Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10424/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Sajókaza Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3720 Sajókaza, Petőfi utca 7. 1091/6.hrsz.;3720 Sajókaza, Petőfi utca 3. 1091/5.hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajókaza Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56759303
Postai cím: Petőfi Utca 2
Város: Sajókaza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stefán László
Telefon: +36 48355001
E-mail: titkarsag@sajokaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajókazán
Hivatkozási szám: EKR000312352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Sajókaza családsegítő szolgáltató épület átalakítása és korszerűsítése:
A funkcionális elvárások az alábbiak:
A helyiségek száma, mérete biztosítva legyen. A szociális szolgáltatások és a személyzeti munka elválasztott rendszerben, külön működjön, de a személyzet mozgása az egységek között biztosítva legyen. A meglévő akadálymentes kialakítás ne sérüljön.
Műszaki elvárások:
Teljesen új épületgépészeti infrastruktúra épüljön. A településképi megjelenés idomuljon a meglévő építészeti arculathoz.
A tárgyi telken földszintes egyszerű hosszfőfalas magas tetős épület áll, benne családsegítő szolgálat működik. Településképi arculathoz nem illeszkedő a jelenlegi homlokzati kialakítás, ezért a tetőszerkezet és héjazat bontása után az utcaképbe illeszkedő tető kerül kialakításra.
A fő – és kiszolgáló helyiségek alapterületileg elegendőek, de némi alaprajzi átalakításra szorulnak. A három bejárat helyett kettő elég, ezért a nyugati bejárat megszűnik. Az irodák helyiségei déli tájolásúak, jól megvilágítottak és hidegek. A fűtésrendszer cserére szorul fűtőbázissal együtt. Van akadálymentes parkolója, további négy zúzalékos parkolója. Az épület akadálymentesen megközelíthető, de a rámpa szerkezete felújításra szorul. Az épületszerkezetek (falak, födémek, padlók) teljesítménye elégséges. Mindezen körülményeken átalakítással és korszerűsítéssel lehet csak változtatni.
2. Sajókaza nappali szociális szolgáltató épület bővítése, átalakítása és korszerűsítése
A funkcionális elvárások az alábbiak:
A helyiségek száma, mérete biztosítva legyen. A szociális szolgáltatások és a személyzeti munka elválasztott rendszerben, külön működjön, de a személyzet mozgása az egységek között biztosítva legyen. A meglévő akadálymentes kialakítás ne sérüljön.
Műszaki elvárások:
A bővítésben a szükséges kiszolgáló helyiségek jelenjenek meg. Teljesen új épületgépészeti infrastruktúra épüljön. A településképi megjelenés idomuljon a meglévő építészeti arculathoz.
A tárgyi telken földszintes egyszerű hosszfőfalas magas tetős épület áll, benne nappali szociális szolgálat működik. A fő – és kiszolgáló helyiségek (iroda, raktár) szűkösek. A személyzet helyiségei részben hiányoznak, részben alkalmatlanok a működésre. Az irodák helyiségei tisztán északi tájolásúak, rosszul világítottak és hidegek. Az infrastruktúra elégtelen. Az épületszerkezetek (falak, födémek, padlók) teljesítménye elégtelen.
Mindezen körülményeken átalakítással és bővítéssel lehet csak változtatni.
Részletes leírás a kiviteli tervben, illetve műszaki leírásban található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 87546493 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Családsegítő szolgáltató épület korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3720 Sajókaza, Petőfi utca 7. 1091/6.hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Sajókaza családsegítő szolgáltató épület átalakítása és korszerűsítése:
A funkcionális elvárások az alábbiak:
A helyiségek száma, mérete biztosítva legyen. A szociális szolgáltatások és a személyzeti munka elválasztott rendszerben, külön működjön, de a személyzet mozgása az egységek között biztosítva legyen. A meglévő akadálymentes kialakítás ne sérüljön.
Műszaki elvárások:
Teljesen új épületgépészeti infrastruktúra épüljön. A településképi megjelenés idomuljon a meglévő építészeti arculathoz.
A tárgyi telken földszintes egyszerű hosszfőfalas magas tetős épület áll, benne családsegítő szolgálat működik. Településképi arculathoz nem illeszkedő a jelenlegi homlokzati kialakítás, ezért a tetőszerkezet és héjazat bontása után az utcaképbe illeszkedő tető kerül kialakításra.
A fő – és kiszolgáló helyiségek alapterületileg elegendőek, de némi alaprajzi átalakításra szorulnak. A három bejárat helyett kettő elég, ezért a nyugati bejárat megszűnik. Az irodák helyiségei déli tájolásúak, jól megvilágítottak és hidegek. A fűtésrendszer cserére szorul fűtőbázissal együtt. Van akadálymentes parkolója, további négy zúzalékos parkolója. Az épület akadálymentesen megközelíthető, de a rámpa szerkezete felújításra szorul. Az épületszerkezetek (falak, födémek, padlók) teljesítménye elégséges. Mindezen körülményeken átalakítással és korszerűsítéssel lehet csak változtatni.
Tervezett épületszerkezetek, munkák:
bontás, alapozás, hőszigetelés, új tetőszerkezet építése (a meglévő elbontásra kerül), homlokzati, lábazati falak frissítő vakolása, nyílásáthidalók, új koszorúk, födémszerkezet, padlószerkezet, bádogozás, padlóburkolatok, nyílászárók cseréje (hőszigetelt műanyag), épületgépészet, központi fűtési rendszer kialakítása, kondenzációs gázkazán beépítése (1 db 21,6 kW), acéllemez lapradiátorok felszerelése, teljes villamoshálózat cseréje, led lámpák felszerelése, napelemes rendszer beépítése.
A részletes mennyiségek és a műszaki leírás a kiviteli tervekben.
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek!
A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és
típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a törvényes jótállási időtartamon felül) (hónap) 20
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő irányító szakember szakmai gyakorlata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00002
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelésének a módszere a dokumentációban található.

II.2.1)
Elnevezés: Nappali szociális szolgáltató épület bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3720 Sajókaza, Petőfi utca 3. 1091/5.hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Sajókaza nappali szociális szolgáltató épület bővítése, átalakítása és korszerűsítése
A funkcionális elvárások az alábbiak:
A helyiségek száma, mérete biztosítva legyen. A szociális szolgáltatások és a személyzeti munka elválasztott rendszerben, külön működjön, de a személyzet mozgása az egységek között biztosítva legyen. A meglévő akadálymentes kialakítás ne sérüljön.
Műszaki elvárások:
A bővítésben a szükséges kiszolgáló helyiségek jelenjenek meg. Teljesen új épületgépészeti infrastruktúra épüljön. A településképi megjelenés idomuljon a meglévő építészeti arculathoz.
A tárgyi telken földszintes egyszerű hosszfőfalas magas tetős épület áll, benne nappali szociális szolgálat működik. A fő – és kiszolgáló helyiségek (iroda, raktár) szűkösek. A személyzet helyiségei részben hiányoznak, részben alkalmatlanok a működésre. Az irodák helyiségei tisztán északi tájolásúak, rosszul világítottak és hidegek. Az infrastruktúra elégtelen. Az épületszerkezetek (falak, födémek, padlók) teljesítménye elégtelen.
Mindezen körülményeken átalakítással és bővítéssel lehet csak változtatni.
Tervezett épületszerkezetek, munkák:
alapozás, homlokzati, lábazati falak (hőszigeteléssel), nyílásáthidalók, koszorúk, meglévő padlásfödém hőszigetelése, a tervezett bővítés felett fagerendás borított fafödém készül, padlószerkezet, padlóburkolatok, vakolatok, felületképzések, bádogozás, hőszigetelt műanyag nyílászárók, belső acél ajtók, vízellátás, szennyvízelvezetés, 1 db 27,2 kW kondenzációs gázkazán beépítése, acéllemez lapradiátorok, gázellátó rendszer kiépítése, teljes villamoshálózat cseréje
Kültéri szerkezetek: bejárati terasz, beton lépcsőkkel és rámpával, térburkolattal, akadálymentes burkolati jelekkel és korlátokkal. A meglévő térkő burkolatú akadálymentes parkoló (ami egyben mentőbeálló is) a telken belül kerül áthelyezésre, a többi 4 darab parkoló a belső úttal a telken belül a közforgalomtól elzártan épül (az elhatárolás telekhatáron új teherkapuval történik) közvetlenül kapcsolódva a közlekedési út aszfalt burkolatához.
A részletes mennyiségek és a műszaki leírás a kiviteli tervekben.
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek!
A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és
típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a törvényes jótállási időtartamon felül) (hónap) 20
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő irányító szakember szakmai gyakorlata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00002
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelésének a módszere a dokumentációban található.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Családsegítő szolgáltató épület korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12738287
Postai cím: Kuruc Út 5
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: nesnkft@freemail.hu
Telefon: +36 306307199
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30542714
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30534578
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12738287
Postai cím: Kuruc Út 5
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720205

Hivatalos név: Bau-Alex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44024356
Postai cím: Gyártelep 1
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11387808205

Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Nappali szociális szolgáltató épület bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12738287
Postai cím: Kuruc Út 5
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: nesnkft@freemail.hu
Telefon: +36 306307199
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57023233
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57011915
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12738287
Postai cím: Kuruc Út 5
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720205

Hivatalos név: Bau-Alex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44024356
Postai cím: Gyártelep 1
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11387808205

Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges