Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10475/2019
CPV Kód:38420000-5
Ajánlatkérő:NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47183753
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkmfoldgaz.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmfoldgaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkmfoldgaz.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmgazhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkmfoldgaz.hu
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmérők beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000450632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38420000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérők részére membrános, forgódugattyús gázmérők beszerzése az alábbi részek szerint:
1. rész: NKM Földgázhálózati Kft. részére G 4 egy csonkú membrános vagy azzal egyenértékű
gázmérő beszerzése
2. rész:: NKM Földgázhálózati Kft. részére G 4 két csonkú és G 6 két csonkú membrános vagy azzal egyenértékű gázmérő beszerzése
3. rész:: NKM Földgázhálózati Kft. részére G 4 és G 6 hőfok kompenzátoros membrános vagy azzal egyenértékű gázmérő beszerzése
4. rész:: NKM Földgázhálózati Kft. részére ipari membrános vagy azzal egyenértékű gázmérő beszerzése
5. rész:: NKM Földgázhálózati Kft. részére forgódugattyús (DN50, DN80) vagy azzal egyenértékű gázmérő beszerzése
6. rész:: NKM Földgázhálózati Kft. részére forgódugattyús (DN100, DN150) vagy azzal egyenértékű gázmérő beszerzése
7. rész: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. részére G4 TC (G4 hőfok kompenzált kétcsonkú mérő II. típus (250mm csonktávolság) vagy azzal egyenértékű gázmérő beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 6743 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 078 - 188314
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk az elektronikus árlejtésről
A következő helyett:
Helyesen:
Az árlejtés részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció alábbi fejezetét módosítja: "II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK"
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ