Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10308/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma-Győr
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461672019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461672019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győr és Pannonhalma közötti kerékpárút kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000461672019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr és Pannonhalma közötti kerékpáros útvonal kiépítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr és Pannonhalma közötti kerékpárút kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma-Győr
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Győr és Pannonhalma közötti kerékpáros útvonal kiépítése, mintegy egybefüggően 17,7 km hosszan, az alábbiak szerint.
A szakasz Győr belterületén, a Szauter Ferenc utcai körforgalmi csomóponttól indul, a 82. számú főút mentén Nyúl és Écs településeken áthaladva, majd Écs központjától a 82. számú főutat elhagyva (a 82122 j. úttal párhuzamosan) vezet Pannonhalma felé, majd a városba beérve, egészen a Szabadság térig.
A kerékpáros útvonal megvalósítása során az alábbi kialakítású (aszfalt burkolatú) szakaszok épülnek. Önállóan vezetett kétirányú kerékpárút (3,25-4,30 m korona-, illetve 2,25-3,30 m burkolatszélességgel), mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút (5,50-8,00 m korona-, illetve 3,50-6,00 m burkolatszélességgel). Egyirányú kerékpárút és járda (2,00-2,75 m burkolatszélességgel), önállóan vezetett kétoldali egyirányú kerékpárút (1,10 m burkolatszéleséggel). Közösen vezetett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (2,75 m burkolatszélességgel), önkormányzati kiszolgálóút (6,00 m korona-, illetve 5,00 m burkolatszélességgel). Közösen vezetett elválasztott gyalog- és kerékpárút (4,30 m burkolatszélességgel).
Új vasúti átjáró létesül, a kerékpáros útvonal és a 11. sz. vasútvonal keresztezésénél: Győrújbarát, illetve Écs közigazgatási területén (a vasútvonal 47+07, valamint 135+25 hm szelvényében).
Felújításra kerül a Győr területén található Pándzsa-ér felett meglévő kerékpáros híd, továbbá új híd épül Nyúl településen Gerhai árok keresztezésénél, valamint új műtárgyak (közúti hidak) épülnek Écs településen, a Hegykanális és a Nagy-Pándzsa vízfolyás keresztezésénél. A legnagyobb közúti híd szabad nyílása: 19,26 m; új építésű legnagyobb közúti híd szabadnyílása 10,00 m.
A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamos vezetékek, víz- és csatornavezetékek átépítése, illetve szerelvényeinek, fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerint cseréje.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 10
2 III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)  10
3 III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerintikizáró okok hatálya alatt áll.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk.igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak az AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§ (5)bek. megfelelően - AKelfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-átis azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbiakban megh.dok-okbenyújtása kizárólag az AKerre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4)bek.alapján:
NY.1.)AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbidok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján ATcsatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbesz.tárgyából (közútépítési munkák) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az ATmikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AKfelhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk.igazolására a Kbt. 69. § (11) bek.is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 1.000.000.000 HUF-ot.
A P.1) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

AK „közút” alatt az „országos-„és „helyi közutakat” érti az alábbiakkal:
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás II.1.6. pontjának FOLYTATÁSA:
A II. 1.6. ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a kivitelezést egységes tervek alapján kell megvalósítani, a kerékpárút kivitelezése nem bontható részekre. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges. A tervezett kerékpárút szakasz közlekedésbiztonsági szempontból oszthatatlan egységet képez. A teljes szakasz bármely részének leválasztása fokozottan növeli a kerékpáros balesetek kialakulásának valószínűségét, hiszen a szakaszonként történő építés esetén - a még meg nem épült elemek helyett - a szűk keresztmetszetű közúton kénytelenek a kerékpárosok közlekedni. A közúton közlekedő gépjárműforgalom a véletlenszerűen - esetlegesen csoportban - megjelenő kerékpárosokra nem számít, így a vétlen járművezetők súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet szenvedhetnek.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontjának FOLYTATÁSA:
Max 20 % előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeget meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett, vagy biztosíték nyújtása nélkül.
Az előleg igényelhető mértékére és az igénylés feltételeire a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály az irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF
tartalékkeret mértéke 2%
A részletek a KD-ban
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbidok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 8 évben teljesített ref.ismertetését.
A ref-ta Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
• ép.ber. mennyisége(az alk.min.köv. figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
• nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf.történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek(szervezeteknek) – kül.a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ATnyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.köv-rekívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-otigazoló szakmai önéletrajz a szakembersaját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-benelőírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végz., képz.ig.dok-okegyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 11 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
M/1.1) összesen legalább 8.000 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amelyen belül legalább 2.000 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
M/1.2) olyan közúti híd építése és/vagy felújítása, amelynek két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 7 m.
Az M/1.1.) referencia követelménynek való megfelelés max. 3 db szerződéssel igazolható azzal, hogy az egybefüggő szakaszt egy szerződéssel kell igazolni.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Ajánlatkérő felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontjában foglaltakat érti.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel
-és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerz.t bizt.köt.ek:Teljesítési biztosíték:5% Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap, illetve 1 %/nap (8. napon). A késedelmi kötbér maximuma 15%. Hibás teljesítési kötbér: 15 % alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,01 %a. A hibás teljesítési kötbér maximuma összesen 20%.
Meghiúsulási kötbér: 20%. Jótállási idő:36 hónap Jótállási biztosíték: 5% Szavatosság idő: 60 hónap. Vetítési alap a nettó vállalkozási díj. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1)-(3)bek. szerint 30napos fiz. mellett, a Kbt.135.§(5)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján.A finanszírozás forrása: hazai forrás. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján 20% előleg, utófinanszírozású.
Karakterkorlátra tekintettel FOLYTATÁS a felhívás III.1.2) "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" pontjában
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be jelen eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg és ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként is kiköti. Erre tekintettel a jelen eljárás eredményeképpen kötött Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek) hatályba lépésének napját követő 15. napon, vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. AK felhívja a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása érint olyan közműkiváltási feladatokat, melyekre a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6. §-a vonatkozik. Ezen (KD által meghatározott) közműkiváltási feladatokat a közműszolgáltató saját maga, saját költségére köteles elvégezni.
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
- a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
- értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
- AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazott költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), és az értékelési részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot .
- Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil.
- közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KKD-ban leírtakat.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Karakterkorlátra tekintettel FOLYTATÁS a felhívás VI.4.3) pontjában
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás VI.3. pont FOLYTATÁSA:
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Szerz.kötés feltétele,hogy a nyertes AT által a III.1.3)M/2.1-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötet 19. pontban megjelölt,érvényes jogosultságokkal ill.képesítési tanúsítvánnyal.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenségi okként határozza meg ajánlatkérő azt, ha az ajánlattevő – tartalékkeret nélküli, nettó – ajánlati ára meghaladja a nettó 2.550.000.000 Ft-ot.
Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.Mértéke: 100millió Ft/ káresemény 200 millió Ft/év.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
FAKSZ: dr. Tóth Anita, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és excel fájl.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák