Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:105/2019
CPV Kód:72242000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest II. kerület, Horvát u. 12-26., illetve nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DPI Design Kft.;B-VIRTUAL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: -
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építészeti vizualizáció
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72242000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Építészeti vizualizáció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92310000-7
További tárgyak:72611000-6
79960000-1
92312213-7
92111220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest II. kerület, Horvát u. 12-26., illetve nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Médiamegjelenésre alkalmas látványtervek, animációk készítése, ehhez virtuális modell készítése az ajánlatkérő által megjelölt épületekről, területről, belső terekről, továbbá egyedi megrendelés alapján Google Earth alkalmazásban megjelenítendő épület/létesítmény modelljének elkészítése a megfelelő formátumban, és feltöltése az alkalmazásba a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a keretszerződést nettó 17.900.000,- Ft keretösszeg erejéig kívánja megkötni, mely összeg az egyedi megrendelések keretein belül igényelt szolgáltatások ellenértékeként szolgál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/07/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8710 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási keretszerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DPI Design Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 25., mfszt 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: dombim@dpi.hu
Telefon: +36 309646027
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: B-VIRTUAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győzelem u. 35.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9012
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17900000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72242000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92310000-7
További tárgyak:72611000-6
79960000-1
92312213-7
92111220-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest II. kerület, Horvát u. 12-26., illetve nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Médiamegjelenésre alkalmas látványtervek, animációk készítése, ehhez virtuális modell készítése az ajánlatkérő által megjelölt épületekről, területről, belső terekről, továbbá egyedi megrendelés alapján Google Earth alkalmazásban megjelenítendő épület/létesítmény modelljének elkészítése a megfelelő formátumban, és feltöltése az alkalmazásba a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a keretszerződést nettó 20.300.000,- Ft keretösszeg erejéig kívánja megkötni, mely összeg az egyedi megrendelések keretein belül igényelt szolgáltatások ellenértékeként szolgál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/07/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20300000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DPI Design Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karinthy Frigyes út 12. 1. em. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: dombim@dpi.hu
Telefon: +36 309646027
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: B-VIRTUAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győzelem u. 35.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9012
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdésének c) pontjára tekintettel a szerződés időbeli hatályát 2019. év december hó 31. napjára módosították, továbbá annak keretösszegét nettó 20.300.000-Ft-ra emelték.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel arra, hogy az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat dr. Fürjes Balázs kormánybiztos feladatainak körét jelentősen kibővítette, ezáltal az eddig is a kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások
mellett immár Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztései, továbbá a nemzetközi sportpályázatok is nevesítésre kerültek a portfólióban, melyre tekintettel Társaságunk feladatai ugyancsak jelentősen bővültek, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetőleg az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20300000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben