Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10572/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Balassagyarmati Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmati Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18821307
Postai cím: Rákóczi fejedelem Útja 17
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Varsányi Hunyadi Mátyás Ált. Iskola fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000394462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÉPÜLETRÉSZEK BONTÁSA: A jelenlegi tornaszoba elavult, ezért bontása indokolt. A kazánház elavult, a bővítés többlet igényét nem tudja kiszolgálni, kedvezőtlen elhelyezkedése, új kazánház építése miatt lebontása indokolt. Az iskola tornaszertára kicsi, a tetőterében lévő iroda szűkös, a lépcső nem tehető akadálymentessé, elhelyezkedése az új funkciókra is alkalmatlan ezért ezen épületrész bontása is indokolt. A telek legfeljebb 30 %-os beépítettségét csak az iskola emelet ráépítésével lehet biztosítani, emelet fölötti részleges tetőtérbeépítéssel, ezért a jelenlegi tetőtér beépítést és a teljes épületen a tetőszerkezetet el kell bontani.
MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ KORSZERŰSÍTÉSE: Az általános iskola meglévő épületrészének korszerűsítése (aljzatbeton, vízszigetelés, padló és fal hőszigetelés, nyílászárók beépítése, padló és fal burkolatok, válaszfalak, teherhordó fal befalazások, vakolatjavítások, festés-mázolás, épületgépészeti vezetékek és berendezések, épületvillamossági vezetékek és berendezések) miatt szükséges munkálatok: Pinceszint: Az épület pince szintjén lévő informatika terem helyén a fizikai dolgozók nemenként elkülönített szociális helyiségei, karbantartó helyiség, általános raktár és takarítószer tároló alakítandó ki. Szükséges munkák: szakipari munkák (válaszfalak, vakolatok, burkolatok, nyílászárók, felületképzések, utólagos hőszigetelések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna, szellőzés), rész épületvillamosság. Rákóczi úti épületrész földszintje: Az épület földszintjén, a Rákóczi úti épületrészen meglévő helyiségek (001-012 számú, kivéve 006, 007) korszerűsítése, felújítása, vizesblokkok szellőzése. Szükséges munkák: szerkezeti és szakipari munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal építés, acél födém építés, nyílászárók, padló és falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna és vizesblokk szellőztetés), rész épületvillamosság és tűzjelző építés. Szécsényi úti épületrész földszintje: Az épület földszintjén, a Szécsényi úti épületrészen meglévő helyiségek (013-025, 048, 041-045) korszerűsítése, felújítása, vasbeton födém lemez építés, lépcsőszerkezet építése, teherhordó fal befalazások, felvonó építés, vizesblokk szellőztetés. Szükséges munkák: szerkezeti és szakipari munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal és válaszfal építés, vasbeton lépcső, zsaluzás, alapozás, vasbeton födém építés, nyílászárók, padló és falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna, és vizesblokk szellőztetés), rész épületvillamosság és tűzjelző, illetve felvonó.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZEK ÉPÍTÉSE AZ ÉPÜLET FÖLDSZINTI BŐVÍTÉSÉVEL: Kiszolgáló helyiségek építése a tornateremhez: Az épület földszinti bővítésével kialakítandó, tornatermet kiszolgáló és egyéb új helyiségek építése. Szükséges munkák: teljes szerkezetépítés és szakipar,épületgépészeti munkák, épületvillamosság és tűzjelző rendszer. Tornaterem építés: Új tornaterem építése a hőszigetelt, téglaszerkezetű raktárcsarnok fajlagos költségével számolva. Szükséges munkák: szerkezetépítés, szakipar, épületgépészet.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET EMELET RÁÉPÍTÉSÉVEL: Új emeleti tantermek és szaktantermek, illetve kiszolgáló helyiségek és vizesblokk építése. Szükséges munkák: szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző, felvonó építés.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET TETŐTÉR RÉSZ BEÉPÍTÉSÉVEL: Új tetőtéri helyiségek építése tanári helyiséggel, irodákkal, vizesblokkal, gépészeti helyiséggel.
Szükséges munkák: szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző, felvonó építés.
TORNÁCOK, RÁMPÁK ÉPÍTÉSE.
KÜLSŐ MUNKÁK: 16x30 m méretű öntött gumi gyakorlópálya kialakítás. Iskolaudvar felújítása (térkő bontás-építés, salakpálya betonszegély-acéloszlop-fémháló bontás, csapadékvízelvezetés, tereprendezés). Zöldfelület fejlesztés, növénytelepítés. Szórt burkolatú út, parkoló kialakítása, gyalogos út építése. 2 db tűzcsap kiépítése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08965 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján meghosszabbítja az eredeti ajánlattételi határidőt, mert a kiegészítő tájékoztatás megadása, mely során a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek - nem volt lehetséges az ajánlattételi határidő lejártáig.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben