Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10362/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
Telefon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
Telefon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu

Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
Telefon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu

Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
Telefon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu

Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
Telefon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557322019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000557322019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatti kapacitás
Hivatkozási szám: EKR000557322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., MÁV FKG Kft. és a GYSEV Zrt. 20 m³/h-nál kisebb kapacitás igényű telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2019. október 1. és 2020. október 1. közötti időszakban.
A földgáz minőségének meg kell felelnie a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „GET VHR”) 11. számú mellékletének előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MÁV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., MÁV FKG Kft. és a GYSEV Zrt. 20 m³/h-nál kisebb kapacitás igényű telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2019. október 1. és 2020. október 1. közötti időszakban.
A megkötendő földgáz értékesítési szerződés alapján nyertes ajánlattevő 4.514.414 m3 alapmennyiségű (továbbiakban: Alapmennyiség) és az Alapmennyiségen felül 1.354.324,2 m3 opcionális mennyiségű (Opciós mennyiség), az alábbi minőségű földgázt bocsájt rendelkezésre.
A földgáz minőségének meg kell felelnie a GET VHR 11. számú mellékletének előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Az Alapmennyiségen felüli 1.354.324,2 m3 Opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő egyoldalúan jogosult, de az Opciós mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
Az Opciós mennyiség terhére történő lehívásra az Alapmennyiség lehívására vonatkozó szabályok vonatkoznak. Az Opciós mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az Alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az Alapmennyiség lehívásra került, úgy az Alapmennyiségen felüli mennyiség - ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül - az Opciós mennyiség terhére kerül lehívásra.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
— a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Az EEKD az EKR rendszerben elektronikus űrlap formájában elérhető.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/Kr. 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását,
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlatevők esetében az Ajánlatkérő a 321/Kr. 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok szerinti 90 napos időtartamot az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan vizsgálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra (öntisztázás).
Változásbejegyzésre nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/Kr. 1-16. §-okban foglaltakra továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában a 321/Kr. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 321/Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/Kr. 3. §-ban foglaltakra..
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/Kr. 21. § - 22. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
M1) AT-nek AK felhívására csatolnia kell a 321/Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éves (36 hónapos) időszakban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítására vonatkozó), a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállításainak ismertetését a 321/Kr. 22. § (1)-(2) bek. alapján.
Az ismertetés(ek)nek (egy vagy több ismertetés) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a teljesítés idejének a kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap megadásával), Vizsgált időszak: AT a 321/Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállítások igazolásával jogosult az alkalmasságát igazolni,
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét/lakcímét,
- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mail címét,
- a szállítás tárgyát (úgy részletezve, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A részteljesítésekkel kapcsolatban AK a 321/Kr. 21/A. §-ában és a 22. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozik. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éves (36 hónapos) időszakban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, földgáz szállításra vonatkozó olyan referenciával/referenciákkal, amely(ek) mennyisége mindösszesen eléri a min. 3 380 000 m3-t.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
A kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.
Kötbéralap: A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződésszegés időszakában érvényes gázdíj szerinti nettó Forint értéke.
Az érvényesített valamennyi kötbér összege nem haladhatja meg a Szerződéses Minimum Mennyiség szerinti teljes ellenszolgáltatás 30 %-át.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30. (harminc) naptári napos fizetési esedékességgel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. rendelkezéseivel, átutalással kerül kiegyenlítésre az Ajánlattevő számlájában megjelölt bankszámlára. A számla teljesítési idejére vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvény időszakos elszámolású ügyleteire vonatkozó aktuális szabályai vonatkoznak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő fizetési biztosítékot nem ad, előleget nem biztosít. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
- a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1) bekezdése és az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. május
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásra a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alkalmazandó, továbbá a közbeszerzési eljárást a 320/2015. (X.30.) Korm. rendeletben előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le AK.
A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint közös AK a jelen közbeszerzési eljárást saját nevében és megbízás alapján az alábbi AK-k nevében folytatja le: MÁV Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV-HÉV Zrt., GYSEV Zrt..
2. Tekintettel a TED Kiadóhivatal karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban KD) adja meg.
3. Az eljárás az EKR-ben kerül lefolytatásra, így a Kbt. vonatkozó pontjai és az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A §., valamint az e-Kr. 11-12. §-aira.
4. AT-nek ajánlatában csatolnia kell
— a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot, mely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat,
— a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
— nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bek. alapján, amelyben meg kell jelölnie:
+ közbeszerzésnek azt a részét (részeit), melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
+ az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
— adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén nyilatkozatot valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratot kell csatolnia,
— aláírási címpéldány, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás minta, továbbá adott esetben meghatalmazás,
— Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, és a közös ajánlattevői megállapodást.
5. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont) szerint történik. Az értékelés alapja: a 2019.01.01-jén érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó HUF/MJ) adott kedvezmény mértéke (%).
AT-nek a 2019.01.01-jén érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó HUF/MJ) adott kedvezmény mértékét kell a Felolvasólapon feltüntetnie % mértékegységben, kettő tizedesjegy pontosságig. AK a százalékban megadott értékeket veti össze és a (legalacsonyabb árat biztosító) legmagasabb kedvezményt preferálja (részletesen a KD-ban).
6. AK a 321/Kr. 30. § (4) bek. szerint jelzi, hogy az alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Csete Tibor (Lajstromszám: OO562).
8. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint teljeskörűen biztosítja.
9. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
10. AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. szerint jár el.
11. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
12. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., 321/Kr, az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák