Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10391/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Somogycsicsó Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Somogycsicsó közigazgatási területe a műszaki dokumentációban részletezett helyrajzi számokon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Juhai és Társa Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogycsicsó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25734
Postai cím: Kossuth utca 1
Város: Somogycsicsó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferletyák Márk
Telefon: +36 82471388
E-mail: ferletyakmark@gmail.com
Fax: +36 82471388
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Somogycsicsó település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című, 1842701674 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Somogycsicsó település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című, 1842701674 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232411-6
További tárgyak:45232420-2
45232421-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Somogycsicsó közigazgatási területe a műszaki dokumentációban részletezett helyrajzi számokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A település szennyvízgyűjtő hálózatának elemei (gerinccsatornák, nyomóvezeték, átemelő) Somogycsicsó belterületén, önkormányzati tulajdonú közterületeken (közutak, közterületek) épülnek. A települési szennyvíztisztító telep Somogycsicsótól D-i irányban, a legközelebbi lakóingatlantól kb. 100 m távolságra kerül elhelyezésre (Átnézetes helyszínrajz).
A tisztítótelep elhelyezésére kiszemelt 0173/2 hrsz-ú, legelő művelési ágú terület jelenleg magántulajdonban van, így annak megvásárlása és átminősítése szükséges.
A szennyvíztisztító telep működéséhez szükséges infrastruktúra (víz, energia) a közelben rendelkezésre áll, a telep szilárd burkolatú úton megközelíthető.
Szennyvízelvezetés
Somogycsicsó település méretéből és földrajzi jellemzőiből adódóan egy gazdaságosan üzemeltethető szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére van lehetőség. A csatornahálózat által összegyűjtött szennyvizek a település D-i szélén létesülő kommunális szennyvíztiszító telepen kerülnek megtisztításra.
A településen az SCS-2-0-0 és SCS-2-1-0 jelű gravitációs csatornák-, valamint az SCS-NY-2-2-0 jelű nyomás alatti vezeték az SZCS-1 jelű szennyvízátemelőbe gyűjtik a szennyvizet.
Innen az SZCS-NY-1 jelű nyomóvezeték szállítja azt tovább az SZCS-1-0-0 gravitációs csatorna végaknájába. Az SCS-1-0-0 jelű gravitációs vezeték a község D-i végén létesülő szennyvíztisztító telepi és csurgalékvíz átemelőjébe juttatja a szennyvizet.
A szennyvíz gravitációs csatornák és a nyomócsövek a község közútjai mentén épülnek.
Szennyvíztisztítás
A szennyvízcsatorna-hálózaton összegyűjtött szennyvizek a település D-i szélén kiépítendő (jelenleg 0173/2 Hrsz-ú terület) természetközeli szennyvíztisztító telepen történik. A terület jelenleg magántulajdon, így létesítés esetén a terület megvásárlása- és művelési ágból való kivonása szükséges.
A szennyvíztisztítási technológia megnevezése és kapacitása
SBR előkapcsolt technológiával rendelkező, nyárfás természetközeli szennyvíztisztító telep, a tisztított szennyvizek helyben történő elszikkasztásával. A keletkező aerob úton stabilizált iszap tengelyen történő elszállításával.
Biológiai tisztító kapacitás: 166 LEÉ (10,0 kg BOI5/d)
Névleges hidraulikai kapacitás: 15,5 m3/d
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Somogycsicsó település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című, 1842701674 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5214 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Somogycsicsó település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című, 1842701674 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Juhai és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 31-33.
Város: Porrogszentpál
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8858
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 140670970
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232411-6
További tárgyak:45232420-2
45232421-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Somogycsicsó közigazgatási területe a műszaki dokumentációban részletezett helyrajzi számokon
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A település szennyvízgyűjtő hálózatának elemei (gerinccsatornák, nyomóvezeték, átemelő) Somogycsicsó belterületén, önkormányzati tulajdonú közterületeken (közutak, közterületek) épülnek. A települési szennyvíztisztító telep Somogycsicsótól D-i irányban, a legközelebbi lakóingatlantól kb. 100 m távolságra kerül elhelyezésre (Átnézetes helyszínrajz).
A tisztítótelep elhelyezésére kiszemelt 0173/2 hrsz-ú, legelő művelési ágú terület jelenleg magántulajdonban van, így annak megvásárlása és átminősítése szükséges.
A szennyvíztisztító telep működéséhez szükséges infrastruktúra (víz, energia) a közelben rendelkezésre áll, a telep szilárd burkolatú úton megközelíthető.
Szennyvízelvezetés
Somogycsicsó település méretéből és földrajzi jellemzőiből adódóan egy gazdaságosan üzemeltethető szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére van lehetőség. A csatornahálózat által összegyűjtött szennyvizek a település D-i szélén létesülő kommunális szennyvíztiszító telepen kerülnek megtisztításra.
A településen az SCS-2-0-0 és SCS-2-1-0 jelű gravitációs csatornák-, valamint az SCS-NY-2-2-0 jelű nyomás alatti vezeték az SZCS-1 jelű szennyvízátemelőbe gyűjtik a szennyvizet.
Innen az SZCS-NY-1 jelű nyomóvezeték szállítja azt tovább az SZCS-1-0-0 gravitációs csatorna végaknájába. Az SCS-1-0-0 jelű gravitációs vezeték a község D-i végén létesülő szennyvíztisztító telepi és csurgalékvíz átemelőjébe juttatja a szennyvizet.
A szennyvíz gravitációs csatornák és a nyomócsövek a község közútjai mentén épülnek.
Szennyvíztisztítás
A szennyvízcsatorna-hálózaton összegyűjtött szennyvizek a település D-i szélén kiépítendő (jelenleg 0173/2 Hrsz-ú terület) természetközeli szennyvíztisztító telepen történik. A terület jelenleg magántulajdon, így létesítés esetén a terület megvásárlása- és művelési ágból való kivonása szükséges.
A szennyvíztisztítási technológia megnevezése és kapacitása
SBR előkapcsolt technológiával rendelkező, nyárfás természetközeli szennyvíztisztító telep, a tisztított szennyvizek helyben történő elszikkasztásával. A keletkező aerob úton stabilizált iszap tengelyen történő elszállításával.
Biológiai tisztító kapacitás: 166 LEÉ (10,0 kg BOI5/d)
Névleges hidraulikai kapacitás: 15,5 m3/d
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 140670970
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Juhai és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 31-33.
Város: Porrogszentpál
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8858
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. A vállalkozási szerződés 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.4. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 45,21%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő ebben az esetben az előleg fizetését nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg az alábbiakban meghatározottak szerint került elszámolásra az egyes részszámlákból.
Megnevezés Készültség foka Számla nettó összege Nettó előleg levonása és visszafizetés mértéke
1. résszámla 0,00% 0 -
2. résszámla 10,00% 14 067 097 6 360 194
3. résszámla 35,00% 35 167 743 15 900 484
4. résszámla 60,00% 35 167 743 15 900 484
5. résszámla 85,00% 35 167 743 15 900 484
Végszámla 100,00% 21 100 645 9 540 290
A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 45,21%-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.
II. A vállalkozási szerződés 3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.7. Rész- és végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 5 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
Megnevezés Készültség foka Számla nettó összege Nettó előleg levonása és visszafizetés mértéke Kifizetés nettó összege
Előlegszámla 45,21% 0,00% 63 601 936 - 63 601 936
1. résszámla 0,00% 0 - 0
2. résszámla 10,00% 14 067 097 6 360 194 7 706 903
3. résszámla 35,00% 35 167 743 15 900 484 19 267 259
4. résszámla 60,00% 35 167 743 15 900 484 19 267 259
5. résszámla 85,00% 35 167 743 15 900 484 19 267 259
Végszámla 100,00% 21 100 645 9 540 290 11 560 355
összesen nettó: 140 670 970
…”
III. A vállalkozási szerződés 13.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„…
Felelős műszaki vezető (MV-VZ):
Név: Takács Csaba
Cím: 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa u. 12.
Telefonszám: +36 30 6500583
Kamarai névjegyzék száma: 20-0770, 20-50716
NÜJ: 164713145”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I-II. A szerződésmódosítás a Megrendelő likviditási problémáinak elkerülése miatt szükséges.
III. A szerződéskötést követően a Vállalkozó másik felelős műszaki vezetőt vont be a szerződés teljesítésébe.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 140670970 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 140670970 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben