Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10565/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 2. 314/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75205670
Postai cím: Rákóczi Út 2
Város: Nyírgyulaj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becsei György polgármester
Telefon: +36 42385522
E-mail: polgarmester@nyirgyulaj.hu
Fax: +36 42385522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgyulaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szoc. alapszolg. infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000310152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyírgyulaj, Kossuth tér 2. sz. alatti 314/2 hrsz-ú ingatlanon, a szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése érdekében a jelenleg használaton kívüli, korábban orvosi rendelőként és védőnői szolgálatként funkcionált épület felújítására, energetikai korszerűsítésére, valamint az épület akadálymentesítésére, és a megújuló energiák hasznosítását is figyelembe vevő teljes belső és külső felújítására, valamint a parkolók számának növelésére kerül sor.
A tervezett munkálatok Főépület:
-Teljes körű homlokzati rekonstrukció, melynek során a tetőhéjazat cserélésre kerül a szükséges tetőszerkezet felújításával.
-16 cm hőszigetelő rendszer elhelyezése a homlokzatra, és a lábazatra.
- Az összes homlokzati nyílászáró 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászáróra történő cseréje.
- Födém megerősítése és 30 cm hőszigeteléssel történő ellátása.
- Az épület belső helyiségeinek átalakítása. Új aljzat készítése hő- és talajnedvesség szigeteléssel együtt.
- Az épületben teljesen új elektromos szerelvényezés készül, tűzjelzővel, riasztóval, és gyengeáramú (TV, internet) kiépítéssel.
- A gépészeti rendszer teljes cseréje, az alapcsövezéssel együtt. Korszerű fűtésrendszer kialakítása, amelyet kondenzációs kazán fűt fel.
- Kialakításra kerül közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszer, 5 kW teljesítménnyel. A tető DK-i oldalára napelemek elhelyezésével.
- A zárt terű helyiségek szellőztetése gépi úton, elszívó ventillátorokkal történik.
- A belső felületek és szanitereket teljes cseréje. Új padló és oldalfal burkolat készül, valamint teljes belső festést kap az épület.
- A felújítás során teljes körű akadálymentesítés készül, kialakításra kerül egy rámpa és külső parkoló, valamint akadálymentes illemhely és biztosítva lesz az épület közhasználatú helyiségeinek akadálymentes megközelítése.
- A külső környezet rendezésével az ingatlan megközelítését biztosító kapuk is felújításra kerülnek.
Tervezett munkálatok Melléképület:
- Az épület belső válaszfalainak átalakítása, a raktárakból garázsokat kerülnek kialakításra.
- Teljes külső homlokzati rekonstrukció, melynek során a meglévő nyeregtető felújításra kerül. Baumit vakolatrendszer kerül a homlokzatra és a lábazatra.
- Az összes homlokzati nyílászáró cseréje és új előregyártott áthidalók segítségével acél garázskapuk elhelyezése.
- Az épület aljzatának padlókiegyenlítés után greslappal történő burkolása, a falak festése.
- Az elektromos vezetékek és szerelvények cseréje.
MEGLÉVŐ ÉPÜLET HELYISÉGEINEK FELSOROLÁSA. ALAPTERÜLETE:
FŐÉPÜLET, FÖLDSZINT:
közlekedő kerámia 4,02 m2
terhes gondozó PVC 17,37 m2
vizsgáló tanácsadó PVC 18,85 m2
előtér kerámia 3,15 m2
mosdó kerámia 1,25 m2
WC kerámia 1,42 m2
váró PVC 19,87 m2
vetkőző PVC 1,50 m2
vetkőző PVC 1,30 m2
admin. helyiség PVC 18,01 m2
vizsgáló PVC 18,24 m2
előtér-közlekedő kerámia 8,60 m2
fürdő kerámia 4,31 m2
WC kerámia 1,45 m2
étkező kerámia 12,52 m2
konyha kerámia 5,65 m2
szoba rag. parketta 18,52 m2
szoba rag. parketta 17,98 m2
Összesen: 174,01 m2
FŐÉPÜLET. PINCE:
lépcső beton 4,30 m2
tároló beton 18,39 m2
tároló beton 5,88 m2
Összesen: 28,57 m2
MELLÉKÉPÜLET:
garázs beton 16,54 m2
tároló beton 12,92 m2
tároló beton 11,72 m2
tároló beton 9,12 m2
tároló beton 4,28 m2
tároló beton 4,56 m2
Összesen: 59,14 m2
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szoc. alapszolg. infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 2. 314/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírgyulaj, Kossuth tér 2. sz. alatti 314/2 hrsz-ú ingatlanon, a szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése érdekében a jelenleg használaton kívüli, korábban orvosi rendelőként és védőnői szolgálatként funkcionált épület felújítására, energetikai korszerűsítésére, valamint az épület akadálymentesítésére, és a megújuló energiák hasznosítását is figyelembe vevő teljes belső és külső felújítására, valamint a parkolók számának növelésére kerül sor.
A tervezett munkálatok Főépület:
-Teljes körű homlokzati rekonstrukció, melynek során a tetőhéjazat cserélésre kerül a szükséges tetőszerkezet felújításával.
-16 cm hőszigetelő rendszer elhelyezése a homlokzatra, és a lábazatra.
- Az összes homlokzati nyílászáró 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászáróra történő cseréje.
- Födém megerősítése és 30 cm hőszigeteléssel történő ellátása.
- Az épület belső helyiségeinek átalakítása. Új aljzat készítése hő- és talajnedvesség szigeteléssel együtt.
- Az épületben teljesen új elektromos szerelvényezés készül, tűzjelzővel, riasztóval, és gyengeáramú (TV, internet) kiépítéssel.
- A gépészeti rendszer teljes cseréje, az alapcsövezéssel együtt. Korszerű fűtésrendszer kialakítása, amelyet kondenzációs kazán fűt fel.
- Kialakításra kerül közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszer, 5 kW teljesítménnyel. A tető DK-i oldalára napelemek elhelyezésével.
- A zárt terű helyiségek szellőztetése gépi úton, elszívó ventillátorokkal történik.
- A belső felületek és szanitereket teljes cseréje. Új padló és oldalfal burkolat készül, valamint teljes belső festést kap az épület.
- A felújítás során teljes körű akadálymentesítés készül, kialakításra kerül egy rámpa és külső parkoló, valamint akadálymentes illemhely, és biztosítva lesz az épület közhasználatú helyiségeinek akadálymentes megközelítése.
- A külső környezet rendezésével az ingatlan megközelítését biztosító kapuk is felújításra kerülnek.
Tervezett munkálatok Melléképület:
- Az épület belső válaszfalainak átalakítása, a raktárakból garázsokat kerülnek kialakításra.
- Teljes külső homlokzati rekonstrukció, melynek során a meglévő nyeregtető felújításra kerül. Baumit vakolatrendszer kerül a homlokzatra és a lábazatra. - - - Az összes homlokzati nyílászáró cseréje, és új előregyártott áthidalók segítségével acél garázskapuk elhelyezése.
- Az épület aljzatának padlókiegyenlítés után greslappal történő burkolása, a falak festése.
- Az elektromos vezetékek és szerelvények cseréje.
MEGLÉVŐ ÉPÜLET HELYISÉGEINEK FELSOROLÁSA. ALAPTERÜLETE:
FŐÉPÜLET, FÖLDSZINT:
közlekedő kerámia 4,02 m2
terhes gondozó PVC 17,37 m2
vizsgáló tanácsadó PVC 18,85 m2
előtér kerámia 3,15 m2
mosdó kerámia 1,25 m2
WC kerámia 1,42 m2
váró PVC 19,87 m2
vetkőző PVC 1,50 m2
vetkőző PVC 1,30 m2
admin. helyiség PVC 18,01 m2
vizsgáló PVC 18,24 m2
előtér-közlekedő kerámia 8,60 m2
fürdő kerámia 4,31 m2
WC kerámia 1,45 m2
étkező kerámia 12,52 m2
konyha kerámia 5,65 m2
szoba rag. parketta 18,52 m2
szoba rag. parketta 17,98 m2
Összesen: 174,01 m2
FŐÉPÜLET. PINCE:
lépcső beton 4,30 m2
tároló beton 18,39 m2
tároló beton 5,88 m2
Összesen: 28,57 m2
MELLÉKÉPÜLET:
garázs beton 16,54 m2
tároló beton 12,92 m2
tároló beton 11,72 m2
tároló beton 9,12 m2
tároló beton 4,28 m2
tároló beton 4,56 m2
Összesen: 59,14 m2
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 20
2 3: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00039
II.2.9) További információ:
II.2.5.) Értékelési szempontok kiegészítése a Dokumentációban a Kbt. 76.§ (10) bekezdés alapján.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft), értékelés módszere: fordított arányosítás
2 és 3. részszempont értékelés módszere:hasznossági függvény

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szoc. alapszolg. infrastrukturális fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nyírgyulaj Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nyírgyulaj községben” tárgyban 2019. március 14. napján, a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást indított.
A 2019. április 04. 10:00 óra ajánlattételi határidőig 5 (öt) ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontásakor a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege ismertetésre került.
Tekintettel arra, hogy az eljárásban benyújtott árajánlatok – jelentős mértékben - meghaladják az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetett, tehát a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét, Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja a tárgyi eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T+C COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51836155
Postai cím: Toldi Utca 22
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25034802209

Hivatalos név: MADURA és TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99371344
Postai cím: Ibolya Utca 17
Város: Balkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21813113215

Hivatalos név: FEKETE J és ZS Építési Szakipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28426716
Postai cím: Mártírok Útja 38.
Város: Nyírgyulaj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4311
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21946866215

Hivatalos név: Kocsis Tibor egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72027950
Postai cím: Meggyesi út 48
Város: Nyírkáta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4333
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63464427235

Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges