Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10416/2019
CPV Kód:32250000-0
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ellenőri mobileszközök biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000589002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bérleti szerződés alapján "Utazási jogosultság ellenőrzését ellátó munkavállalók mobileszközeinek biztosítása és azok háttértámogatása"

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 8663 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 095 - 228820
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Bérletii szerződés alapján "Utazási jogosultság ellenőrzését ellátó munkavállalók mobileszközeinek biztosítása és azok háttértámogatása"
A beszerzés mennyiségének meghatározása:
Az alábbi mennyiségek leszállítása 3 (három) ütemben történik.
I. ütem: 200 darab mobileszköz (okmányolvasó eszköz)
II. ütem: 200 darab mobileszköz (okmányolvasó eszköz), valamint az alábbi tartozékok, és kiegészítők biztosítása.
Tartozékok és kiegészítők:
a) 250 darab akkumulátor;
b) a készülékek használatának könnyítéséhez 400 darab csuklópánt, vagy olyan kiegészítőt, mellyel az egy kézben tartás biztonságosan megoldható;
c) 30 darab olyan töltő-dokkoló, mely 4 darab akkumulátor együttes töltését biztosítja;
d) 70 darab kártyakezelő modul biztosítása.
III. ütem: 200 darab mobileszköz (okmányolvasó eszköz), valamint az alábbi tartozékok, és kiegészítők biztosítása.
Tartozékok és kiegészítők:
a) 250 darab akkumulátor;
b) a készülékek használatának könnyítéséhez 400 darab csuklópánt, vagy olyan kiegészítőt, mellyel az egy kézben tartás biztonságosan megoldható;
c) 30 darab olyan töltő-dokkoló, mely 4 darab akkumulátor együttes töltését biztosítja.
A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt a mobileszközök, és tartozékaik, kiegészítőik, továbbá a kártyakezelő modul vonatkozásában szervizszolgáltatást biztosítást, továbbá azok rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodása esetén köteles cserekészüléket, tartozékot, kiegészítőt megajánlott határidőben biztosítani, továbbá ellátni az üzemeltetés háttértámogatását.
Az ajánlattevőnek a nem rendeltetésszerű használat, rongálás, eltulajdonítás illetve elvesztés esetére nem terjed ki a pótlási határidőre vonatkozó kötelezettsége, arra az ajánlatkérő által megfizetett teljes körű és feltétlen kártalanítása mellett, amennyiben 1 hónapban a teljes állomány 5%-át érintő ilyen esetben előzetes kártalanítást követően, az ajánlattevő és az ajánlatkérő által előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő székhelyén, egy alkalommal, a mobileszközök (okmányolvasó eszközök) vonatkozásában betanítást végezni.
Az ajánlatkérő működési körében a jogosultság ellenőrzési tevékenység becsült napi átlaga 60.000-80.000 darabra tehető.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Bérleti szerződés alapján "Utazási jogosultság ellenőrzését ellátó munkavállalók mobileszközeinek biztosítása és azok háttértámogatása"
A beszerzés mennyiségének meghatározása:
Az alábbi mennyiségek leszállítása 3 (három) ütemben történik.
I. ütem: 200 darab okmányolvasó, aztec kód olvasó mobileszköz, hálózati töltő és tápegység szállítása a szerződés aláírását követő 10 napon belül
II. ütem: 200 darab okmányolvasó, aztec kód olvasó mobileszköz, hálózati töltő és tápegység, valamint az alábbi tartozékok, és kiegészítők szállítása a szerződés aláírását követően a külön megrendelés alapján az egyedi megrendelést követő 12 héten belül
Tartozékok és kiegészítők:
a) 250 darab plusz akkumulátor;
b) a készülékek használatának könnyítéséhez 400 darab csuklópánt, vagy olyan kiegészítőt, mellyel az egy kézben tartás biztonságosan megoldható;
c) 30 darab olyan töltő-dokkoló, mely 4 darab akkumulátor együttes töltését biztosítja;
d) 70 darab okmányolvasó kártyakezelő modul biztosítása.
III. ütem: 200 darab okmányolvasó, aztec kód olvasó mobileszköz, hálózati töltő és tápegység szállítása a szerződés aláírását követően a külön megrendelés alapján az egyedi megrendelést követő 12 héten belül, valamint az alábbi tartozékok, és kiegészítők biztosítása.
Tartozékok és kiegészítők:
a) 250 darab plusz akkumulátor;
b) a készülékek használatának könnyítéséhez 400 darab csuklópánt, vagy olyan kiegészítőt, mellyel az egy kézben tartás biztonságosan megoldható;
c) 30 darab olyan töltő-dokkoló, mely 4 darab akkumulátor együttes töltését biztosítja.
A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt a mobileszközök, és tartozékaik, kiegészítőik, továbbá a kártyakezelő modul vonatkozásában szervizszolgáltatást biztosítást, továbbá azok rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodása esetén köteles cserekészüléket, tartozékot, kiegészítőt megajánlott határidőben biztosítani, továbbá ellátni az üzemeltetés háttértámogatását.
Az ajánlattevőnek a nem rendeltetésszerű használat, rongálás, eltulajdonítás illetve elvesztés esetére nem terjed ki a pótlási határidőre vonatkozó kötelezettsége, arra az ajánlatkérő által megfizetett teljes körű és feltétlen kártalanítása mellett, amennyiben 1 hónapban a teljes állomány 5%-át érintő ilyen esetben előzetes kártalanítást követően, az ajánlattevő és az ajánlatkérő által előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő székhelyén, egy alkalommal, a mobileszközök (okmányolvasó eszközök) vonatkozásában betanítást végezni.
Az ajánlatkérő működési körében a jogosultság ellenőrzési tevékenység becsült napi átlaga 60.000-80.000 darabra tehető.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárás közbeszerzési dokumentumai is módosulnak.
Az ajánlatkérő törölte az eljárásból az ártáblázatot (de az a dokumentumok teljessége érdekében az EKR-ben továbbra is megmaradt).
Az ajánlat részeként ártáblázat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ