Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10659/2019
CPV Kód:45211350-7
Ajánlatkérő:Dévaványa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62388104
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valánszki Róbert
Telefon: +36 66483100
E-mail: polgarmester@devavanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.devavanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkciós központi épület kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000502872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1451,19 m2 nettó alapterületű, 3 szintes központi multifunkcionális épület építése, és a
kapcsolód telek (4251 m2) komplett rendezése feltáró út, járdák és parkolók építésével,burkolt és zöld felületek kialakításával, rendezésével. Az épületben közigazgatási
funkciónak megfelelő irodák, ügyfélvárók, közösségi terek, tárgyalók, továbbá kulturális
funkciónak megfelelő rendezvényterem és kiállítótér kerül tervezésre, valamint a
földszinten kiadásra alkalmas üzlethelyiség kerül kialakításra speciális vagyonvédelmi
előírásokkal. Az Árpád utca felöli épülettömeg hagyományos megformálású, kiemelt
díszbejárattal. Az egyszerű tömegű létesítményt a Köleshalmi utca felöl egy hangsúlyos
nyaktag zárja, melyben lift is elhelyezésre került. A létesítmény közforgalmat bonyolít
le, ennek megfelelően teljes körűen akadálymentesített kialakítással készül. A
létesítmény gazdaságos fűtési és üzemeltetési igényeinek biztosítására, egy komplex
épületgépészeti rendszer kerül kiépítésre, amellyel a fűtési és hűtési energiáról egy, a
környezeti viszonyoknak megfelelően üzemeltetett levegő-levegő hőcserélő, hőszivattyú
gondoskodik. Az épületen napelemek kerülnek elhelyezésre. A tűzvédelmi szempontok
és előírások miatt egy beépített tűzjelző kiépítése szükséges, ezzel párhuzamosan egy
vagyonvédelmi rendszer kiépítése is szükséges a megvalósítás során. A járda felületek
kőzúzalék ágyazatba rakott színes beton térkő burkolattal készülnek. A telek rendezése
során őshonos növények kerülnek telepítésre. Részletes feltételeket az eljárást
megindító felhívást kiegészítő a dokumentáció mellékletét képező egységes szerkezetű
kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési eljárásban beszerzésre
kerülő építési beruházás ezen teljes kivitelezési tervdokumentáció alapján kerül
megrendelésre, így ez képezi alapját az ajánlattételnek. A beszerzés tárgyának
meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3)
bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal
egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében
foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb
dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07768 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben