Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10550/2019
CPV Kód:45000000-7;09331000-8;45320000-6;45321000-3;45331100-7;45350000-5;45400000-1;45421130-4;45431000-7;45453100-8
Ajánlatkérő:Hetes Község Önkormányzata Csombárd Községi Önkormányzat;Várda Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Hetes, Rákóczi u. 34, 22 Hrsz;Hetes, Vikár Béla u. 74/C, 38/1 Hrsz;Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C, 3/6 Hrsz.;Várda, Fő u. 94., 117 Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft;Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft;Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft;Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hetes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44583282
Postai cím: Rákóczi Utca 34
Város: Hetes
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7432
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Zoltán
Telefon: +36 82686360
E-mail: jegyzo@hetes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Csombárd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73486185
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 45/C
Város: Csombárd
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7432
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Zoltán
Telefon: +36 82686360
E-mail: jegyzo@hetes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Várda Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50243594
Postai cím: Fő Utca 94
Város: Várda
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7442
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Zoltán
Telefon: +36 82686360
E-mail: jegyzo@hetes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hetes Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000413442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:09331000-8
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421130-4
45431000-7
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: A Hetes, Rákóczi u. 34. szám alatti épületben a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal van. A hátsó bejárat átalakításra kerül új műanyag nyílászáró kerül elhelyezésre. A zárófödém utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. A napelemes erőmű névleges teljesítménye 2,0 kVA. A meglévő 8 db mellett, további 8 db napelem panel elhelyezését tervezzük. Az épületbe akadálymentesített mosdó kerül kialakításra meglévő vizes blokk helyén. A mosdóba mozgássérülteknek kialakított szaniterek kerülnek beépítésre a tervdokumentáció alapján.
2. rész: A Hetes, Vikár Béla u. 74/C szám alatti Idősek otthona. A teljes épület új pasztellsárga színű nemes vakolatot kap. A régi épületszárny kapcsolt gerébtokos fa nyílászáróit cserélni kell műanyag nyílászárókra Az épület utólagos hőszigetelése szükséges, ezért a szigeteléssel nem rendelkező felületeken 14 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni. A zárófödémeket utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. Az épületeket összekötő lapostetős nyaktagok, az utólagos hőszigetelés miatt új, lágyított PVC tetőszigetelést kapnak. Az épület jelenleg részben akadálymentesített, ezért a felújítási, átalakítási munkák kivitelezése során meg kell oldani az épület akadálymentesítését is. A kazánházban két új kondenzációs fali gázkazán kerül beépítésre. A gázkazánok előremenő fűtővízhőmérséklete időjárás függvényében szabályozott. A gázkazánok égéstermék elvezetéséhez szétválasztott kaszkád kéményrendszer kerül kiépítésre. Az épületbe akadály mentesített mosdó kerül kialakításra, a meglévő vizes blokk helyén. A mosdóba mozgássérülteknek kialakított szaniterek kerülnek beépítésre.
3. rész: Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C. szám alatti épület. A teljes épület új pasztellsárga színű nemes vakolatot kap. Az egyesített szárnyú fa nyílászárókat mindenképpen cserélni kell korszerű műanyag nyílászárókra. Az épület utólagos hőszigetelése szükséges, a szigeteléssel nem rendelkező felületeken 14 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni, a jelenleg 5 cm vtg. szigeteléssel rendelkező felületeken pedig 10 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni. A zárófödémeket utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. A tetőhéjazat felett 36 db napelem panel elhelyezését tervezzük. Az épületben új kondenzációs fali gázkazánok kerülnek beépítésre. A gázkazánok előremenő fűtővízhőmérséklete időjárás függvényében szabályozott. A gázkazánok égéstermék elvezetéséhez egyesített kéményrendszer kerül kiépítésre, a kéményrendszer a tető fölé kerül kivezetésre. Az akadálymentesítés korábban megtörtént, de a rámpa vonatkozásában a középső kar szélessége a homlokzati hőszigetelés elhelyezésekor a megengedett 120 cm alá csökken. A kar szélesítéséhez mintegy 10 m hosszan le kellene bontani a mellvédfalat és 5 cm-rel kijjebb újra felépíteni.
4. rész: A Várda, Fő u. 94. szám alatti épület. A tervezett felületképzés pasztelsárga színű nemes vakolattal tervezett. Új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, kétrétegű hőszigetelt üvegezéssel. Az épület hőszigetelése szükséges, külső felületét 14 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni, a szigetelőanyag rögzítését nem duzzadó PUR habbal, plusz 4 db/m2 dübellel kell megoldani. A zárófödém utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. A tervezett akadálymentes rámpát csúszásmentes fagyálló greslap burkolattal kell ellátni. Jelenleg részben akadálymentesített, ezért a felújítási, átalakítási munkák kivitelezése során meg kell oldani az épület akadálymentesítését is. A kazánházban szükséges átalakításokat követően egy új kondenzációs kombi fali gázkazán kerül beépítésre. A gázkazánok előremenő fűtővízhőmérséklete időjárás függvényében szabályozott. Az épület rendelkezik víz, elektromos áram közművel.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket valamennyi rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81866757 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hetes Hivatal energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45321000-3
45350000-5
45421130-4
45320000-6
45400000-1
45431000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Hetes, Rákóczi u. 34, 22 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rész száma: 1
Rész elnevezése: Hetes Hivatal energetikai korszerűsítése
Jelenleg a meglévő bejárati ajtók egyike sem alkalmas arra, hogy akadálymentes bejáratként működjön, ezért a hátsó bejárat átalakításra kerül. Az itt beépítésre kerülő új műanyag nyílászáró hőátbocsátási tényezője nem haladja meg: Uw=1,15 W/m2K. Az épület falszerkezeteinek utólagos hőszigetelésére nincs szükség, viszont a zárófödém utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. Az átlagban 36 fokos tető hagyományos nyeregtető, a fedélszék faanyaga jó állapotú fenyő fűrészáru. A tetőhéjazat felett már meglévő 8 db mellett, további 8 db napelem panel elhelyezését tervezzük, az ÉK 00 tervlapszámú helyszínrajzon látható elrendezésben. Az épületbe akadály mentesített mosdó kerül kialakításra, a tervdokumentációban megadott meglévő vizes blokk helyén. A mosdóba mozgássérülteknek kialakított szaniterek kerülnek beépítésre, az építész tervdokumentáció alapján. A szaniterek beépítéséhez, a meglévő víz és csatorna csatlakozási pontokat használjuk fel. A napelemes erőmű névleges teljesítménye 2,0 kVA, amely így a „háztartási” kategóriájú rendszerbe fog tartozni. A tervezett létesítmény a meglévő épület villamosenergia-ellátását kívánja (részben) biztosítani. Az épület rendelkezik víz-szennyvíz, elektromos áram, valamint gáz közművel. Az építési tevékenység meghatározó paraméterei: napelemek elhelyezése 8 db, födémszigetelés 361,19m2, műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése 1db, beltéri nyílászáró elhelyezése 1db, akadálymentes WC 1 db, konkáv mosdó 1 db, csempe bontása gyémántvágóval, 4 m2, Csempeburkolat javítása 4,00 m2, Greslap padlóburkolat javítása , 1,70 m2
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az 1 rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hetes szociális otthon energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421130-4
45453100-8
45320000-6
45431000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Hetes, Vikár Béla u. 74/C, 38/1 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rész száma: 2
Rész elnevezése: Hetes szociális otthon energetikai korszerűsítése
A régi épületszárny kapcsolt gerébtokos fa nyílászáróit mindenképpen cserélni kell, a nyílászáró konszignációban meghatározott korszerű kialakítású műanyag nyílászárókra, melyek hőátbocsátási tényezője nem haladja meg: Uw=1,15 W/m2K. Az épület jelenleg hiányosan illetve rosszul hőszigetelt, az utólagos hőszigetelése szükséges, ezért a szigeteléssel nem rendelkező felületeken 14 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni, az építészeti tervdokumentáció szerint. A zárófödémeket utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. Az épületeket összekötő lapostetős nyaktagok, az utólagos hőszigetelés miatt új, lágyított PVC tetőszigetelést kapnak. Az épület körüli burkolt felületek, és járdák jó állapotúak és az akadálymentesítés követelményeinek is megfelelőek, ezért ezek átalakítására nincs szükség. Az épület jelenleg részben akadálymentesített, ezért a felújítási, átalakítási munkák kivitelezése során meg kell oldani az épület akadálymentesítését is. A kazánházban két új kondenzációs fali gázkazán kerül beépítésre. A gázkazánok előremenő fűtővízhőmérséklete időjárás függvényében szabályozott. A gázkazánok égéstermék elvezetéséhez szétválasztott kaszkád kéményrendszer kerül kiépítésre. Az épületbe akadály mentesített mosdó kerül kialakításra, a tervdokumentációban megadott meglévő vizes blokk helyén. A mosdóba mozgássérülteknek kialakított szaniterek kerülnek beépítésre, az építész tervdokumentáció alapján. A szaniterek beépítéséhez, a meglévő víz és csatorna csatlakozási pontokat használjuk fel. A kiépítés során az akadálymentesítési műszaki leírásában foglaltakat be kell tartani. Az épület rendelkezik víz-szennyvíz, elektromos áram, valamint gáz közművel.
Az építési tevékenység meghatározó paraméterei: épület előtti előlépcső bontása 1,02m3, lapostető bontása az összekötő nyaktag épületen 66,84, m2, Északi homlokzat emeleti fa / cserép erkélyének teljes bontása, 1, klt., törmelék elszállítása 3,00, kont., építési állvány építése 560,00 m2, Tűzgátló gipszkarton építése 189,65 m2, glettelés 189,65 m2, Belső diszperziós festés 189,65 m2, Felület előkészítése ( EPS ) lemezek elhelyezéséhez 494,63 m2, Felület előkészítése ( XPS ) lemezek elhelyezéséhez 59,01 m2, Felület előkészítése kőzetgyapot paplan elhelyezéséhez 224,92 m2, 8 cm Vtg. ( EPS ) Külső homlokzati fal hőszigetelése 494,63 m2, 4 cm Vtg. ( EPS ) Külső homlokzati párkányzat kialakítása 88,92, m2, 6 cm Vtg. ( XPS ) Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton 59,01, m2, 8 cm Vtg. ( XPS ) pincefödám boltozaton 3,61 m2, 20 cm Vtg. Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 224,92 m2, 14 cm Vtg. Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 66,84 m2, Színezett homlokzati vékonyvakolat 494,63 m2, Lábazati vékonyvakolat 59,01 m2, fa kültéri nyílászáró elhelyezése 8 db, Csővezetékek bontása 60 m, Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 2 db, Meglévő fémkémény bontása 1 klt, Fűtőtest szerelvény elhelyezése 14 db, Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 14 db, Termosztátfej 44 db, Adapter meglévő radiátorszelepek és Heimeier termosztátfej között 44 db, Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 1 db, Kondenzációs gázkazán 2 db, Egyedi gáznyomásszabályozó-mérőállomás szerelése 1 db, akadálymentes WC 1 db, konkáv mosdó 1 db, Kültéri nyílászáró 1db, Beltéri nyílászáró 2db
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az 2 rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csombárd önkormányzat energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421130-4
45453100-8
45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C, 3/6 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rész száma: 3
Rész elnevezése: Csombárd önkormányzat energetikai korszerűsítése
A teljes épület új pasztellsárga színű nemes vakolatot kap, ami egységesíti az épület megjelenését. Az egyesített szárnyú fa nyílászárókat mindenképpen cserélni kell, a nyílászáró konszignációban meghatározott korszerű kialakítású műanyag nyílászárókra, melyek hőátbocsátási tényezője nem haladja meg: Uw=1,15 W/m2K. Az épület jelenleg hiányosan illetve rosszul hőszigetelt, az utólagos hőszigetelése szükséges, ezért a szigeteléssel nem rendelkező felületeken 14 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni, az építészeti tervdokumentáció szerint, jelenleg 5 cm vtg. szigeteléssel rendelkező felületeken pedig 10 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni. A zárófödémeket utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni.. A tetőhéjazat felett 36 db napelem panel elhelyezését tervezzük, az ÉK 00 tervlapszámú helyszínrajzon látható elrendezésben. Az épületben új kondenzációs fali gázkazánok kerülnek beépítésre. A gázkazánok előremenő fűtővízhőmérséklete időjárás függvényében szabályozott. A gázkazánok égéstermék elvezetéséhez egyesitett kéményrendszer kerül kiépítésre, a kéményrendszer a tető fölé kerül kivezetésre. A kazánok szennyezőktől való védelmére, mindkét kazán esetében buborék leválasztót, és mágneses iszapleválasztót építünk be. Az épület rendelkezik víz, elektromos áram közművel. A napelemes erőmű névleges teljesítménye 9,0 kVA, amely így a „háztartási” kategóriájú rendszerbe fog tartozni. A tervezett létesítmény a meglévő épület villamosenergia-ellátását kívánja (részben) biztosítani. Az építési tevékenység meghatározó paraméterei: Napelem 36 db, Inverter 1 db, kültéri ablak kibontása főfalból 14 db, kültéri járda készítése 2,21 m3, Felület előkészítése (EPS) lemezek elhelyezéséhez 553,44 m2, Felület előkészítése (XPS) lemezek elhelyezéséhez 90,77 m2, Felület előkészítése kőzetgyapot paplan elhelyezéséhez 503,06 m2, 14 cm Vtg. (EPS) Külső homlokzati fal hőszigetelése 222,79 m2, 10 cm Vtg. (EPS) Külső homlokzati fal hőszigetelése 290,93 m2, 4 cm Vtg. (EPS) Külső homlokzati fal hőszigetelése 19,58 m2, 5 cm Vtg. (PÍR) Külső homlokzati fal hőszigetelése 19,58 m2, 10 cm Vtg. Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton 90,77 m2, Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 503,06 m2, homlokzati vékonyvakolat 553,44 m2, lábazati vékonyvakolat 90,77 m2, műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése 14 db, akadálymentes WC 1 db, konkáv mosdó 1 db, Csővezetékek bontása 65 m, Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 10 db, Gázkazán 2 db
A teljes részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetések tartalmazzák!
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket a 3 rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Várda önkormányzat energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421130-4
45453100-8
45431000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Várda, Fő u. 94., 117 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rész száma: 4
Rész elnevezése: Várda önkormányzat energetikai korszerűsítése
A tervezett felületképzést pasztelsárga színű nemes vakolattal oldanánk meg. Új korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, a nyílászáró konszignációban meghatározott kétrétegű hőszigetelt üvegezéssel. Az új nyílászárók hőátbocsátási tényezője nem haladja meg: Uw=1,15 W/m2K Az épület hőszigetelése szükséges, ezért az épület külső felületét 14 cm vastag EPS H-80 –el kell szigetelni, a szigetelőanyag rögzítését nem duzzadó PUR habbal, plusz 4 db/m2 dübellel kell megoldani. A zárófödém utólagos hőszigetelését 20 cm üveggyapot paplan hőszigetelő réteggel kell ellátni. A tervezett akadálymentes rámpát csúszásmentes fagyálló greslap burkolattal kell ellátni, a rámpa fedett kialakítású, ezért csapadékvíz elvezetéséről nem kell gondoskodni. Az épület jelenleg részben akadálymentesített, ezért a felújítási, átalakítási munkák kivitelezése során meg kell oldani az épület akadálymentesítését is. A kazánházban szükséges átalakításokat követően egy új kondenzációs kombi fali gázkazán kerül beépítésre. A gázkazánok előremenő fűtővízhőmérséklete időjárás függvényében szabályozott. Az épület rendelkezik víz, elektromos áram közművel. Az építési tevékenység meghatározó paraméterei: kültéri ajtó kibontása főfalból 12 db, építési állvány építése 300,00 m2, Felület előkészítése (XPS) lemezek elhelyezéséhez 163,56 m2, Felület előkészítése kőzetgyapot paplan elhelyezéséhez 48,84 m2, 14 cm Vtg. (EPS) Külső homlokzati fal hőszigetelése 163,56 m2, 10 cm Vtg. Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton 48,84 m2, Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 216,55 m2, homlokzati vékonyvakolat 163,56 m2, lábazati vékonyvakolat, 48,84 m2, Csővezetékek bontása 12m, Szerelvények leszerelése 15 db Fűtőtest szerelvény elhelyezése 15 db, Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 15 db, Fűtési vezeték 15 m, Horganyzott cső szerelése 32 m, Horganyzott könyökdarab 30 db, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 32 m, Csőhéj 16 m, kondenzációs kazán 1 db, Távszabályozó 1 db, Hőmérsékeltérzékelő 1 db, akadálymentes WC 1 db, konkáv mosdó 1 db, 10 cm Vtg. Válaszfal bontása 0,78 m3, meglévő csempeburkolat bontása 1,80 m2, meglévő padozat bontása 4,71 m2, meglévő ajzat bontása 5 cm 4,71 m2, belső válaszfal építése 5,17 m2, Padlopon ajzatkiegyenlítő terítése 5-8 mm vastagságban 4,71 m2, Üzemvíz elleni kent szigetelés készítése 18,48 m2, Csempeburkolat készítése hálósan ragasztva, fugázva, élvédővel 13,77 m2, Greslap padlóburkolat készítése flexibilis ragasztóba rakva, fugázva 4,71 m2, glettelés 18,10 m2, Diszperziós festés, 18,10 m2, kültéri mozgáskorlátozott rámpa, és bejárati lépcső vasbeton szerkezeteinek készítése 1,88 m3.
A teljes részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket a 4 rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hetes Hivatal energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
E-mail: falconhazkft@gmail.com
Telefon: +36 309861407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7010078
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214

Hivatalos név: MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91190750
Postai cím: Bajza utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13117429251

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Hetes szociális otthon energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
E-mail: falconhazkft@gmail.com
Telefon: +36 309861407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27748864
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214

Hivatalos név: MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91190750
Postai cím: Bajza utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13117429251

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Csombárd önkormányzat energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
E-mail: falconhazkft@gmail.com
Telefon: +36 309861407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28145210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214

Hivatalos név: MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91190750
Postai cím: Bajza utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13117429251

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: Elnevezés: Várda önkormányzat energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
E-mail: falconhazkft@gmail.com
Telefon: +36 309861407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18962605
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91190750
Postai cím: Bajza utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13117429251

Hivatalos név: Falcon Ház Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93951713
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3.
Város: Gálosfa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7473
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720637214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges