Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10392/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisnána Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3264 Kisnána, Petőfi Sándor u. 30. hrsz.: 305
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisnána Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20544551
Postai cím: Szabadság Út 3
Város: Kisnána
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3264
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulenka László
Telefon: +36 37324005
E-mail: onkormanyzat@kisnana.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kisnana.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kisnana.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisnána konyha - TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00018
Hivatkozási szám: EKR000533452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kisnánai önkormányzati konyha 3264 Kisnána, Petőfi Sándor út 30. (hrsz.: 305) szám alatti
épületének energetikai korszerűsítése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Építészeti munkák:
Külső falak hőszigetelése 16 cm eps hőszigeteléssel ~ 290 m2
Lábazati hőszigetelés 12 cm vastag xps ~ 146 m2
A padlásfödémen 8+15 cm üveggyapot hőszigetelés ~160 m2, OSB lap járófelületet kialakításával
Nyílászárók cseréje új műanyag szerkezetű, hőszigetelt (Uw=1,15 W/m²K) nyílászárókra 37 db, szúnyogháló felszerelése 33 db
Fedélszerkezet és a tető bontása új fedélszék kialakítása ~ 390 m2, új cserepeslemez héjalással ~ 450 m2.
Akadálymentes WC kialakítása, étkező akadálymentes ajtajának kialakítása, akadálymentes lejtésű külső járdafelület kialakítása a parkoló és a bejárat között, akadálymentes parkoló kialakítása.
A meglévő fa födémet a kivitelezés során faanyagszakértővel kell meg vizsgáltatni, és ha szükséges, a szakértői vélemény alapján fel kell újítani, vagy statikai szakvélemény alapján födém bontása után új vasbeton födémet kell kialakítani. A födém esteleges felújítása/cseréje nem képezi ajánlat részét, szükség esetén az pótmunkaként kerül megrendelésre.
Gépészeti munkák:
Fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok cseréje és termosztatikus szelepek szerelése 25 db, időjáráskövető szabályozással ellátott levegő-víz rendszerű hőszivattyú elhelyezése.
Elelektromos munkák:
Az épület tetejére 25 kWp csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése, külön mérőhely kialakítás, meglévő mérők áthelyezése.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kisnána konyha -TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45000000-7
45260000-7
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3264 Kisnána, Petőfi Sándor u. 30. hrsz.: 305
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kisnánai önkormányzati konyha 3264 Kisnána, Petőfi Sándor út 30. (hrsz.: 305) szám alatti
épületének energetikai korszerűsítése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Építészeti munkák:
Külső falak hőszigetelése 16 cm eps hőszigeteléssel ~ 290 m2
Lábazati hőszigetelés 12 cm vastag xps ~ 146 m2
A padlásfödémen 8+15 cm üveggyapot hőszigetelés ~160 m2, OSB lap járófelületet kialakításával
Nyílászárók cseréje új műanyag szerkezetű, hőszigetelt (Uw=1,15 W/m²K) nyílászárókra 37 db, szúnyogháló felszerelése 33 db
Fedélszerkezet és a tető bontása új fedélszék kialakítása ~ 390 m2, új cserepeslemez héjalással ~ 450 m2.
Akadálymentes WC kialakítása, étkező akadálymentes ajtajának kialakítása, akadálymentes lejtésű külső járdafelület kialakítása a parkoló és a bejárat között, akadálymentes parkoló kialakítása.
A meglévő fa födémet a kivitelezés során faanyagszakértővel kell meg vizsgáltatni, és ha szükséges, a szakértői vélemény alapján fel kell újítani, vagy statikai szakvélemény alapján födém bontása után új vasbeton födémet kell kialakítani. A födém esteleges felújítása/cseréje nem képezi ajánlat részét, szükség esetén az pótmunkaként kerül megrendelésre.
Gépészeti munkák:
Fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok cseréje és termosztatikus szelepek szerelése 25 db, időjáráskövető szabályozással ellátott levegő-víz rendszerű hőszivattyú elhelyezése.
Elelektromos munkák:
Az épület tetejére 25 kWp csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése, külön mérőhely kialakítás, meglévő mérők áthelyezése.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 10
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 24 hónapon felül (hónap) (0-36 hónap)  10
3 3. Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00018
II.2.9) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium”: „Két szélső érték közötti arányosítás”, a 3. „Minőségi kritérium”: „Pontozás”, míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás”, pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kisnána konyha -TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00018
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati ár minden ajánlattevő esetében meghaladta a rendelkezésre álló - a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét, és az eljárás eredményességéhez szükséges pótlólagos forrást Kisnána Községi Önkormányzat nem tudja biztosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lakatos Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46488651
Postai cím: JókaI ÚT 51
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 79337834130

Hivatalos név: Fapalota Tetőépítő és Szigetelő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43890156
Postai cím: Petőfi Sándor Út 107
Város: Domoszló
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3263
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26293125210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges