Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/108
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.06.
Iktatószám:10227/2019
CPV Kód:43323000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Teljesítés helye:6728 Szeged Öthalom, Külterület 7 hrsz.: 1376
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Metra Ker. és Szolg. Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24871572
Postai cím: Szent-Györgyi A Utca 4
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 28526100
E-mail: kiss.adrienn@naik.hu
Fax: +36 28526101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Öntöző hálózat, tápoldatkeverő beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000662822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Öntöző hálózat korszerűsítése Szegedi telephelyen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged Öthalom, Külterület 7 hrsz.: 1376
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
200m2 fóliaházhoz + 970 m2 fólia alapterületre öntöző tápoldatozó rendszer kiépítése, számítógép vezérlésű tápoldatkeverő
berendezés + vezérlő szoftver, grafikus program min. 2-22m3/h szivattyú kapacitású, min. 40 öntözési kört kiszolgáló,
fénymérővel, átfolyásmérővel, Ph, EC érzékelővel,vegyszeradagolóval, kapcsolódó nyomásközponttal/vízellátó szivattyú, + vezérlés + védelem / és szerelvényeivel, mobil telefonos riasztó rendszerrel ellátott,6 db 500 l + 3 db 2000 l + 1 db 1000 l
tartállyal , 24 m3 napi tartállyal a szükséges csőhálózat + szerelvények, ,2 l/h csepegtetőtestek, 74-128 l/h mikroszórófejek,
mágnesszelepek, elektromos szerelvények a szükséges csőhálózat talajba fektetésével, a rendszer komplett szerelésével A jelen felhívásban vagy dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00042

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23216 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Öntöző hálózat korszerűsítése Szegedi telephelyen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Metra Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37900072
Postai cím: Ürömi Utca 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.tamas@metra.hu
Telefon: +36 305017427
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24441641
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5830000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43323000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged Öthalom, Külterület 7 hrsz.: 1376
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
200m2 fóliaházhoz + 970 m2 fólia alapterületre öntöző tápoldatozó rendszer kiépítése, számítógép vezérlésű tápoldatkeverő
berendezés + vezérlő szoftver, grafikus program min. 2-22m3/h szivattyú kapacitású, min. 40 öntözési kört kiszolgáló,
fénymérővel, átfolyásmérővel, Ph, EC érzékelővel,vegyszeradagolóval, kapcsolódó nyomásközponttal/vízellátó szivattyú, + vezérlés + védelem / és szerelvényeivel, mobil telefonos riasztó rendszerrel ellátott,6 db 500 l + 3 db 2000 l + 1 db 1000 l
tartállyal , 24 m3 napi tartállyal a szükséges csőhálózat + szerelvények, ,2 l/h csepegtetőtestek, 74-128 l/h mikroszórófejek,
mágnesszelepek, elektromos szerelvények a szükséges csőhálózat talajba fektetésével, a rendszer komplett szerelésével A jelen felhívásban vagy dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5830000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Metra Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37900072
Postai cím: Ürömi Utca 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.tamas@metra.hu
Telefon: +36 305017427
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24441641
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket legkésőbb a szerződés aláírásától számított 180 nap helyett 12 hónapon belül a Vevő számára leszállítani és beüzemelni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. április 1-i halasztási kérelmében az alátámasztásul megfogalmazott indokok közül az eltelt időszakban egyedül a gépészet elhelyezésére szolgáló létesítmény készült el Kalocsán. A kalocsai vízkivételi mű engedélyezési eljárása azonban azóta is folyamatban van. A szükséges engedélyek beérkezését követően lehet megkezdeni a vízkivételi mű megépítését, ami lehetővé teszi a teljes rendszer beüzemelését és átadását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5830000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5830000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A közbeszerzési eljárás 2. részére kötött szerződés egyidejűleg ugyanazon tartalommal kerül módosításra, mert a vízjogi engedélyeztetés során derült ki, hogy a korábban tervezett vízrákötés, a vízszolgáltató hidroglóbusz közeljövőben esedékes bontása miatt, nem megvalósítható, így a vízellátás biztosításához kutat szükséges fúratni. A kút létesítésnek engedélyezési eljárása és kivitelezése újabb jelentős többlet időt vesz igénybe.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben