Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10660/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Dévaványa Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62388104
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valánszki Róbert
Telefon: +36 66483100
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.devavanya.hu
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.devavanya.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán
Hivatkozási szám: EKR000506722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladatok: Kossuth utcai, Szeghalmi úti, Eötvös utcai kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése, csapadékvíz elevezetés forgalomtechnika, közvilágítás kiépítése, telefon kiváltás Kossuth utcai kerékpárút ill. kerékpársáv nyomvonal leírása:
A gyalog- és kerékpárút hossza: Kossuth utca: 259 m; Hunyadi u.: 28 m
A kerékpársáv hossza: páros oldal: 581 m; páratlan oldal: 615 m.
Kerékpárút: Kossuth u. 9,5m; a Hunyadi utcán: 4,0 m Járdák hossza: Kossuth u. 9,0 m; Hunyadi utcán: 9,6 m
A gyalog-és kerékpárút használati szélessége: 2,9 és 3,20 m A járdák szélessége 1,5 m
A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C”
A nyomvonal általános leírása: A Kossuth utca /belterületi gyűjtőút/ a 4205 sz. országos közutat (Árpád u.) és a Szeghalmi utat (belterületi gyűjtőút) köti össze.
A nyomvonal az Árpád utcai meglévő kerékpárúttól indul és tart a Szeghalmi úti tervezett kerékpársávig.
Az Árpád utca – Hunyadi utca között az esetenkénti jelentős kerékpáros forgalom miatt, valamint az érintett utcaszakasz keresztmetszeti elrendezése és a meglévő létesítmények (pl: óvodánál lévő merőleges és párhuzamos parkolók) figyelembe vételével egyoldali elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút építendő.
A fenti nyomvonalhoz csatlakozik a Hunyadi utcára tervezett bölcsőde épülethez vezető rövid elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, valamint járda kapcsolat.
A Hunyadi utca – Szeghalmi út közötti szakaszon közút melletti kétoldali, kerékpársáv épül.
A kerékpársávok burkolatszintje igazodnak a meglévő útburkolatok szintjeihez.
A Kossuth utca 6. sz. előtt az utcát keresztező kijelölt gyalogátkelő, a Hunyadi utcánál kijelölt gyalogátkelő és kerékpáros átvezetés épül.
Eötvös utcai nyitott kerékpársáv nyomvonal leírás: A nyitott kerékpársáv hossza irányonként: 725 m
A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: Az Eötvös utca érintett szakasza (a 42134 j. országos mellékút 1+230 km – 1+955 km közötti belterületi szakasza) az önkormányzati kezelésű Szeghalmi út és az iparterület között húzódik.
Az utca hagyományos keresztmetszeti elrendezésű, kétirányú közúti forgalommal, 5,0 m.es burkolatszélességgel, részben egyoldali járdával, részben nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel.
Az 5.0 m-es forgalmi sáv megtartása mellett a kerékpárforgalom leválasztása a közút szélesítésével, nyitott kerékpársávval oldható meg.
A nyomvonal a Szeghalmi úti csomóponttól indul és tart az iparterületig, a belterület határáig.
A Szeghalmi úti csomópontban kijelölt gyalogátkelőhelyek készülnek, emelt szintű közvilágítással.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07769 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben