Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10520/2019
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Kecskemét közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIKÖV Víziközmű, Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samu Anna
Telefon: +36 76511590
E-mail: samu.anna@bacsviz.hu
Fax: +36 76508412
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacsviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonértékelés elvégzése Kecskemét ivóvíz közmű
Hivatkozási szám: EKR000357412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vagyonértékelés elvégzése Kecskemét ivóvíz közmű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya Kecskemét település ivóvíz víziközmű-rendszerének vagyonértékelése a vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen a 2011. évi CCIX. törvény és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint.
A főbb mennyiségi adatok:
Település Kecskemét
Lakosok száma összesen, fő 110 638
Ivóvízzel ellátott lakosok száma, fő 110 074

Ivóvíz hálózat létesítési éve 1949-től
Ivóvíz hálózat hossza (fm) 608 170
Ebből 2013-ban vagyonértékelt hossz (fm) 182 439
Ivóvíz bekötések száma (db) 27 262
Értékesített mennyiség (m³) [2018.] 6 021 508
Vízműtelepek főbb paraméterei
I. telep: Típus Gáztalanítás, vas-, mangán-, arzén-, ammóniummentesítés, fertőtlenítés klórozással.
I. telep: Kapacitás (m³/d) 16 500
II. telep: Típus Gáztalanítás, vas-, mangán-, arzén-, ammóniummentesítés, fertőtlenítés klórozással.
II. telep: Kapacitás (m³/d) 24 000
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
- a vagyonértékelésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak (különösen: 2011. évi CCIX. törvény, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, 24/2013. (V. 29) NFM rendelet, továbbá 4/2013. (I.11) korm. rendelet által meghatározott- a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozó- kritériumok);
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti vagyonértékelés készítése (4 példányban papír alapon és 4 példányban elektronikus formátumban);
- a rendszer tekintetében – ahogy a táblázatban jelzésre is került – 182.439 fm 2013-ban vagyonértékelésre került.
A vagyonértékelést hrsz. alapon kell elvégezni, olyan formában, amely alkalmas az önkormányzati kataszteri nyilvántartás általi feldolgozásra. A szakági térképeket ajánlatkérő biztosítja, de az alaptérképet nem, annak beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlattevő a vagyonértékelést olyan módon köteles elkészíttetni, hogy az Ajánlatkérő által vezetett kataszteri nyilvántartásban átvezethető legyen, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet által meghatározott- a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozó- kritériumoknak megfeleljen.
A részletes követelményeket – köztük az érintett település lakosságszámát, a vízműtelepek főbb paramétereit, az értékesítési adatok – a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09797 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vagyonértékelés elvégzése Kecskemét ivóvíz közmű
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIKÖV Víziközmű, Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87609075
Postai cím: Kossuth Tér 6
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
E-mail: karancsi.szilard@vikov.hu
Telefon: +36 309387130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya Kecskemét település ivóvíz víziközmű-rendszerének vagyonértékelése a vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen a 2011. évi CCIX. törvény és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint.
A főbb mennyiségi adatok:
Település Kecskemét
Lakosok száma összesen, fő 110 638
Ivóvízzel ellátott lakosok száma, fő 110 074

Ivóvíz hálózat létesítési éve 1949-től
Ivóvíz hálózat hossza (fm) 608 170
Ebből 2013-ban vagyonértékelt hossz (fm) 182 439
Ivóvíz bekötések száma (db) 27 262
Értékesített mennyiség (m³) [2018.] 6 021 508
Vízműtelepek főbb paraméterei
I. telep: Típus Gáztalanítás, vas-, mangán-, arzén-, ammóniummentesítés, fertőtlenítés klórozással.
I. telep: Kapacitás (m³/d) 16 500
II. telep: Típus Gáztalanítás, vas-, mangán-, arzén-, ammóniummentesítés, fertőtlenítés klórozással.
II. telep: Kapacitás (m³/d) 24 000
Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
- a vagyonértékelésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak (különösen: 2011. évi CCIX. törvény, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, 24/2013. (V. 29) NFM rendelet, továbbá 4/2013. (I.11) korm. rendelet által meghatározott- a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozó- kritériumok);
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti vagyonértékelés készítése (4 példányban papír alapon és 4 példányban elektronikus formátumban);
- a rendszer tekintetében – ahogy a táblázatban jelzésre is került – 182.439 fm 2013-ban vagyonértékelésre került.
A vagyonértékelést hrsz. alapon kell elvégezni, olyan formában, amely alkalmas az önkormányzati kataszteri nyilvántartás általi feldolgozásra. A szakági térképeket ajánlatkérő biztosítja, de az alaptérképet nem, annak beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlattevő a vagyonértékelést olyan módon köteles elkészíttetni, hogy az Ajánlatkérő által vezetett kataszteri nyilvántartásban átvezethető legyen, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet által meghatározott- a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozó- kritériumoknak megfeleljen.
A részletes követelményeket – köztük az érintett település lakosságszámát, a vízműtelepek főbb paramétereit, az értékesítési adatok – a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33866513
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIKÖV Víziközmű, Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87609075
Postai cím: Kossuth Tér 6
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
E-mail: karancsi.szilard@vikov.hu
Telefon: +36 309387130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő az előzetes helyszíni felmérések és papír alapú szakági térképek alapján a közbeszerzési dokumentációban az alábbiakat határozta meg:
- Ivóvíz hálózat hossza: 608’170 fm
- Ebből 2013-ban vagyonértékelt hossz: 182’439 fm
A szerződéskötést követően Vállalkozó hivatali adatszolgáltatás kérése során, a lekért digitális térkép ismeretében kiderült, hogy mennyiségi eltérés található a szakági térképek és a lekért digitális térkép között, mivel a digitális térképen 615’321 fm gerincvezeték és 202’187 fm bekötő vezeték szerepel. Tekintettel arra, hogy a bekötő vezetékek az ivóvíz hálózat részei, és helyrajzi szám szerinti felmérése válik szükségessé, így a térképen jegyzett ivóvíz hálózat hossza összesen 817’508 fm. A különbözet 209’338 fm, mely mintegy 34,5%-os mennyiségi növekedést eredményez.
A Vállalkozó a mellékelt költségszámítás alapján a 209’338 fm többlet vízhálózat vagyonértékelésének elvégzését nettó 7.066.513.- Ft + 27% ÁFA vállalkozói díj ellenében vállalja, melyet Megrendelő elfogad.
Az alapszerződés 6.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti előírás):
"A vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 26.800.000.- Ft + ÁFA, azaz huszonhatmillió-nyolcszázezer forint + általános forgalmi adó.”
Az alapszerződés fentiekben idézett 6.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított elő-írás):
„6.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 33.866.513.- Ft, azaz harminchárommillió-nyolcszázhatvanhatezer-ötszáztizenhárom forint + ÁFA.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő az előzetes helyszíni felmérések és papír alapú szakági térképek alapján a közbeszerzési dokumentációban az alábbiakat határozta meg:
- Ivóvíz hálózat hossza: 608’170 fm
- Ebből 2013-ban vagyonértékelt hossz: 182’439 fm
A szerződéskötést követően Vállalkozó hivatali adatszolgáltatás kérése során, a lekért digitális térkép ismeretében kiderült, hogy mennyiségi eltérés található a szakági térképek és a lekért digitális térkép között, mivel a digitális térképen 615’321 fm gerincvezeték és 202’187 fm bekötő vezeték szerepel. Tekintettel arra, hogy a bekötő vezetékek az ivóvíz hálózat részei, és helyrajzi szám szerinti felmérése válik szükségessé, így a térképen jegyzett ivóvíz hálózat hossza összesen 817’508 fm. A különbözet 209’338 fm, mely mintegy 34,5%-os mennyiségi növekedést eredményez.
A Vállalkozó a mellékelt költségszámítás alapján a 209’338 fm többlet vízhálózat vagyonértékelésének elvégzését nettó 7.066.513.- Ft + 27% ÁFA vállalkozói díj ellenében vállalja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 26800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33866513 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben