Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:1014/2019
CPV Kód:45212354-2
Ajánlatkérő:Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18., 462. hrsz.; Bocskai István út 520/3. hrsz.;4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18., 462. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21164
Postai cím: Szabadság tér 1
Város: Zsáka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 54442024
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax: +36 54442024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): zsaka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): zsaka.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A zsákai Rhédey Kastély felújítása és Történelmi Élménypark létrehozása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212354-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Történelmi Élménypark létrehozása:
Huszár kézműves foglalkoztató pavilon kialakítása a 462 hrsz-ú ingatlanon:
Új épület építése 213,60m2 nettó alapterülettel, főként fa vázszerkezettel, nyitott kivitelben. A vizesblokk részen falazott szerkezetű kialakítással. Főbb helyiségek: kézműves foglalkoztató, Kerékpár és eszköz tároló, WC-blokk
Lovaspálya és lelátó kialakítása az 520/3 hrsz-ú ingatlanon:
A lovaspálya egy 100×40 befoglaló méretű területen kialakított ovális, karámmal körülvett pálya, homok padozattal E6 tervlap szerint.
A lelátó egy vasbeton lépcsős szerkezet fa ülőpadokkal, napvitorla lefedéssel 46,80×4,70m területen E5 tervlap szerint.
Parkoló és a parkolóhoz vezető út építése a meglévő aszfalt burkolatú területen a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A parkoló a 462 hrsz-ú ingatlan északi részén meglévő aszfaltozott területen kerül kialakításra. A parkoló alépítményét a meglévő aszfalt pálya képezi, melyre új 6cm vtg. térkő burkolat készül. A parkoló utcáról való megközelítéséhez új megközelítő út készül ~ 52,5m hosszon 5,50m szélességgel. A Bessenyei Gy. utca felől új motoros mozgatású tolókapu kerül kialakításra.
Kert építési munka a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A kastély elő és oldalkertjében meglévő díszkert felújítása tervezett, a meglévő növényzet gondozásával, új növények telepítésével.
Kerítés építési munka a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A parkoló utcáról való megközelítéséhez új megközelítő út készül ~ 52,5m hosszon 5,50m szélességgel. A Bessenyei Gy. utca felől új motoros mozgatású tolókapu kerül kialakításra.
Kerékpár tároló építés a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A cselédház mögötti területen új zárható kivitelú, fa szerkezetű kerékpár tároló építmény készül 2,65×56,45m befoglaló mérettel E4 tervlap szerint.
Parkolóhoz vezető járda építés a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A kastély és a kézműves foglalkozó között tervezett térburkolat illetve az aszfaltos területen tervezett parkoló összekötéséhez készülő térkő burkolatú járda 78 m2 felülettel.
2. A zsákai Rhédey Kastély felújítása:
A kastély homlokzat felújítási munkái:
Homlokzati vakolat felújítása, vakolat részleges leverésével, fugakaparással, újra vakolással. Kastély északi részén stukkók cseréje. Épület körül kavics szellőző építése szegélykővel.
Kastély belső felújítási munkák:
Meglévő vizesblokk elbontása, új vizesblokk kialakítása szerelvényezve (férfi, nő). Utólagos falszigetelés készítése injektálásos technológiával az épület északi falszakaszán. Stukkók elhelyezése, termek festése. Meglévő gázkazánok cseréje új, korszerű energiatakarékos kazánokra. Elektromos szerelés interaktív eszközök és kamerarendszer részére.
Kastély pince felújítás:
Bor kiállítás részére kisméretű téglából polcozat készítése. Vizesblokk kialakítása bejárat mellett (férfi, női). Pinceszint komplett villanyszerelési munkái. Bútorzat elhelyezése.
Cselédház - „Mesterségek háza” homlokzat felújítási munkái:
Utólagos falszigetelés injektált technológiával. Meglévő tetőszerkezet javítása. Homlokzati díszek felújítása, festése, pótlása. Nyílászárók cseréje, eredetivel megegyező korhű kivitelben, fából. Homlokzati vakolat felújítása vakolat részleges leverésével, újravakolással, festéssel. Épület körül kavics szellőző építése szegélykővel.
Cselédház belső felújítási munkái:
Mesterségek házában átalakítási munkák kompletten. Fűtés szerelés elektromos üzemű fűtőberendezés elhelyezésével. 21,6 kW-os napelemes rendszer telepítése az épület nyugati tetőfelületén, mérőhely átépítésével. Villanyszerelés épületen belül kompletten, szerelvényekkel.
Cselédház pince felújítási munkái:
Foglalkoztató terem kialakítása válaszfalak bontásával. Pincefalak tömbinjektálásos szigetelése. Padlóburkolás, falak és mennyezet festése.
Kastély udvaron tervezett felújítási, fejlesztési munkák:
Díszvilágítás készítése korhű kandeláberek elhelyezésével. Játszótér kialakítása a Mesterségek háza mögötti területen: játszóvár, torony, hinta, bástya, stb.
Díszburkolat és parkolók kialakítása a 462 hrsz-ú ingatlanon belül. Kastély előkertben öntözőrendszer telepítése. Utcai kerítés felújítása a főbejárat áthelyezésével, új útcsatlakozás kialakításával, a kerítés lábazat megtartásával, új pillérek és kerítésbetétek építésével. Nagykapuk kialakítása motoros mozgatással.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 152930577 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Történelmi Élménypark létrehozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212350-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18., 462. hrsz.; Bocskai István út 520/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Történelmi Élménypark létrehozása:
Huszár kézműves foglalkoztató pavilon kialakítása a 462 hrsz-ú ingatlanon:
Új épület építése 213,60m2 nettó alapterülettel, főként fa vázszerkezettel, nyitott kivitelben. A vizesblokk részen falazott szerkezetű kialakítással. Főbb helyiségek: kézműves foglalkoztató, Kerékpár és eszköz tároló, WC-blokk
Lovaspálya és lelátó kialakítása az 520/3 hrsz-ú ingatlanon:
A lovaspálya egy 100×40 befoglaló méretű területen kialakított ovális, karámmal körülvett pálya, homok padozattal E6 tervlap szerint.
A lelátó egy vasbeton lépcsős szerkezet fa ülőpadokkal, napvitorla lefedéssel 46,80×4,70m területen E5 tervlap szerint.
Parkoló és a parkolóhoz vezető út építése a meglévő aszfalt burkolatú területen a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A parkoló a 462 hrsz-ú ingatlan északi részén meglévő aszfaltozott területen kerül kialakításra. A parkoló alépítményét a meglévő aszfalt pálya képezi, melyre új 6cm vtg. térkő burkolat készül. A parkoló utcáról való megközelítéséhez új megközelítő út készül ~ 52,5m hosszon 5,50m szélességgel. A Bessenyei Gy. utca felől új motoros mozgatású tolókapu kerül kialakításra.
Kert építési munka a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A kastély elő és oldalkertjében meglévő díszkert felújítása tervezett, a meglévő növényzet gondozásával, új növények telepítésével.
Kerítés építési munka a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A parkoló utcáról való megközelítéséhez új megközelítő út készül ~ 52,5m hosszon 5,50m szélességgel. A Bessenyei Gy. utca felől új motoros mozgatású tolókapu kerül kialakításra.
Kerékpár tároló építés a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A cselédház mögötti területen új zárható kivitelú, fa szerkezetű kerékpár tároló építmény készül 2,65×56,45m befoglaló mérettel E4 tervlap szerint.
Parkolóhoz vezető járda építés a 462 hrsz-ú ingatlanon:
A kastély és a kézműves foglalkozó között tervezett térburkolat illetve az aszfaltos területen tervezett parkoló összekötéséhez készülő térkő burkolatú járda 78 m2 felülettel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A telj.be bevon. ker. M1) alk. köv. ig.ra bem.szakembernek a 266/2013.(VII.11.)Korm. r. szerinti MV-É-M jog. megszerz. szüks. szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Jótállás (hónap, maximum 60 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú, ,, A zsákai Rhédey kastély felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése” tárgyú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A zsákai Rhédey Kastély felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212350-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18., 462. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kastély homlokzat felújítási munkái:
Homlokzati vakolat felújítása, vakolat részleges leverésével, fugakaparással, újra vakolással. Kastély északi részén stukkók cseréje. Épület körül kavics szellőző építése szegélykővel.
Kastély belső felújítási munkák:
Meglévő vizesblokk elbontása, új vizesblokk kialakítása szerelvényezve (férfi, nő). Utólagos falszigetelés készítése injektálásos technológiával az épület északi falszakaszán. Stukkók elhelyezése, termek festése. Meglévő gázkazánok cseréje új, korszerű energiatakarékos kazánokra. Elektromos szerelés interaktív eszközök és kamerarendszer részére.
Kastély pince felújítás:
Bor kiállítás részére kisméretű téglából polcozat készítése. Vizesblokk kialakítása bejárat mellett (férfi, női). Pinceszint komplett villanyszerelési munkái. Bútorzat elhelyezése.
Cselédház - „Mesterségek háza” homlokzat felújítási munkái:
Utólagos falszigetelés injektált technológiával. Meglévő tetőszerkezet javítása. Homlokzati díszek felújítása, festése, pótlása. Nyílászárók cseréje, eredetivel megegyező korhű kivitelben, fából. Homlokzati vakolat felújítása vakolat részleges leverésével, újravakolással, festéssel. Épület körül kavics szellőző építése szegélykővel.
Cselédház belső felújítási munkái:
Mesterségek házában átalakítási munkák kompletten. Fűtés szerelés elektromos üzemű fűtőberendezés elhelyezésével. 21,6 kW-os napelemes rendszer telepítése az épület nyugati tetőfelületén, mérőhely átépítésével. Villanyszerelés épületen belül kompletten, szerelvényekkel.
Cselédház pince felújítási munkái:
Foglalkoztató terem kialakítása válaszfalak bontásával. Pincefalak tömbinjektálásos szigetelése. Padlóburkolás, falak és mennyezet festése.
Kastély udvaron tervezett felújítási, fejlesztési munkák:
Díszvilágítás készítése korhű kandeláberek elhelyezésével. Játszótér kialakítása a Mesterségek háza mögötti területen: játszóvár, torony, hinta, bástya, stb.
Díszburkolat és parkolók kialakítása a 462 hrsz-ú ingatlanon belül. Kastély előkertben öntözőrendszer telepítése. Utcai kerítés felújítása a főbejárat áthelyezésével, új útcsatlakozás kialakításával, a kerítés lábazat megtartásával, új pillérek és kerítésbetétek építésével. Nagykapuk kialakítása motoros mozgatással.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A telj.be bevon. ker. M1) alk. köv. ig.ra bem.szakembernek a 266/2013.(VII.11.)Korm. r. szerinti MV-É-M jog. megszerz. szüks. szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Jótállás (hónap, maximum 60 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
  Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú, ,, A zsákai Rhédey kastély felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése” tárgyú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Történelmi Élménypark létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 41.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39575357
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280-2-09

Hivatalos név: LISZTES TRANS Fuvarozó Egyéni Cég
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyárfa u. 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24444930-2-09

Hivatalos név: Vámos Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskin u. 32-34.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13267366-2-09

Hivatalos név: LABERT HUNGARY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 68/2. sz.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11734736-2-09

Hivatalos név: ,,GENERÁLÉP-3” Fa-Fém és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 3.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110735-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A zsákai Rhédey Kastély felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 41.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113355220
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 41.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280-2-09

Hivatalos név: LISZTES TRANS Fuvarozó Egyéni Cég
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyárfa u. 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24444930-2-09

Hivatalos név: Vámos Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskin u. 32-34.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13267366-2-09

Hivatalos név: LABERT HUNGARY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 68/2. sz.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11734736-2-09

Hivatalos név: ,,GENERÁLÉP-3” Fa-Fém és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 3.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110735-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges