Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10418/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eurochamp Hungária Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2364 Ócsa, külterület 0175/9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HO-RA Ingatlanforgalmazó,Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eurochamp Hungária Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349017
Postai cím: Külterület
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Zsolt
Telefon: +36 302428087
E-mail: zsolt.lugosi@biofungi.hu
Fax: +36 24512610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eurochamp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000469162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
6 gombaház építése kompletten
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2364 Ócsa, külterület 0175/9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész – 12 termesztősátor építése kompletten a Christiaens technológiával
12 db gombatermesztő sátor (egyenként 335m2) komplett, teljes körű építése, elektromos- és gépészeti kivitelezése (erős- gyengeáramú szerelés, csatorna, melegvizes kazán és légtechnika-szellőzés), valamint a sátrakhoz tartozó utak és térbeton (összesen: 603m2) elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17267 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: 6 gombaház építése kompletten
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HO-RA Ingatlanforgalmazó,Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88282534
Postai cím: Pillingerpuszta
Város: Abda
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9151
Ország: Magyarország
E-mail: info@hora.hu
Telefon: +36 96553250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 512930289
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2364 Ócsa, külterület 0175/9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész – 12 termesztősátor építése kompletten a Christiaens technológiával
12 db gombatermesztő sátor (egyenként 335m2) komplett, teljes körű építése, elektromos- és gépészeti kivitelezése (erős- gyengeáramú szerelés, csatorna, melegvizes kazán és légtechnika-szellőzés), valamint a sátrakhoz tartozó utak és térbeton (összesen: 603m2) elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 512930289
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HO-RA Ingatlanforgalmazó,Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88282534
Postai cím: Pillingerpuszta
Város: Abda
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9151
Ország: Magyarország
E-mail: info@hora.hu
Telefon: +36 96553250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés teljesítési határideje került módosításra, az új teljesítési határidő
2019.07.22. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a teljesítés során több levelében jelezte Megrendelő
felé, hogy a munkaterület átadását követően, az építési naplóban rögzített és tételesen
megnevezett napokon, mindösszesen 21 munkanap vonatkozásában a külső időjárási
körülmények kedvezőtlen alakulása miatt nem tudott munkát végezni, erre tekintettel
kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását.
A teljesítés során a Vállalkozó által jelzett, a Megrendelő által megrendelt pótmunkák
teljesítésének többlet munkaidő igénye mindösszesen 16 munkanap. Ezen többlet munkaidő
igényre tekintettel Vállalkozó kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 512930289 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 512930289 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítással a szerződő Felek egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben