arányosítás, 2.4.-2.6.-Abszolút értékelési módszer: pontozás . Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: különféle műtéti eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33160000-9
További tárgyak:33162000-3
33167000-8
33168000-5
33170000-2
33171100-0
33171110-3
33171200-1
33172100-7
33172200-8
33182100-0
33192230-3
33194100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle műtéti eszközök szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben.
Ezen belül beszerzésre kerül:
1 db Altató munkaállomás
1 db Sebészeti képerősítő - C íves berendezés
1 db Defibrillátor
2 db Infúziós pumpa - fecskendős
1 db Mennyezeti tandem statív
2 db Műtőasztal fix lapos, mobil
1 db Műtőlámpa
1 db Urológiai TUR torony + Flexibilis cisztoszkóp
1 db Kézi eszközök az urológiai TUR toronyhoz
1 db Videolaringoszkóp szett
11 db Volumetrikus infúziós pumpa
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére.
További részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Altató munkaállomás - Független levegő és O2 adagolási lehetőség (Igen/Nem, előny, ha igen) 2
2 2.2. Altató munkaállomás - Független, biztonsági frissgáz-adagoló rendszer (O2 és sűrített levegő) (Igen/Nem, előny, ha igen) 8
3 2.3.Sebészeti képerősítő C-íves berendezés-Anatómia v. objektum detektálás, és paraméterek automatikus beállítása a legjobb képminőséghez, ha a vizsgált régió nincs centrálva(Igen/Nem, előny, ha igen) 2
4 2.4.Sebészeti képerősítő C-íves berendezés - Pixel méret (max.200 mikron, min. 100 mikron, előny a kisebb) 6
5 2.5.Infúziós pumpa, fecskendős - Kijelző mérete (min.15 cm2 max. 50cm2, előny a nagyobb) 5
6 2.6. Műtőlámpa - Érintőképernyős (nem fóliatasztatúrás és/vagy nyomógombos) vezérlő panel mind a fő, mind a szatelit lámpa esetében (Igen/Nem, előny a megléte) 2
7 2.7. Urológiai TUR torony +HD Flexibilis Videocystoscope - Kameravezérlő és Fényforrás / Érintőképernyős kivitel (Igen/Nem, előny a megléte) 2
8 2.8. Volumetrikus infúziós pumpa - Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható (Igen/Nem, előny a megléte) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ért. módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Ért. módszere: fordított arányosítás.
Szakmai szempontok ért. módszere: 2.1.-2.3.,2.6-2.8 abszolút ért.- pontozás, 2.4.fordított arányosítás, 2.5.-egyenes arányosítás. Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: különféle rehabilitációs eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141710-0
További tárgyak:33141720-3
33154000-4
33155000-1
33192150-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle rehabilitációs eszközök szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben.
Ezen belül beszerzésre kerül:
4 db Fizikoterápiás kezelőágy
1 db Gyógytornász munkaállomás (Redcord)
1 db Járóbot, egytámpontú
2 db Kerékpár ergométer
2 db Kombinált terápiás egység (elektro + UH)
1 db Lézer terápiás készülék
2 db Masszázságy
8 db Rollátor, guruló járókeret
2 db Gurolós járókeret, állítható hónaljtámasszal
Tornatermi felszerelések:
5 db Soft Ball
5 db Stability trainer
5 db Tornaszőnyeg
1 db Alsó végtagmozgató berendezés
3 db Egyensúlyozó korong (Balance)
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére.
További részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Kombinált terápiás egység (elektro + UH) - Folyamatos és pulzáló ultrahang, legalább 5-féle impulzus üzemmód (min.5 max.10 féle impulzus, előny a több) 10
2 2.2. Lézer terápiás készülék - Kombinált lézerterápia fejcsoport (min. 25 cm2 és a teljesítmény min. 1300 mW, Igen/Nem, Előny ezen paraméterekkel rendelkező fejcsoport megléte) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ért. módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Ért. módszere: fordított arányosítás.
Szakmai szempontok ért. módszere: 2.1. egyenes arányosítás, 2.2 abszolút ért.- pontozás. Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Bronhoscópos eszköz beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124100-6
További tárgyak:33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében Bronhoscópos eszköz szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben.
Ezen belül beszerzésre kerül 1 db EBUS (azaz Endobronchial Ultrasound, magyarul Ultrahangvezérelt broncho-endoszkópiás) rendszer.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére.
További részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A központi vezérlőegység rendelkezik egy, a csatlakoztatott endoszkópos eszközök processzorba való rögzítésére szolgáló karral (Igen/Nem, előny a megléte) 10
2 2.2. A központi vezérlőegység színes érintőképernyővel rendelkezik (Igen/Nem, előny a megléte) 10
3 2.3. A fényszűrő funkció optikai és digitális szűréssel is megvalósítható (Igen/Nem, előny a megléte) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ért. módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Ért. módszere: fordított arányosítás.
Szakmai szempontok ért. módszere: 2.1.-2.3. abszolút ért.- pontozás. Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000280
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ultrahang diagnosztikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35205267
Postai cím: Illyés Gyula Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: tender@fibremedical.hu
Telefon: +36 305855877
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 170002224
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118927000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítás, üzembehelyezés, betanítás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: különféle műtéti eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 157500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 162600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: különféle rehabilitációs eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BTL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73149347
Postai cím: Mogyoród Útja 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: btl@btlnet.hu
Telefon: +36 14101345
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14101345
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17289443
Postai cím: Utca 17.
Város: Teleki
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
E-mail: info.smithmann@t-online.hu
Telefon: +36 309542592
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14065500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13999800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Bronhoscópos eszköz beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56835000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai közbeszerzési részenként:
1.közbeszerzési részben: (2 db ajánlat)
1. ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1045 Budapest Berlini Utca 47-49.
adószáma: 10361863-2-41.
2. FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1152 Budapest Illyés Gyula Utca 2-4.
adószáma: 25873078-2-42
2. közbeszerzési részben ( 1db ajánlat)
1. Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1142 Budapest Szatmár Utca 46/A
adószáma: 11909879-2-42
3. közbeszerzési részben (2 db ajánlat)
1. Mediversum Kft
Székhelye: 1126 Budapest Márvány Utca 42.
adószáma:14199718-2-43.
2. BTL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1151 Budapest Mogyoród Útja 42
adószáma: 11678595-2-42
Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1183 Teleki Utca 17. – közös ajánlattevők
adószáma: 24944162-2-43
4. közbeszerzési részben: (2 db ajánlat)
1. Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1142 Budapest Szatmár Utca 46/A
adószáma: 11909879-2-42
2. Anamed Kft.
Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg Utca 29.
adószáma: 10737956-2-42.VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)